Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział III

Nauczyciele pracujący w grupie:

Anna Lisicka

Ewelina Pietrzak

ROZKŁAD DNIA

8.00 – 18.00 – Realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.15 – Swobodne zabawy dzieci, działanie zorganizowane
8.15 – 8.30 – Zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 – 9.15 – Śniadanie: przygotowywanie, posiłek, mycie zębów
9.30 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego zgodnie z planem miesięcznym/ćwiczenia gimnastyczne
10.00 – 10.10 – II śniadanie
10.00– 11.45 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i działania rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, zabawy ruchowe, działania porządkowe
12.00 – 12.15 – Zupa obiadowa,: przygotowanie do posiłku, posiłek
12.20 – 13.00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań
Od 13.00 – zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem, zabawy dowolne, kierowanie organizowane, praca indywidualna
13.30 – obiad: II danie
15.00 – 18.00 – pobyt w ogrodzie lub w sali dziecięcej, zabawy zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC

ZWIERZĘTA (realizacja metodą projektu)

 1. Zajęcia wprowadzające do tematu na podstawie zabawy „W krainie zwierząt”
 2. Przygotowanie siatki tematycznej dotyczącej zasobu wiedzy posiadanej przez dzieci.
 3. Sporządzenie listy pytań interesujących dzieci
 4. Stworzenie kącika tematycznego w sali.
 5. Wycieczka do lasu, obserwowanie różnych gatunków zwierząt żyjących w  charakterystycznych dla siebie środowiskach, słuchanie odgłosów wydawanych przez  zwierzęta.
 6. Zdobywanie informacji i ciekawostek poprzez oglądanie książek, czasopism, rozmowy przy obrazkach, słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela, dzielenie się własnymi obserwacjami oraz wiedzą.
 7. Zabawy pantomimiczne, opowieści ruchowe dotyczące realizowanego tematu.
 8. Nauka wierszy i piosenek związanych z tematem.
 9. Działania plastyczne związane z tematem, zwierzęta – origami, kolaż, lepienie z masy solnej  zwierząt, malowanie i rysowanie.
 10. Oglądanie filmów, prezentacji multimedialnych.

 WKRÓTCE WAKACJE

 1. Inscenizacja wiersza „Wyruszamy na wakacje”.
 2. Rozmowa przy mapie, wskazywanie ciekawych miejsc wakacyjnych podróży.
 3. Zabawa: Pocztówki z różnych regionów kraju, odwoływanie się do własnych doświadczeń
 4. związanych z odwiedzanymi regionami kraju.
 5. Zabawy pantomimiczne: Kuferek na wakacyjne skarby , Morskie fale
 6. Rozmowa na temat bezpiecznych zachowań podczas wakacyjnych wyjazdów.
 7. Wspólne układanie listy: „Wakacyjne przestrogi”
 8. Słuchanie wierszy i piosenek o wakacjach, nauka wybranych utworów.
 9. Działania plastyczne :   malowanie nt „Wakacyjne krajobrazy”, „Kolory lata”
 10. Udział w zabawach słownych: „Wakacyjne skojarzenia”.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Orientacja przestrzenna. Obdarzanie uwagą drugiej osoby, porozumiewanie się na poziomie komunikatów niewerbalnych. Zagadki  pantomimiczne, opowiadania ruchowe.
 2. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw. Składanie pocztówek  pociętych na części. Stopniowanie trudności.
 3. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka. Zadania typu: ile jest razem? Ile zostało?
 4. Równoliczność. Przybliżanie aspektu kardynalnego  liczby. Ustalanie równoliczności zbiorów w sytuacjach życiowych oraz zadaniowych.

