Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Pozostała kadra

Kierownik administracyjno- gospodarczy: Barbara Rozbicka

Sekretarka: Karolina Michalska

Pomoc nauczyciela: Barbara Łupińska

Pracownicy kuchni:  Katarzyna Niesłuchowska, Izabela Piwek

Pracownicy obsługi: Beata Barej, Henryka Styś,
Weronika Prószyńska, Agnieszka Jasińska- Kamińska,  Wojciech Gawlik