Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział IV

Nauczyciele pracujący w grupie:

Katarzyna Bachura

Katarzyna Wojnarowicz

ROZKŁAD DNIA

8:00-18:00 – Realizacja podstawy programowej
7:30-8:30 – Zabawy swobodne; indywidualne; organizowane; Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe;
8:30-9:30 – Śniadanie :przygotowanie do posiłku; mycie zębów; przygotowanie do zajęć.
9:30-10:00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego, zgodnie z planem miesięcznym; ćwiczenia gimnastyczne.
10:00-10:15 – II śniadanie
10:15-10:30 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu; wdrażanie do samodzielności.
10:30-11:45 – Pobyt w ogrodzie: zabawy swobodne; zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; zabawy dowolne, konstrukcyjne; wyjścia; wycieczki.
11:45-12:15 – Przygotowanie do posiłku; zupa obiadowa.
12:15-13:00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie bajek.
13:00-15:00 – Zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem; zabawy swobodne, praca indywidualna
13:30-13:50 – Przygotowanie do posiłku; obiad II danie.
15:00-18:00 – Pobyt w ogrodzie przy sprzyjającej pogodzie / praca indywidualna, zespołowa, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC

 CO TO ZNACZY SPRAWIEDLIWOŚĆ ?

 1.  Wprowadzenie dzieci w temat na podstawie wiersza „Koń i osioł”.
 2. „Co to znaczy sprawiedliwie?” burza mózgów.
 3. Zabawa słowna „Dokończ zdanie”.
 4. „Wyspa sprawiedliwości” zabawa tematyczna.
 5. „ Sprawiedliwe i niesprawiedliwe” – wypowiedzi dzieci na podstawie
 6. „Oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa” eksperymentowanie oraz szukanie odniesień do powiedzenia.
 7.  „W drodze do sprawiedliwości” rozmowa  inspirowana baśnią „Pani Zamieć”
 8. Rysowanie wokół tematu.

WAKACJE TUŻ, TUŻ…

 1. Rozmowa na temat skarbów z plecaka -poszerzenie słownictwa związanego z podróżowaniem.
 2. Opowieść ruchowa ,,Wyjeżdżamy na wakacje”.
  Rozmowa przy obrazkach ,,Wakacje”
 3. Zabawy ruchowe z wakacyjną piosenką.
 4. Oglądanie i słuchanie opowiadań i wierszy  o wakacjach zgromadzonych w sali,  w kąciku książek.
 5. Wakacyjne życzenia i pozdrowienia
 6. Udział w imprezie ogrodowej ,,Pożegnanie przedszkola”.
 7. Działania plastyczne: malowanie farbami na temat dowolny, wyklejanka z kolorowego, papieru,  rysunek kredkami.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1.  Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw:  Ustalenie, które zmiany są odwracalne a które takimi nie są i co z tego wynika.
 2. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów:  Liczenie, poczynając od dowolnego miejsca, np., sześć, siedem, osiem itp. Liczenie z dowolnego miejsca wspak, np. dziewięć, osiem, siedem itd.
 3. Klasyfikacja: Kształtowanie zdolności do klasyfikowania na poziomie operacji konkretnych; segregowanie przedmiotów ze względu na posiadane cechy, a potem definiowanie przedmiotu przez wymienienie jego cech.

j.angielski VI

MAJ

POLSKA

 1. Prezentacja multimedialna ,, Krajobrazy Polski”
 2. Teatrzyk na podstawie Legendy o Lechu i białym orle
 3. Zabawa dydaktyczna ,,Co pasuje do Polski?” dobieranie obrazków na mapę konturową Polski. Odczytywanie podpisów związanych z miastami. Określanie kierunków na mapie
 4. Hymn Polski- nauka pieśni
 5. Zabawa dydaktyczna ,,Wycieczka po Polsce”
 6. Zabawy inspirowane utworami polskiego kompozytowa- F. Chopina
 7. Zabawa słowna ,,Dokończ zdanie”
 8. Praca plastyczne: Barwne obrazy inspirowane utworem F. Chopina, Kotylion biało- czerwony z papieru

