Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA LISTOPAD

5 XI– Wolontariat z biblioteki na temat Polski, od 9.00, oddział I, II, III i IV

5 XI– Projekt edukacyjny ,,Pieśni Legionów na 100- lecie  Niepodległości”, o 14.00, oddział I, II, III i IV

6 XI– Warsztaty z aktorem o Polsce, od 9.00, oddział I, II, III i IV

6 XI– ,,Popołudnie z rodzicami”, od 16.00

9 XI– spacer na Stare Miasto- od 9.30, oddział IV

9 XI– Akcja ogólnopolska: Rekord na 100- lecie Niepodległości” o 11.11

od 9 XI– Warsztaty muzyczno-rytmiczne, od 9.00, oddział I, II, III i IV

19 XI– Zajęcia w bibliotece o zdrowiu, oddział III, od 9.30

20 XI– Warsztaty kulinarne, od 9.15, oddział, I, II, III i IV

22 XI– Zabawy sportowe z trenerami Polonii, oddział II, III i IV, od 10.00.

26 XI– uczniowie ze SP nr 158 czytają dzieciom, od 10.00