Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział IV

Nauczyciele pracujący w grupie:

Anna Lisicka
Ewelina Pietrzak

ROZKŁAD DNIA

8:00-18:00 – Realizacja podstawy programowej
7:30-8:30 – Zabawy swobodne; indywidualne; organizowane; Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe;
8:30-9:30 – Śniadanie:przygotowanie do posiłku; mycie zębów; przygotowanie do zajęć.
9:30-10:00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego, zgodnie z planem miesięcznym; ćwiczenia gimnastyczne.
10:00-10:15 – II śniadanie
10:15-10:30 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu; wdrażanie do samodzielności.
10:30-11:45 – Pobyt w ogrodzie: zabawy swobodne; zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; zabawy dowolne, konstrukcyjne; wyjścia; wycieczki.
11:45-12:15 – Przygotowanie do posiłku; zupa obiadowa.
12:15-13:00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie bajek.
13:00-15:00 – Zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem; zabawy swobodne, praca indywidualna
13:30-13:50 – Przygotowanie do posiłku; obiad II danie.
15:00-18:00 – Pobyt w ogrodzie przy sprzyjającej pogodzie / praca indywidualna, zespołowa, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

STYCZEŃ

POWITANIE NOWEGO ROKU

 1. „Gdy Nowy Rok w progi, to stary w nogi” – zapoznanie z noworocznymi przysłowiami, swobodne rozmowy z dziećmi. (K 1,3 5)
 2. „Powitanie Nowego Roku” – rozmowy o sposobach świętowania sylwestrowej nocy przy użyciu techniki niedokończonych zdań .„Tańczące baloniki” – improwizacja taneczna z kolorowymi balonami. (K 1, 2, 7, 8)
 3. „Mijający czas” – wysłuchanie wiersza „Cudowna podróż” J. Krakowskiego, analiza treści utworu, gromadzenie informacji dotyczących pór roku, miesięcy dni tygodnia wykonanie plakatu. (K 1, 3, 5, 7, 8)
 4. „Zimowy obraz” – zabawy relaksacyjne przy muzyce. (K 1, 3, 8)
 5. „Zabawy noworoczne z literką „B, b” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z wielką
  i małą literą „B, b”. (K 1, 3, 8)
 6. „Popołudnie z rodzicami: MASKI” Zabawy taneczne przy muzyce. (K 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)
 7. Działania plastyczne: „Noworoczne zawijańce”-przekształcanie liter w obraz.; „Miasto nocą” – praca plastyczna wykonana z różnych materiałów. (K 1, 5, 8)

KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA

 1. „Zaczarowana skrzyneczka mojej Babci i Dziadka” zabawa teatralna z rekwizytami.
  (K 1, 5, 8)
 2. „Co niemiara radości, jechać do babci w gości” zabawy muzyczne, naśladowcze, taneczne, twórcze, kulinarne dotyczące tematu. (K 1, 2, 3, 5, 8)
 3. „Z babcią nigdy się nie nudzę” słuchanie wiersza „Babcia” M. Wojciechowicz, opowiadanie o swoich babciach i dziadkach, prezentowanie scenek z rekwizytami.
  (K1, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
 4. „Babciu, dziadku – kocham was” – zajęcia muzyczne. (K 1, 2, 5, 6, 7, 8)
 5. „Piosenka dla babci i dziadka”– zapoznanie z literą drukowaną „N”, „n”, czytanie prostych zapisów. (K 1, 3, 4, 5, 7)
 6. „Łamigłówki babci i dziadka” –Zagadki z elementami kodowania i dekodowania
  z użyciem  figur geometrycznych, utrwalenie liczb i cyfr od 0 do 9. (K 1, 2, 3, 4, 5, 7)
 7. Warsztaty plastyczne: „Upominek dla dziadków”. (K 1, 3, 5, 7)
 8. Warsztaty teatralne w SCEK: „Wizyta w Teatrze cieni”. (K 1, 3, 4, 5, 6, 8)
 9. Udział w Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka W przedszkolu.
  (K 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Orientacja czasu: miesiące, pory roku, dni tygodnia.
 2. Określanie miejsca liczby 9 w ciągu liczbowym, poznawanie jej związku z liczbami sąsiednimi.
 3. Klasyfikowanie obiektów według różnych cech np. przeznaczenia, koloru, kształtu.
 4. Orientacja w przestrzeni. Wytyczanie kierunków i wyznaczanie trasy na podstawie słuchanego tekstu instrukcji.

