Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział III

Nauczyciele pracujący w grupie:

Agnieszka   Kęska
Adriana Ankersztajn

ROZKŁAD DNIA

8.30- 17.00- Realizacja podstawy programowej.
8.30 – Schodzenie się dzieci.
8.30 – 8.40 – Przygotowanie do śniadania.
8.45 – 9.00 – Śniadanie.
9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę.
10.00 – 10.15 – Czynności higieniczne i porządkowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.30 – 11.20 – Pobyt na powietrzu, spacery, zabawy swobodne, wycieczki, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody, ćwiczenia gimnastyczne
11.20 – 11.30 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.
11.30 – 11.45 – Zupa.
12.15 – 13.00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań
Od godziny 13.00 zajęcia dodatkowe
13.15 – 13.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
13.30 – 14.00 – Obiad – II danie.
14.00 – 14.30 – Zabawy swobodne. Ćwiczenia indywidualne lub w zespołach dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Przygotowanie do posiłku.
14.30 – 14.45 – Podwieczorek.
15.00 – 17.00– Zabawy swobodne, praca indywidualna, zajęcia wspierające rozwój dziecka, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