Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Funkcjonowanie

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17.00

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

Oddział I    8.00 – 16:00
Oddział II   7.00- 16.00
Oddział III   8.30 – 17.00
Oddział IV   8.00 – 16.30

Po godzinach pracy oddziałów krócej czynnych, nauczyciele przekazują dzieci pod opiekę nauczyciela oddziału czynnego dłużej.

Organizacja pracy przedszkola ustalana jest na każdy rok szkolny.
Rok szkolny trwa od 1 września a kończy 31 sierpnia.
Przedszkole pełni  dyżur wakacyjny w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym.
Organizacja i terminy dyżurów wakacyjnych oraz zasady i terminarz rekrutacji ustalane są przez organ prowadzący.