JĘZYK ANGIELSKI

angielski styczeń gr IV

GRUDZIEŃ

„ŚWIĄTECZNY CZAS”

 1. Dekorowanie sali świątecznymi ozdobami, zgodnie z propozycjami dzieci i wspólnymi ustaleniami, ubieranie choinki.
 2. Wykonanie ozdób na przedszkolną choinkę podczas popołudnia z rodzicami. Wspólne  kolędowanie.
 3. Spacer po Starym Mieście „W poszukiwaniu świątecznych akcentów”, obserwacje  przyrodnicze związane z porą roku.
 4. Słuchanie opowiadania „Wigilijna noc”, wypowiedzi dzieci nt refleksji związanych ze świątecznymi tradycjami, szczególnym czasem i nastrojem.
 5. Udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, świąteczne opowieści czytane  z  misiem razem z rodzicami oraz w przedszkolu.
 6. Nauka wierszy i piosenek o tematyce świątecznej. Słuchanie wybranych kolęd i pastorałek.
 7. Działania kulinarne „Dekorowanie ciasteczek pachnących świętami”, prezentacja  składników potrzebnych do wykonania ciasta, wspólne lukrowanie oraz ozdabianie  ciasteczek
 8. Opowieść ruchowa: „Szukamy choineczki”, „Zimowa opowieść”, zabawa pantomimiczna z rekwizytem „Świąteczną magia”.
 9. Działania plastyczne: błyszczące choinki, karty świąteczne wg pomysłów dzieci,  własnoręcznie wykonane łańcuchy i ozdoby choinkowe z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego.
 10. Wizyta Mikołaja w przedszkolu, obejrzenie teatrzyku o tematyce świątecznej, rozmowa z Mikołajem, zaprezentowanie przygotowanej piosenki. Wręczanie upominków przez Mikołaja.
 11. Poznanie głosek „D,d,” „Y,y” poznanie zapisu graficznego, układanie zdań do ilustracji,   próby pisania litery po śladzie i w materiale sypkim.
 12. Zapoznanie z cyfrą „7” i „8” Prezentacja i omówieniu wyglądu i sposobu piania cyfry, ćwiczenia w pisaniu „7” i „8”po śladzie, w piasku.
 13. Zabawy w kodowanie ze świątecznymi skojarzeniami z wykorzystaniem planszy i kartoników; karty pracy dotyczące tematu.
 14. Zagadki sensoryczne „Czym pachną święta?”„Tajemnicze odgłosy”.
 15. Analiza i synteza sylabowa i fonemowa słów związanych z tematyką. Udział w zabawie „Świąteczna kostka do gry”, „Rozwiązujemy rebusy”.
 16. Samodzielne wykonanie elementów do wspólnej gry dydaktycznej „Świąteczne memory”.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu. Uczenie się na pamięć wierszyków, wyliczanek.
 2.  Próby samodzielnego układania wyliczanek.
 3. Przyczyna i skutek. Układanie historyjki obrazkowej zakończone słownym przedstawieniem jej treści.
 4. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
 5.  Numerowanie obiektów ustawnych rzędem, określanie miejsca wybranych przedmiotów w rzędzie.

LISTOPAD

JAK DBAMY O ZDROWIE?

 1. Stworzenie kącika lekarskiego w Sali: -zabawy z zestawem lekarskim,-zabawy w aptekę.
 2. „Piramida zdrowia”- Dostarczenie wiedzy nt. zdrowych nawyków żywieniowych.
 3. Wykonanie oraz degustacja zdrowej sałatki owocowej na popołudniu z rodzicami.
 4. Spotkanie z lekarzem w przedszkolu.
 5. Warsztaty kulinarne ,,Mistrzowie gotowania”.
 6. Wyjście do Biblioteki nr 24 -udział w zajęciach dotyczących zdrowia
 7. Nauka wierszy piosenek dotyczących tematu; „Dla każdego cos zdrowego” Witaminki
 8. Zajęcia z literą „I, i” –wprowadzenie zapisu graficznego i fonetycznego.
 9. Szczęśliwe „4”zajęcia z cyfrą 4.
 10. Działania plastyczne: malowanie „Talerz pełen witamin”, Rysunek: „Jestem zdrowy
  i wesoły”.

