Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Kadra

W naszym przedszkolu pracują osoby otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
Nauczycielki posiadają bogate doświadczenia w pracy z dziećmi, nastawieni
są na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas doskonalenia zawodowego są źródłem pomysłów oraz ciekawych rozwiązań w pracy z dziećmi. Praca z dziećmi nam daje dużo satysfakcji, a każdy sukces dziecka jest powodem do radości nauczycielek.

Nauczycielki w pracy wychowawczo- dydaktycznej uwzględniają indywidualne potrzeby i możliwości dzieci, wspierają je w ich rozwoju, ściśle współpracując z rodzicami.

Zaletą nauczycielek zatrudnionych w naszym przedszkolu jest twórcza postawa, dzięki której dzieci mają tworzone warunki do podejmowania różnorodnych działań twórczych bazujących na ich możliwościach, zainteresowaniach i potrzebach.