Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Funkcjonowanie

W okresie stanu epidemii związanym z COVID-19 organizacja pracy  została zmieniona:
przedszkole czynne jest od 7:30 do 17:00

********

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 18.00

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

Oddział I    8.00 – 16.00
Oddział II    6.45- 16.45
Oddział III   7.30- 17.30
Oddział IV   8.00 – 18.00

Po godzinach pracy oddziałów krócej czynnych, nauczyciele przekazują dzieci pod opiekę nauczyciela oddziału czynnego dłużej.

Organizacja pracy przedszkola ustalana jest na każdy rok szkolny.
Rok szkolny trwa od 1 września a kończy 31 sierpnia.
Przedszkole pełni dwutygodniowy dyżur wakacyjny w terminie uzgodnionym z organem prowadzącym. Organizacja i terminy dyżurów wakacyjnych ustalane są przez organ prowadzący.