Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA LUTY


2II  nowy termin 16 II– warsztaty kulinarne ,,Mistrzowie gotowania”, od 9:00

12 II– Bal w salach oddziałów, od 9:00

17 II– Dzień Kota, ogólnoprzedszkolne działania realizowane w każdym oddziale

do 15 II- przekazanie rodzicom informacji mailowo  o realizacji   zadań w I półroczu