Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA WRZESIEŃ

3 IX– zebranie ogólne, informacyjne, godz. 17.00

10 IX– warsztaty międzykulturowe- tańce ludowe, gr.  IIIA, IIIB,
od godz. 10.00

14 IX– spotkanie z gościem- Pan Bei Baozhong- chiński kaligraf,
od godz. 9.30, gr. II, IIIA, IIIB

14- 30 IX–  akcja: Zbiórka zużytych baterii

18 IX– wolontariat z Biblioteki Nr 24

21 IX– spacer na Stare Miasto, gr. IIIA, IIIB, od godz.10.00

22 IX– zebrania  grupowe:
grupa I, o godz.16.00
grupa IIIB, o godz. 17.00

23 IX– zebrania grupowe:
grupa. II,  o godz. 16.00
grupa  IIIA, o godz. 17.00

25 IX– Impreza w ogrodzie, godz. 16.00