Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział III

Nauczyciele pracujący w grupie:

Ewelina Czapkowska
Anna Zając

ROZKŁAD DNIA

6.45- 16.45- Realizacja podstawy programowej.
6.45 – 8.15 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach. Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę.
8.15 – 8.45 – Działania porządkowe, zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.15 – Śniadanie.
9.15 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę.
10.00 – 10.15 – Czynności higieniczne i porządkowe. II śniadanie.
10.15 – 11.30 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu. Pobyt na powietrzu, spacery, zabawy swobodne, wycieczki, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody, ćwiczenia gimnastyczne
11.40 – 11.55 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.
12.00 – 12.15 – Zupa.
12.15 – 13.00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań
Od godziny 13.00 zajęcia dodatkowe
13.15 – 13.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
13.30 – 14.00 – Obiad – II danie.
14.00 – 14.45 – Zabawy swobodne. Ćwiczenia indywidualne lub w zespołach dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Przygotowanie do posiłku.
14.45 – 15.00 – Podwieczorek.
15.00 – 16.45– Zabawy swobodne, praca indywidualna, zajęcia wspierające rozwój dziecka, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W okresie pandemii praca prowadzona jest zdalnie. Nauczycielki z oddziału i specjalistki współpracują z Rodzicami, kontaktują się mailowo i telefonicznie oraz pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Aktualnościach.

MARZEC

PODRÓŻE PO ŚWIECIE – ANGLIA

 1. Spotkania z ekspertami: gość z Anglii – pokaz albumów
  z fotografiami budynków charakterystycznych dla Londynu, tańcem dworskim, muzyka, legendami, zwyczajami itp.
 2. Rozwijanie umiejętności teatralnych: zabawy z elementami pantomimy; opowieści ruchowe; zabawy naśladowcze
 3. „W restauracji…”- zabawa dramowa przy piosence „Who took the Cookiem ?” – Rozwijanie umiejętności sprawnościowych w proponowanych zabawach naśladowczych; wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia poleceń w języku angielskim, reagowanie na ustalony sygnał
 4. „Orkiestra Królowej Elżbiety ” -zabawy rytmiczne z instrumentami perkusyjnymi, tańce przy muzyce, zabawy i pląsy z piosenkami z repertuaru Queen, The Beatels
 5. „Mini słownik obrazkowy” – zapamiętanie pojedynczych słów z języka angielskiego przy wykorzystaniu obrazków
 6. „Pagoda w Londynie” – wyklejanka z wykorzystaniem plasteliny i patyczków -Utrwalenie nazw budowli charakterystycznych dla Londynu oraz zapoznanie z pogodą tego regionu; rozwijanie umiejętności skupienia uwagi
 7. Przygotowania do spektaklu- zapoznanie z opowiadaniem „Miś Paddington zwiedza Londyn” na motywach opowiadań o przygodach Misia Paddingtona
 8. Prezentacja spektaklu nauczycielom w ramach Festiwalu teatralnego, „Lalka i Ja” oraz rodzicom
 9. Działania plastyczne: „Flaga Anglii” – wykonanie flagi metodą stemplowania

GDZIE MIESZKA ENERGIA ?

 1. Zapoznanie z wierszem J. Dybysławskiej „Gadający dom”- rozmowa na temat treści wiersza – zainteresowanie tematem elektryczności, urządzeniami elektrycznymi oraz sposobem ich wykorzystania w gospodarstwie domowym
 2. Warsztaty prowadzone przez koordynatora z MDK Łazienkowska „Zwiedzanie kuchni przedszkolnej – odnajdywanie urządzeń elektrycznych oraz sposobów ich wykorzystania w przedszkolu
 3. „Robimy makietę” – praca zespołowa przestrzenna – rozwijanie kreatywności, wyobraźni, pamięci przestrzennej; wdrażanie do pracy w zespole z podziałem na role
  i zadania
 4. „O jakim urządzeniu mówię?” – zagadki słowno-obrazkowe – utrwalenie wiedzy nt. zastosowania różnych urządzeń elektrycznych
 5. „Poznajemy różne źródła energii” – prezentacja z elementem dramy
  i z wykorzystaniem tablic ekspozycyjnych
 6. „Jak można zaoszczędzić energię?”- burza mózgów
 7. „Ostrożnie z prądem” – pogadanka na temat bezpiecznych zachowań
 8. Zabawy integracyjne, ruchowe i opowieści ruchowe nawiązujące do omawianego tematu: „Iskierka”, „Głuchy telefon”, „Gimnastyka”, „Tor przeszkód”
 9. Działania plastyczne: „Urządzenia elektryczne” – rysowanie kredkami pastelowymi,

