Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział IV

Nauczyciele pracujący w grupie:

Anna Lisicka
Ewelina Pietrzak

ROZKŁAD DNIA

8:00-18:00 – Realizacja podstawy programowej
7:30-8:30 – Zabawy swobodne; indywidualne; organizowane; Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe;
8:30-9:30 – Śniadanie :przygotowanie do posiłku; mycie zębów; przygotowanie do zajęć.
9:30-10:00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego, zgodnie z planem miesięcznym; ćwiczenia gimnastyczne.
10:00-10:15 – II śniadanie
10:15-10:30 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu; wdrażanie do samodzielności.
10:30-11:45 – Pobyt w ogrodzie: zabawy swobodne; zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; zabawy dowolne, konstrukcyjne; wyjścia; wycieczki.
11:45-12:15 – Przygotowanie do posiłku; zupa obiadowa.
12:15-13:00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie bajek.
13:00-15:00 – Zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem; zabawy swobodne, praca indywidualna
13:30-13:50 – Przygotowanie do posiłku; obiad II danie.
15:00-18:00 – Pobyt w ogrodzie przy sprzyjającej pogodzie / praca indywidualna, zespołowa, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ

WITAMY PRZEDSZKOLE PO WAKACJACH

 1. Udział w Zabawie ze śpiewem „Witamy was”.
 2. Dokonanie ustaleń związanych z codziennymi czynnościami: dyżurni, lista obecności, kalendarz, kąciki zabaw i tematyczne.
 3. Stworzenie w sali kącika z wakacyjnymi pamiątkami.
 4. Zabawa tropiąca „W poszukiwaniu skarbów” , „Wakacyjne puzzle”.
 5. Wspólne tworzenie plakatu „Nasze umowy” z podpisem/rysunkiem każdego dziecka
 6. Burza mózgów „W naszym przedszkolu…”
 7. Spisanie kodeksu grupowego „Ręce pomagają” opartego na doświadczeniach i  propozycjach dzieci.
 8. Nauka wierszy i piosenek związanych z omawiana tematyką.
 9. Zabawa z pocztówkami z różnych regionów kraju „Zgadnij, o jakim miejscu mówię?”
 10. Udział w zabawach integracyjnych: Jestem, lubię..” Kłębek przyjaźni, Piłka w kole, Wolne miejsce, „Kogo brakuje?”
 11. Zabawy z chustą animacyjną: Kwiat lotosu, Wietrzyk, wiatr, Taniec piłek, Kolory
 12. Działania plastyczne: „Wakacyjne wspomnienia” obrazek wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych, malowanie, wycinanka, lepienie z plasteliny.
 13. Udział w zabawach tworzących dobry klimat w grupie: „Podaj rękę..”, „Zagadki na  plecach”, „Czarodziej”, „Przedszkolny aerobik”.
 14. Wspólne tworzenie „Drzewka przyjaźni” z wizytówkami
 15. Zabawy językowe: „Co się ukryło w kolorowym pudełku?”, karty pracy dotyczące tematu.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 1. Poznanie zasad związanych z bezpieczeństwem uczestnictwem w ruchu drogowym podczas zajęć z wykorzystaniem programu komunikacyjnego „Autochodzik”.
 2. Nauka bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
 3. Wyjście na pobliskie skrzyżowanie ulic z sygnalizacją świetlną, obserwowanie ruch ulicznego, bezpieczne i zgodne z zasadami przechodzenie przez jezdnię
 4. Wysłuchanie wiersza „O prawach dziecka”, burza mózgów nt Co to są prawa? Dlaczego są    ważne i potrzebne? Jakie prawa mają dzieci i gdzie są one spisane?
 5. Wspólne tworzenie plakatu „Nasze prawa”.
 6. Nauka wybranych wierszy i piosenek.
 7. Działania plastyczne: rysunek „Ulica” lepienie z plasteliny, „Pojazdy z przyszłości”, wspólne tworzenie miasteczka drogowego.
 8. Zabawy: Bezpieczna droga, Wyścigi aut, gra planszowa „Na ulicy”.
 9. Zagadki słuchowe i słowne „Odgłosy ulicy”, „Bystry przedszkolak”.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja w przestrzeni. Precyzowanie własnego punktu widzenia. Świadome poruszanie się w przestrzeni: rozumienie i wykonywanie poleceń, słowne określanie miejsca, w którym się znajduje.
 2. Rytmy. Wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich: zabawy z klockami, rytmy wysłuchane i wygrywane, układy rytmiczne pokazane ruchem ciała.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Doprowadzanie do sprawnego liczenia i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.
 4. Klasyfikacja. Segregowanie obrazków wg zasady „Co do czego pasuje” ze słownym uzasadnieniem.

J. ANGIELSKI

Piosenki:

 • Hello, how are you?
 • Bye, bye see you again
 • Make a circle
 • I see something blue.

Zabawy:

 • Walking, walking
 • Are you sleeping?
 • What is your favourite color?

Słownictwo:

 • Colors: red, blue, yellow, green, orange, purple, pink, black, white
 • Polecenia: stand up, sit down, freeze, shake your hands, make a circle