Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIA

Szanowni Rodzice !

Serdecznie zapraszam na zebranie ogólne, informacyjne
w dniu 10 września o godzinie 16:30.

Po omówieniu spraw organizacyjnych, nauczycielki
z poszczególnych oddziałów zapraszają na zebrania grupowe od 17:00.

Planowany czas zakończenia spotkań ok. 18:00.

Z uwagi na jednoczesne prowadzenie zebrań w oddziałach proszę, jeśli to możliwe, przemyśleć sprawę opieki dla dziecka w tym czasie.