Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Rekrutacja

Listy dzieci zakwalifikowanych i niekwalifikowanych

do przedszkola opublikowane  zostaną

w dniu 10 kwietnia o godzinie 13.00.

Rekrutacja – harmonogram dla rodziców 2019- 2020

Informacja na temat rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/20120 znajduje się na stronie Biura Edukacji  m.st. Warszawy:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/20476_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow