Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział III

Nauczyciele pracujący w grupie:

Ewelina Czapkowska

Joanna Kęska

ROZKŁAD DNIA

7.30 – 17.30 – Realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.15 – Swobodne zabawy dzieci, działanie zorganizowane
8.15 – 8.30 – Zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 – 9.15 – Śniadanie: przygotowywanie, posiłek, mycie zębów
9.30 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego zgodnie z planem miesięcznym/ćwiczenia gimnastyczne
10.00 – 10.10 – II śniadanie
10.00– 11.45 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i działania rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, zabawy ruchowe, działania porządkowe
12.00 – 12.15 – Zupa obiadowa,: przygotowanie do posiłku, posiłek
12.20 – 13.00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań
Od 13.00 – zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem, zabawy dowolne, kierowanie organizowane, praca indywidualna
13.30 – obiad: II danie
15.00 – 17.30 – pobyt w ogrodzie lub w sali dziecięcej, zabawy zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC

BEZPIECZNE WAKACJE  

 1. Rozmowa dzieci na temat wakacji wykorzystaniem obrazków i napisów
 2. Spacer do Parku Krasińskich- dostrzeganie oznak aktualnej pory roku
 3. Zapoznanie z wierszem Cz. Janczarskiego „Jedziemy na wakacje”- opowieść ruchowa zainspirowana wierszem
 4. „Czym podróżujemy?” – zabawa dydaktyczna
 5. „Wyjeżdżamy na wakacje”- zabawa dramowa
 6. „Wakacyjne rady” – zabawa dydaktyczna
 7. Udział dzieci w różnorodnych zabawach i grach w terenie
 8. Letnia impreza plenerowa z udziałem całej społeczności przedszkolnej
 9. Nauka piosenki „ Lato płynie do nas”
 10. Zagadki rytmiczne – odgadywanie po wyklaskanym rytmie znanych dzieciom piosenek
 11. „Letni taniec”- zabawy muzyczne przy ulubionych piosenkach dzieci, wspólne śpiewanie. Ułożenie układu tanecznego do piosenki wybranej przez dzieci.
 12. Zabawa matematyczna z figurami geometrycznymi, układanie z mozaiki geometrycznej sylwety statku, parasola, ryby  itp
 13. Działania plastyczne :  „Tęczowa rybka,  „Kuferek na wakacyjne skarby”,  „Morskie pejzaże”- collage.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH.

 1. Określanie prawej i lewej strony własnego ciała. Wskazywanie części własnego ciała w odniesieniu do jego stronności, np. pokazywanie prawej ręki, lewej stopy.
 2. Porównywanie liczebności zbiorów, używając określeń: tyle samo, więcej, mniej.
 3. Odwzorowywanie układów przestrzennych utworzonych z figur i brył geometrycznych np.: klocków, mozaiki.
 4. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Zauważanie powtarzających się sekwencji, kontynuowanie występujących w danym układzie regularności.

j.angielski, VI

MAJ

UCZYMY O PRAWACH DZIECKA.

 1. „Jestem, czuję, potrzebuję” – zabawa budująca poczucie ważności każdego członka grupy
 2. „Mój portret” – dostrzeganie szczegółów we własnym wyglądzie podczas rysowania; wystawa prac , wypowiedzi dzieci na temat różnic przedstawionych na rysunkach
 3. „Kodeks Praw Dziecka” – zapoznanie z prawami przysługującymi każdemu dziecku, nauka wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”
 4. „Zgadnij, co czuję” – zagadki dramowe i ilustrowane przedstawione za pomocą symboli graficznych (buźki wyrażające uczucia)
 5. „Tęcza” – doświadczenie badawcze – wyciągnięcie wniosku, że piękno tęczy tkwi w wielości i różnorodności kolorów
 6. „Szanujemy się nawzajem” – rozmowa o tolerancji inspirowana wierszem Małgorzaty Wiśniewskiej – Koszeli
 7. „Różni, ale tacy sami” – w zespołach układanie z części obrazków przedstawiających dzieci z różnych stron świata
 8. „Podróż  do Krainy Zabawy” – dokonywanie wyboru przez dzieci różnorodnych form aktywności (plastycznych, graficznych, konstrukcyjnych, ruchowych, manipulacyjnych itp.)
 9. Zabawa słowna „Kto lubi… niech…” – wykazanie różnorodności w grupie
 10. Zabawa z piosenką „Nie chcę cię”

ŚWIĘTO MAMY I TATY.