RODZINA

 1. Rodzina- rozmowa przy plakacie
 2. Z rodziną jest najlepiej- stworzenie wspólnego plakatu grupy.
 3. Słuchanie literatury dotyczącej tematu.
 4. Zabawy pantomimiczne ,,Pomagam rodzicom”
 5. Zabawa słowna ,,Mój tata jest…” ,,Moja mam jest….”
 6. ,,Rozmowa kierowana ,,Niespodzianka dla rodziców”
 7. Przygotowania do uroczystości przedszkolnej:
 8. -nauka wierszy i piosenek oraz tańców
 9. Prezentacja przygotowanego programu gościom podczas uroczystości przedszkolnej.
 10. Działania plastyczne: Obrazek na folii malowany farbami, Wycinane kwiaty z papieru

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Mierzenie długości z wykorzystaniem różnych przyrządów.
 2. Dodawanie i odejmowanie-  zapisywanie /układanie czynności matematycznych stosownie do możliwości rozwojowych dzieci, znaki: +,-, =.
 3. Przyczyna i skutek. Przewidywanie tego, co może się wydarzyć.

J. ang. gr. IV maj

KWIECIEŃ

RYCERSKIE OPOWIEŚCI

 1. „Ballada o uprzejmym rycerzu” inscenizacja wiersza.
 2. Układanie opowiadania wg pomysłu dzieci inspirowanego wierszem.
 3. Rysowanie ilustracji do opowiadania.
 4. „Obrona zamku” zabawa ruchowa z elementami rzutu.
 5. Zabawy konstrukcyjne i tematyczne związane z tematem.
 6. Opowieść ruchowa „Wyprawa do zamku”.
 7. Konstruowanie gry dydaktycznej zgodnej z tematem.
 8. Wykonanie z pudełek kartonowych makiety do tematu „ Rycerskie opowieści”.
 9. Zagadki podsumowujące temat.

MAŁY ARTYSTA

 1. Spacer na Rynek starego Miasta- oglądanie galerii obrazów, rozmowa z malarzem.
 2. Słuchanie opowiadania o Janie Matejce rozmowa na temat treści.
 3. Zabawa pantomimiczna „Malujemy obrazy”.
 4. Kleksografia – zapoznanie z nową techniką plastyczną.
 5. Zabawa w przekształcanie – dłoni, co powstanie z….? – dokończenie rozpoczętego wzoru.
 6. Zabawy rozwijające myślenie twórcze: Kot ministra, Przekształcanie krzesła.
 7. Praca plastyczna na temat dowolny techniką mokre na mokrym.
 8. Zabawy twórcze wg pomysłów dzieci.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Orientacja przestrzenna. Wdrażanie do przyjmowania punktu widzenia drugiej osoby i wymiana informacji.
 2. Przyczyna i skutek. Wydobywanie rozumowania przyczynowo – skutkowego w sytuacjach „Dlaczego to się stało?” lub „Co się może stać, gdy…?”.
 3. Liczenie obiektów. Liczenie w szerokim zakresie i wsłuchiwanie się w brzmienie liczebników, aby dostrzec rytm dziesiątkowy.
 4. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka. Gry sprzyjające opanowaniu umiejętności rachunkowych dzieci.

Angielski 5-6 latki

MARZEC

PODRÓŻĘ PO ŚWIECIE- BRAZYLIA – kontynuacja tematu

 1. Lekcja biblioteczna nt. Brazylii.
 2. Zabawy twórcze inspirowane literaturą i muzyką.
 3. Przygotowania do spektaklu globalnego: zabawy improwizowane i parateatralne.
 4. Działania plastyczne rozwijające sprawność rąk i koordynację wzrokowo- ruchową: rysunki kredkami, markerami, lepienie z plasteliny.
 5. Prezentacja spektaklu globalnego w ramach Festiwalu teatralnego ,,Lalka i Ja”.

