Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Program Wychowania Przedszkolnego

W bieżącym roku szkolnym realizowany jest program wychowania przedszkolnego ,, Rozwój- Wychowanie- Edukacja”
-A. Stalmach- Tkacz i K. Mucha, Wydawnictwo Nowa Era- zgodny      z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Zestaw programów rok szkolny 21-22