Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedszkole prowadziło postępowanie u udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej niż 30 000 euro na:

  • sukcesywną dostawę mięsa i wędlin
  • sukcesywną dostawę warzyw i owoców świeżych
  • sukcesywną dostawę produktów mleczarskich

W dniu 23 grudnia 2015r. o godzinie 8.45 nastąpiło otwarcie złożonych ofert i dokonano wyborów zgodnie z załącznikami: