Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz  z kompletem dokumentów potwierdzających wybrane kryteria naboru przyjmowane będą od poniedziałku do piątku,                                           
w godzinach: 8.00- 10.00 i 15.00- 17.00.

Zapraszamy.