Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA MARZEC

2 III– zajęcia z odziałem rodzica ,,Mozaika grecka”, gr. I i II, o 10.00

3 III– zajęcia z odziałem rodzica ,,Mozaika grecka”, gr. IIIA i IIIB, o 10.00

7 III– prezentacja spektaklu  ,,O tym jak Prometeusz podarował ludziom ogień” dla nauczycieli w ramach Festiwalu teatralnego dla Przedszkolaków ,, Lalka i Ja „, o 9.30

8 III– prezentacja spektaklu  ,,O tym jak Prometeusz podarował ludziom ogień” dla rodziców  o 15.00, po spektaklu ,,uczta grecka” w salach dziecięcych

10 III– prezentacja spektaklu greckiego uczniom  z pobliskich szkół, o 9.30

16 III-,,Wielkanocne spotkanie z rodzicami”, gr. I, o 16.00

…III– spacer do parku, gr. IIIB, o 10.00

…III– zajęcia z wolontariuszem z biblioteki nr 24 ,,Wiosna”, od 9.00

…III– wyjście do biblioteki na zajęcia o zabawach wielkanocnych, gr II, o 9.30

Poza tym w planie:

*warsztaty przyrodnicze

*koncert muzyczny

*warsztaty badawcze