Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział IV

Nauczyciele pracujący w grupie:

Anna Lisicka
Ewelina Pietrzak

ROZKŁAD DNIA

8:00-18:00 – Realizacja podstawy programowej
7:30-8:30 – Zabawy swobodne; indywidualne; organizowane; Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe;
8:30-9:30 – Śniadanie :przygotowanie do posiłku; mycie zębów; przygotowanie do zajęć.
9:30-10:00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego, zgodnie z planem miesięcznym; ćwiczenia gimnastyczne.
10:00-10:15 – II śniadanie
10:15-10:30 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu; wdrażanie do samodzielności.
10:30-11:45 – Pobyt w ogrodzie: zabawy swobodne; zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; zabawy dowolne, konstrukcyjne; wyjścia; wycieczki.
11:45-12:15 – Przygotowanie do posiłku; zupa obiadowa.
12:15-13:00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie bajek.
13:00-15:00 – Zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem; zabawy swobodne, praca indywidualna
13:30-13:50 – Przygotowanie do posiłku; obiad II danie.
15:00-18:00 – Pobyt w ogrodzie przy sprzyjającej pogodzie / praca indywidualna, zespołowa, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

LISTOPAD

JAK DBAMY O ZDROWIE?

 1. Stworzenie kącika lekarskiego w Sali: -zabawy z zestawem lekarskim,-zabawy w aptekę.
 2. „Piramida zdrowia”- Dostarczenie wiedzy nt. zdrowych nawyków żywieniowych.
 3. Wykonanie oraz degustacja zdrowej sałatki owocowej na popołudniu z rodzicami.
 4. Spotkanie z lekarzem w przedszkolu.
 5. Warsztaty kulinarne ,,Mistrzowie gotowania”.
 6. Wyjście do Biblioteki nr 24 -udział w zajęciach dotyczących zdrowia
 7. Nauka wierszy piosenek dotyczących tematu; „Dla każdego cos zdrowego” Witaminki
 8. Zajęcia z literą „I, i” –wprowadzenie zapisu graficznego i fonetycznego.
 9. Szczęśliwe „4”zajęcia z cyfrą 4.
 10. Działania plastyczne: malowanie „Talerz pełen witamin”, Rysunek: „Jestem zdrowy
  i wesoły”.

WARSZAWA

 1. Jak powstało państwo polskie? – poznanie legendy o Lechu, Rusie, Czechu i orlim gnieździe. Zabawa teatralna.
 2. Fryderyk Chopin, warszawiak i kompozytor. Zajęcia multimedialno-muzyczne.
 3. Zajęcia muzyczno-rytmiczne: „Tańczymy Poloneza”.
 4. Wszystkie stolice Polski-zajęcia z mapą.
 5. Wyjście do Muzeum Warszawy. Zwiedzanie wystawy o Stolicy.
 6. Stworzenie Kącika tematycznego: „Stolica-Moja okolica”
 7. Udział w konkursie fotograficzno-plastycznym: „Najpiękniejsze zakątki Muranowa” przy współpracy z rodzicami.
 8. „Legendy warszawskie:-Bazyliszek, Wars i Sawa” działania twórcze wokół tematu.
 9. „11 listopada-Dzień Niepodległości” zajęcia wokół tematu.
 10. Zajęcia z literą „M, m” –wprowadzenie zapisu graficznego i fonetycznego.
 11. Cyfra „5”-zajęcia edukacyjne z cyfrą 5.
 12. Działania twórcze plastyczne: Warszawski krajobraz -Malowanie farbami, Kamieniczki –rysowanie pastelami.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Orientacja przestrzenna. Orientowanie się na kartce papieru. Umowy dotyczące kartki leżącej na stole.
 2. Przyczyna i skutek. Wydobywanie rozumowania przyczynowo skutkowego w sytuacjach „Co może się stać gdy..?”,” Dlaczego to się stało?”
 3. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie, rozdzielanie po kilka. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, manipulowanie przedmiotami, rachowanie na palcach i zbiorach zastępczych, pamięciowe wyznaczanie sumy i różnicy.
 4. Intuicje geometryczne. Ustalanie na poziomie intuicji, czym jest kwadrat, prostokąt i koło.

PAŹDZIERNIK

TANIEC JESIENNYCH KOLORÓW

 1.  „Kolorowa jesień i jej barwy” Prowadzenie obserwacji otoczenia (ogród, spacer do parku) przez kolorowe „szkiełka, folie”, obserwowanie i analizowanie zmian widoku wyszukiwanie cech charakterystycznych dla Jesieni.
 2. „Zielony, żółty, rudy, brązowy” – zapoznanie z wierszem M. Strzałkowskiej, ćwiczenia językowe.
 3. Nauka wiersza: „Park w kolorach” M. Strzałkowskiej i piosenki: „Jesienna cza-cza” .
 4. „Taniec pani Jesieni” Zabawy dramowo – ruchowe inspirowane muzyką i zagadką słowną.
 5. „Jesienne obrazy” – zajęcia muzyczne z instrumentami.
 6. „Park Ali” na ilustracjach. Rozmowa przy obrazkach przedstawiających różne  sytuacje w Jesiennym Parku. Poznanie zapisu graficznego głoski „a”.
 7. „Kolorowe listeczki zebrane spod ławeczki”, zapoznanie z cyfrą „2”, „Cyfra 2 na spacer szła” – zabawa z rymowanką.
 8. „Dzień Marchewki” zajęcia kulinarno-badawcze.
 9. Działania plastyczne: „Jesienny kolaż”, „Jesienne latawce”

CHRONIMY PRZYRODĘ-zabawy z ENFOSIEM- projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