 1. Wysłuchanie wiersza S. Karaszewskiego „Moja wesoła rodzinka” – rozmowa inspirowana wierszem
 2. Opowiadanie H. Bechlerowej pt. „Zajączek z rozbitego lusterka” – wypowiedzi dzieci nt „Moim rodzicom pomagam w …”; zabawa słowna „Moi rodzice nauczyli mnie…”; zabawa badawcza „Gdzie jest zajączek?”
 3. Udział dzieci w zabawach parateatralnych z elementami pantomimy np. „Kim jest mama/tata?”
 4. „Wesołe zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych i rysunkowych; próby układania zagadek przez chętne dzieci
 5. Słuchanie wierszy i piosenek związanych z omawianym tematem; nauka wierszy, piosenek i układów tanecznych na uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty
 6. Działania plastyczne: przygotowanie upominku dla Mamy i Taty; rysunek „Ja i moi najbliżsi”
 7. Uroczystość przedszkolna z okazji Dnia Mamy i Taty – prezentowanie wierszy, piosenek, tańca; składanie życzeń i wręczanie upominków; wspólny poczęstunek

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH 

 1. Kształtowanie orientacji przestrzennej. Nazywanie pojedynczych i podwójnych części własnego ciała; określanie prawej i lewej strony.
 2. Podawanie poprawnej liczby przedmiotów.
 3. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych. Rozpoznawanie i nazywanie kształtów figur geometrycznych płaskich i przestrzennych.
 4. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Dostrzeganie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie występujących w danym układzie regularności.

J. ang. gr. III – maj

KWIECIEŃ

WIOSENNE INSPIRACJE

 1. Spacer po Parku Krasińskich – obserwacje i  rozmowy na temat spostrzeżeń związanych z widocznymi cechami wiosny;
 2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w ogrodzie – dzielenie się spostrzeżeniami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat;
 3. Opowieść ruchowa zainspirowana wierszem pt. „Wiosna idzie” – rozwijanie aktywności twórczej u dzieci;
 4. Zorganizowanie hodowli kwiatów wiosennych w sali, obserwowanie wzrostu, pielęgnowanie roślin;
 5. Składanie pociętych obrazków przedstawiających różne gatunki roślin i zwierząt
  w całość – doskonalenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 6. „Worek zagadek” – zabawa słowna – rozwijanie umiejętności kojarzenia, poszerzanie zasobu słownictwa podczas dokonywania opisu obrazka;
 7. „Wiosenna pogoda”- zabawa dydaktyczna – rozpoznawanie  i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny, odczytywanie symboli graficznych dot. pogody;
 8. Nauka piosenek: „Wietrzyk  – psotnik”; „Pierwszy dzień wiosny”;
 9. „Taniec kwiatów” – zabawa ruchowa – Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw przy muzyce, rozwijanie dziecięcej ekspresji wyrażonej gestem, ruchem.
 10. Działania plastyczne : „Bukiet Pani Wiosny”- malowanie farbami bukietu kolorowych   kwiatów według własnego pomysłu; „Wiosna w ogrodzie” – wydzieranka z kolorowego  papieru.

ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE  

 1. „Zwierzęta duże i małe” – rozmowa na podstawie prezentacji multimedialnej – rozbudzenie zainteresowania światem zwierząt, wprowadzenie do tematu, rozpoznawanie i nazywanie ptaków i ssaków; kształtowanie umiejętności budowania poprawnych gramatycznie zdań;
 2. Zorganizowanie kącika tematycznego o zwierzętach, prezentowanie przyniesionych przez dzieci pomocy, zabawy kartami o zwierzętach;
 3. „Pomagamy zwierzętom” – historyjka obrazkowa – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 4. Ćwiczenia ortofoniczne na podst. wiersza T. Fiutowskiej „Podwórkowa awantura” – usprawnianie narządów mowy i utrwalanie prawidłowej artykulacji; synteza słuchowa wyrazów wypowiadanych sylabami;
 5. „Czyj to głos” – zagadki słuchowe – rozpoznawanie głosów zwierząt; zabawa naśladowcza połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi;
 6. „Zwierzęta” – masaż relaksacyjny – budowanie więzi i empatii między dziećmi , zabawy wyciszające;
 7. Nauka piosenek o zwierzęta np. „Żyrafa”  i zabawy ruchowe z piosenkami;
 8. „Biedroneczki są w kropeczki” – zabawa matematyczna – doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej; porównywanie liczebności zbiorów na konkretach;
 9. „Każde zwierzątko jest inne” – zabawa dydaktyczna – nabywanie umiejętności określania charakterystycznych cech zewnętrznych; wdrażanie do dostrzegania różnic w wyglądzie zwierząt
 10. Działania plastyczne: „Ulubiony zwierzak” – malowanie kredkami pastelowymi na   zadany temat, lepienie z plasteliny zwierząt według własnego pomysłu

