Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział IV

Nauczyciele pracujący w grupie:

Joanna Kęska
Beata Nowicka

ROZKŁAD DNIA

7:30-17:30 – Realizacja podstawy programowej
7:30-8:30 – Zabawy swobodne; indywidualne; organizowane; Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe;
8:30-9:30 – Śniadanie :przygotowanie do posiłku; mycie zębów; przygotowanie do zajęć.
9:30-10:00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego, zgodnie z planem miesięcznym; ćwiczenia gimnastyczne.
10:00-10:15 – II śniadanie
10:15-10:30 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu; wdrażanie do samodzielności.
10:30-11:45 – Pobyt w ogrodzie: zabawy swobodne; zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; zabawy dowolne, konstrukcyjne; wyjścia; wycieczki.
11:45-12:15 – Przygotowanie do posiłku; zupa obiadowa.
12:15-13:00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie bajek.
13:00-15:00 – Zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem; zabawy swobodne, praca indywidualna
13:30-13:50 – Przygotowanie do posiłku; obiad II danie.
15:00-17:30 – Pobyt w ogrodzie przy sprzyjającej pogodzie / praca indywidualna, zespołowa, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

LISTOPAD

JESTEM POLKĄ, JESTEM POLAKIEM.

 1. Zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego;
 2. Historia Polski według przedszkolaków – tworzenie form teatralnych wg pomysłu dzieci z wykorzystaniem kukiełek lizakowych
 3. Nauka piosenki „Orzeł biały”
 4. Symbole Narodowe – praca z ilustracjami ; omówienie i demonstrowanie symboli narodowych tj.: flaga Polski, bandera, Hymn Narodowy, godło Polski
 5. „Biało – czerwona czy czerwono – biała?” – zabawa dydaktyczna
 6. Wycieczka: „W poszukiwaniu flagi Polski – spacer po Starym Mieście w przededniu 100ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości”
 7. Odśpiewanie Hymnu Narodowego dla uczczenia 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
 8. Galeria sławnych Polaków: Fryderyk Chopin – rozmowa kierowana z pokazem, słuchanie utworów
 9. Polonez – korowód – zajęcie muzyczne
 10. Podczas popołudnia z rodzicami – poznawanie polskich  legend; wykonywanie ilustracji do poszczególnych legend, układanie historyjek obrazkowych
 11. „Polska od Bałtyku do Tatr” – zapoznanie z mapą fizyczną Polski; oszukiwanie na mapie stolicy Polski – Warszawy
 12. „Na dworcu” – zabawa dydaktyczna z czytaniem
 13. Działania plastyczne: Flaga Polski – wykonanie chorągiewek; Godło Polski/Herb Warszawy –Karty Pracy;  projektowanie mapy według pomysłu dzieci;  konstruowanie gier planszowych nt Wycieczka po Polsce; „Polski krajobraz” – malowanie farbami plakatowymi

KOLORY WOKÓŁ NAS – temat realizowany z elementami metody projektu

 1. Zapoznanie z opowiadaniem pt. „Tęcza” ilustrowanym obrazkami, poznanie zjawiska powstawania tęczy.
 2. Zabawa „Taniec z tęczą” zainspirowana piosenką, zabawy dramowe z chustą animacyjną m. in. „Strażnik kolorów”
 3. Tworzenie mapy pojęciowej przez dzieci, propozycje zabaw i działań z kolorami, według pomysłu dzieci
 4. Zabawa „Jestem kolorem” z użyciem tarczy kolorów
 5. Kolorowe dni w przedszkolu – zabawy i działania wokół kolorów
 6. Eksperymenty z kolorami „Co się tu dzieje?”;  zabawa badawcza „Świat przez kolorową szybkę”
 7. Słuchanie literatury ukazującej znaczenie kolorów w przyrodzie
 8. Zabawa słowna „Kolorowe opowieści”
 9. Działania plastyczne: eksperymentowanie z łączeniem barw (farby, bibułki); malowanie wg własnego pomysłu „Motyle” prace wykonane na bazie symetrii; „Pejzaż” – malowanie za pomocą stempli

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowywanie przestrzeni, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określanie ich położenia, liczby, kształtu, wielkości, ciężar, porównywanie przedmiotów w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
 2. Określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnianie strony lewej i prawej;
 3. Przeliczanie elementów zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywanie innych czynności, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznawanie cyfr oznaczające liczby od 0 do 10,
 4. Eksperymentowanie z tworzeniem kolejnych liczb, wykonywanie dodawania i odejmowania w sytuacji użytkowej, liczenie  obiektów, odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego; rozpoznawanie modeli monet i banknotów o niskich nominałach, porządkowanie ich. 

IV- j.angielski

PAŹDZIERNIK

 KOLORY JESIENI.

