Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział IV

Nauczyciele pracujący w grupie:

Ewelina Czapkowska
Zuzanna Banaszek

ROZKŁAD DNIA

8:00-16:30 – Realizacja podstawy programowej
8:00-8:20 – Zabawy swobodne; indywidualne; organizowane; Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe;
8:30-8:45 – Śniadanie:przygotowanie do posiłku; przygotowanie do zajęć.
9:00-10:00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego, zgodnie z planem miesięcznym; ćwiczenia gimnastyczne.
10:15-10:20 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu; wdrażanie do samodzielności.
10:30-11:20 – Pobyt w ogrodzie: zabawy swobodne; zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; zabawy dowolne, konstrukcyjne; wyjścia; wycieczki.
11:20-11:30 – Przygotowanie do posiłku; zupa obiadowa.
11:45-13:20 – Odpoczynek/relaks przy muzyce, słuchanie bajek,zajęcia dodatkowe, działania w zespołach,praca indywidualna.
13:20-13:30 – Przygotowanie do posiłku,
13:30-13:50 – Obiad, II danie,
14:00- 14:20- zabawy swobodne, zadania dydaktyczne,
14:20- 14:30- przygotowania do posiłku,
14:30- 14:45- Podwieczorek
15:00-16:30 – Pobyt w ogrodzie przy sprzyjającej pogodzie / praca indywidualna, zespołowa, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC

Tematy kompleksowe:

 1. Dzień dziecka
 2. Wakacje tuż, tuż

MAJ- praca zdalna

KWIECIEŃ

Od 19 IV realizacja projektu edukacyjnego ,,Książka”.

MARZEC

ZIEMIA- BŁĘKITNA PLANETA

 1. „Ziemia – trzecia planeta w Układzie Słonecznym; kontynenty oraz zwierzęta je zamieszkujące” – pogadanka, wprowadzenie do tematu połączone z zabawą z piłkami
 2. „Ziemia – błękitna planeta” – „giełda pomysłów” – zabawa słowna
 3. „Planeta Ziemia” – film edukacyjny przedstawiający planetę z kosmosu
 4. „Chodzi mucha po globusie” – teatrzyk sylwetowy; oglądanie inscenizacji fragmentów utworu M. Terlikowskiej
 5. „Przepis na życie na Ziemi” – asocjogram  – Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom  do wykonania)
 6. „Zabawy z globusem” – poznanie liter „G”, „g”. Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów połączone z określeniem miejsca głoski „g” w wyrazie. Ćwiczenia grafomotoryczne „Zakręcone litery”
 7. „Nasza planeta – Ziemia” – zajęcia przy muzyce. Nauka piosenki „Ziemia – zielona wyspa”
 8. „Ścieżka zmysłów” – zabawa polisensoryczna – Doskonalenie wrażliwości zmysłowej poprzez angażowanie zmysłu słuchu, smaku, dotyku, węchu oraz rozwijanie wzajemnego zaufania w grupie
 9. „Cztery żywioły” – eksperymenty  (barwienie wody atramentem i obserwacja nasycania się kolorem płatków białego kwiatu i łodygi selera, „Woda – jak pije roślina?”, doświadczenie „Ogień – światło”, założenie hodowli fasoli w kąciku przyrody)
 10. „Świat dinozaurów” – zabawa dydaktyczna
 11. „Odgłosy dinozaura – echo rytmiczne” – zabawa słuchowo-ruchowa
 12. „Jaja dinozaurów” – zabawa matematyczna.
 13. Działania plastyczne: „Kula ziemska” – praca plastyczno-konstrukcyjna z wykorzystaniem farb, plasteliny, rolek papieru, pudełek po kremach,  „Naturalny kalejdoskop” – tworzenie kompozycji z kamieni i materiału przyrodniczego

WITAJ WIOSNO!