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Przyczyna i skutek. Składanie obrazków pociętych na wiele części.
 2. Dodawanie i odejmowanie. Gry sprzyjające opanowaniu umiejętności rachunkowych
 3. Rozróżnianie wysokości: wysokie – niskie oraz wielkości: małe – duże, mniejsze – większe.
 4. Porównywanie i grupowanie obiektów, formułowanie uogólnień typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te nie pasują.

Angielski 5-6 latki

MARZEC

ŚWIAT PREHISTORII – DINOZAURY (realizacja metodą projektu).

Etap I: zainicjowanie tematu przez dzieci

 • pojawianie się tematu wśród dzieci podczas zabaw swobodnych
 • przygotowanie siatki wstępnej z pytaniami, wyszukiwanie pomocy i materiałów

Etap II: realizacja projektu

 • analiza wstępnej siatki i przygotowanie siatki stworzonej przez dzieci
 • realizacja projektu: zajęcie w Bibliotece, wypożyczenie książek o dinozaurach; zdobywanie informacji na temat dinozaurów (oglądanie książek, słuchanie opowiadań, dzielenie się wiedzą podczas rozmów, oglądanie filmów); wykonanie prac plastycznych, lepienie z plasteliny; zabawy twórcze związane z tematem.

Etap III: zakończenie projekt

– podzielenie się wiedzą z innymi dziećmi w przedszkolu w formie prezentacji

– analiza projektu i ocena realizacji celów

– sporządzenie przez nauczyciela dziennika projektu z wykorzystaniem prac plastycznych dzieci i zdjęć z realizacji w grupie

WIELKANOCNE KLIMATY.

 1. Spacer po Parku Krasińskich „W poszukiwaniu wiosny”
 2. Rozmowa na temat obserwacji dokonanych podczas wycieczki, wspólne wykonanie wiosennego wystroju sali
 3. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w ogrodzie
 4. Zorganizowanie kącika książki tematycznej w sali
 5. Słuchanie opowiadań o zwierzętach i roślinach wiosną , oglądanie książek przyrodniczych
 6. Działania plastyczne: „Wiosna w parku” – malowanie; „Wiosenne kwiaty” – wydzieranka; „Gdzie jest wiosna?” – rysunek
 7. Opowieści ruchowe: „Wiosną”; zabawy ruchowe: „Spłoszone ptaszki”, „Ptaszki w gniazdkach”; improwizacje ruchowe przy muzyce klasycznej; wiosenny teatrzyk kukiełkowy
 8. Hodowla wiosennych kwiatów w kąciku przyrody z uwzględnieniem różnych warunków (np. : światło słoneczne, cień)
 9. Wysłuchanie opowiadania „Wielkanoc”
 10. Działania plastyczne: „Pisanki”, „Pocztówka wielkanocna”
 11. Śpiewanie piosenek: „Wiosna tuż, tuż”, „Kle, kle boćku”, „Wiosna w błękitnej sukience”, „Pisanki” , „Zając malowany”, „Z jajkiem i zającem”

Kształtowanie pojęć matematycznych.

