Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Rekrutacja

SYSTEM do zapisu dzieci do przedszkola
uruchomiony zostanie od 2 marca  od 13:00.
Zapisy do przedszkola w SYSTEMIE 
planowane są na okres 2 III- 18 III.
Wszelkie informacje znajdą się na stronie Biura Edukacji w zakładce rekrutacja oraz na stronie  internetowej przedszkola.