MAJ

MAMO, TATO KOCHAM WAS

 1. „Z rodziną” Tomasz Plebański Praca z tekstem literackim ilustrowanym obrazkami.
 2. „Spacer”-Zabawy parateatralne i dramowe inspirowane opowiadaniem nauczyciela i wypowiedziami dzieci.
 3. Spontaniczne rozmowy o rodzinie, rysowanie swoich rodzin, tworzenie plakatu rodziny.
 4. „Mama i dzieci” Ćwiczenia ortofoniczne.
 5. „Wywiad z rodzicami” w formie rysunku plastycznego. Zabawy z planowaniem przestrzennym.
 6. Nauka tańca integracyjnego zainspirowanego muzyką Batii Strauss.
 7. Sok i Ciasteczka dla mojej mamy.- Działania kulinarne
 8. Nauka na pamięć wierszy i piosenek związanych z uroczystością dnia rodziny.
 9. Mój czas z mamą i tatą”. Zabawy edukacyjne z kartami pracy.
 10. Dzień rodziny w naszym przedszkolu. Udział w uroczystości.
 11. Działania plastyczne: Upominek dla rodziców.

O CZYM MARZĄ KSIĄŻKI? DZIAŁANIA TWÓRCZE

 1. Wyjście do biblioteki, wypożyczenie książek dla dzieci.
 2. Książka na ekranie, wyjście do kina.
 3. Spontaniczne rozmowy o książkach rysowanie tematyczne i swobodne na temat przeczytanych utworów.
 4. Czytanie w kąciku, swobodne rozmowy o literaturze.
 5. „Same zmyślają się historie” zabawy dramowe wokół tematu inspirowane muzyką filmową.
 6. Opowiadamy bajkę, zabawy integracyjne zainspirowane książkami wybranymi przez dzieci.
 7. Projektowanie okładki swojej książki, wymyślanie tematu książki.
 8. „ Moja książka” Wypełnianie kartek kolorowymi i różnorodnymi obrazkami, wzorami, znakami. Samodzielne projektowanie ich. Pamiętanie o kontynuacji istniejących wzorów na sąsiadujących stronach i o dodawaniu kolejnych, tworzenie całości książki.
 9. Działania plastyczne: Cykl projektu książki;  Moja ulubiona historia, rysowanie pastelami

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez układanie z mozaiki geometrycznej wymyślonych domków rodziny.
 2. Orientacja w schemacie własnego ciała. Rysowanie postaci.
 3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi podczas gier planszowych własnego pomysłu.
 4. Rozwijanie zmysłu projektowania, planowania podczas działań twórczych w wyniku projektowania  książki własnego pomysłu.

KWIECIEŃ

WIOSENNE ŚWIĘTA

 1. Stworzenie kącika świątecznego w sali.
 2. Rozmowa przy obrazkach przedstawiających świąteczne tradycje, swobodne wypowiedzi
 3. dzieci na temat zwyczajów wielkanocnych na podstawie własnych doświadczeń.
 4. Udział w lekcji bibliotecznej nt. Wielkanocy.
 5. Inscenizacja opowiadania „Chomik szuka wiosny”.
 6. Rozmowa przy obrazkach „Zwiastuny wiosny” rozpoznawanie kwiatów chronionych,
 7. zabawa słowna „Jaki to kwiat?”
 8. Spacer po parku: szukanie oznak wiosny, słuchanie odgłosów wiosny,obserwowanie wzrastających roślin, zwrócenie uwagi na zmiany w pogodzie związane z porą roku.
 9. Udział w zabawach pantomimicznych: „Nadchodzą święta”, „Pomocnicy zajączka”
 10. Improwizacje z kolorowymi chustkami do utworu A.Vivaldiego „Cztery pory roku-Wiosna”
 11. Działania kulinarne: „Kolorowy mazurek”
 12. „Ogródek na parapecie” wysiew wybranych nasion , zwrócenie uwagi na warunki potrzebne do wzrostu roślin, prowadzenie codziennych obserwacji
 13. Działania plastyczne: „Świąteczny obrazek” origami z koła, „Nasze pisanki” malowanie i  ozdabianie , „ Wiosna w parku i w ogrodzie” malowanie, „Wiosenne drzewko” z  wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego
 14. Słuchanie wierszy i piosenek związanych ze świętami i z porą roku, nauka wybranych utworów.
 15. Rozwiązywanie i układanie zagadek słownych podsumowujących temat. Rozwiązywanie przedszkolnej krzyżówki
 16. Udział w zabawach słownych „Skarby Pani Wiosny”. Karty pracy dotyczące tematu.