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Porównywanie przedmiotów, zauważanie różnic i podobieństw.
 2. Tworzenie zbiorów składających się z różnych elementów.
 3. Odwzorowywanie układów przestrzennych utworzonych z figur i brył geometrycznych np.: klocków, mozaiki.
 4. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Zauważanie powtarzających się sekwencji, kontynuowanie występujących w danym układzie regularności.

LUTY

 1. Biały – słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego- porozumiewanie się w języku ojczystym
 2. „Biały i tęcza” – zabawy badawcze; poznawanie zjawiska rozszczepienia światła-podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 3. „Co to jest śnieg?” – Rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania Woda O. Masiuk- porozumiewanie się w języku ojczystym ,
 4. Zabawa badawcza „Co się stało z wodą?” wykorzystaniem pary wodnej i lodu- podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
 5. Zabawa taneczna do piosenki Zimowa poleczka- świadomość i ekspresja kulturalna
 6. Zabawa dydaktyczna „Pudło z gwiazdkami”- umiejętność uczenia się,
 7. Bal karnawałowy”- zabawy integracyjne z dziećmi z całego przedszkola – świadomość i ekspresja kulturalna
 8. „Przygody kropelki” – zabawa plastyczna-świadomość i ekspresja kulturalna;
 9. „Dzień zimy w przedszkolu” – zabawy „Szlakiem Królowej zimy”- porozumiewanie się w języku ojczystym,
 10. „Śnieżynka” praca plastyczna -świadomość i ekspresja kulturalna;
 11. „Kto i dlaczego może lubić zimę?”.-porozumiewanie się w języku ojczystym.

PODRÓŻE PO ŚWIECIE- ANGLIA

 1. Z udziałem rodziców organizowanie kącika tematycznego – gromadzenie pamiątek, przedmiotów, eksponatów charakterystycznych dla kultury brazylijskiej oraz książek i albumów- inicjatywność i przedsiębiorczość
 2. „Państwo – Anglia” – wskazanie na mapie i globusie rejonu świata-umiejętność uczenia się
 3. Zapoznanie z bajką Michael Bond: Miś zwany Paddington ) oraz filmami przyrodniczymi o Anglii -porozumiewanie się w języku ojczystym
 4. Rozmowy oparte na treściach z literatury, albumów, encyklopedii-porozumiewanie się w języku ojczystym
 5. Spotkania z ekspertami: miłośnikiem kultury Anglii – zapoznanie ze strojem, zwyczajami, tańcem, muzyką, legendami, itp.-porozumiewanie się w językach obcych
 6. Udział dzieci w różnorodnych zabawach:
 7. „Mały Padington”- zabawa z elementami dramy, „Mały miś ” – zabawa parateatralna, „U Królowej na dworze Anglii”- opowieść ruchowa;
 8. „ Taniec u Królowej na Dworze”-  , zabawy rytmiczno – taneczne , „Specnerin – angielski taniec ” – tańce przy muzyce, zabawy i pląsy przy piosenkach Angielskich-  świadomość i ekspresja kulturalna
 9. Propozycje działań plastycznych: malowanie na płótnie dekoracji do Teatru: Big Ben, Lepienie figur woskowych- świadomość i ekspresja kulturalna
 10. Wykonanie gier planszowych- rysowanie własnych symboli: królowej gwardii królewskiej, mostu wieżowego, Pałacu Buckingham- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-tech.
 11. Przygotowania do spektaklu:
 12. – tworzenie opowieści ruchowych inspirowanych kulturą Anglii oraz muzyką Angielską
 13. – udział dzieci w przygotowaniu elementów scenografii-świadomość i ekspresja kulturalna
 14. Prezentacja spektaklu w ramach Festiwalu Teatralnego dla Przedszkolaków „Lalka i Ja” oraz zaproszonym gościom m.in.: nauczycielom w ramach doskonalenia

