Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Zajęcia Dodatkowe

W roku szkolnym  2019/ 2020 zaplanowano następujące zajęcia dodatkowe:

GIMNASTYKA

RYTMIKA

MOTORYKA MAŁA