 ZWIERZĘTA (realizacja metodą projektu)

 1. Zajęcia wprowadzające do tematu na podstawie zabawy „W krainie zwierząt”
 2. Przygotowanie siatki tematycznej dotyczącej zasobu wiedzy posiadanej przez dzieci.
 3. Sporządzenie listy pytań interesujących dzieci.
 4. Stworzenie kącika tematycznego w sali.
 5. Wycieczka do lasu, parku obserwowanie różnych gatunków zwierząt żyjących w charakterystycznych dla siebie środowiskach, słuchanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta.
 6. Zdobywanie informacji i ciekawostek poprzez oglądanie książek, czasopism, rozmowy przy obrazkach, słuchanie opowiadań czytanych przez nauczyciela, dzielenie się własnymi obserwacjami oraz wiedzą.
 7. Zabawy pantomimiczne, dramowe, opowieści ruchowe.
 8. Nauka wierszy i piosenek związanych z tematem.
 9. Działania plastyczne: zwierzęta – origami, kolaż, lepienie z masy solnej zwierząt, malowanie i rysowanie.
 10. Oglądanie filmów, prezentacji multimedialnych.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Ustawianie po kolei. Numerowanie. Liczenie w możliwie szerokim zakresie, wsłuchiwanie się w rytm, melodie liczebników dla dostrzeżenie regularności.
 2. Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacji pełnych napięć np. podczas gry planszowej. Wdrażanie do znoszenia porażki bez przerywania i porzucania czynności.
 3. świadome sprzątania (uporządkowanie np. zabawek).
 4. Przyczyna i skutek. Układanie historyjki obrazkowej oraz słowne przedstawianie ich treści.

angielski kwiecień

MARZEC

BAJKA INDYJSKA realizacja projektu ,,Podróże po świecie”.

  1. Opowiadanie nauczycielki ilustrowane obrazkami na podstawie bajki:” Jaśminowa Księżniczka”.
  2. Zabawy parateatralne i dramowe inspirowane opowiadaniem nauczyciela inspirowane bajką: „Wąż o siedmiu głowach”.
  3. Stworzenie z dziećmi kącika teatralnego, wykonanie pacynek do działań teatralnych
   w sali.
  4. Spontaniczne rozmowy o Indiach i jego mieszkańcach, podczas oglądania rzeczy i zdjęć zgromadzonych w kąciku tematycznym.
  5. Zapoznanie z niektórymi gatunkami zwierząt zamieszkującymi Indie na podstawie cyklu filmów: „Księga  Dżungli”, „Bajki Indyjskie”, „Hindii i nauka pisania”.
  6. Zabawy z eksperymentem: „Pieprz, jaśmin, „Diamenty”, Ryż i kurkuma”.
  7. Nauka tańca zainspirowanego muzyką indyjską.
  8. Zabawy sprawnościowe: „Szybkie małpy, Sprytne tygrysy, Powolne słonie”.
  9. Zabawy ortofoniczne i dźwiękonaśladowcze: „Jak rozmawiają węże, słonie i krowy?”
  10. Spotkania z gośćmi, warsztaty podróżnicze.
  11. Działania twórcze inspirowane rekwizytem, strojem, wykonanie biżuterii.
  12. „Sałatka z mango”, wykonanie tradycyjnej indyjskiej przekąski.
  13. „Co to jest mandala?” zabawy i działania twórcze.
  14. „Indyjskie znaki”, zapoznanie z pismem, cyframi, próby pisania po śladzie, kopiowanie przez kalkę.
  15. Prezentacja spektaklu dla rodziców i zaproszonych gości.
  16. Działania plastyczne:
 • Indyjskie zwierzęta orgiami przestrzennego
 • Indie  – technika łączona, działania twórcze.
 • Przekształcanie znaków literopodobnych w obraz.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez wskazywanie lewej i prawej strony własnego ciała.
 2. Kształtowanie umiejętności liczenia: Przekraczanie progu 10 w codziennych spontanicznych sytuacjach.
 3. Określanie wysokości przez porządkowanie obiektów od najniższego do najwyższego.
 4. Dostrzeganie powtarzalności układu rytmicznego poprzez dostrzeganie rytmu w tańcu.

