Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział III

Nauczyciele pracujący w grupie:

Anna Lisicka

Ewelina Pietrzak

ROZKŁAD DNIA

8.00 – 18.00 – Realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.15 – Swobodne zabawy dzieci, działanie zorganizowane
8.15 – 8.30 – Zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 – 9.15 – Śniadanie: przygotowywanie, posiłek, mycie zębów
9.30 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego zgodnie z planem miesięcznym/ćwiczenia gimnastyczne
10.00 – 10.10 – II śniadanie
10.00– 11.45 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i działania rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, zabawy ruchowe, działania porządkowe
12.00 – 12.15 – Zupa obiadowa,: przygotowanie do posiłku, posiłek
12.20 – 13.00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań
Od 13.00 – zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem, zabawy dowolne, kierowanie organizowane, praca indywidualna
13.30 – obiad: II danie
15.00 – 18.00 – pobyt w ogrodzie lub w sali dziecięcej, zabawy zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

STYCZEŃ

JAK MIJA CZAS?

 1. „Wesoły tydzień” zabawa teatralna inspirowana utworem „Tydzień dzieci miał siedmioro”.
 2. „Śnieżny mecz tygodnia”- Opowieść ruchowa z elementami zabawy logopedycznej.
 3. „Zima to pora roku” – Słuchanie wierszy E. Piotrowskiej:
 4. „Litery i cyfry pani zimy” Zabawy grafomotoryczne na śniegu lub piasku w ogrodzie przedszkolnym.
 5. „Zegarek czy klepsydra?” zajęcia sprawnościowe z modelami klepsydr,  zegarków
  i stopera.
 6. „12 miesięcy” – Zabawa dydaktyczna z użyciem ilustracji, kalendarza.
 7. Nauka piosenki: „U zegarmistrza”.
 8. „Zegary” Karty pracy związane z tematem.
 9. Działania plastyczne: „Zegary”-origami z koła „Nasz kalendarz -projekt techniczno-plastyczny.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 1.  „Zimowa przygoda”. Opowieść ruchowa.
 2. Zabawy moich dziadków. „Ciuciubabka”, „Ole, ole Janko”, „Budujemy mosty”.
 3. „Moja Maryneczka” nauka tańca na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 4. „Dla mojej Babci i mojego Dziadka” nauka wiersza na pamięć.
 5. „Moja babcia i mój dziadek” nauka piosenki.
 6. „Co się wydarzyło?” układanie historyjki obrazkowej.
 7. „Herbatka dla Babci i Dziadka” tworzenie instrukcji przygotowania herbaty, jako upominku dla dziadków z okazji ich święta.
 8. „Mam dziadków” tworzenie rodzinnego drzewa genealogicznego.
 9. „ŻYCZENIA dla BABCI I DZIADKA” układanie życzeń.
 10. Działania plastyczne: Portrety Dziadków- kolaż; Laurka dla dziadków- rysowanie pastelą.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Doskonalenie umiejętności mierzenia, stopą, krokiem, centymetrem krawieckim stolików, dywanu, zabawek.
 2. „Cyfrowe zagadki”. Doskonalenie umiejętności odgadywania zagadek matematycznych
  z cyframi.
 3. Orientacja na kartce papieru. Wykonywanie laurki dla dziadków.
 4. „Do jakiej pory roku to pasuje?; ćwiczenia w klasyfikowaniu.

GRUDZIEŃ

Cd. tematu „Kolory wokół nas(realizacja metodą projektu).

„ŚWIĄTECZNY CZAS”