W POSZUKIWANIU WIOSNY

 1. Inscenizacja opowiadania „Chomik szuka wiosny”.
 2. Założenie  zielonego ogródka w sali.
 3. Prowadzenie systematycznych obserwacji zgromadzonych i posadzonych roślin.
 4. Rozmowa o ochronie przyrody inspirowana literaturą. Wypowiadanie się o sposobach dbania o przyrodę w życiu codziennym.
 5. Rozmowa na temat obrazków „Kwiaty wiosenne”- utrwalenie wyglądu i nazw roślin.
 6. Kalendarz wiosennej pogody.
 7. Zabawa słowna  „Co pasuje do wiosny?”
 8. Nauka piosenki i wiersza o wiośnie.
 9. Zabawy ruchowe i obserwacje w ogrodzie.
 10. Działania plastyczne: malowanie farbami, stemplowanie, wycinanie, wyklejanie.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Dodawanie i odejmowanie. Sytuacje zabawowe, które wymagają od dzieci sprawnego rachowania: liczenia, dodawania, odejmowania , wymiany wg podanych umów, a także rozdzielania i rozdawania.
 2. Liczenie. Liczenie znikających obiektów, ustalanie, ile ich było.
  Klasyfikacja. Grupowanie obiektów w sensowny sposób i słowne określanie  przyjętego kryterium.
 3. Orientacja przestrzenna. Orientowanie się na kartce papieru.

Ang_Plan_Marzec_GR III_IV

LUTY

ZIMOWE ZABAWY

 1. Prezentacja multimedialna ,,Zima” z muzyką Vivaldiego.
 2. Rozmowa na temat zimy na podstawie plakatów.
 3. Eksperymenty ze śniegiem i lodem, m.in. barwienie farbami.
 4. Zabawy w ogrodzie na śniegu.
 5. Film z cyklu Domowe przedszkole -Sporty zimowe.
 6. Zabawy naśladowcze: Zimowe sporty.
 7. Historyjka obrazkowa: Przygoda na sankach.
 8. Spontaniczne rozmowy na temat dyscyplin sportów zimowych i wynikach polskich zawodników zainspirowane XXIII Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pjong Czang.
 9. Zimowe zagadki.
 10. Praca plastyczne: Zimowe widoki- malowanie z wykorzystaniem gazy, Bałwanki- wycinanie z kolorowego papieru i wacików

PODRÓŻE PO ŚWIECIE- BRAZYLIA

 1. Zorganizowanie kącika tematycznego ,,Brazylia”
 2. Warsztaty podróżnicze- Brazylia
 3. Poznanie wybranych przygód Pilar.
 4. Opowiadanie o mieszkańcach Amazonii z wykorzystaniem kukiełek lizakowych.
 5. Samba- nauka podstawowych kroków tańca.
 6. Brazylijskie rytmy- zabawy zainspirowane muzyką instrumentalną.
 7. Sport w Brazylii- prezentacja multimedialna.
 8. Amazonia i jej rzeki- opowieść ruchowa.
 9. Spotkania z gośćmi na temat Brazylii.
 10. Tworzenie elementów scenografii do bajki brazylijskiej, wg pomysłów dzieci.
 11. Projektowanie gier/ planów zainspirowanych historiami brazylijskimi.
 12. Działania plastyczne: rysunek kredkami -Postaci z baśni, Amazonia- malowanie farbami, el. do scenografii z bibuły i papieru.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną.
 2. Dodawanie i odejmowanie. Gry sprzyjające opanowaniu umiejętności rachunkowych dzieci.
 3. Długość. Porównywanie i szacowanie wielkości dwóch, a potem trzech obiektów. Ustalanie, czy są tej samej długości, który jest dłuższy.
 4. Mierzenie ilości płynów. Obserwowanie zmian towarzyszących przelewaniu wody: dolewania i odlewania.