Język angielski

LUTY

„NASZE ZIMOWE EKSPERYMENTY”

   1. Słuchanie wiersza „Sen nocy zimowej”, rozmowa nt usłyszanych treści, zabawa słowna  „Zimowe skojarzenia”.
   2. Skąd się bierze śnieg? burza mózgów. Zabawy badawcze : „Badamy kształt płatków  śniegu”, „Czy śnieg jest czysty”, „Kolorowy śnieg”.
   3. Zabawy z elementami pantomimy: „Zimowe kalambury”, „Śnieżka w kole”, „Co by było gdyby…”
   4. Eksperymenty z lodem: Czym jest lód? „Czy potrafi pływać?”
   5. Wybrane eksperymenty z programu EduAkcja: Magiczne gwiazdki, Pływające spinacze,
   6. Woda wędrowniczka, Uciekający brokat, Perełki w oleju, Sprytne ołówki, Kolorowa piana
   7. Nauka wierszy i piosenek: „Przyjechała zima”, „Zimowe zabawy”, prezentowanie się  chętnych dzieci na forum grupy
   8. Improwizacje ruchowe do utworów „Zima”A.Vivaldi, „Buch w śniegowy puch”.
   9. Działania plastyczne: „Zimowe krajobrazy” z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego, malowanie farbami
   10. Zagadki słuchowe: „Różne pory roku”, zagadki dotykowe: „Worek Pani Zimy”
   11. Karty pracy dotyczące tematu.

„ZNAM SWOJE MOCNE STRONY, RADZĘ SOBIE Z EMOCJAMI”

 Z wykorzystaniem materiałów Fundacji A. Komeńskiego „Trzy kroki dziecka w przyszłość”

   1. Rozmowa dotycząca znaczenia słów niepowtarzalny, wyjątkowy.
   2. Zabawa z lusterkami „Widzę siebie, widzę innych”, opisywanie swojego wyglądu,  określanie różnic w wyglądzie kolegów.
   3. Wykonanie medalu „Jestem niepowtarzalny” prezentowanie na forum grupy.
   4. Projektowanie plakatu „Gdzie mieszkają emocje?, wspólne zastanawianie się nad  sposobami wyrażania emocji (mimika twarzy, mowa ciała, głos, słowo).
   5. Zabawa słowna „Nazywamy emocje” np. szczęście- Jestem szczęśliwy.
   6. Udział w zabawie „Co mi się już udaje -podróż do Umiałkowa”
   7. Zabawy ze śpiewem i tańcem: „Jeśli jesteś wesoły”, „Podaj rękę partnerowi”.
   8. Zabawy rozwijające świadomość mocnych stron:  „W czym jestem dobry”, „Jakim zwierzęciem chciałbym być”.
   9. Zabawa słowna „Kiedy jestem zły..”, scenki dramowe z udziałem dzieci, wspólne tworzenie    „Kącika złości w sali”.
   10. Nauka rymowanki „Ramię przy ramieniu”, „Tupnę raz…”
   11. Działania plastyczne: „Kolorowa wydrapywanka”, „Oto ja”- portret, „Na balu” rysunek .
   12. Udział w radosnym wydarzeniu przedszkolnym- Bal karnawałowy.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

   1. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Liczenie znikających obiektów, ustalanie ile ich było
   2. Intuicje geometryczne. Składanie większych całości np. konstrukcje z:  klocków, mozaiki geometrycznej.
   3. Przyczyna i skutek, przewidywani następstw. Przewidywanie skutków w sytuacjach życiowych.
   4. Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynu. Obserwowanie zmian towarzyszących przelewaniu wody: dolewam i jest więcej, odlewam i jest mniej.

STYCZEŃ

JAK MIJA CZAS?