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Rymy – dostrzeganie kształtowanie poczucia rytmu; powtarzalności pór roku.
 2. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 3. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 4. Kształtowanie orientacji w przestrzeni: prawo – lewo, góra – dół.

Angielski luty docx

STYCZEŃ

 MIJA CZAS

 1. „Bajka o Starym i Nowym Roku” – wiersz L.J. Kern – wprowadzenie do tematu
 2. „Jak mierzyć czas ?” – burza mózgów
 3. ”Zegary i ich odgłosy” – zabawa słuchowa
 4. ”Na czas…” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem klepsydry oraz sekundnika
 5. .„Dlaczego w dzień jest jasno, a w nocy ciemno?” – zabawa badawcza
 6. ”Dzień i noc” – rytmy ruchowe wykonywane ciałem
 7. „Tydzień ma siedem dni” – nauka wiersza
 8. „Kalendarze” – zabawa dydaktyczna – oglądanie i rozmowa na temat różnych kalendarzy. Poznanie przeznaczenia kalendarzy
 9. „Pory roku” – prezentacja multimedialna, poznanie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech oraz cykliczności ich występowania
 10. Działania plastyczne; „Zegar” – praca plastyczna z wykorzystaniem gotowych elementów – figur geometrycznych, „Ulubiona pora roku” – malowanie farbami na określony temat na dużym formacie papieru

BABCIA I DZIADEK

 1. „Babcia i dziadek” – zorganizowanie wystawy zdjęć
 2. „Skarby babci i dziadka”- pokaz starych zabawek, zabaw, książek i pamiątek należących do dziadków – stworzenie kącika tematycznego w sali
 3. „ Babcia jest niezastąpiona” – słuchanie wiersza J. Grycan
 4. „Babcia od bajek, dziadek od zagadek” – piosenka
 5. „List do babci” – ilustrowanie ruchem treści wiersza według M. Bogdanowicz
 6. „Obrazek dla dziadków” – składanie obrazków z wielu elementów
 7. Życzenia dla Babci i Dziadka – zabawa słowna
 8. Nauka piosenek i wierszy na Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
 9. Udział w Uroczystości przedszkolnej „Dzień Babci i Dziadka”
 10. Działania plastyczne: „Prezet dla Babci i Dziadka” – Rozwijanie sprawności manualnej, „Serduszka” – cięcie nożyczkami po linii krzywej oraz ozdabianie serduszek według własnego pomysłu

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Rytmy : dostrzeganie przemienności dnia i nocy, układanie z klocków kalendarzy z uwzględnieniem dni i nocy
 2. Przyczyna i skutek : łączenie czynności i ich skutków. Ustalanie w jakiej kolejności, co trzeba zrobić by osiągnąć cel.
 3. Liczenie: kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie, ale stosownie do możliwości umysłowych dzieci.
 4. Orientacja na kartce papieru : zwracanie uwagi na położenie przedmiotów narysowanych, naklejonych na kartce papieru, stosowanie określeń:„dół kartki, góra kartki, prawy dolny róg, lewy górny róg…”.