Język angielski- luty

STYCZEŃ

NOWY ROK

 1. Nadszedł Nowy Rok – inscenizacja w wykonaniu nauczycielki;
  Czas goni nas… –  zmiany zachodzące wokół nas, wynikające z upływu czasu;
 2. „Opowiadanie o 12-tu miesiącach” – próby zapamiętania nazw kolejnych miesięcy; „Tygodniowy rytm przedszkolny” – układamy harmonogram naszych działań, próba zapamiętania nazw kolejnych dni tygodnia;
 3. Malowanie farbami nt. dowolny;
 4. Karnawał” – mapa myśli związanych z hasłem
 5. Wykorzystanie zdjęć z zabaw karnawałowych z ubiegłych lat do rozmów nt. balu;
 6. Wykonywanie masek karnawałowych;
 7. Praca plastyczna pt. „Karnawałowy balonik”;
 8. Rozmowy nt. wybranego stroju karnawałowego;
 9. Udział w Balu Karnawałowym w Przedszkolu.

ŚWIĘTO BABCI I DZIECKA

 1. Moja rodzina – to też babcia i dziadek – wypowiedzi dzieci;
  Praca plastyczna związana z tematem;
 2. Zabawy słowne: „Lubię gdy moja babcia/mój dziadek…”;
 3. Lepienie z plasteliny nt. dowolny;
 4. Przygotowywanie programu na uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka;
 5. Zabawy ruchowe z elementami dramy: Przyjęcie dla babci i dziadka ; Pomagam dziadkom ;
 6. Wykonywania upominku dla dziadków z okazji ich święta;
 7. Udział w uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka w Przedszkolu.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Rytmiczna organizacja czasu: pory roku, dni tygodnia, miesiące. Orientowanie się, co oznaczają określenia: wczoraj, jutro, pojutrze, przedwczoraj.
 2. Rozumowanie przyczynowo – skutkowe i przewidywanie, co może się zdarzyć?
 3. Przybliżanie dzieciom sensu równości i nierówności.
 4. Rozwijanie umiejętności rozdawania przedmiotów według umowy każdy ma dostać tyle samo.

ANGIELSKI_III_IV_GRUPA

GRUDZIEŃ 

KSIĄŻKI, KSIĄŻECZKI..

 1. Wizyta w Bibliotece nr 24- zapoznanie z regulaminem i zasadami funkcjonowania biblioteki.
 2. Do czego służą książki? – burza mózgów.
 3. Jak powstaje książka? – prezentacja multimedialna
 4. Moja ulubiona książeczka- wypowiadanie się na określony temat.
 5. Nasze książki w kąciku szkolnym- działania porządkujące i wzbogacające zasób kącika książek  o nowe, wypożyczone w bibliotece.
 6. Tworzenie własnych książeczek obrazkowo- tekstowych, na miarę swoich umiejętności.
 7. Nasze opowiadania/ książeczki- prezentowanie wykonanych książeczek dzieciom z  grupy III. 

WKRÓTCE ŚWIĘTA

 1. Obejrzenie świątecznych dekoracji na uliczkach Starego Miasta. Zainteresowanie dzieci nadchodzącym świątecznym czasem.
 2. Rozmowa o nadchodzących świętach zainspirowana wcześniejszym spacerem i opowieścią ruchową.
 3. Wspólne ubieranie choinki. Wykonanie z rodzicami ozdób na przedszkolną choinkę podczas ,,popołudnia z rodzicami”.
 4. Słuchanie literatury dotyczącej tematu czytanej przez osoby dorosłe i chętne dzieci.
 5. Rozwijanie pamięci podczas nauki wierszy i piosenek.
 6. Przyjecie ustaleń dotyczących przygotowań do wizyty w Domu opieki. Stworzenie okazji do rozmów na temat potrzeb osób starszych.
 7. Prezentacja osobom starszym wiersza i piosenek świątecznych w Domu opieki, wręczenie upominków.
 8. Historyjka obrazkowa ,,Kłopot Mikołaja”.
 9. Zabawa dydaktyczna- Co pasuje do świąt?
 10. Udział w uroczystości przedszkolnej ,,Spotkanie z Mikołajem”
 11. Praca plastyczne: Renifery z życzeniami dla rodziców, Kartki świąteczne , Choinki, Ozdoby choinkowe.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Intuicje geometryczne. Układanie obrazków wg wzorów z wykorzystaniem figur geometrycznych.
 2. Przyczyna i skutek. Historyjki obrazkowe.
 3. Orientacja przestrzenna. Rozwijanie zdolności do rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia drugiej osoby.