   1. „Wesoły tydzień” zabawa teatralna inspirowana utworem „Tydzień dzieci miał siedmioro”.
   2. „Śnieżny mecz tygodnia”- Opowieść ruchowa z elementami zabawy logopedycznej.
   3. „Zima to pora roku” – Słuchanie wierszy E. Piotrowskiej:
   4. „Litery i cyfry pani zimy” Zabawy grafomotoryczne na śniegu lub piasku w ogrodzie przedszkolnym.
   5. „Zegarek czy klepsydra?” zajęcia sprawnościowe z modelami klepsydr,  zegarków
    i stopera.
   6. „12 miesięcy” – Zabawa dydaktyczna z użyciem ilustracji, kalendarza.
   7. Nauka piosenki: „U zegarmistrza”.
   8. „Zegary” Karty pracy związane z tematem.
   9. Działania plastyczne: „Zegary”-origami z koła „Nasz kalendarz -projekt techniczno-plastyczny.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

   1.  „Zimowa przygoda”. Opowieść ruchowa.
   2. Zabawy moich dziadków. „Ciuciubabka”, „Ole, ole Janko”, „Budujemy mosty”.
   3. „Moja Maryneczka” nauka tańca na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
   4. „Dla mojej Babci i mojego Dziadka” nauka wiersza na pamięć.
   5. „Moja babcia i mój dziadek” nauka piosenki.
   6. „Co się wydarzyło?” układanie historyjki obrazkowej.
   7. „Herbatka dla Babci i Dziadka” tworzenie instrukcji przygotowania herbaty, jako upominku dla dziadków z okazji ich święta.
   8. „Mam dziadków” tworzenie rodzinnego drzewa genealogicznego.
   9. „ŻYCZENIA dla BABCI I DZIADKA” układanie życzeń.
   10. Działania plastyczne: Portrety Dziadków- kolaż; Laurka dla dziadków- rysowanie pastelą.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

   1. Doskonalenie umiejętności mierzenia, stopą, krokiem, centymetrem krawieckim stolików, dywanu, zabawek.
   2. „Cyfrowe zagadki”. Doskonalenie umiejętności odgadywania zagadek matematycznych
    z cyframi.
   3. Orientacja na kartce papieru. Wykonywanie laurki dla dziadków.
   4. „Do jakiej pory roku to pasuje?; ćwiczenia w klasyfikowaniu.

GRUDZIEŃ

Cd. tematu „Kolory wokół nas(realizacja metodą projektu).

„ŚWIĄTECZNY CZAS”

   1. Stworzenie kącika tematycznego, wspólne ubieranie choinki, dekorowanie sali świątecznymi  ozdobami zgodnie z propozycjami dzieci i wspólnymi ustaleniami.
   2. Wyjście do Biblioteki Nr 24, oglądanie świątecznych dekoracji w okolicy przedszkola.
   3. Słuchanie opowiadań i wierszy dotyczących tematu, rozmowy na temat tradycji związanych z grudniowymi świętami, swobodne rozmowy inspirowane własnymi wspomnieniami.
   4. Zabawa słowna: Kolory świąt, Świąteczne życzenia.
   5. Słuchanie wierszy i piosenek o świętach, nauka wybranych utworów, prezentowanie na  forum grupy.
   6. Opowieść ruchowa: Przygotowania do świąt, Podróż Mikołaja, zabawy inscenizowane wg  pomysłów dzieci.
   7. Zabawa dydaktyczna „Świąteczne zakupy”, zorganizowanie sklepu wg pomysłu dzieci,   z wykorzystaniem banknotów (do celów edukacyjnych).
   8. Zabawy pantomimiczne: „Czarowanie przedmiotów, „Jestem, widzę..” „Rzeźbiarze”,   „Mebelki”.
   9. Działania plastyczne: choinki, mikołaj z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, projektowanie ozdób choinkowych z różnorodnego materiału plastycznego.
   10. Zabawy z  cieniem, rozwiązywanie świątecznych zagadek słuchowych.
   11. Wizyta Mikołaja w przedszkolu, obejrzenie przedstawienia , zaprezentowanie wiersza/piosenki,  rozmowa z przybyłym gościem, wręczanie prezentów przez Mikołaja.
   12. Analiza, synteza sylabowa i fonemowa słów związanych ze świętami, zabawa: Świąteczny kuferek, karty pracy dotyczące tematu.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

   1. Klasyfikacja. Grupowanie słów i nazywanie tej grupy np. zielony, żółty, czerwony -to nazwy kolorów.
   2. Rytmy. Wdrażanie do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną.
   3. Intuicje geometryczne. Wyodrębnianie kształtu z pozostałych cech przedmiotów i nazywanie go: np. kwadratowe – kwadrat itp.
   4. Ustawianie po kolei, numerowanie. Numerowanie np. krzesełek, ustawionych rzędem przedmiotów. Ustalanie ten jest np. trzeci, czwarty.