 1. Stworzenie kącika tematycznego, wspólne ubieranie choinki, dekorowanie sali świątecznymi  ozdobami zgodnie z propozycjami dzieci i wspólnymi ustaleniami.
 2. Wyjście do Biblioteki Nr 24, oglądanie świątecznych dekoracji w okolicy przedszkola.
 3. Słuchanie opowiadań i wierszy dotyczących tematu, rozmowy na temat tradycji związanych z grudniowymi świętami, swobodne rozmowy inspirowane własnymi wspomnieniami.
 4. Zabawa słowna: Kolory świąt, Świąteczne życzenia.
 5. Słuchanie wierszy i piosenek o świętach, nauka wybranych utworów, prezentowanie na  forum grupy.
 6. Opowieść ruchowa: Przygotowania do świąt, Podróż Mikołaja, zabawy inscenizowane wg  pomysłów dzieci.
 7. Zabawa dydaktyczna „Świąteczne zakupy”, zorganizowanie sklepu wg pomysłu dzieci,   z wykorzystaniem banknotów (do celów edukacyjnych).
 8. Zabawy pantomimiczne: „Czarowanie przedmiotów, „Jestem, widzę..” „Rzeźbiarze”,   „Mebelki”.
 9. Działania plastyczne: choinki, mikołaj z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, projektowanie ozdób choinkowych z różnorodnego materiału plastycznego.
 10. Zabawy z  cieniem, rozwiązywanie świątecznych zagadek słuchowych.
 11. Wizyta Mikołaja w przedszkolu, obejrzenie przedstawienia , zaprezentowanie wiersza/piosenki,  rozmowa z przybyłym gościem, wręczanie prezentów przez Mikołaja.
 12. Analiza, synteza sylabowa i fonemowa słów związanych ze świętami, zabawa: Świąteczny kuferek, karty pracy dotyczące tematu.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Klasyfikacja. Grupowanie słów i nazywanie tej grupy np. zielony, żółty, czerwony -to nazwy kolorów.
 2. Rytmy. Wdrażanie do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną.
 3. Intuicje geometryczne. Wyodrębnianie kształtu z pozostałych cech przedmiotów i nazywanie go: np. kwadratowe – kwadrat itp.
 4. Ustawianie po kolei, numerowanie. Numerowanie np. krzesełek, ustawionych rzędem przedmiotów. Ustalanie ten jest np. trzeci, czwarty.

LISTOPAD

JESTEM ZDROWY

 1. Stworzenie w sali kącika tematycznego z akcesoriami i zdjęciami dot. tematu
 2. „Jak być zdrowym i silnym?”- Opowieść ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi.
 3. „Pan kotek był chory” – Słuchanie opowiadania S. Jachowicz. Zabawy parateatralne
  z kukiełkami.
 4. Jesienny aerobik”- Zabawy ruchowe.
 5. Spotkanie z panią pielęgniarką na temat higieny rąk.
 6. Spotkanie ze stomatologiem na temat prawidłowego mycia zębów.
 7.  „Witaminki”, „Ogórek” – nauka piosenek
 8. „Akcesoria pana doktora” – Zabawa dydaktyczna z użyciem ilustracji.
 9. Sałatka owocowa działania kulinarne na popołudniu z rodzicami.
 10. Działania plastyczne: „Kosz z owocami”-origami z koła; „Bakterie”-malowanie farbami

KOLORY WOKÓŁ MNIE- realizacja metodą projektu

 1.  Zajęcia wprowadzające do tematu na podstawie zabawy teatralnej „W pracowni pana malarza”.
 2. Tworzenie siatki tematycznej- dotycząca aktualnego zasobu wiedzy dzieci na temat barw i kolorów.
 3. Formułowanie listy pytań interesujących dzieci w związku z omawianym tematem.
 4. Stworzenie kącika tematycznego.
 5. Wyjście do sklepu plastycznego i biblioteki.
 6. Zajęcia badawczo-chemiczne z mąka, woda, farbą, krepina i produktami spożywczymi
 7. Dzień kolorowych ubrań.
 8. Dzień kolorowych zabawek.
 9. Wykonanie rysunków i prac plastycznych na temat barw improwizacje plastyczno-muzyczne.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Dodawanie i odejmowanie: rozdzielanie i rozdawanie po kilka np. owoców, klocków, kredek.
 2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się kostkami do gry. Obliczanie sumy oczek na dwóch kostkach podczas gier planszowych.
 3. Przyczyna i skutek: opowiadanie, dzielenie się własnymi przygodami, obserwacjami, przewidywanie następstw i skutków wydarzeń.
 4. Kształtowanie umiejętności łączenia barw podstawowych i pochodnych, nazywanie, wnioskowanie, obserwacja podczas dziecięcego eksperymentowania z farbami.

III- j. angielski

PAŹDZIERNIK

CO JESIEŃ NAM NIESIE?

 1. Spacer po parku: rozpoznawanie drzew po charakterystycznych liściach i owocach,   zbieranie materiału przyrodniczego
 2. „Popołudnie z rodzicami”, wykonanie patyczaków oraz kukiełek z kasztanów i żołędzi
 3. Opowiadanie pt. „O przygodach Jeżyka Igiełki”, rozmowa nt jesiennych zwyczajów
 4. wybranych zwierzą, zwrócenie uwagi na zmiany w pogodzie związane z jesienią
 5. Zabawa słowna „Jesienne skojarzenia”
 6. Zabawy muzyczno – rytmiczne i pantomimiczne: „Wirujące liście” , „Jesienny wietrzyk”,
 7. „Spadające kasztany”, „Jeżyk”
 8. Działania plastyczne: „Jesienne drzewa” z różnorodnego materiału; „Kolorowe liście” origami, „Jesienna mozaika” malowanie farbami
 9. „Kuferek z jesiennymi skarbami” analiza, synteza sylabowa i fonemowa słów związanych z jesienią.
 10. „Dopasuj owoce do liści”, „Zwierzęta i ich cienie” zabawy edukacyjne z kartami pracy.