 1. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka. Dodawanie i odejmowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych (w zakresie 10)
 2. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Liczenie znikających obiektów, ustalanie,  ile ich było.
 3. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw- opowiadanie

Ang_Plan_Marzec_GR III_IV

LUTY

PODRÓŻE PO ŚWIECIE- BRAZYLIA

 1. Dostarczenie podstawowej wiedzy o życiu i zwyczajach ludzi oraz o zwierzętach żyjących w Brazylii.
 2. Z udziałem rodziców organizowanie kącika tematycznego – gromadzenie pamiątek, przedmiotów, eksponatów charakterystycznych dla kultury brazylijskiej oraz książek
  i albumów.
 3. Zapoznanie z baśniami tj. „Tangala i księżniczka nieba”, opowiadaniami oraz filmami przyrodniczymi o Brazylii.
 4. Spotkania z ekspertami: miłośnikiem kultury Indian  – zapoznanie ze strojem, zwyczajami, tańcem, muzyką, legendami, okrzykami itp.
 5. Udział dzieci w różnorodnych zabawach:  „Mały tropiciel”- zabawa z elementami dramy;  „Mały wódz ” – zabawa parateatralna;  „Zwierzęta z dżungli”- opowieść ruchowa;  „My Indianie”-  , zabawy rytmiczno – taneczne z instrumentami perkusyjnymi;   „Rio” – tańce przy muzyce, zabawy i pląsy przy piosenkach z bajki „Rio”.
 6. Nauka piosenki „Brazylijska samba”.
 7. Włączania rodziców do wspólnych działań związanych z realizacją projektu „Podróże po świecie” – wspólne wykonywanie elementów scenografii dekoracji, strojów oraz rekwizytów
  do spektaklu i dekoracji przedszkola.
 8. Prezentacja spektaklu – Udział dzieci we wspólnej zabawie teatralnej, wchodzenie w role widza i aktora.
 9. Propozycje działań plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych:  malowanie na płótnie, folii spożywczej;  wykonanie instrumentów  perkusyjnych z pudełek, butelek plastikowych i nasion;  wykonanie biżuterii; wykonanie gier planszowych’’; rysowanie własnych symboli.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

1.Orientacja przestrzenna. Nazywanie i wskazywanie poszczególnych  części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy.

2.Figury geometryczne. Rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych, nazywanie ich.

3.Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Określanie pory dnia, łączącej się z wykonywaniem czynności, np.; wstaję rano, idę rano do przedszkola, jem obiad w środku  dnia, wieczorem czytam bajkę i kładę się spać.

4.Rytmy. Tworzenie rytmów kilkuelementowych, zwracanie uwagi na powtarzalność układów.

Język angielski- luty

STYCZEŃ

NOWY ROK W KALENDARZU.

 1. Oglądanie różnych kalendarzy, odszukiwanie dni świątecznych, poznanie nazw kolejnych miesięcy
 2. Nauka piosenki do zabawy w kole ze śpiewem: „Idzie sobie styczeń ścieżką”
 3. „Pory roku” – wprowadzenie kalendarza pór roku w formie graficznej , utrwalenie znajomości nazw kolejnych pór roku oraz charakterystycznych dla nich zjawisk
 4. Oglądanie  i wypowiedzi nt obrazów i fotografii przedstawiających zimowe krajobrazy
 5. „Mroźna zima” – zabawy dramowe
 6. „Zimowe eksperymenty” – doświadczenia z lodem i śniegiem, badania sensoryczne, poznanie sposobów wykorzystywania lodu przez człowieka (zamrażanie, chłodzenie, budowanie igloo, rzeźbienie w lodzie)
 7. Popołudnie z rodzicami „Zimowe obrazki i zabawy” – zabawy naśladowcze, działania plastyczne z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego

O BABCI I DZIADKU.

 1. „Babcia”  – wysłuchanie wiersza Doroty Gellnerowej  jako inspiracji do wypowiedzi dzieci o własnych babciach, dostrzeganie szczególnej roli babci w rodzinie
 2. „Babciny kuferek” – rozwiązywanie zagadek dotykowych, dzielenie na sylaby nazw przedmiotów należących do babci
 3. „Rodzinka” – zabawa z podziałem na role ucząca aktywnego słuchania
 4. Zabawy dramowe inspirowane tekstem o rodzinie
 5. „Z dziadkiem zawsze jest ciekawie” – rozmowa kierowana o doświadczeniu i wiedzy dziadków oraz ich umiejętnościach, wskazywanie wartościowych form spędzania z nimi czasu
 6. „Skarby babci i dziadka” – prezentacja starych zabawek, książek i pamiątek należących do dziadków, integrowanie się dzieci podczas tradycyjnych zabaw ze śpiewem
 7. „Laurka dla babci i dziadka” – praca plastyczna
 8. Przygotowanie uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka w przedszkolu – prezentacja programu artystycznego, wręczenie upominków oraz udział dzieci i ich gości w przyjęciu przedszkolnym

W KARNAWALE MAMY BALE.