WARSZAWA

 1. Jak powstało państwo polskie? – poznanie legendy o Lechu, Rusie, Czechu i orlim gnieździe. Zabawa teatralna.
 2. Fryderyk Chopin, warszawiak i kompozytor. Zajęcia multimedialno-muzyczne.
 3. Zajęcia muzyczno-rytmiczne: „Tańczymy Poloneza”.
 4. Wszystkie stolice Polski-zajęcia z mapą.
 5. Wyjście do Muzeum Warszawy. Zwiedzanie wystawy o Stolicy.
 6. Stworzenie Kącika tematycznego: „Stolica-Moja okolica”
 7. Udział w konkursie fotograficzno-plastycznym: „Najpiękniejsze zakątki Muranowa” przy współpracy z rodzicami.
 8. „Legendy warszawskie:-Bazyliszek, Wars i Sawa” działania twórcze wokół tematu.
 9. „11 listopada-Dzień Niepodległości” zajęcia wokół tematu.
 10. Zajęcia z literą „M, m” –wprowadzenie zapisu graficznego i fonetycznego.
 11. Cyfra „5”-zajęcia edukacyjne z cyfrą 5.
 12. Działania twórcze plastyczne: Warszawski krajobraz -Malowanie farbami, Kamieniczki –rysowanie pastelami.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Orientacja przestrzenna. Orientowanie się na kartce papieru. Umowy dotyczące kartki leżącej na stole.
 2. Przyczyna i skutek. Wydobywanie rozumowania przyczynowo skutkowego w sytuacjach „Co może się stać gdy..?”,” Dlaczego to się stało?”
 3. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie, rozdzielanie po kilka. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, manipulowanie przedmiotami, rachowanie na palcach i zbiorach zastępczych, pamięciowe wyznaczanie sumy i różnicy.
 4. Intuicje geometryczne. Ustalanie na poziomie intuicji, czym jest kwadrat, prostokąt i koło.

PAŹDZIERNIK

TANIEC JESIENNYCH KOLORÓW

 1.  „Kolorowa jesień i jej barwy” Prowadzenie obserwacji otoczenia (ogród, spacer do parku) przez kolorowe „szkiełka, folie”, obserwowanie i analizowanie zmian widoku wyszukiwanie cech charakterystycznych dla Jesieni.
 2. „Zielony, żółty, rudy, brązowy” – zapoznanie z wierszem M. Strzałkowskiej, ćwiczenia językowe.
 3. Nauka wiersza: „Park w kolorach” M. Strzałkowskiej i piosenki: „Jesienna cza-cza” .
 4. „Taniec pani Jesieni” Zabawy dramowo – ruchowe inspirowane muzyką i zagadką słowną.
 5. „Jesienne obrazy” – zajęcia muzyczne z instrumentami.
 6. „Park Ali” na ilustracjach. Rozmowa przy obrazkach przedstawiających różne  sytuacje w Jesiennym Parku. Poznanie zapisu graficznego głoski „a”.
 7. „Kolorowe listeczki zebrane spod ławeczki”, zapoznanie z cyfrą „2”, „Cyfra 2 na spacer szła” – zabawa z rymowanką.
 8. „Dzień Marchewki” zajęcia kulinarno-badawcze.
 9. Działania plastyczne: „Jesienny kolaż”, „Jesienne latawce”

CHRONIMY PRZYRODĘ-zabawy z ENFOSIEM- projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

 1. Realizacja zajęć z wykorzystaniem projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wybrane tematy na podstawie opowiadań. Brygada Enfosia i plastikowa Zgryzolda.
 2. „Czyste powietrze – czy wiemy, czym oddychamy?” zajęcia i gry z pakietu „Warszawska Energia-Eco transport”.
 3. „Historia o sadzeniu drzew”. Zabawa rozwijająca kompetencje językowe.
 4. „Woda czy jest nam potrzebna?” Aranżowane zabawy i sytuacji z codziennego życia pobudzających do poszukiwania właściwej odpowiedzi na temat właściwości
  i zastosowania wody.
 5. „Kwiatowy eksperyment” – zabawa badawcza z wodą i roślinami.
 6. Nauka piosenki: „Deszczyk psotnik”.
 7. „Wiatr i jego opowieści” zabawy ruchowo-muzyczno-teatralne.
 8. „Segregujemy odpady” – zabawa dydaktyczna z kartami pracy.
 9. Działania plastyczne: „Szczęśliwa Ziemia” – plakat, „Opowieść o ziemi” działania plastyczne w formie komiksu.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Rytmiczna organizacja czasu. Rysowanie szlaczków według wcześniej wysłuchanego rytmu (wystukany, zagrany na instrumencie, pokazy ruchem ciała). Zapis-kodowanie rytmu na papierze.
 2. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom w sytuacjach codziennych: zbiórka, pociąg; aspektu kardynalnego liczby.
 3. Wdrażanie dzieci do układania i rozwiazywania prostych zadań z treścią. Układanie zadań z obrazków i symulowanie  rozwiązania zadania na kasztanach, żołędziach.
 4. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci poprzez nabywanie umiejętności konstruowania prostych gier planszowych-ściganek. Doskonalenie umiejętności posługiwania się kostką do gry.

