Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział IV

Nauczyciele pracujący w grupie:

Agnieszka Łacek
Zuzanna Banaszek

ROZKŁAD DNIA

8:00-16:30 – Realizacja podstawy programowej
8:00-8:20 – Zabawy swobodne; indywidualne; organizowane; Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe;
8:30-8:45 – Śniadanie:przygotowanie do posiłku; przygotowanie do zajęć.
9:00-10:00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego, zgodnie z planem miesięcznym; ćwiczenia gimnastyczne.
10:15-10:20 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu; wdrażanie do samodzielności.
10:30-11:20 – Pobyt w ogrodzie: zabawy swobodne; zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; zabawy dowolne, konstrukcyjne; wyjścia; wycieczki.
11:20-11:30 – Przygotowanie do posiłku; zupa obiadowa.
11:45-13:20 – Odpoczynek/relaks przy muzyce, słuchanie bajek,zajęcia dodatkowe, działania w zespołach,praca indywidualna.
13:20-13:30 – Przygotowanie do posiłku,
13:30-13:50 – Obiad, II danie,
14:00- 14:20- zabawy swobodne, zadania dydaktyczne,
14:20- 14:30- przygotowania do posiłku,
14:30- 14:45- Podwieczorek
15:00-16:30 – Pobyt w ogrodzie przy sprzyjającej pogodzie / praca indywidualna, zespołowa, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK

W ŚWIECIE ZWIERZĄT Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA.

 • Ekspresja słowna- w rozmowach dotyczących zwierząt z różnych stron świata.
 • Udział w zabawach ruchowych „ Na przyrodniczym szlaku”. Na dywanie siedzi jeż:, „Gąski, gąski do domu”. Uciekają myszko do dziury”, „”Wilki”, „ Pomóż wiewiórce”.
 • Dzielenie się wrażeniami ze spotkania dzikiego zwierzęcia w lesie, na podwórku u babci, czy znajomych, podczas podróży.
 • Poszerzanie wiedzy dotyczącej dzikich zwierząt.
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt chronionych.
 • Ogładzanie filmu edukacyjnego o dzikich zwierzętach.
 • Rozpoznawanie zwierząt po wydawanych przez nich dziękach.
 • Wykonywanie czynności samoobsługowych , pomoc nakrywaniu do posiłków.
 • Udział w różnorodnych zabawach podczas „Dnia zwierząt”
 • Wykonanie pracy twórczej” Ulubiony zwierzak”
 • Udział w wycieczce do ZOO.
 • Wprowadzenie liter A, E.
 • Wysłuchiwanie głosek w nagłosie, wygłosie.
 • Wprowadzenie cyfr 2, 3.

JESIEŃ W PRZYRODZIE.

 • Zorganizowanie ekspozycji jesiennych owoców i warzyw w kąciku przyrodniczym.
 • Rozpoznawanie owoców i warzywa pomocą węchu i dotyku- określanie wrażenia – twarde, duże, pachnące, szorstkie itp.
 • Zabawa sensoryczna- „Powiedz co czujesz”
 • Umieszczanie napisów do czytania globalnego na owocach i warzywach, próby zapamiętania wyrazów.
 • Dobieranie pasujących elementów napisu i układa w całość.
 • Zabawy utrwalające orientację w schemacie ciała. „ Połóż prawa rękę na.” ”Losowanie- zadanie”
 • „Zabawa orzechowa”- wystukiwanie wysłuchanych rytmów. Tworzenie własnych rytmów.
 • Zagadki smakowe- zabawa sensoryczna- identyfikowanie owoców i warzyw za pomocą zmysłu smaku.
 • Udział w warsztatach kulinarnych
 • Porównywanie liczebności zbiorów, zabawy klockami i karty pracy.
 • Wprowadzenie litery M
 • Wprowadzenie cyfr 4, 5

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Orientacja przestrzenna- schemat ciała, wytyczanie kierunków od wybranego przedmiotu.
 2. Figury geometryczne.
 3. Porównywanie liczebności zbiorów.
 4. Wprowadzenie cyfr: 1-5.

WRZESIEŃ

Witajcie w przedszkolu!

 • dzielenie się wrażeniami z wakacji, opisywanie przez dzieci miejsc letniego wypoczynku
 • Zapoznanie z nową salą
 • Zwiedzanie przedszkola, spacer po ogródku przedszkolnym.
 • Kąciki zabaw, ustalenie stałych miejsc odkładania gier, układanek, własnych budowli z klocków
 • Umieszczanie nazw do globalnego czytania w odpowiednich miejscach Sali; określanie głoski w nagłosie i wygłosie.
 • Zapamiętywanie wybranego znaczka oraz opisywanie wyglądu znaczków indywidualnych
 • Rozmowa o słowach „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Podanie przez dzieci przykładów sytuacji, w których użyją trzech magicznych słów
 • Udział w zabawach integrujących grupę: „Nasze imiona”, „Turek”, „Witamy się”
 • Ekspresja słowna – kończenie zdania „W moim przedszkolu podoba się…”.
 • „Jesteśmy starszakami” – wysłuchanie opowiadania, rozmowa kierowana, wymyślanie sposobów radzenia sobie z rozłąką z rodzicami
 • „Dobry kolega” – słuchanie utworu T. Plebańskiego, ustalenie i zapisanie listy cech dobrego kolegi.
 • Scenki dramowe w grupach. Ocena sytuacji i wskazanie sposobów poprawy niewłaściwego zachowania.
 • Dzień kropki” w przedszkolu, udział w różnorodnych aktywnościach twórczych
 • Zabawa oddechowa z elementem współzawodnictwa: „Razem na raz i dwa”
 • Działania plastyczne: „Moja sala” – metoda: kolaż

Przedszkolak to Ja!

 • Spisanie umów, zasad panujących w grupie. Ustalenie kodeksu grupowego
 • Mapa myśli – Z czym kojarzy ci się słowo Przedszkolak? Wspólne zapisywanie pomysłów dzieci.
 • Nauka rymowanki na powitanie w kręgu – „Stoimy ramię przy ramieniu…”
 • Zajęcia muzyczne, nauka piosenek: „Przedszkolaki”, „Biegnę do Przedszkola”
 • Zabawa z elementami marszu i skoku: „Maszeruję do przedszkola”
 • Zapoznanie z literą : „O”
 • Zapoznanie dzieci z cyfrą: „1”
 • Rozmowa o zainteresowaniach dzieci, zabawa w opisywanie ulubionych czynności wybranego kolegi/ koleżanki
 • Działania plastyczne:: „ Portret Przedszkolaka” – rysowanie autoportretu wraz z zainteresowaniami danego dziecka, lepienie z plasteliny ulubionej zabawki,
 • Bajka terapeutyczna „Wesoły Miś” wg. Bajki M. Molickiej- rozmowa kierowana z dziećmi
 • Zabawa „Kto to już potrafi” – zachęcenie dzieci do prezentowania swojej sprawności fizycznej, zdolności plastycznych.
 • „Tor przeszkód” – test sprawnościowy przedszkolaka
 • Udział różnorodnych działaniach twórczych w „Dniu Przedszkolaka”

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Ćwiczenia orientacji przestrzennej – ćwiczenia graficzne                   wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 2. Zapoznanie ze sposobami przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie – ilustracja.
 3. Wytyczanie kierunków od obranego przedmiotu.