LISTOPAD

JESTEM ZDROWY

   1. Stworzenie w sali kącika tematycznego z akcesoriami i zdjęciami dot. tematu
   2. „Jak być zdrowym i silnym?”- Opowieść ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi.
   3. „Pan kotek był chory” – Słuchanie opowiadania S. Jachowicz. Zabawy parateatralne
    z kukiełkami.
   4. Jesienny aerobik”- Zabawy ruchowe.
   5. Spotkanie z panią pielęgniarką na temat higieny rąk.
   6. Spotkanie ze stomatologiem na temat prawidłowego mycia zębów.
   7.  „Witaminki”, „Ogórek” – nauka piosenek
   8. „Akcesoria pana doktora” – Zabawa dydaktyczna z użyciem ilustracji.
   9. Sałatka owocowa działania kulinarne na popołudniu z rodzicami.
   10. Działania plastyczne: „Kosz z owocami”-origami z koła; „Bakterie”-malowanie farbami

KOLORY WOKÓŁ MNIE- realizacja metodą projektu

   1.  Zajęcia wprowadzające do tematu na podstawie zabawy teatralnej „W pracowni pana malarza”.
   2. Tworzenie siatki tematycznej- dotycząca aktualnego zasobu wiedzy dzieci na temat barw i kolorów.
   3. Formułowanie listy pytań interesujących dzieci w związku z omawianym tematem.
   4. Stworzenie kącika tematycznego.
   5. Wyjście do sklepu plastycznego i biblioteki.
   6. Zajęcia badawczo-chemiczne z mąka, woda, farbą, krepina i produktami spożywczymi
   7. Dzień kolorowych ubrań.
   8. Dzień kolorowych zabawek.
   9. Wykonanie rysunków i prac plastycznych na temat barw improwizacje plastyczno-muzyczne.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

   1. Dodawanie i odejmowanie: rozdzielanie i rozdawanie po kilka np. owoców, klocków, kredek.
   2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się kostkami do gry. Obliczanie sumy oczek na dwóch kostkach podczas gier planszowych.
   3. Przyczyna i skutek: opowiadanie, dzielenie się własnymi przygodami, obserwacjami, przewidywanie następstw i skutków wydarzeń.
   4. Kształtowanie umiejętności łączenia barw podstawowych i pochodnych, nazywanie, wnioskowanie, obserwacja podczas dziecięcego eksperymentowania z farbami.

III- j. angielski

PAŹDZIERNIK

CO JESIEŃ NAM NIESIE?

   1. Spacer po parku: rozpoznawanie drzew po charakterystycznych liściach i owocach,   zbieranie materiału przyrodniczego
   2. „Popołudnie z rodzicami”, wykonanie patyczaków oraz kukiełek z kasztanów i żołędzi
   3. Opowiadanie pt. „O przygodach Jeżyka Igiełki”, rozmowa nt jesiennych zwyczajów
   4. wybranych zwierzą, zwrócenie uwagi na zmiany w pogodzie związane z jesienią
   5. Zabawa słowna „Jesienne skojarzenia”
   6. Zabawy muzyczno – rytmiczne i pantomimiczne: „Wirujące liście” , „Jesienny wietrzyk”,
   7. „Spadające kasztany”, „Jeżyk”
   8. Działania plastyczne: „Jesienne drzewa” z różnorodnego materiału; „Kolorowe liście” origami, „Jesienna mozaika” malowanie farbami
   9. „Kuferek z jesiennymi skarbami” analiza, synteza sylabowa i fonemowa słów związanych z jesienią.
   10. „Dopasuj owoce do liści”, „Zwierzęta i ich cienie” zabawy edukacyjne z kartami pracy.