WRZESIEŃ

WITAMY PRZEDSZKOLE PO WAKACJACH

 1. Udział w Zabawie ze śpiewem „Witamy was”.
 2. Dokonanie ustaleń związanych z codziennymi czynnościami: dyżurni, lista obecności, kalendarz, kąciki zabaw i tematyczne.
 3. Stworzenie w sali kącika z wakacyjnymi pamiątkami.
 4. Zabawa tropiąca „W poszukiwaniu skarbów” , „Wakacyjne puzzle”.
 5. Wspólne tworzenie plakatu „Nasze umowy” z podpisem/rysunkiem każdego dziecka
 6. Burza mózgów „W naszym przedszkolu…”
 7. Spisanie kodeksu grupowego „Ręce pomagają” opartego na doświadczeniach i  propozycjach dzieci.
 8. Nauka wierszy i piosenek związanych z omawiana tematyką.
 9. Zabawa z pocztówkami z różnych regionów kraju „Zgadnij, o jakim miejscu mówię?”
 10. Udział w zabawach integracyjnych: Jestem, lubię..” Kłębek przyjaźni, Piłka w kole, Wolne miejsce, „Kogo brakuje?”
 11. Zabawy z chustą animacyjną: Kwiat lotosu, Wietrzyk, wiatr, Taniec piłek, Kolory
 12. Działania plastyczne: „Wakacyjne wspomnienia” obrazek wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych, malowanie, wycinanka, lepienie z plasteliny.
 13. Udział w zabawach tworzących dobry klimat w grupie: „Podaj rękę..”, „Zagadki na  plecach”, „Czarodziej”, „Przedszkolny aerobik”.
 14. Wspólne tworzenie „Drzewka przyjaźni” z wizytówkami
 15. Zabawy językowe: „Co się ukryło w kolorowym pudełku?”, karty pracy dotyczące tematu.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 1. Poznanie zasad związanych z bezpieczeństwem uczestnictwem w ruchu drogowym podczas zajęć z wykorzystaniem programu komunikacyjnego „Autochodzik”.
 2. Nauka bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
 3. Wyjście na pobliskie skrzyżowanie ulic z sygnalizacją świetlną, obserwowanie ruch ulicznego, bezpieczne i zgodne z zasadami przechodzenie przez jezdnię
 4. Wysłuchanie wiersza „O prawach dziecka”, burza mózgów nt Co to są prawa? Dlaczego są    ważne i potrzebne? Jakie prawa mają dzieci i gdzie są one spisane?
 5. Wspólne tworzenie plakatu „Nasze prawa”.
 6. Nauka wybranych wierszy i piosenek.
 7. Działania plastyczne: rysunek „Ulica” lepienie z plasteliny, „Pojazdy z przyszłości”, wspólne tworzenie miasteczka drogowego.
 8. Zabawy: Bezpieczna droga, Wyścigi aut, gra planszowa „Na ulicy”.
 9. Zagadki słuchowe i słowne „Odgłosy ulicy”, „Bystry przedszkolak”.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja w przestrzeni. Precyzowanie własnego punktu widzenia. Świadome poruszanie się w przestrzeni: rozumienie i wykonywanie poleceń, słowne określanie miejsca, w którym się znajduje.
 2. Rytmy. Wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich: zabawy z klockami, rytmy wysłuchane i wygrywane, układy rytmiczne pokazane ruchem ciała.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Doprowadzanie do sprawnego liczenia i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.
 4. Klasyfikacja. Segregowanie obrazków wg zasady „Co do czego pasuje” ze słownym uzasadnieniem.

J. ANGIELSKI

Piosenki:

 • Hello, how are you?
 • Bye, bye see you again
 • Make a circle
 • I see something blue.

Zabawy:

 • Walking, walking
 • Are you sleeping?
 • What is your favourite color?

Słownictwo:

 • Colors: red, blue, yellow, green, orange, purple, pink, black, white
 • Polecenia: stand up, sit down, freeze, shake your hands, make a circle