Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział III

Nauczyciele pracujący w grupie:

Ewelina Czapkowska
Anna Zając

ROZKŁAD DNIA

7.30 – 17.30 – Realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.15 – Swobodne zabawy dzieci, działanie zorganizowane
8.15 – 8.30 – Zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 – 9.15 – Śniadanie: przygotowywanie, posiłek, mycie zębów
9.30 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego zgodnie z planem miesięcznym/ćwiczenia gimnastyczne
10.00 – 10.10 – II śniadanie
10.00– 11.45 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i działania rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, zabawy ruchowe, działania porządkowe
12.00 – 12.15 – Zupa obiadowa,: przygotowanie do posiłku, posiłek
12.20 – 13.00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań
Od 13.00 – zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem, zabawy dowolne, kierowanie organizowane, praca indywidualna
13.30 – obiad: II danie
15.00 – 17.30 – pobyt w ogrodzie lub w sali dziecięcej, zabawy zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ

WITAJ PRZEDSZKOLE

 1. Tworzenie warunków sprzyjających wejściu do grupy,
 2. „Nasza sala”- powitanie dzieci po wakacjach i zapoznanie z nową salą,
  jej wyposażeniem i kącikami; odnajdywanie znaczka rozpoznawczego w różnych miejscach w sali i szatni,
 3. Zabawa słowna – „Poznajemy przedszkole i nowych kolegów” – Tworzenie warunków sprzyjających wejściu do grupy nowego dziecka,
 4. Zabawy integracyjne :

– „ Powitanie”- przy muzyce witamy się na różne sposoby: machamy
do siebie dłońmi, kłaniamy się główką itp.

– Zabawa kołowa „Balonik”- próby wiązania koła;
– „Moje imię” – zabawa z wykorzystaniem piłki –  zabawa kołowa – toczenie piłki
do wybranego kolegi lub koleżanki

 1. Zapoznanie z literaturą o tematyce przedszkolnej,
 2. „Kodeks grupowy” – wspólne ustalenie umów i zasad obowiązujących w grupie; wypowiedzi dzieci na temat bezpiecznych zachowań na terenie przedszkola,
 3. „Dzień w przedszkolu” – słuchanie wiersza Janczarskiego –  Zapoznanie
  i utrwalenie dzieci z rytmem dnia inspirowane literaturą dziecięcą,
 4. „Jestem sobie przedszkolaczek” – słuchanie piosenki, zabawa taneczna przy piosence,
 5. Działania plastyczne: „Moje przedszkole” – malowanie według własnego pomysłu na zadany temat; Zabawy plastyczne z wykorzystaniem ciastoliny i plasteliny.

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

 1. Zorganizowanie w sali kącika tematycznego z dziecięcymi pamiątkami z wakacji,
 2. Rozwijanie u dzieci chęci dzielenia się wiedzą i swoimi przeżyciami wakacyjnymi „Autoprezentacja” – „Moja pamiątka z wakacji”,
 3. Oglądanie albumów, fotografii i pocztówek; wskazywanie na mapie miejsc letnich wypoczynków;
 4. Opowieść ruchowa „Wakacyjne podróże”, „Czym podróżujemy? ”;
 5. Wzbogacenie zasobu słownictwa podczas nauki wiersza i piosenek związanych
  z tematyką zajęć – „Lato, lato”, „Co kto lubi? ”;
 6. Działania plastyczne: „Moje wakacje” -Zastosowanie różnych materiałów plastycznych „Wakacyjny obrazek” – Rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej dzieci inspirowanej doświadczeniami i przeżyciami dzieci

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Orientacja przestrzenna. Nazywanie i wskazywanie poszczególnych  części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy.
 2. Figury geometryczne. Rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych, nazywanie ich.
 3. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Określanie pory dnia, łączącej się z wykonywaniem czynności, np.; wstaję rano, idę rano do przedszkola, jem obiad w środku dnia, wieczorem czytam bajkę i kładę się spać.
 4. Rytmy. Tworzenie rytmów kilkuelementowych, zwracanie uwagi na powtarzalność układów.

J. ANGIELSKI

Piosenki:

 • Hello, how are you?
 • Bye, bye see you again
 • Make a circle
 • I see something blue.

Zabawy:

 • Walking, walking
 • Are you sleeping?
 • What is your favourite color?

Słownictwo:

 • Colors: red, blue, yellow, green, orange, purple, pink, black, white
 • Polecenia: stand up, sit down, freeze, shake your hands, make a circle