 1. Wiosenny spacer po parku zainspirowany wierszem „Szukamy wiosny” H. Zdzitowieckiej – prowadzenie obserwacji przyrodniczych dotyczących: zmian w wyglądzie roślin, zachowania owadów, ptaków, zjawisk atmosferycznych
 2. „Co widzieliśmy na spacerze?” – wypowiedzi dzieci na temat spostrzeżeń, formułowanie wniosków; rysowanie
 3. „Przyszła wiosna” – zabawa dydaktyczna – inspirowane literaturą tematyczną dla dzieci
 4. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter „f”, „F”
 5. Hodowla gałęzi krzewów w kąciku przyrody – obserwowanie rozwijających się pąków, porównywanie czasu rozwijania pąków w sali i na gałęziach roślin w ogrodzie – próba formułowania wniosków
 6. Zorganizowanie hodowli kwiatów wiosennych w sali, sadzenie, obserwacja, pielęgnowanie roślin
 7. Zabawy ilustrujące wiosenne zjawiska atmosferyczne  ruchem, gestem i dźwiękiem:
 8. „Wiosenny spacer” – zabawa dźwiękowa z opowiadaniem M. Kopeć, z wyk. ilustracji zjawisk atmosferycznych;
 9. „Wiosenna pogoda” – zabawa ruchowa;
 10. „Słonko po deszczu” – zabawa rytmiczna;
 11. „Zagadki słuchowe” – płyta CD
 12. „Wiosna w błękitnej sukience” – nauka i zabawa z piosenką
 13. Działania plastyczne :  Malowanie farbami na temat „Wiosna” inspirowane wierszem „Przyszła wiosna J. Brzechwy,  „Wiosenne kwiaty” – wydzieranka z kolorowego papieru

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Przyczyna i skutek. Składanie obrazków pociętych na wiele części.
 2. Dodawanie i odejmowanie. Gry sprzyjające opanowaniu umiejętności rachunkowych w zakresie 10 i powyżej.
 3. Klasyfikacja. Segregowanie i definiowanie uogólnień ze względu na cechy.
 4. Numerowanie. Wskazywanie wybranych obiektów w ponumerowanej serii (schody, krzesła, pudełka)

LUTY

BAWIMY SIĘ NA BALU

 1. „Bal w przedszkolu” – wysłuchanie wiersza S. Bacewicz, gra prawda/fałsz na temat jego treści
 2. „Sylabowe łańcuszki” – zabawa dydaktyczna
 3. „Na balu” – zabawa dydaktyczna o charakterze matematycznym, zapoznanie z liczbą 9
 4.  „Goście na balu” – gra matematyczna, rozkład liczby na składniki
 5. Serpentyny” – mierzenie długości serpentyn za pomocą wspólnej miary
 6. Menuet” – zabawa taneczna przy muzyce
 7. „Tuż przed balem” – określanie miejsca liczby 9 w ciągu liczbowym, poznawanie jej związku z liczbami sąsiednimi
 8. „„Muzyczne obrazki” – zapoznanie z drukowaną literą „r”.
 9. „Trąbka gra – tra, ta, ta!” – zapoznanie z pisaną literą „r” wielką i małą, karta pracy
 10. Analiza słuchowa wyrazów, określanie położenia głoski „r”. Układanie wyrazów z liter.
 11. Rytmiczne wypowiadanie fraz słów dźwiękonaśladowczych w tempie wyznaczonym przez dyrygenta
 12. „Spotkania z muzyką, »Obrazki z wystawy«” – słucham, czuję i komponuję. Twórcze improwizacje ruchowe do utworu.
 13. Bal Karnawałowy – pląsy taneczne przy muzyce i zabawy pod kierunkiem prowadzącego wodzireja.

