Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

PROPOZYCJE NA GRUDZIEŃ

7 XII– w ramach mikołajek warsztaty molekularne , oddział I, II, III, IV, od 9:00

11 XII– Spotkanie z Mikołajem w każdym oddziale od 11:00

15 XII– Spotkanie z gościem w ramach podsumowania projektu Warszawska Energia, oddział IV