Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA WRZESIEŃ

6 IX– zebranie ogólne, informacyjne, od 17.00

7 IX– warsztaty rytmiczne, od 9.00, oddział I, II, III, IV

14 IX– warsztaty rytmiczne, od 9.00, oddział I, II, III, IV

18 IX– zebranie z rodzicami oddziału I, od 16.00

18 IX– zebranie z rodzicami oddziału III, od 17.00

19 IX– zebranie z rodzicami oddziału II, od 16.00

18 IX– zebranie z rodzicami oddziału IV, od 17.00

21 IX– warsztaty rytmiczne, od 9.00, oddział I, II, III, IV

25 IX– wolontariat z biblioteki, oddział I, II, III, IV, od 13.30

27 IX– warsztaty rytmiczne, od 9.00, oddział I, II, III, IV

28 IX– impreza w ogrodzie dla dzieci i rodziców, od 15.30