Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA PAŹDZIERNIK

4 X- ,,popołudnie z rodzicami” , od 16.00 do 17.00

4 X- wyjście do Szkoły Podstawowej nr 158, gr. IV, o 10.00

4 X- wyjście do parku, gr. II, o 10.00

11 X- wolontariat z Biblioteki nr 24, spotkanie z dziećmi na temat jesieni

18 X- warsztaty z bębniarzem, gr. I, II, III i IV, od 9.00

21 X- warsztaty edukacyjne, gr. I i II, od 9.00

24 X- bal dyniowych duszków, gr. I, II, III, IV, od 9.00

27 X- warsztaty edukacyjne, gr. I i II, od 12.30

28 X- wyjście do parku, gr. IV, o 10.00