Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oświadczenie o dostępności

Ta strona jest zgodna ze standardami dostępności

Witryna przedszkole206.waw.pl została przeanalizowana i przeprojektowana pod kątem dostępności, tak aby była ona możliwa do sprawnego obsłużenia dla jak największej grupy osób – niezależnie od wykorzystywanej przez nie technologii, oprogramowania czy posiadanej dysfunkcji.

Strona jest zgodna ze standardem WCAG 2.0, ustalonym przez konsorcjum W3C. Oznacza to, że jest ona w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych, jak również możliwa do obsługi zarówno przy użyciu klawiatury, jak i myszki.

Strona oparta jest na popularnych i szeroko wspieranych technologiach, co zapewnia jej poprawne działanie na każdym typie urządzeń.