Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Program Wychowania Przedszkolnego

W bieżącym roku szkolnym realizowany jest program wychowania przedszkolnego ,,Zbieram, poszukuję, badam”
-D. Dziamskiej i M. Buchnat, Wydawnictwo Nowa era- zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.