Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA MARZEC

2 III– zabawy taneczne wokół samby, od 9.30

5 III– warsztaty ludowe, od 9.30

8 III– prezentacja spektaklu ,,Bajka brazylijska” nauczycielom w ramach Festiwalu Teatralnego ,,Lalka i Ja”, od 9.30

13 III– prezentacja dla Rodziców spektaklu o Brazylii, od 15.30

14 III– zajęcia w siedzibie Straży Pożarnej, gr. III, wyjazd autokarem od 10.00

21 III– zajęcia w siedzibie Straży Pożarnej, gr. IV, wyjazd autokarem od 10.00

22 III– czytanie dzieciom przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 158

23 III– warsztaty z aktorem, gr. I, II, III i IV, od 9.00

26 III–  zajęcia w Bibliotece nr 24 ,,Zwyczaje wielkanocne”, gr, III, od 9.30

27 III–  zajęcia w Bibliotece nr 24 ,,Zwyczaje wielkanocne”, gr, IV, od 9.30