Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA LUTY

2 II– ,,popołudnie z rodzicami”, gr. I, II, IIIA i IIIB, od 16.00

5 II– zajęcia w Bibliotece nr 24: ,,Dawne słowa”, gr. IIIA i IIIB, o 10.00

9 II– zebranie z rodzicami z gr. I, od 16.00

9 II– zebranie z rodzicami z gr. IIIB, od 17.00

10 II– zebranie z rodzicami z gr. II, od 16.00

10 II– zebranie z rodzicami z gr. III A, od 17.00

17 II– warsztaty przyrodnicze ,,Kamuflaż  zwierząt”, gr. I, II, IIIA i IIIB

18 II– udział w lekcji w Szkole Podstawowej, 5- latki, o 10.00

19 II– teatrzyk dla dzieci ,,Zaczarowany las”

23 II- 29 II– rekrutacja: złożenie  przez rodzica potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017

26 II– warsztaty z aktorem, gr. I, II, IIIA i IIIB, od 9.00