Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte do naszego przedszkola dzieci wraz z opiekunami .

Terminy spotkań od 16 I do 27 II, od 16:00 do 17:00.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji 24 stycznia br.