Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Rekrutacja

W dniu 3 czerwca odbyło się zebranie z rodzicami. Osoby nieobecne w tym dniu, prosimy o kontakt z przedszkolem.

Terminy spotkań adaptacyjnych:
*oddział I- 26- 30 VIII od 10:00- 11:30
*oddział II- 25- 26 VI od 9:30 do 10:30 i 28- 30 VIII od 10:00 do11:30
Pozostałe oddziały po ustaleniu z dyrektorem  w dniach 26- 30 VI.

Dziękujemy za obecność na spotkaniu 🙂

Rekrutacja – harmonogram dla rodziców 2019- 2020

Informacja na temat rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/20120 znajduje się na stronie Biura Edukacji  m.st. Warszawy.