WARSZAWA NASZE MIASTO

 1. Stworzenie kącika tematycznego w sali: pamiątki, pocztówki, obrazki, stare fotografie
 2. Warszawy Pomniki stolicy -pokaz slajdów
 3. Magnetyczna mapa Polski: rozmowa nt „Miejsca, które już znamy”, zabawa „Wędrówka po mapie”
 4. Wyjście na Stare Miasto i do Biblioteki Nr 24, spacer szlakiem historycznym
 5. Stworzenie galerii przedszkolnej  „Polska to My -Autoportret na 1000-lecie Odzyskania Niepodległości Polski.
 6. Inscenizacja  kukiełkowa wybranych legend: „Złota kacza” „Bazyliszek”, „Syrena”
 7. Zagadki słowne z rekwizytami: „Gdzie ukryła się legenda?”
 8. Nauka piosenki „Wiślana Syrenka”
 9. Działania plastyczne: „Kolorowe kamienice”-wycinanka z papieru, „Legendy Warszawy”- malowanie farbami
 10. „Herb Warszawy”, „Nasze miasto” karty pracy

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Orientacja przestrzenna. Drugi człowiek w przestrzeni. Wdrażanie do przyjmowania  punktu widzenia drugiej osoby i wymiana informacji.
 2. Przyczyna i skutek. Kolejność czynności gwarantująca osiągnięcie celu. Ustalanie celu, a  potem planowanie czynności, które do niego prowadzą.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Doprowadzanie do sprawnego liczenia i  rozróżniania błędnego liczenia od poprawnego.
 4. Długość. Porównywanie i szacowanie wielkości dwóch, potem trzech obiektów. Ustalanie, czy są tej samej długości, który jest dłuższy.

WRZESIEŃ

WITAMY SIĘ PO WAKACJACH

 1. Powitanie dzieci po wakacjach w nowej sali przedszkolnej.
 2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw w Sali i ogrodzie.
 3. „Grupowy kontrakt”, tworzenie plakatu.
 4. Zabawa z elementami dramy „Powiem magiczne słówka”.
 5. Zabawy ruchowe, integracyjne, dramowe w Sali i ogrodzie.
 6. Zabawy dowolne i tematyczne wg pomysłów dzieci w sali i w ogrodzie.
 7. Jestem przedszkolakiem – mam swoje prawa i obowiązki.
 8. „Prawda czy kłamstwo” zabawa dydaktyczna.
 9. Zabawy plastyczne: malowanie farbami na temat dowolny, rysowanie pastelami na temat wakacji

JAK POSTĘPUJE BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK ?

 1. „Stworzenie kącika tematycznego ze zgromadzonych i przyniesionych przez dzieci książeczek o straży pożarnej, policji i pogotowia.
 2. „Uwaga pogotowie” zabawa naśladowcza z szarfami i obrazkami tematycznymi.
 3. „Małpka w szpitalu” – słuchanie utworu literackiego Szuchowa oraz analiza treści utworu, próba oceny zachowania głównej bohaterki.
 4. Wyjście na najbliższe skrzyżowanie w okolicy przedszkola.
 5. „Wypadkom zapobiegaj, zasad przestrzegaj” – zabawa dydaktyczna z użyciem ilustracji.
 6. „Miasteczko drogowe” zabawy konstrukcyjne z użyciem klocków”.
 7. „Znam swój adres” zabawa dydaktyczna.
 8. Zabawy muzyczne z piosenkami: „Straż pożarna”, „Halo panie policjancie”, „Do lekarza”.
 9. „Zgadnij kim jestem?” odgadywanie zagadek opowiadanych przez nauczyciela.
 10. „Karetka i numer 112” zabawy edukacyjne z kartami pracy.
 11. Działania plastyczne: „Miasto”- makieta z pudelek

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez wskazywanie lewej i prawej strony własnego ciała.
 2. Kształtowanie umiejętności liczenia: Liczenie  przedmiotów
 3. Określanie wysokości przez porządkowanie obiektów od najniższego do najwyższego.
 4. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu poprzez dostrzeganie rytmu
  w danym układzie.