Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział II

Nauczyciele pracujący w grupie:
Anna Lisicka
Ewelina Pietrzak

ROZKŁAD DNIA

7.00 – 16.00 – Realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.15 – Swobodne zabawy dzieci, działanie zorganizowane
8.15 – 8.30 – Zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 – 9.00 – Śniadanie: przygotowywanie, posiłek, mycie zębów
9.30 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego zgodnie z planem miesięcznym/zabawy ruchowe
10.00– 11.20 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i działania rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, zabawy ruchowe, działania porządkowe
11.30 – 11.50 – Zupa obiadowa, przygotowanie do posiłku, posiłek
12.00 – 13.00 – Odpoczynek/relaks
Od 13.00 – zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem, zabawy dowolne, kierowanie organizowane, praca indywidualna
13.30 – obiad: II danie
15.00 – 16.00 – pobyt w ogrodzie lub w sali dziecięcej, zabawy zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