JĘZYK ANGIELSKI

angielski styczeń gr III

GRUDZIEŃ

ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

 1. List do Mikołaja. List – rozmowa w oparciu o historyjkę obrazkową i tekst I. Salach; „Dla kogo list?”
 2.  „Pociągi z listami” – zabawa dydaktyczna;
 3. „Listonosz” – zabawa dydaktyczna;
 4.  Listonosz. „Paczka” – zabawa sensoryczna;
 5. Marzenia – słuchanie tekstu H. Niewiadomskiej;
 6.  „Listy do Mikołaja” – zabawa orientacyjno-porządkowa ze skłonem w przód.
 7. Jestem  Mikołajem!” – zabawa słuchowa;
 8. Spacer po Starym Mieście – Obejrzenie świątecznych dekoracji na uliczkach Starego Miasta „Przy wigilijnym stole” – zabawa dydaktyczna wykorzystaniem kart  z obrazkami świątecznymi
 9. Podczas popołudnia z rodzicami wspólne wykonywanie dekoracji świątecznych
 10. Słuchanie wiersza D. Gellnerowej ,,Kupujemy choinkę” –  rozmowa dotycząca treści wiersza.
 11.  Zabawy matematyczne „Przedświąteczne porządki”.
 12. Działania plastyczne „Kartka świąteczna dla przyjaciela Przedszkola”,  „Lepimy pierogi”
 13. „Idzie grudzień” – śpiewanie i zabawa przy piosence; nauka walczyka;
 14.  „Życzenia świąteczne” – rozmowa
  i wymyślanie przykładów typu: dobry uczynek, miłe słowo, podarunek wykonany przez dziecko.
 15. Zabawy tematyczne wokół choinki; słuchanie kolęd i piosenek świątecznych
 16. „Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu” -udział dzieci w uroczystości choinkowej
 17. Działania plastyczne: „Mikołaje” – kompozycja płaska z gotowych elementów, „Choinkowe łańcuchy ” – praca plastyczno – techniczna z różnorodnych materiałów plastycznych,  „Aniołek” – praca przestrzenna

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Rytmy. Dostrzeganie rytmu w krótkich wierszykach i piosenkach z powtarzającym się motywem.
 2. Przyczyna i skutek. Składanie obrazków pociętych na wiele części.
 3. Liczenie. Doskonalenie umiejętności sprawnego przeliczania, układania w szeregu, od lewej do prawej i na odwrót.
 4. – Podejmowanie próby rysowania schematu postaci człowieka – naśladowanie i próby, głównie na podstawie wskazówek nauczyciela, wzbogacania rysunku postaci o jej charakterystyczne cechy związane zarówno z budową ciała, jak i wyglądem zewnętrznym.

LISTOPAD

JESTEM ZDROWY NIE CHORUJĘ

 1. Spotkania z lekarzem, stomatologiem – Wzbudzanie zaufania do lekarza, stomatologa, dostarczanie informacji nt. zdrowia, choroby
 2. Zapoznanie z wierszem M. Strzałkowskiej pt. „Nowa moda”- wypowiedzi dzieci nt. wiersza – Uświadomienie korzyści dla zdrowia i otoczenia z poruszania się rowerem
 3. „Jak zdrowo spędzać czas?” – burza mózgów – dzielenie się wiedzą nt zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, higieny osobistej, unikanie szkodliwych czynników (hałas, zanieczyszczenie), dbanie o czystość swojego otoczenia
 4. Wizyta w aptece przy ul. Franciszkańskiej – Zdobycie wiedzy nt. leków oraz pracy farmaceuty
 5. „Zabawa w bar sałatkowy” podczas popołudnia z rodzicami – wykonywanie
  i degustacja sałatek – Włączanie rodziców w propagowanie wśród dzieci zdrowego żywienia, przełamywanie niekorzystnych stereotypów żywieniowych
 6. „Podróż do Krainy Czystości” –opowieść słowno – ruchowa
 7. Niewidzialne zarazki – zabawa dydaktyczna – wykorzystanie materiałów z programu – Więcej wiem mniej choruję
 8. „Kuchenna orkiestra” – rytmiczne granie na przedmiotach dźwiękonaśladowczych
 9. Nauka piosenek „Witaminki”, „Szczotka, pasta”
 10. Działania plastyczne:„Bakterie nie z tej ziemi” – rysunek „Talerz – zdrowy i kolorowy” – colage’ z wykorzystaniem zdjęć z gazetek

