Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Roczny Plan Pracy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 206 NA ROK SZKOLNY 2020/2021