Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział III

Nauczyciele pracujący w grupie:

Katarzyna Bachura
Anna Roszczyk

ROZKŁAD DNIA

8.00- 17.00- Realizacja podstawy programowej.
8.00- 8.20 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach. Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę.
8.20 – 8.30 – Działania porządkowe, zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 – Śniadanie.
9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę.
10.00 – 10.15 – Czynności higieniczne i porządkowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.30 – 11.20 – Pobyt na powietrzu, spacery, zabawy swobodne, wycieczki, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody, ćwiczenia gimnastyczne
11.20 – 11.30 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.
11.30 – 11.45 – Zupa.
12.15 – 13.00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań
Od godziny 13.00 zajęcia dodatkowe
13.15 – 13.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
13.30 – 14.00 – Obiad – II danie.
14.00 – 14.30 – Zabawy swobodne. Ćwiczenia indywidualne lub w zespołach dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Przygotowanie do posiłku.
14.30 – 14.45 – Podwieczorek.
15.00 – 17.00– Zabawy swobodne, praca indywidualna, zajęcia wspierające rozwój dziecka, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK

PRZYRODA MIEJSKA JESIENIĄ

 1. Zabawa dydaktyczna „Po czym poznajemy jesień?”.
 2. Spacer do Ogrodu Krasińskich.
 3. Magiczny worek”- rozpoznawanie i opisywanie wybranych darów jesieni, np. owoców po wyglądzie, kształcie.
 4. Słuchanie literatury związanej z jesienią: „Jesień na ulicy Czereśniowej”, „Jabłonka Eli”, „Wietrzyk
 5. Dzień Drzewa – zabawy twórcze i edukacyjne.
 6. Nauka wiersza M. Konopnickiej “Jesienią, jesienią”.
 7.  Zabawy i gry ze śpiewem: „Jesień w sadzie i w ogrodzie”,  “Ole, ole Janko”, “Hej chłopcy, dziewczęta dalej spieszmy się…”
 8. Prace plastyczne: „Jesienny owoce” – malowanie farbami, „Drzewa z naszego parku” –  rysowanie, „Deszczowa pogoda” – wyklejanka, „Kolorowy bukiet” – tworzenie własnych bukietów z jesiennych liści.
 9. Zabawy kulinarne: przygotowanie soku z owoców i warzyw, kolorowe sałatki

PRZYRODA LEŚNA PODCZAS JESIENI

 1.  Wprowadzenie dzieci w atmosferę leśnej przyrody: słuchanie odgłosów lasu towarzyszy temu zapach świec sosnowych rozmieszczonych w różnych miejscach w sali. Rozmowa na temat usłyszanych dźwięków i leśnego zapachu.
 2. Teatrzyk pt. „O co prosi las?’ – ilustracja utworu Wiery Badalskiej z wykorzystaniem pacynek – zwierzęta leśne. Rozmowa z dziećmi dotycząca spektaklu.
 3. Inscenizacja improwizowana z dziećmi „Sprzątamy las”.
 4. Zabawa dydaktyczna –  „Skąd się bierze papier?”.
 5. Opowieść ruchowa “Idziemy do lasu”.
 6. Zabawa dydaktyczna – „Zwierzęta i ich cienie zwierząt.
 7. Działania plastyczne: stemplowanie, malowanie, rysowanie, naklejanie, lepienie z plasteliny wokół tematu
 8. Stworzenie gry planszowej przez dzieci „ Grzybobranie”
 9. Nauka piosenki  “Jesienny walczyk” (sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak).
 10. Rozwiązywanie zagadek leśnych Teresy Dziurzyńskiej.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Dokonywanie uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów – dary parku, dary sadu, dary lasu.
 2. Przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie.
 3. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.