JESTEM ZWINNY JAK KOT, PONIEWAŻ ĆWICZĘ

 1. „Zimo, baw się z nami!” – praca z tekstem literackim H. Bechlerowej, improwizowanie wiersza ruchem, sylwetami na patyczkach
 2. „Kto wita zimę?” – analiza treści utworu D. Gellnerowej podczas rozmowy kierowanej
 3. „Jaka jest pogoda?” – swobodne wypowiedzi dzieci na zakończenie obserwacji i rejestrowania zjawisk pogodowych w tygodniowym kalendarzu pogody
 4. „Dzień Kota” – zabawy dydaktyczne; „Zwinny jak kot” – zabawy integracyjne z okazji Dnia Kota
 5. „Zimowi detektywi – gimnastyka umysłowa” – gra dydaktyczna, zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „C”, „c”, analiza sylabowa i głoskowa, odczytywanie sylab i prostych wyrazów z literą „c”, prezentacja sposobu pisania małej i wielkiej litery
 6. „Trzy w linii” – gra matematyczna, utrwalenie zapisu cyfr od 0 do 5
 7. Zawodnicy” – zabawa integracyjna, szybkie reagowanie na sygnał, przeliczanie
 8. „Zimowe dywaniki” – zabawa matematyczna
 9. „Rozgrzewka” – zabawa ruchowo-matematyczna
 10. Działania plastyczne:  „Kot”- praca przestrzenna,  zapoznanie z nową techniką plastyczną podczas wykonania kota wg własnego projektu.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Rozpoznawanie cyfry jako znak graficzny liczb od 1 do 9
 2. Wyodrębnianie zbiorów o określonej liczbie, przeliczanie ich elementów za pomocą liczebników porządkowych
 3. Dokonywanie pomiaru długości
 4. Określanie miejsca liczby  w ciągu liczbowym oraz rozumienie jej związku z liczbami sąsiednimi

STYCZEŃ

IDZIE NOWY ROK

 1. „Mijający czas” – analiza treści wiersza; „Cudowna podróż”
  J. Krakowskiego
 2. „Powitanie Nowego Roku” – rozmowy z przedszkolakami o sposobach uczczenia sylwestrowej nocy przy użyciu techniki niedokończonych zdań.
 3. „Tańczące baloniki” – improwizacja taneczna z kolorowymi balonami.
 4. „Zabawy noworoczne z literką „b” – zabawa dydaktyczna, dokonywanie analizy
  i syntezy słuchowej wyrazów, podejmowanie prób czytania
 5. „Dlaczego w dzień jest jasno, a w nocy ciemno?” – zabawa badawcza
 6. „Kalendarze” – Oglądanie i rozmowa na temat różnych kalendarzy. Poznanie przeznaczenia kalendarzy
 7. „Siedem dni tygodnia” – zabawa dramowa
 8. „Tuż przed balem” – zabawa matematyczna
 9. Nauka piosenek związanych z tematem – „Nowy rok”, „Już przyszedł Nowy Rok!”
 10. Działania plastyczne:„Noworoczne zawijańce”- przekształcanie liter w obraz wg pomysłowości dzieci,„Miasto nocą” – malowanie farbami, wyk. techniki stemplowania.

U BABCI I DZIADKA NIE NUDZIMY SIĘ

 1. „W ten zimowy czas „– film przyrodniczy
 2. „Zimo, baw się z nami!” – praca z tekstem literackim H. Bechlerowej, improwizowanie wiersza ruchem oraz sylwetami na patyczkach
 3. „Zimowi detektywi – gimnastyka umysłowa” – gra dydaktyczna, zapoznanie
  z drukowaną i pisaną literą „C”, „c”
 4. „Lodowe kry” – zabawa matematyczno-badawcza ze śniegiem lub lodowymi kostkami
 5. „Nawet gdy nie ma zimy, to my ćwiczymy” – ćwiczenia gimnastyczne z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.
 6. „Z babcią nigdy się nie nudzę” słuchanie wiersza „Babcia” M. Wojciechowicz, opowiadanie o swoich babciach i dziadkach, prezentowanie scenek z rekwizytami.
 7. „Skarby babci i dziadka”, zabawa dydaktyczna, pokaz starych zabawek, zabaw, książek i pamiątek należących
  do dziadków. Stworzenie kącika tematycznego w sali zabaw
 8. „Piosenka dla babci i dziadka”– zapoznanie z literą drukowaną „N”, „n”, czytanie prostych zapisów rytmicznych przedstawionych nutami, realizacja rytmiczna
  za pomocą klaskania i wymawiania głosek
 9. „Łamigłówki babci i dziadka” –zagadki z elementami kodowania i dekodowania
  z użyciem figur geometrycznych, utrwalenie liczb i cyfr od 0 do 9
 10. Nauka piosenek i wierszy o tematyce związanej z Dniem Babci i Dziadka
 11. Życzenia dla Babci i Dziadka – tablica życzeń – zabawa słowna
 12. „Babciu, dziadku – kocham was” – zajęcia
 13. Działania plastyczne: „Laurka dla Babci i Dziadka”,„Breloczek dla Dziadków” – prezent dla Dziadków  wykonany z masy porcelanowej