 1. „Karnawał” – poznanie tradycji zabaw karnawałowych w Polsce i na świecie z wykorzystaniem dostępnych źródeł wiedzy
 2. „Bal” – słuchanie wiersza Z. Staneckiej, rozmowa na temat treści; wyszukiwanie atrybutów dla dzieci w różnych przebraniach
 3. „Taneczne rytmy” – słuchanie muzyki tanecznej, oglądanie pokazów tańców, odtwarzanie układów tanecznych w parach
 4. „Maski karnawałowe” – ozdabianie według własnego pomysłu z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego
 5. „Balonowe zabawy” – zabawy doskonalące umiejętność naśladowania, odczytywania, określania słownego oraz graficznego obrazowania emocji, rysowanie na balonach emocji przeciwstawnych, zabawy matematyczne z balonami
 6. „Wymarzony strój karnawałowy”- układanie dłuższych wypowiedzi na temat stroju karnawałowego; oglądanie zestawu zdjęć dzieci w różnych strojach karnawałowych
 7. Udział dzieci we wspólnej zabawie karnawałowej – prezentacja strojów, zabawy ruchowo-taneczne pod kierunkiem wodzireja

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnianie strony lewej i prawej;
 2. Przeliczanie elementów zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywanie innych czynności, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 1. Posługiwanie się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami  dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy.

JĘZYK ANGIELSKI

ANGIELSKI_III_IV_GRUPA

GRUDZIEŃ

ŚWIĄTECZNY CZAS….

 1. Spacer po Starym Mieście – Obejrzenie świątecznych dekoracji
 2. „Przy wigilijnym stole” – Zabawa dydaktyczna wykorzystaniem kart
  z obrazkami świątecznymi. Utrwalenie podstawowych informacji o świętach
 3. „Święty  Mikołaj” – Przybliżenie sylwetki Mikołaja oraz tradycji świątecznego obdarowywania
 4. Słuchanie wybranych wierszy i opowiadań o tematyce świątecznej – Rozwijanie wyobraźni i dostarczanie pozytywnych przeżyć  związanych z tradycjami  świątecznymi
 5. Nauka piosenek świątecznych oraz wybranych kolęd
 6. „Zabawki na choince” – zabawa słuchowo – ruchowa –  Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi
 7. „Życzenia świąteczne” – rozmowa i wymyślanie przykładów typu: dobry uczynek, miłe słowo, podarunek wykonany przez dziecko
 8. Opowieść ruchowa zainspirowana opowiadaniem O. Masiuk – „Kartki świąteczne”
 9. Zabawy ruchowe : „Renifery”; „Na lodowisku”; „W fabryce Św. Mikołaja”, „Pingwinki” – Rozwijanie wyobraźni i sprawności ruchowej podczas zabaw i opowieści ruchowych z elementami gier dramatycznych
 10. Zabawy tematyczne wokół choinki – Organizowanie sytuacji sprzyjającej podejmowaniu wspólnych zabaw tematycznych; korzystanie z pomysłów i inicjatyw dzieci
 11. Zorganizowanie kącika książki świątecznej oraz kartek świątecznych
 12. „Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu” – Udział dzieci w uroczystości choinkowej – Tworzenie warunków do wspólnego przeżywania atmosfery świątecznej
 13. Działania plastyczne :  „Mikołaje” – kompozycja płaska z gotowych elementów; „Choinkowe łańcuchy ” – praca plastyczno – techniczna z różnorodnych materiałów plastycznych; „Błyszczące gwiazdki” – doskonalenie umiejętności cięcia po linii łamanej.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 1. Rytmy. Dostrzeganie rytmu w krótkich wierszykach i piosenkach z powtarzającym się motywem.
 2. Przyczyna i skutek. Składanie obrazków pociętych na wiele części.
 3. Liczenie. Doskonalenie umiejętności sprawnego przeliczania, układania w szeregu, od lewej do prawej i na odwrót.
 4. Podejmowanie próby rysowania schematu postaci człowieka – naśladowanie i próby, głównie na podstawie wskazówek nauczyciela, wzbogacania rysunku postaci o jej charakterystyczne cechy związane zarówno z budową ciała, jak i wyglądem zewnętrznym.

