Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA PAŹDZIERNIK

1 X- wyjście do SP nr 158, oddział IV, od 10:00

4 X- Dzień Zwierząt- działania ogólnoprzedszkolne

 8 X- wycieczka do ZOO, oddział IV

7 X-wyjazd do Teatru Guliwer, oddział III -koszt busa z funduszu Rady rodziców

11 X- Dzień Drzewa- działania ogólnoprzedszkolne

12 X- Zabawy sportowe z trenerami KS ,,Polonia”, od 9:00

15 X- spacer do parku, dzieci z oddziału III

19 X- Wyjazd do Parku Młociny, wszystkie oddziały-koszt autokarów z funduszu Rady rodziców

22 X- zajęcia muzyczno-taneczne, od 9:00-koszt  z funduszu Rady rodziców

29 X- warsztaty kulinarne Mistrzowie gotowania-koszt  z funduszu Rady rodziców

29 X- spotkanie on-line z psychologiem dla rodziców dzieci 5 i 6-letnich na temat ,,Gotowości szkolnej”, 18:00 (link do spotkania zostanie przesłany na kilka dni przed terminem)