Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA KWIECIEŃ

3 IV– zajęcia o wiośnie w Bibliotece nr 24, gr. II, o 9.30

4 IV– zajęcia sportowe z trenerami Varsovii, gr. III i IV, o 9.30

4 IV– prezentacja dla rodziców spektaklu ,, Bajka chińska”  o 15.30

5 IV– zajęcia ze studentami stomatologii, , gr. II, IV, o 10.00

6 IV– spacer do parku, gr. II, o 9.30

6 IV– akcja ,,uczniowie szkoły czytają przedszkolakom”, od 9.00

7 IV– zajęcia ze studentami stomatologii, , gr. I, III, o 10.00

11 IV– spotkanie z przedstawicielem LOP o recyklingu,
gr. I, II, III, IV, o 10.00

12 IV– wolontariat z biblioteki ,,Wielkanoc”, od 12.45

25 IV– wycieczka autokarowa do Wólki Dłużewskiej, od 9.00

27 IV- warsztaty edukacyjne, empiryczne, od 9.00

28 IV- warsztaty edukacyjne, od 9.00