LISTOPAD

WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ

 1. Inscenizacja wiersza B. Lewandowskiej „Na zdrowie”.
 2. Spotkanie z lekarzem/ higienistką.
 3. Rozmowa wokół temat przy obrazkach.
 4. Burza mózgów – zarazki.
 5. Krzyżówka, zagadki słowne i obrazkowe
 6. Zajęcia plastyczne wokół tematu: rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie.

GDZIE MIESZKA ENERGIA– realizacja Programu „Warszawska Energia”

 1. Wprowadzenie dzieci w temat na podstawie wiersza J. Dybysławskiej „Świetlik”.
 2. Zwiedzanie kuchni przedszkolnej, wskazywanie urządzeń elektrycznych.
 3. Wykonanie makiety kuchni przedszkolnej.
 4. Rozmowy o urządzeniach elektrycznych domowych, zwrócenie uwagi na sprawę
  bezpieczeństwa w tym zakresie.
 5. Zabawa wierszem „Co rankiem szumi, dudni i buczy?”.
 6. Zabawa „Energia w nas i wokół nas”.
 7. Zabawa słowna „Co o mnie wiesz?” rozwiązywanie zagadek.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw: Ustalenie, które zmiany są odwracalne a które takimi nie są i co z tego wynika.
 2. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów: Liczenie, poczynając od dowolnego miejsca, np., sześć, siedem, osiem itp. Liczenie z dowolnego miejsca wspak, np. dziewięć, osiem, siedem.
 3. Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości; Porównywanie i szacowanie wielkości dwóch, a potem trzech obiektów. Ustalanie, czy są tej samej długości, który jest dłuższy.
 4. Klasyfikacja: Kształtowanie zdolności do klasyfikowania na poziomie operacji konkretnych; segregowanie przedmiotów ze względu na posiadane cechy, a potem definiowanie przedmiotu przez wymienienie jego cech.

ANGIELSKI

 1. „At the doctor” – u lekarza/ elementy higieny

Wprowadzane słownictwo: doctor, hospital, teeth, tongue, brush my teeth, wash my hands

How are you feel? – I’m sick/ I’m all right

Video:  Little doctor (youtube)

Healthy food/ Zdrowe odżywianie: co powinniśmy jeść?

Tamato, broccoli, corn, lettuce, apple, banana, cucumber, onion, carrot

 1. ” Electricity” – Elektryczność

Wprowadzane słownictwo: lamp, computer, television, telephone, iron, dark, light, switch on/ switch off

Video: „How to safe energy”

 1. Piosenka:

Hello, hello, hello, how are you?

Hello, hello, hello, how are you?

I’m good.

I’m great!

I’m wonderful!

I’m good.

I’m great!

I’m wonderful!

Hello, hello, hello, how are you?

Hello, hello, hello, how are you?

I’m tired.

I’m hungry.

I’m not so good.

I’m tired.

I’m hungry.

I’m not so good.

 1. Counting – Liczymy do 10; pojęcia left/right; liczymy od tyłu.

5* Opcjonalnie Teddy Bear Day – Dzień pluszowego misia; gry i zabawy

PAŹDZIERNIK

WIEM CO JEM

 1. Inscenizacja wiersza J. Brzechwy pt.„Pan Pomidor”.
 2. Piramida żywienia – omówienie ilustracji
 3.  Nauka piosenki „Owoce i warzywa”.
 4. Kosz pełen witamin – zajęcia plastyczne.
 5. Owocowe szlaczki – ćw. grafomotoryczne
 6. Smaczne zagadki – wielozmysłowe poznawanie warzyw i owoców.
 7. Działania kulinarne: wspólne przygotowanie soku z owoców i warzyw oraz kolorowych szaszłyków.

