Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

ZAKOŃCZENIE AKCJI ,,GÓRA GROSZA”

W grudniu 2015 roku zakończyła się akcja  charytatywna”Góra grosza”, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji  jest zabieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
W przedszkolu łącznie zebrano: 209,48 zł.
Grupa I -32, 66zł;
Grupa II -67, 63 zł;
Grupa IIIa- 13, 15 zł;
Grupa IIIb – 96, 04 zł.
Zebrane pieniądze przekazano w styczniu do organizatorów akcji.
Serdecznie dziękujemy za udział  !