Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA PAŹDZIERNIK

2 X– warsztaty przyrodnicze w ogrodzie , od 9.00, gr. I, II, IIIa , IIIb

2 X – wyjście do MDK Muranów na zajęcia rytmiczne, od 9.30, gr. IIIb

2 X– spacer do parku, gr. II

5 X– wyjście do MDK Muranów na zajęcia rytmiczne, od 9.30, gr. IIIa

6 X– ,,popołudnie z rodzicami”, od 16.00, gr. I, II, IIIa, IIIb

7 X– wizyta w Szkole Podstawowej Nr 158, dzieci 5-letnie, od 9.30

9 X– spotkanie z bębniarzem, gr. I, II, IIa, IIIb, od 9.00

14-21 X– dostarczanie prac plastycznych ,,Jesienne inspiracje” do przedszkolnej galerii

21 X– wolontariat z Biblioteki nr 24 , gr. I, II, IIIa, IIIb, od 14.00

23 X– otwarcie galerii prac wykonanych przez dzieci i rodziców pt: ,,Jesienne inspiracje”

26 X– lekcja biblioteczna ,,Ruch uliczny”, gr. II, od 9.30

…X– wyjście na skrzyżowanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej, gr. IIIa, IIIb

19 X– spotkanie z policjantem, gr. I, II, IIIa, IIIb

28 X– teatrzyk dla dzieci o bezpieczeństwie w ramach warsztatów edukacyjnych