Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

ZAPROSZENIE NA PREZENTACJĘ SPEKTAKLU

Serdecznie zapraszamy
na spektakl ,,O Prometeuszu, który podarował ludziom ogień”
we wtorek, 8 marca o godzinie 15.00.

Po prezentacji w salach dziecięcych odbędzie się ,,mini uczta” grecka przygotowana przez Rodziców.