Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA DYŻUR WAKACYJNY

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny przyjmowane
są w dniach:
*27-28 IV w godzinach: 8.00- 13.00
*8-15 V w godzinach: 8.00- 17.00
Wnioski należy składać w pokoju Dyrektora.