Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Rekrutacja

Zaproszenie dla przyszłych przedszkolaków 

Przedszkole Nr 206 przy ul. Franciszkańskiej 7
zaprasza rodziców/ opiekunów z dziećmi
na spotkania otwarte.
Spotkania rozpoczną się 17 stycznia 2019 r.
I trwać będą do dnia 7 marca 2019 r.
Zapraszamy w każdy czwartek
od godziny 16:00 do godziny 17:00.

Rekrutacja – harmonogram dla rodziców 2019- 2020

Informacja na temat rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 znajduje się na stronie Biura Edukacji  m.st. Warszawy:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18005_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18010_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i