Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA PAŹDZIERNIK

2 X- ,,popołudnie z rodzicami”, o 16.00, oddział I, II, III i IV.

od 5 X– cykl warsztatów muzyczno- rytmicznych, oddział I, II, III i IV, od 9.00

8  X– spacer do parku, o 10.00, oddział  IV

9 X– wolontariat z biblioteki

10 X– zwiedzanie szkoły podstawowej, od 10.00, oddział IV

12 X–  udział w uroczystości szkolnej ,,Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 158″, od 10.00, oddział IV

 24 X – spotkanie z gościem -Pszczoły, od 9.00, oddział I, II, III i IV

do 15 X– akcja charytatywna ,,Przytulmisia”

16 X– warsztaty kulinarne ,,Bajkowe Gotowanie”, oddział II, III i IV, od 9.10

 16 X–  Otwarcie galerii przedszkolnej ,,Polska to My”, portrety wykonane wspólnie przez dzieci i rodziców

23 X– zajęcia  plastyczne w Domu Kultury ,, Muranów”, od 10.00, oddział IV.

29 X– zajęcia w bibliotece na temat Warszawy, oddział III, od 9.30