JESIEŃ – realizacja tematu metoda projektu

Etap I:

 • Zainicjowanie tematu.
 • Przygotowanie siatki wstępnej zawierającej pytania, wyszukiwanie materiałów oraz pomocy.

Etap II:

 • Realizacja projektu, w szczególności:
 • Wycieczka piesza do parku.
 • Stworzenia kącika przyrody.
 • Lekcja biblioteczna związana z tematem.
 • Udział dzieci w działaniach plastycznych.
 • Nauka wybranych wierszy i piosenek o jesieni.
 • Zdobywanie informacji i ciekawostek o jesieni poprzez oglądanie albumów, ilustracji, czasopism, słuchanie literatury, rozmowy przy obrazkach
 • Poszerzanie zasobu słownictwa dotyczącego tematu
 • Zabawy badawcze dotyczące realizowanego tematu
 • Udział w galerii przedszkolnej nt. jesieni

Etap III:

 • Zakończenie projektu, m.in.:
 • Podzielenie się wiedza o jesieni z innymi dziećmi w przedszkolu
 • Sporządzenie przez nauczycieli dziennika projektu, zawierającego prace plastyczne dzieci oraz wybrane zdjęcia z realizacji tematu w grupie.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Orientacja przestrzenna: Orientowanie się na kartce papieru.
 2. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu: Skupianie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Doprowadzanie do sprawnego liczenia
 4. i rozróżniania błędnego liczenia od poprawnego.
 5. Klasyfikacja: Segregowanie obrazków według zasady „co do czego pasuje” ze słownym uzasadnianiem.

WRZESIEŃ

RAZEM W ZABAWIE

 1. Zabawy integrujące grupę: Ludzie do ludzi, Kto cię woła?, Co się zmieniło?, Wolne miejsce, zapraszam…
 2. Rozmowy na temat opowiadania o miłych słowach- rozumienie znaczenia stosowanych zwrotów w określonych sytuacjach.
 3. Zabawy parateatralne zainspirowane  tematem właściwego i miłego zachowania się w grupie.
 4. Zabawa dydaktyczna ,,Kodeks dobrego zachowania”.
 5. Kontrakt grupowy- dyskusja i przyjęcie wspólnych ustaleń, wybór graficznych symboli.
 6. Nauka piosenki: Podajmy sobie ręce.
 7. Działania plastyczne: malowanie farbami, rysowanie na temat dowolny, wykonanie własnego ,,podpisu/ znaku” do  Kontraktu grupowego na bazie odrysowanej dłoni.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA- realizacja tematu metodą projektu

I.Rozpoczęcie projektu : Przygotowanie siatki wstępu do projektu.

II.Realizacja projektu, w szczególności:

 • Rozmowy i debaty – wspólne wymyślanie plakatu z propozycjami zmian w okolicy dzieci- przyjaznych i  zdrowych.
 • Udział w działaniach plastycznych  -tworzenie plakatu z wykorzystaniem   propozycji dzieci.
 • Zabawy ruchowe z trenerami Varsovii.
 • Działania praktyczne promujące zdrowe odżywianie- wg pomysłów dzieci i rodziców.

III. Zakończenie projektu, m.in.

 • Udział w sztafecie do Urzędu  Dzielnicy  Śródmieście i spotkanie reprezentacji grupy z Burmistrzem.
 • Zawody sportowe z udziałem dzieci   z  pobliskich placówek.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Przyczyna i skutek: ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie są i co z tego wynika.
 2. Dodawanie i odejmowanie: dodawanie i odejmowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych.
 3. Klasyfikacja: grupowanie słów i nazywanie tej grupy.
 4. Długość: porównywanie obiektów i szacowanie czy są tej samej długości (wielkości), ten jest dłuższy (większy).