Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkola

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym została ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowy na adres  przedszkola: p206@edu.um.warszawa.pl . Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

 Nowy harmonogram_rekrutacja przedszkolna_2020_2021