Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA MAJ

4 V– spotkanie ze studentami stomatologii, gr. IIIa i IIIb, od 10.00

5 V– ,,popołudnie z rodzicami” ostatnie w tym roku szkolnym ,
grupa I, II, IIIa, IIIb, od 16.00 do  17.00

10 V– wycieczka autokarowa do Kawęczyna, od 9.30 do 15.00

20 V– Uroczystość Dnia Mamy i Taty, gr. I i II od 15.00

20 V– Uroczystość Dnia Mamy i Taty, gr. IIIa i IIIb od 15.40 (zmiana godziny!)

24 V– zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych

Poza tym planowane są zajęcia edukacyjne:
*warsztaty badawcze
*koncert