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Zabawy rozwijające pamięć „Kolorowe rytmy” – układanie rytmów z klocków, dostrzeganie i kontynuowanie rytmów, doskonalenie pamięci, uwagi i myślenia.
 2. Pojęcia miary. Zapoznania dzieci z różnymi możliwościami mierzenia powierzchni
  i czasu: na oko, stopą, krokiem zegarem, sznurkiem, paskiem papieru, klockiem
 3. Klasyfikacja rodzajowa. Grupowanie obrazków o podobnym znaczeniu
  i przeznaczeniu, tworzenie kolekcji, łańcuszków skojarzeń.
 4. Orientacja na kartce papieru. Zwracanie uwagi na położenie przedmiotów narysowanych, naklejonych na kartce papieru, stosowanie określeń: „dół kartki, góra kartki, prawy dolny róg, lewy górny róg…”.

GRUDZIEŃ

W DOMU Z RODZINĄ

 1. Wypowiadanie się na temat rodziny – opisywanie swoich domów, prawidłowe stosowanie rzeczowników. W moim domu” – poznanie drukowanej litery „d”
 2. Słuchanie opowiadania „Trzy małe świnki”, układanie schematu wyrazu, próby czytania słowa „dom”.
 3. Słuchanie opowiadania: „Placek Zgody i Pogody” J. Papuzińskiej – rozmowa na temat sposobów rozwiązywania konfliktów.
 4. Budujemy dom – gra ściganka z elementem przeliczania i konstruowania, czytanie prostych zdań i tekstów obrazkowo-wyrazowych
 5. Najlepsze urodziny Dorotki – wprowadzenie liczby i cyfry 8.
 6. „Nie ma jak dom” – nauka piosenki
 7. „Pomocnik” – słuchanie opowiadania B. Formy – odkrywanie, jakiej pomocy potrzebują od nas inni,
 8.  „Dom dla uczynnych” – ozdabianie pudełka do gromadzenia „skarbów pomocy” techniką oklejania, praca zbiorowa.
 9. „Spotkanie z Mikołajem” słuchanie wiersza omawianie uczuć i emocji, określanie adresatów zabawek na podstawie treści wiersza, prezentacja i omówienie litery „y”, próby czytania prostego tekstu obrazkowo-wyrazowego.
 10. Mikołajki w przedszkolu – zabawy integracyjne – aktywne uczestniczenie w zabawach mikołajkowych; Odczuwanie radości z pomagania innym.
 11. „I my możemy być Mikołajami” – przygotowanie upominku mikołajkowego dla najbliższych – zawieszka na drzwi.
 12. Niespodziewany prezent – wprowadzenie znaku „=” Porządkowanie zbiorów wg wzrastającej liczebności.
 13. Praca konstrukcyjna: „Dom”- do projektu Warszawska Energia;

