Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział III

Nauczyciele pracujący w grupie:

Anna Lisicka

Ewelina Pietrzak

ROZKŁAD DNIA

8.00 – 18.00 – Realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.15 – Swobodne zabawy dzieci, działanie zorganizowane
8.15 – 8.30 – Zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 – 9.15 – Śniadanie: przygotowywanie, posiłek, mycie zębów
9.30 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego zgodnie z planem miesięcznym/ćwiczenia gimnastyczne
10.00 – 10.10 – II śniadanie
10.00– 11.45 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i działania rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, zabawy ruchowe, działania porządkowe
12.00 – 12.15 – Zupa obiadowa,: przygotowanie do posiłku, posiłek
12.20 – 13.00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań
Od 13.00 – zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem, zabawy dowolne, kierowanie organizowane, praca indywidualna
13.30 – obiad: II danie
15.00 – 18.00 – pobyt w ogrodzie lub w sali dziecięcej, zabawy zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ

WITAMY SIĘ PO WAKACJACH

 1. Powitanie dzieci po wakacjach w nowej sali przedszkolnej.
 2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw w Sali i ogrodzie.
 3. „Grupowy kontrakt”, tworzenie plakatu.
 4. Zabawa z elementami dramy „Powiem magiczne słówka”.
 5. Zabawy ruchowe, integracyjne, dramowe w Sali i ogrodzie.
 6. Zabawy dowolne i tematyczne wg pomysłów dzieci w sali i w ogrodzie.
 7. Jestem przedszkolakiem – mam swoje prawa i obowiązki.
 8. „Prawda czy kłamstwo” zabawa dydaktyczna.
 9. Zabawy plastyczne: malowanie farbami na temat dowolny, rysowanie pastelami na temat wakacji

JAK POSTĘPUJE BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK ?

 1. „Stworzenie kącika tematycznego ze zgromadzonych i przyniesionych przez dzieci książeczek o straży pożarnej, policji i pogotowia.
 2. „Uwaga pogotowie” zabawa naśladowcza z szarfami i obrazkami tematycznymi.
 3. „Małpka w szpitalu” – słuchanie utworu literackiego Szuchowa oraz analiza treści utworu, próba oceny zachowania głównej bohaterki.
 4. Wyjście na najbliższe skrzyżowanie w okolicy przedszkola.
 5. „Wypadkom zapobiegaj, zasad przestrzegaj” – zabawa dydaktyczna z użyciem ilustracji.
 6. „Miasteczko drogowe” zabawy konstrukcyjne z użyciem klocków”.
 7. „Znam swój adres” zabawa dydaktyczna.
 8. Zabawy muzyczne z piosenkami: „Straż pożarna”, „Halo panie policjancie”, „Do lekarza”.
 9. „Zgadnij kim jestem?” odgadywanie zagadek opowiadanych przez nauczyciela.
 10. „Karetka i numer 112” zabawy edukacyjne z kartami pracy.
 11. Działania plastyczne: „Miasto”- makieta z pudelek

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez wskazywanie lewej i prawej strony własnego ciała.
 2. Kształtowanie umiejętności liczenia: Liczenie  przedmiotów
 3. Określanie wysokości przez porządkowanie obiektów od najniższego do najwyższego.
 4. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu poprzez dostrzeganie rytmu
  w danym układzie.