ZWIERZĘTA ZIMĄ

 1. Oglądnie albumów i książek przyrodniczych przedstawiających zwierzęta leśne w ich naturalnym środowisku – Wdrażanie do poszanowania książek, jako źródła wiedzy
 2. Stworzenie kącika tematycznego w sali – Tworzenie warunków do poszerzania wiedzy nt. przyrody
 3. „Zwierzęta leśne” – rozwiązywanie zagadek słownych. Podział wyrazów na sylaby. Wyróżnianie pierwszej głoski w wybranych wyrazach, tworzenie nowych wyrazów zaczynających się daną głoską
 4. „Mieszkańcy lasu” – kolorowanie obrazków przedstawiających zwierzęta, które można spotkać w lesie
 5. „Hej! Do lasu”- nauka piosenki, słowa Anna Moszczyńska, muzyka Damian Zalewski. Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
 6. „Jakie to zwierzę” – ćwiczenia słuchu fonematycznego. Określanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie – Rozwijanie procesów poznawczych: analizy i syntezy słuchowej
 7. „W leśnej stołówce” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji. Wprowadzenie do słownika dzieci pojęć: paśnik, leśniczy
 8. „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” – słuchanie opowiadania Łochockiej czytanego przez nauczycielkę. Układanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej na podstawie wcześniej wysłuchanego opowiadania
 9. „Niespodzianka dla ptaków” – porównywanie liczebności zbiorów i posługiwanie się liczebnikami porządkowymi na podstawie wiersza K. Marciniaka
 10. Działania plastyczne: „Zwierzęta” – lepienie z plasteliny zwierząt leśnych lub wg. pomysłu dzieci „Gil” –wykonanie pracy plastycznej techniką orgiami

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja w przestrzeni : Kształtowanie świadomości własnego ciała poprzez dotykanie, nazywanie, oglądania wizerunku w lustrze
 2. Rytmy : Skupienie uwagi na szeregach i wychwytywanie powtarzających się układów rytmicznych
 3. Umiejętność liczenia obiektów: Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie, ale stosownie do możliwości umysłowych dzieci (zakres od 0 do 10)
 4. Klasyfikacja : Wdrażanie dzieci do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie

PAŹDZIERNIK

CO NAM JESIEŃ W DARZE NIESIE ?

 1. Złoty plecak jesieni – nauka wiersza, rozszerzenie wiadomości na temat jesieni, dostrzeganie humoru zawartego w utworze literackim.
 2. Zabawa dydaktyczna: „Owoce”- oglądanie wystawy owoców i liści drzew owocowych – swobodne wypowiedzi dzieci na temat kształtów i kolorów owoców, porównywanie liści.
 3. W sadzie – pojęcia matematyczne- utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci
 4. Owocowy jeżyk – zajęcia praktyczno-gospodarcze.
 5. Nauka piosenki: Owoce i warzywa
 6. „Liczymy owoce” – zabawa dydaktyczna z przeliczaniem; próby określania liczebności na zbiorach zastępczych.
 7. Działania plastyczne: „Owoce z masy solnej” , kosz pełen owoców – zajęcia plastyczne (technika „mokre w mokrym”),  co można zrobić z ziemniaka? – praca techniczna.

TU MIESZKAM – JESTEM BEZPIECZNY

 1. Na ulicy – wycieczka do parku – obserwowanie ruchu drogowego i pieszych na ulicy (skrzyżowaniu)
 2. Spotkanie z policjantem – zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
 3. Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę – słuchanie opowiadania
 4. W prawo, w lewo – pojęcia matematyczne – zabawy kształtujące orientację   w schemacie ciała
 5. Światło czerwone, światło zielone… –nauka wiersza M. Berowskiej.
 6. Znam zasady ruchu drogowego – gra dydaktyczna
 7. „Mój dom” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich domów.
 8. „Czy znasz swój adres?” – poznanie przez dziecko nazwy miejscowości i ulicy, na której mieszka.
 9. Zabawy miarą – pojęcia matematyczne.
 10. Działania plastyczne: wykonanie dowolnego znaku drogowego z wykorzystaniem plasteliny i innych materiałów, makieta ulicy – praca techniczna przestrzenna.