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

 1. Świąteczna dekoracja Sali – ubieranie choinki
 2. Słuchanie opowiadań o świętach.
 3. „Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia” –oglądanie ilustracji na temat;  rozmowy o zbliżających się świętach oraz porządkach świątecznych,.
 4. Stworzenie kącika tematycznego: „Wigilijna kolacja”
 5. „Bombkowe zagadki” – wykonywanie zadań na podstawie opisu, poodejmowanie prób czytania, karta pracy
 6. „Ozdabiamy czapkę dla Mikołaja” – zabawy graficzne, rysowanie, wycinanie po konturze i ozdabianie pisanymi literami wg własnego pomysłu
 7. „Proszę, przepraszam, dziękuję – tak miłość i przyjaźń okazuję” – zabawa dydaktyczna
 8. „Kartki świąteczne” – oglądanie kartek o tematyce świątecznej – wykonanie kartki dla przyjaciół ‘przedszkola
 9. „Choinka” – słuchanie wiersza, poznanie symboliki choinki
 10. „Literowe bombki” – zabawa dydaktyczna, próby czytania sylab, tworzenie z nich wyrazów
 11. „Złość”– słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej, rozmowa na temat treści
 12. „Więcej miłości, mniej złości” – zapoznanie ze znakami mniejszości i większości
 13. Cykliczne czytanie dzieciom wybranej literatury związanej ze świętami.
 14. Działania plastyczne: Kartki świąteczne- wykorzystanie różnych technik plastycznych, Ozdoby choinkowe – wykorzystanie różnych technik plastycznych, przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu plastycznego: „Zima”

LISTOPAD

O ZDROWIE DBAM !

 1. „Jak dbamy o nasze zdrowie ? ” – mapa myśli
 2. Spotkanie z lekarzem w przedszkolu – Wzbogacenie wiedzy nt zdrowego odżywiania oraz sposobów zapobiegania chorobom
 3. Stworzenie kącika tematycznego w sali – „U lekarza”
 4. „Nie chcemy chorować” – zabawa dydaktyczna – wykorzystanie materiałów
  z Programu „Więcej wiem, mniej choruję”
 5. Teatrzyk „Na straganie” – zabawa inscenizowana z wyk. postaci warzyw (bohaterów) animacja wiersza J. Brzechwy
 6. Dzień zdrowego śniadania – zajęcia kulinarne  – Rozwijanie umiejętności samodzielnego przyrządzania, komponowania zdrowego śniadania z przygotowanych produktów
 7. Piramida zdrowego odżywiania – Dostarczenie wiedzy nt zdrowych nawyków żywieniowych
 8. „Sałatka owocowa” – Wykonanie oraz degustacja zdrowej sałatki owocowej z przyniesionych produktów
 9. Warsztaty kulinarne ,,Mistrzowie gotowania” – Propagowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania
 10. Nauka wierszy piosenek dotyczących tematu – „Jak dbamy o nasze zdrowie”,  „Witaminki”, „Blues owocowy”
 11. Zajęcia z literą „I, i” –wprowadzenie zapisu graficznego i fonetycznego
 12. Szczęśliwe „4”zajęcia z cyfrą 4 – działania na konkretnych przykładach
 13. Działania plastyczne: kolaż „Talerz pełen witamin”, rysunek: „Jestem zdrowy i wesoły”

POZNAJEMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS

 1. „Przyroda pod ochroną” – Wyjaśnienie idei, znaczenia i celów zakładania rezerwatów przyrody, parków narodowych
 2. „Z wizytą w parku” – wyjście do Parku Krasińskich z zaproszonym gościem – rozszerzenie wiadomości nt. gatunków drzew oraz zwierząt żyjących w parku – Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w naturalnych warunkach – rozwijanie zainteresowania otaczającą przyrodą
 3. „Przyjdź do mnie jako…” – zabawa ruchowo – naśladowcza
 4. „Jesień w lesie”  – zabawa muzyczna przy piosence
 5. „Segreguję na 5” – warsztaty przyrodnicze
 6. „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy” – zabawa słowna z wykorzystaniem postaci zwierząt
 7. „11 listopada-Dzień Niepodległości” zajęcia wokół tematu – Kształtowanie uczuć patriotycznych u dzieci oraz przynależności narodowej
 8. „Futerko, pióra, łuski” – zabawa sensoryczna
 9. „Z lasu czy z dżungli” – zabawa dydaktyczna
 10. „Czyj to głos ?” –  zabawa słuchowa – rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez leśne zwierzęta
 11. Zajęcia z literą „U,u” –wprowadzenie zapisu graficznego i fonetycznego
 12. Cyfra  „5”-zajęcia edukacyjne z cyfrą 5.
 13. „Mój przyjaciel miś” – zabawy tematyczne  z okazji Dnia Misia
 14. Działania plastyczne: „Ruda jesień” – malowanie farbami, „Karmnik dla ptaków” – praca przestrzenna

