Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA LISTOPAD

3 XI- ,,popołudnie z rodzicami”, od godz.16.00, gr. I, II, IIIa, IIIb

10 XI-udział dzieci 5-letnich w apelu z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 158, o godz. 9.30

16 XI- zajęcia rytmiczne w Domu Kultury Muranów,
o godz.9.30, gr. IIIa

16-20 XI– akcja czytelnicza ,,Wymiana książeczek”, od 14.30 do 17.00

17 XI-  warsztaty przyrodnicze, gr. I, II, IIIa, IIIb, o godz. 9.30

…XI- spotkanie z lekarzem, gr. I, II, IIIa, IIIb, o godz. 9.30

25 XI- warsztaty edukacyjne- spotkanie z aktorem,
gr. I, II, IIIa, IIIb, od godz. 11.00