Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Zajęcia Dodatkowe

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

Gimnastyka

środa i piątek od 13.00

Rytmika

poniedziałek od 13.00
środa od 10.00