Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Praca z Dziećmi

Praca z dziećmi prowadzona jest systematycznie przez  nauczycieli w ciągu całego dnia ich pobytu w przedszkolu. Obejmuje ona różnorodne działania zapewniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Czas na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach: 8.00 – 13.00.

Działania przedpołudniowe kontynuowane są w drugiej części dnia. Podczas pracy wychowawczo- dydaktycznej dzieci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności, zdolności i zainteresowań- dzieci obserwują, doświadczają, biorą udział np: w działaniach plastycznych, konstrukcyjnych, językowych, zabawach ruchowych oraz twórczych.

Nauczyciele organizują dla dzieci różnorodne zabawy i zajęcia zapewniające im wszechstronny rozwój. Dbają o to, by dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności w sposób dla nich atrakcyjny i ciekawy. Oferta dydaktyczno – wychowawcza uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka.

Celem nadrzędnym pracy z dziećmi jest jak najlepsze przygotowanie ich do nauki w szkole, na miarę ich możliwości.