Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział IV

Nauczyciele pracujący w grupie:

Joanna Kęska
Beata Nowicka

ROZKŁAD DNIA

7:30-17:30 – Realizacja podstawy programowej
7:30-8:30 – Zabawy swobodne; indywidualne; organizowane; Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe;
8:30-9:30 – Śniadanie :przygotowanie do posiłku; mycie zębów; przygotowanie do zajęć.
9:30-10:00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego, zgodnie z planem miesięcznym; ćwiczenia gimnastyczne.
10:00-10:15 – II śniadanie
10:15-10:30 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu; wdrażanie do samodzielności.
10:30-11:45 – Pobyt w ogrodzie: zabawy swobodne; zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; zabawy dowolne, konstrukcyjne; wyjścia; wycieczki.
11:45-12:15 – Przygotowanie do posiłku; zupa obiadowa.
12:15-13:00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie bajek.
13:00-15:00 – Zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem; zabawy swobodne, praca indywidualna
13:30-13:50 – Przygotowanie do posiłku; obiad II danie.
15:00-17:30 – Pobyt w ogrodzie przy sprzyjającej pogodzie / praca indywidualna, zespołowa, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ

PRZEDSZKOLAKI PO WAKACJACH.

 1. Powitanie dzieci w nowej sali, swobodne wypowiedzi, zapoznanie z kącikami zainteresowań i nowymi zabawkami
 2. Co znajduje się w naszej sali – rozmowa o tematycznych kącikach zainteresowań, odkładanie zabawek na miejsce, ustalenie zasad korzystania z poszczególnych zabawek i przedmiotów
 3. „Witamy się” i „Nasze imiona” zabawy integracyjne  oraz zabawy z chustą animacyjną
 4. „Nasze znaczki” – opisywanie i odnajdywanie znaczków indywidualnych w sali i szatni
 5. „Moje wakacje” – opisywanie miejsc letniego wypoczynku, prezentacja pamiątek przyniesionych przez dzieci
 6. „Moje wakacje” – rysunek kredkami
 7. „Wracamy z wakacji” – nauka piosenki
 8. „Nasz kontrakt” – wspólne uzgodnienie zasad obowiązujących w przedszkolu

Treści programowe wychowania przedszkolnego.

IV.2;  III.5;  III.2;  IV.5;  IV.7;  IV.9;  III.4;  IV. 14;  III.7.

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI

 1. „Nasze bezpieczeństwo” – rozmowa kierowana przy gazetce ściennej na temat bezpieczeństwa. Omówienie poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu
 2. „Komu powiedzieć” – wysłuchanie opowiadania nauczyciela oraz burza mózgów dotycząca sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia
 3. Karty pracy „Nasze bezpieczeństwo” – dobór  ilustracji
 4. Zabawa tematyczna z wykorzystaniem  zestawu Autochodzik”
 5. „Bezpieczna ulica” – zajęcia muzyczne
 6. Nauka piosenki „Kolorowe światła”
 7. „Samochody” – zabawa konstrukcyjna,  układanie pojazdów z figur geometrycznych
 8. „Piktogramy” – zapoznanie z piktogramami dotyczących określonej sytuacji, kodowanie informacji
 9. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych, przestrzeganie przyjętych zasad w czasie wspólnej zabawy, szukanie w książkach i czasopismach ilustracji związanych z bezpieczeństwem
 10. „Znaki drogowe” – rozwiązywanie zagadki słuchowej, rozmowa o znaczeniu  znaków drogowych dla bezpieczeństwa

Treści programowe wychowania przedszkolnego.

IV.2;  IV.5;  IV.12;  z.7;  IV.9;  I.5;  IV .7;  IV. 14;  IV. 12;

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH.

 1. Kształtowanie orientacji przestrzennej. Nazywanie pojedynczych i podwójnych części własnego ciała; określanie prawej i lewej strony.
 2. Podawanie poprawnej liczby przedmiotów.
 3. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych. Rozpoznawanie i nazywanie kształtów figur geometrycznych płaskich i przestrzennych.
 4. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Dostrzeganie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie występujących w danym układzie regularności.