Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział IV

Nauczyciele pracujący w grupie:

Ewelina Czapkowska
Anna Zając

ROZKŁAD DNIA

8:00-16:30 – Realizacja podstawy programowej
8:00-8:20 – Zabawy swobodne; indywidualne; organizowane; Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe;
8:30-8:45 – Śniadanie:przygotowanie do posiłku; przygotowanie do zajęć.
9:00-10:00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego, zgodnie z planem miesięcznym; ćwiczenia gimnastyczne.
10:15-10:20 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu; wdrażanie do samodzielności.
10:30-11:20 – Pobyt w ogrodzie: zabawy swobodne; zabawy ruchowe; obserwacje przyrodnicze; zabawy dowolne, konstrukcyjne; wyjścia; wycieczki.
11:20-11:30 – Przygotowanie do posiłku; zupa obiadowa.
11:45-13:20 – Odpoczynek/relaks przy muzyce, słuchanie bajek,zajęcia dodatkowe, działania w zespołach,praca indywidualna.
13:20-13:30 – Przygotowanie do posiłku,
13:30-13:50 – Obiad, II danie,
14:00- 14:20- zabawy swobodne, zadania dydaktyczne,
14:20- 14:30- przygotowania do posiłku,
14:30- 14:45- Podwieczorek
15:00-16:30 – Pobyt w ogrodzie przy sprzyjającej pogodzie / praca indywidualna, zespołowa, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK

DARY JESIENI– realizacja metodą projektu

I.Rozpoczęcie projektu

 • przygotowanie siatki wstępnej tematycznej uwzględniającej dotychczasową wiedzę dzieci na temat darów jesieni
 • ustalenie pytań, na które dzieci chcą uzyskać odpowiedzi

II.Realizacja projektu

 • dostarczenie literatury
 • zorganizowanie kącika tematycznego
 • Dzień Drzewa
 • spotkanie z ekspertem
 • obserwacje przyrodnicze
 • prezentacja krótkich filmów na temat wybranych przez dzieci darów jesieni
 • nauka rysowania dary jesieni
 • działania plastyczne: „Jesienne Drzewo”
 • nauka wierszy i piosenek
 • zabawy  twórcze
 • inne sposoby zaproponowane przez dzieci lub wynikające  z ustalonych wcześniej pytań

III.Zakończenie projektu

 • opracowanie siatki tematycznej z uwzględnieniem zdobytej wiedzy
 • wykonanie grupowej pracy plastycznej plakatu o darach jesieni, umieszczenie jej na tablicy w szatni

WARSZAWA STOLICA POLSKI

 1. Spacer po  warszawskim Starym Mieście, oglądanie architektury zabytkowej, nazywanie znanych  dzieciom budynków, miejsc.
 2. Zwiedzanie Zamku Królewskiego,  udział w lekcji muzealnej: „Zwierzyniec Króla Jegomościa
 3. „W zamku Królewskim” praca plastyczna nawiązująca do wycieczki
 4. „Kącik o Warszawie” – zorganizowanie w sali kącika tematycznego
 5. „Moje ulubione miejsce w Warszawie – oglądanie albumów i fotografii Warszawy, inspirowanie do wypowiedzi, poszerzenie zasobu słownictwa
 6. Warszawa na mapie Polski, zapoznanie z  pojęciem stolica, kraj, zagranica, godło, herb
 7. Zapoznanie z „ Legendą o Warsie i Sawie” w formie inscenizowanego opowiadania nauczycielki
 8. Wyjście do MDK -udział w zajęciach plastycznych  temat: Warszawa, próba ustalenia trasy przejścia z uwzględnieniem nazw ulic
 9. Wyjście do pobliskiej Szkoły podstawowej udział w zajęciach sportowych; zwiedzanie  szkoły, utrwalenie nazw najbliższych ul. Franciszkańskiej- siedziby przedszkola

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji
 2. Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar
 3. Kształtowanie  orientacji w przestrzeni: prawo – lewo, góra – dół.
 4. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej- liczba 1