 1. Spacer po parku; rozmowy nt wyglądu parku jesienią; zbieranie materiału przyrodniczego;  rozpoznawanie drzew po cechach charakterystycznych dla liści i owoców; udział w zabawie dydaktycznej „Drzewa i ich owoce”
 2. Słuchanie opowiadania „O przygodach Jeżyka Igiełki” rozmowa nt  jesiennych zwyczajach wybranych zwierząt; zwrócenie uwagi na zmiany w pogodzie związane z jesienią zabawa słowna „Jesienne skojarzenia”
 3. Zabawy: „Wietrzyk”, „Spacer po liściach”
 4. Słuchanie wierszy i piosenek związanych z porą roku:  nauka wybranych utworów; prezentowanie zapamiętanych utworów na forum grupy
 5. Działania plastyczne: „Barwy jesieni” – praca z wykorzystaniem materiału przyrodniczego; „Dary jesieni” – malowanie farbami
 6. Improwizacje taneczne z wykorzystaniem kolorowych chusteczek do utworu A. Vivaldiego  „Cztery pory roku  – Jesień”
 7. Rozwiązywanie i układanie zagadek słownych związanych z tematem.

 WIEM, CO JEM.

 1. Spotkanie z dietetykiem: rozmowa znaczenia pojęcia: prawidłowe odżywianie, Piramida zdrowia (plansza); wspólne tworzenie zdrowego jadłospisu przygotowanie soku marchwiowo-jabłkowego; degustacja
 2. Tworzenie kącika tematycznego z wykorzystaniem naturalnych okazów owoców i warzyw
 3. Zabawa sensoryczna: „Zgadnij, jaki to owoc/warzywo?”
 4. Inscenizacja wiersza „Na straganie” z wykorzystaniem kukiełek;  kukiełkowy teatrzyk wg pomysłów dzieci
 5. Zabawy muzyczno – ruchowe: Zbieramy owoce, Dwie połowy, Wędrujące jabłuszko
 6. „Witaminowy poczęstunek”:  wykonanie sałatki z ulubionych owoców /warzyw
 7. „Warzywne kukiełki” wykonanie kukiełek z wybranych warzyw
 8. „Kolorowe witaminy” – lepienie wybranych owoców i warzyw z gliny
 9. „Talerz pełen witamin” – malowanie

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Dokonywanie czynności pomiarowych. Pomiar długości, poznawanie prostych sposobów mierzenia: krokami, stopa za stopą.
 2. Liczenie. Dostrzeganie równoliczności zbiorów, niezależnie od wielkości, kształtu i innych cech.
 3. Porównywanie i grupowanie obiektów. Grupowanie obiektów według ich przeznaczenia np. do jedzenia, do mycia.
 4. Rozpoznawanie kształtów geometrycznych. Odwzorowywanie kształtu figur za pomocą dostępnego materiału np. plastelina, papier.

WRZESIEŃ

PRZEDSZKOLAKI PO WAKACJACH.

 1. Powitanie dzieci w nowej sali, swobodne wypowiedzi, zapoznanie z kącikami zainteresowań i nowymi zabawkami
 2. Co znajduje się w naszej sali – rozmowa o tematycznych kącikach zainteresowań, odkładanie zabawek na miejsce, ustalenie zasad korzystania z poszczególnych zabawek i przedmiotów
 3. „Witamy się” i „Nasze imiona” zabawy integracyjne  oraz zabawy z chustą animacyjną
 4. „Nasze znaczki” – opisywanie i odnajdywanie znaczków indywidualnych w sali i szatni
 5. „Moje wakacje” – opisywanie miejsc letniego wypoczynku, prezentacja pamiątek przyniesionych przez dzieci
 6. „Moje wakacje” – rysunek kredkami
 7. „Wracamy z wakacji” – nauka piosenki
 8. „Nasz kontrakt” – wspólne uzgodnienie zasad obowiązujących w przedszkolu

Treści programowe wychowania przedszkolnego.

IV.2;  III.5;  III.2;  IV.5;  IV.7;  IV.9;  III.4;  IV. 14;  III.7.

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI

 1. „Nasze bezpieczeństwo” – rozmowa kierowana przy gazetce ściennej na temat bezpieczeństwa. Omówienie poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu
 2. „Komu powiedzieć” – wysłuchanie opowiadania nauczyciela oraz burza mózgów dotycząca sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia
 3. Karty pracy „Nasze bezpieczeństwo” – dobór  ilustracji
 4. Zabawa tematyczna z wykorzystaniem  zestawu Autochodzik”
 5. „Bezpieczna ulica” – zajęcia muzyczne
 6. Nauka piosenki „Kolorowe światła”
 7. „Samochody” – zabawa konstrukcyjna,  układanie pojazdów z figur geometrycznych
 8. „Piktogramy” – zapoznanie z piktogramami dotyczących określonej sytuacji, kodowanie informacji
 9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, przestrzeganie przyjętych zasad w czasie wspólnej zabawy, szukanie w książkach i czasopismach ilustracji związanych z bezpieczeństwem
 10. „Znaki drogowe” – rozwiązywanie zagadki słuchowej, rozmowa o znaczeniu  znaków drogowych dla bezpieczeństwa

Treści programowe wychowania przedszkolnego.

IV.2;  IV.5;  IV.12;  z.7;  IV.9;  I.5;  IV .7;  IV. 14;  IV. 12;

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH.

 1. Kształtowanie orientacji przestrzennej. Nazywanie pojedynczych i podwójnych części własnego ciała; określanie prawej i lewej strony.
 2. Podawanie poprawnej liczby przedmiotów.
 3. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych. Rozpoznawanie i nazywanie kształtów figur geometrycznych płaskich i przestrzennych.
 4. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Dostrzeganie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie występujących w danym układzie regularności.