WARSZAWA NASZE MIASTO

   1. Stworzenie kącika tematycznego w sali: pamiątki, pocztówki, obrazki, stare fotografie
   2. Warszawy Pomniki stolicy -pokaz slajdów
   3. Magnetyczna mapa Polski: rozmowa nt „Miejsca, które już znamy”, zabawa „Wędrówka po mapie”
   4. Wyjście na Stare Miasto i do Biblioteki Nr 24, spacer szlakiem historycznym
   5. Stworzenie galerii przedszkolnej  „Polska to My -Autoportret na 1000-lecie Odzyskania Niepodległości Polski.
   6. Inscenizacja  kukiełkowa wybranych legend: „Złota kacza” „Bazyliszek”, „Syrena”
   7. Zagadki słowne z rekwizytami: „Gdzie ukryła się legenda?”
   8. Nauka piosenki „Wiślana Syrenka”
   9. Działania plastyczne: „Kolorowe kamienice”-wycinanka z papieru, „Legendy Warszawy”- malowanie farbami
   10. „Herb Warszawy”, „Nasze miasto” karty pracy

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

   1. Orientacja przestrzenna. Drugi człowiek w przestrzeni. Wdrażanie do przyjmowania  punktu widzenia drugiej osoby i wymiana informacji.
   2. Przyczyna i skutek. Kolejność czynności gwarantująca osiągnięcie celu. Ustalanie celu, a  potem planowanie czynności, które do niego prowadzą.
   3. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Doprowadzanie do sprawnego liczenia i  rozróżniania błędnego liczenia od poprawnego.
   4. Długość. Porównywanie i szacowanie wielkości dwóch, potem trzech obiektów. Ustalanie, czy są tej samej długości, który jest dłuższy.

WRZESIEŃ

WITAMY SIĘ PO WAKACJACH

   1. Powitanie dzieci po wakacjach w nowej sali przedszkolnej.
   2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw w Sali i ogrodzie.
   3. „Grupowy kontrakt”, tworzenie plakatu.
   4. Zabawa z elementami dramy „Powiem magiczne słówka”.
   5. Zabawy ruchowe, integracyjne, dramowe w Sali i ogrodzie.
   6. Zabawy dowolne i tematyczne wg pomysłów dzieci w sali i w ogrodzie.
   7. Jestem przedszkolakiem – mam swoje prawa i obowiązki.
   8. „Prawda czy kłamstwo” zabawa dydaktyczna.
   9. Zabawy plastyczne: malowanie farbami na temat dowolny, rysowanie pastelami na temat wakacji

JAK POSTĘPUJE BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK ?

   1. „Stworzenie kącika tematycznego ze zgromadzonych i przyniesionych przez dzieci książeczek o straży pożarnej, policji i pogotowia.
   2. „Uwaga pogotowie” zabawa naśladowcza z szarfami i obrazkami tematycznymi.
   3. „Małpka w szpitalu” – słuchanie utworu literackiego Szuchowa oraz analiza treści utworu, próba oceny zachowania głównej bohaterki.
   4. Wyjście na najbliższe skrzyżowanie w okolicy przedszkola.
   5. „Wypadkom zapobiegaj, zasad przestrzegaj” – zabawa dydaktyczna z użyciem ilustracji.
   6. „Miasteczko drogowe” zabawy konstrukcyjne z użyciem klocków”.
   7. „Znam swój adres” zabawa dydaktyczna.
   8. Zabawy muzyczne z piosenkami: „Straż pożarna”, „Halo panie policjancie”, „Do lekarza”.
   9. „Zgadnij kim jestem?” odgadywanie zagadek opowiadanych przez nauczyciela.
   10. „Karetka i numer 112” zabawy edukacyjne z kartami pracy.
   11. Działania plastyczne: „Miasto”- makieta z pudelek

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

  1. Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez wskazywanie lewej i prawej strony własnego ciała.
  2. Kształtowanie umiejętności liczenia: Liczenie  przedmiotów
  3. Określanie wysokości przez porządkowanie obiektów od najniższego do najwyższego.
  4. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu poprzez dostrzeganie rytmu
   w danym układzie.