LISTOPAD

WIĘCEJ WIEM, MNIEJ CHORUJĘ.

 1. Zapoznanie z wierszem M. Strzałkowskiej pt. „Nowa moda”- wypowiedzi dzieci nt wiersza
 2. „Jak zdrowo spędzać czas?” – burza mózgów
 3. „Zdrowie nie tylko na talerzu” – pogadanka, dzielenie się wiedzą nt zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, higieny osobistej, unikanie szkodliwych czynników (hałas, zanieczyszczenie), dbanie o czystość swojego otoczenia
 4. „Zabawa w bar sałatkowy” podczas popołudnia z rodzicami – wykonywanie i degustacja sałatek
 5. „Kuchenna orkiestra” – rytmiczne granie na przedmiotach dźwiękonaśladowczych
 6. „Choroby zakaźne towarzyszą nam każdego dnia” – wypowiedzi dzieci nt sposobów unikania zakażenia
 7. „Podróż do Krainy Czystości” –opowieść słowno – ruchowa
 8. „Worek zagadek” –zabawa dydaktyczna
 9. Zabawa rytmiczna z wierszem N. Usenko „Płynął rekin”
 10. Nauka piosenek „Witaminki”, „Szczotka, pasta”
 11. Działania plastyczne: „Bakterie nie z tej ziemi” – rysunek; „Zestaw obiadowy” – colage’ z wykorzystaniem zdjęć z gazetek reklamowych

WIELKIE POSZUKIWANIA ZE ŚWIETLIKIEM CZYLI GDZIE MIESZKA ENERGIA?

 1. Zapoznanie z wierszem J. Dybysławskiej „Gadający dom”- rozmowa na temat treści wiersza
 2. Warsztaty prowadzone przez koordynatora z MDK Łazienkowska „Zwiedzanie kuchni przedszkolnej”
 3. „Robimy makietę kuchni” – praca zespołowa przestrzenna
 4. „O jakim urządzeniu mówię?” – zagadki słowno-obrazkowe
 5. „Poznajemy różne źródła energii” – prezentacja z elementem dramy i z wykorzystaniem tablic ekspozycyjnych
 6. „Jak można oszczędzić energię?”- burza mózgów
 7. „Ostrożnie z prądem” – pogadanka na temat bezpiecznych zachowa
 8. Zabawy integracyjne, ruchowe i opowieści ruchowe nawiązujące do omawianego tematu: „Iskierka”, „Głuchy telefon”, „Gimnastyka”, „Tor przeszkód”
 9. Nauka wiersza J. Tuwima „Pstryk”
 10. Działania plastyczne: „Urządzenia elektryczne”
 11. Spotkanie z koordynatorem z MDK Łazienkowska – podsumowanie realizacji  programu „Warszawska Energia”

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Określanie prawej i lewej strony własnego ciała. Wskazywanie części własnego ciała w odniesieniu do jego stronności, np. pokazywanie prawej ręki, lewej stopy.
 2. Porównywanie liczebności zbiorów, używając określeń: tyle samo, więcej, mniej.
 3. Odwzorowywanie układów przestrzennych utworzonych z figur i brył geometrycznych np.: klocków, mozaiki.
 4. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Zauważanie powtarzających się sekwencji, kontynuowanie występujących w danym układzie regularności.

ANGIELSKI

 1. „At the doctor” – u lekarza/ elementy higieny

Wprowadzane słownictwo: doctor, hospital, teeth, tongue, brush my teeth, wash my hands

How are you feel? – I’m sick/ I’m all right

Video:  Little doctor (youtube)

Healthy food/ Zdrowe odżywianie: co powinniśmy jeść?

Tamato, broccoli, corn, lettuce, apple, banana, cucumber, onion, carrot

 1. ” Electricity” – Elektryczność

Wprowadzane słownictwo: lamp, computer, television, telephone, iron, dark, light, switch on/ switch off

Video: „How to safe energy”

 1. Piosenka:

Hello, hello, hello, how are you?

Hello, hello, hello, how are you?

I’m good.

I’m great!

I’m wonderful!

I’m good.

I’m great!

I’m wonderful!

Hello, hello, hello, how are you?