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Orientacja przestrzenna. Orientowanie się na kartce papieru.
 2. Przyczyna i skutek. Wydobywanie rozumowania przyczynowo skutkowego w sytuacjach „Co może się stać gdy..?”,” Dlaczego to się stało?”
 3. Dodawanie i odejmowanie na konkretnych przykładach. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, manipulowanie przedmiotami, rachowanie na palcach i zbiorach zastępczych, pamięciowe wyznaczanie sumy lub różnicy.
 4. Układanie w szeregu elementów według wzoru, wykorzystanie materiałów do kodowania.

PAŹDZIERNIK

DARY JESIENI– realizacja metodą projektu

I.Rozpoczęcie projektu

 • przygotowanie siatki wstępnej tematycznej uwzględniającej dotychczasową wiedzę dzieci na temat darów jesieni
 • ustalenie pytań, na które dzieci chcą uzyskać odpowiedzi

II.Realizacja projektu

 • dostarczenie literatury
 • zorganizowanie kącika tematycznego
 • Dzień Drzewa
 • spotkanie z ekspertem
 • obserwacje przyrodnicze
 • prezentacja krótkich filmów na temat wybranych przez dzieci darów jesieni
 • nauka rysowania dary jesieni
 • działania plastyczne: „Jesienne Drzewo”
 • nauka wierszy i piosenek
 • zabawy  twórcze
 • inne sposoby zaproponowane przez dzieci lub wynikające  z ustalonych wcześniej pytań

III.Zakończenie projektu

 • opracowanie siatki tematycznej z uwzględnieniem zdobytej wiedzy
 • wykonanie grupowej pracy plastycznej plakatu o darach jesieni, umieszczenie jej na tablicy w szatni

WARSZAWA STOLICA POLSKI

 1. Spacer po  warszawskim Starym Mieście, oglądanie architektury zabytkowej, nazywanie znanych  dzieciom budynków, miejsc.
 2. Zwiedzanie Zamku Królewskiego,  udział w lekcji muzealnej: „Zwierzyniec Króla Jegomościa
 3. „W zamku Królewskim” praca plastyczna nawiązująca do wycieczki
 4. „Kącik o Warszawie” – zorganizowanie w sali kącika tematycznego
 5. „Moje ulubione miejsce w Warszawie – oglądanie albumów i fotografii Warszawy, inspirowanie do wypowiedzi, poszerzenie zasobu słownictwa
 6. Warszawa na mapie Polski, zapoznanie z  pojęciem stolica, kraj, zagranica, godło, herb
 7. Zapoznanie z „ Legendą o Warsie i Sawie” w formie inscenizowanego opowiadania nauczycielki
 8. Wyjście do MDK -udział w zajęciach plastycznych  temat: Warszawa, próba ustalenia trasy przejścia z uwzględnieniem nazw ulic
 9. Wyjście do pobliskiej Szkoły podstawowej udział w zajęciach sportowych; zwiedzanie  szkoły, utrwalenie nazw najbliższych ul. Franciszkańskiej- siedziby przedszkola

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji
 2. Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 3. Kształtowanie  orientacji w przestrzeni: prawo – lewo, góra – dół.
 4. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej- liczba 1