 1. Realizacja zajęć z wykorzystaniem projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wybrane tematy na podstawie opowiadań. Brygada Enfosia i plastikowa Zgryzolda.
 2. „Czyste powietrze – czy wiemy, czym oddychamy?” zajęcia i gry z pakietu „Warszawska Energia-Eco transport”.
 3. „Historia o sadzeniu drzew”. Zabawa rozwijająca kompetencje językowe.
 4. „Woda czy jest nam potrzebna?” Aranżowane zabawy i sytuacji z codziennego życia pobudzających do poszukiwania właściwej odpowiedzi na temat właściwości
  i zastosowania wody.
 5. „Kwiatowy eksperyment” – zabawa badawcza z wodą i roślinami.
 6. Nauka piosenki: „Deszczyk psotnik”.
 7. „Wiatr i jego opowieści” zabawy ruchowo-muzyczno-teatralne.
 8. „Segregujemy odpady” – zabawa dydaktyczna z kartami pracy.
 9. Działania plastyczne: „Szczęśliwa Ziemia” – plakat, „Opowieść o ziemi” działania plastyczne w formie komiksu.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Rytmiczna organizacja czasu. Rysowanie szlaczków według wcześniej wysłuchanego rytmu (wystukany, zagrany na instrumencie, pokazy ruchem ciała). Zapis-kodowanie rytmu na papierze.
 2. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom w sytuacjach codziennych: zbiórka, pociąg; aspektu kardynalnego liczby.
 3. Wdrażanie dzieci do układania i rozwiazywania prostych zadań z treścią. Układanie zadań z obrazków i symulowanie  rozwiązania zadania na kasztanach, żołędziach.
 4. Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci poprzez nabywanie umiejętności konstruowania prostych gier planszowych-ściganek. Doskonalenie umiejętności posługiwania się kostką do gry.

WRZESIEŃ

WITAMY PRZEDSZKOLE PO WAKACJACH

 1. Udział w Zabawie ze śpiewem „Witamy was”.
 2. Dokonanie ustaleń związanych z codziennymi czynnościami: dyżurni, lista obecności, kalendarz, kąciki zabaw i tematyczne.
 3. Stworzenie w sali kącika z wakacyjnymi pamiątkami.
 4. Zabawa tropiąca „W poszukiwaniu skarbów” , „Wakacyjne puzzle”.
 5. Wspólne tworzenie plakatu „Nasze umowy” z podpisem/rysunkiem każdego dziecka
 6. Burza mózgów „W naszym przedszkolu…”
 7. Spisanie kodeksu grupowego „Ręce pomagają” opartego na doświadczeniach i  propozycjach dzieci.
 8. Nauka wierszy i piosenek związanych z omawiana tematyką.
 9. Zabawa z pocztówkami z różnych regionów kraju „Zgadnij, o jakim miejscu mówię?”
 10. Udział w zabawach integracyjnych: Jestem, lubię..” Kłębek przyjaźni, Piłka w kole, Wolne miejsce, „Kogo brakuje?”
 11. Zabawy z chustą animacyjną: Kwiat lotosu, Wietrzyk, wiatr, Taniec piłek, Kolory
 12. Działania plastyczne: „Wakacyjne wspomnienia” obrazek wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych, malowanie, wycinanka, lepienie z plasteliny.
 13. Udział w zabawach tworzących dobry klimat w grupie: „Podaj rękę..”, „Zagadki na  plecach”, „Czarodziej”, „Przedszkolny aerobik”.
 14. Wspólne tworzenie „Drzewka przyjaźni” z wizytówkami
 15. Zabawy językowe: „Co się ukryło w kolorowym pudełku?”, karty pracy dotyczące tematu.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

 1. Poznanie zasad związanych z bezpieczeństwem uczestnictwem w ruchu drogowym podczas zajęć z wykorzystaniem programu komunikacyjnego „Autochodzik”.
 2. Nauka bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
 3. Wyjście na pobliskie skrzyżowanie ulic z sygnalizacją świetlną, obserwowanie ruch ulicznego, bezpieczne i zgodne z zasadami przechodzenie przez jezdnię
 4. Wysłuchanie wiersza „O prawach dziecka”, burza mózgów nt Co to są prawa? Dlaczego są    ważne i potrzebne? Jakie prawa mają dzieci i gdzie są one spisane?
 5. Wspólne tworzenie plakatu „Nasze prawa”.
 6. Nauka wybranych wierszy i piosenek.
 7. Działania plastyczne: rysunek „Ulica” lepienie z plasteliny, „Pojazdy z przyszłości”, wspólne tworzenie miasteczka drogowego.
 8. Zabawy: Bezpieczna droga, Wyścigi aut, gra planszowa „Na ulicy”.
 9. Zagadki słuchowe i słowne „Odgłosy ulicy”, „Bystry przedszkolak”.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja w przestrzeni. Precyzowanie własnego punktu widzenia. Świadome poruszanie się w przestrzeni: rozumienie i wykonywanie poleceń, słowne określanie miejsca, w którym się znajduje.
 2. Rytmy. Wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich: zabawy z klockami, rytmy wysłuchane i wygrywane, układy rytmiczne pokazane ruchem ciała.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Doprowadzanie do sprawnego liczenia i rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego.
 4. Klasyfikacja. Segregowanie obrazków wg zasady „Co do czego pasuje” ze słownym uzasadnieniem.

J. ANGIELSKI

Piosenki:

 • Hello, how are you?
 • Bye, bye see you again
 • Make a circle
 • I see something blue.

Zabawy:

 • Walking, walking
 • Are you sleeping?
 • What is your favourite color?

Słownictwo:

 • Colors: red, blue, yellow, green, orange, purple, pink, black, white
 • Polecenia: stand up, sit down, freeze, shake your hands, make a circle