Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Rekrutacja

Informacja na temat rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 znajduje się na stronie Biura Edukacji  m.st. Warszawy:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18005_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18010_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i