Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA MARZEC

1 III– Wolontariat z Biblioteki nr 24, po 13:00;

8 III– Spotkanie on-line z rodzicami oddziału III;

9 III– Dzień Psa w przedszkolu;

22 III– Koncert muzyczny ,,Wiosna”, od 9:00;

23 III– Dzień Wiosny, realizacja wspólnych ogólnoprzedszkolnych działań w każdym oddziale;

29 III– Spektakl teatralno- muzyczny ,,Twoje czy moje?”, inspirowany muzyką klasyczną, od 9:00;  przeniesiony na kwiecień