Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Projekt Wychowanek Przedszkola

Projekt wychowanek Przedszkola Nr 206 stanowi wytyczne dla działań dyrektora przedszkola, nauczycieli, specjalistów. Projekt ten zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności, określa jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do dzieci. Uwzględnia normy postępowania dzieci, by umiały funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Zawiera formy współpracy z rodzicami w celu poprawy jakości pracy wychowawczej oraz wspierania rodziców w wychowaniu dzieci.