WRZESIEŃ

WITAJ PRZEDSZKOLE

 1. Tworzenie warunków sprzyjających wejściu do grupy,
 2. „Nasza sala”- powitanie dzieci po wakacjach i zapoznanie z nową salą,
  jej wyposażeniem i kącikami; odnajdywanie znaczka rozpoznawczego w różnych miejscach w sali i szatni,
 3. Zabawa słowna – „Poznajemy przedszkole i nowych kolegów” – Tworzenie warunków sprzyjających wejściu do grupy nowego dziecka,
 4. Zabawy integracyjne :

– „ Powitanie”- przy muzyce witamy się na różne sposoby: machamy
do siebie dłońmi, kłaniamy się główką itp.

– Zabawa kołowa „Balonik”- próby wiązania koła;
– „Moje imię” – zabawa z wykorzystaniem piłki –  zabawa kołowa – toczenie piłki
do wybranego kolegi lub koleżanki

 1. Zapoznanie z literaturą o tematyce przedszkolnej,
 2. „Kodeks grupowy” – wspólne ustalenie umów i zasad obowiązujących w grupie; wypowiedzi dzieci na temat bezpiecznych zachowań na terenie przedszkola,
 3. „Dzień w przedszkolu” – słuchanie wiersza Janczarskiego –  Zapoznanie
  i utrwalenie dzieci z rytmem dnia inspirowane literaturą dziecięcą,
 4. „Jestem sobie przedszkolaczek” – słuchanie piosenki, zabawa taneczna przy piosence,
 5. Działania plastyczne: „Moje przedszkole” – malowanie według własnego pomysłu na zadany temat; Zabawy plastyczne z wykorzystaniem ciastoliny i plasteliny.

WSPOMNIENIA Z WAKACJI

 1. Zorganizowanie w sali kącika tematycznego z dziecięcymi pamiątkami z wakacji,
 2. Rozwijanie u dzieci chęci dzielenia się wiedzą i swoimi przeżyciami wakacyjnymi „Autoprezentacja” – „Moja pamiątka z wakacji”,
 3. Oglądanie albumów, fotografii i pocztówek; wskazywanie na mapie miejsc letnich wypoczynków;
 4. Opowieść ruchowa „Wakacyjne podróże”, „Czym podróżujemy? ”;
 5. Wzbogacenie zasobu słownictwa podczas nauki wiersza i piosenek związanych
  z tematyką zajęć – „Lato, lato”, „Co kto lubi? ”;
 6. Działania plastyczne: „Moje wakacje” -Zastosowanie różnych materiałów plastycznych „Wakacyjny obrazek” – Rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej dzieci inspirowanej doświadczeniami i przeżyciami dzieci

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Orientacja przestrzenna. Nazywanie i wskazywanie poszczególnych  części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy.
 2. Figury geometryczne. Rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych, nazywanie ich.
 3. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Określanie pory dnia, łączącej się z wykonywaniem czynności, np.; wstaję rano, idę rano do przedszkola, jem obiad w środku dnia, wieczorem czytam bajkę i kładę się spać.
 4. Rytmy. Tworzenie rytmów kilkuelementowych, zwracanie uwagi na powtarzalność układów.

J. ANGIELSKI

Piosenki:

 • Hello, how are you?
 • Bye, bye see you again
 • Make a circle
 • I see something blue.

Zabawy:

 • Walking, walking
 • Are you sleeping?
 • What is your favourite color?

Słownictwo:

 • Colors: red, blue, yellow, green, orange, purple, pink, black, white
 • Polecenia: stand up, sit down, freeze, shake your hands, make a circle