Hello, hello, hello, how are you?

I’m tired.

I’m hungry.

I’m not so good.

I’m tired.

I’m hungry.

I’m not so good.

 1. Counting – Liczymy do 10; pojęcia left/right; liczymy od tyłu

5* Opcjonalnie Teddy Bear Day – Dzień pluszowego misia; gry i zabawy

PAŹDZIERNIK

DARY JESIENI

  1. Spacer do Parku Krasińskich – obserwacje i rozmowy na temat jesieni
  2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w ogrodzie, gromadzenie materiału przyrodniczego, nazywanie gatunków drzew w ogrodzie.
  3. Opowieść ruchowa – „Zbieramy jesienne skarby” – rozwijanie aktywności twórczej.
  4. Kasztankowa gra” – zabawy ruchowe przy muzyce KLANZY – ilustrowanie ruchem opowiedzianych treści, rozpoznawanie nastroju w muzyce
  5. Zabawa dydaktyczna „Jesienna pogoda” – rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni
  6. Jesienne witaminki – działania kulinarne z wykorzystaniem warzyw i owoców
  7. Nauka piosenek: „Wietrzyk- psotnik” , „Kolorowe liście”
  8. Działania plastyczne: ,,Wszystkie kolory jesieni”- praca  w zespołach z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, ,,Jesienne drzewa” praca z wykorzystaniem stempli. 

NA ULICY

   1. Spotkanie i rozmowa z policjantem – poznanie pracy policjanta i roli jaką pełni w ruchu drogowym, a także wzbudzanie u dzieci zaufania do policji
   2. Co robimy na ulicy?” – rozmowa nt. właściwych i niewłaściwych zachowań na ulicy
   3. Zabawa tematyczna „Przejście dla pieszych” – zapoznanie z zasadami przechodzenia przez ulicę w dozwolonych miejscach
   4. Zabawa słuchowa „Co słychać na ulicy?” – stworzenie warunków do rozpoznawania
    i nazywania odgłosów, które można usłyszeć na ulicy
   5. Nauka piosenki – „Na skrzyżowaniu”
   6. Makieta „Na ulicy” – rozwijanie współpracy podczas działań plastyczno- konstrukcyjnych
   7. Spacer na skrzyżowanie ulic w okolicy przedszkola – utrwalenie zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem się po drodze
   8. Działania plastyczne: „Moja droga do przedszkola” – praca plastyczna wykonana kredkami

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

   1. Różnicowanie kierunków na kartce: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko.
   2. Rozróżnianie wysokości: wysokie – niskie oraz wielkości: małe – duże, mniejsze – większe.
   3. Porównywanie i grupowanie obiektów, formułowanie uogólnień typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te nie pasują.

WRZESIEŃ

MINĘŁY WAKACJE – WITAMY PRZEDSZKOLE!

   1. Powitanie dzieci po wakacjach w nowej sali przedszkolnej.
   2. Zabawy integracyjne: „Powitanie” , „Kłębek przyjaźni”, „Miejsce obok mnie jest puste, zapraszam tu ….”
   3. Zapoznanie z literaturą o tematyce przedszkolnej
   4. „Kodeks grupowy” – wspólne ustalenie umów i zasad  obowiązujących w grupie; wypowiedzi dzieci na temat bezpiecznych zachowań
   5. Zabawa z elementem dramy inspirowana opowiadaniem „Magiczne słówka”-Kasdepke
   6. „Pamiątki z wakacji” – prezentowanie pamiątek oraz zorganizowanie w sali kącika wakacyjnych skarbów
   7. „Wakacyjne opowieści” – zabawy słowne, dramowe, opowiadania dzieci inspirowane utworem J. Jałowiec „Powrót z wakacji”
   8. Opowieść ruchowa „Wakacje w górach, nad morzem…”
   9. Zabawa słowna  „Co mówią muszle?”
   10. Działania plastyczne: „Moje wakacje” – rysunek, malowanie na temat dowolny
   11. „Wakacyjny obrazek” – praca plastyczna z wykorzystaniem różnorodnego materiału, w tym przyrodniczego

WARSZAWA MOJE MIASTO, WARSZAWA STOLICĄ POLSKI

   1. Spacer po  warszawskim Starym Mieście, zwiedzanie dziedzińca Zamku Królewskiego; prowadzenie obserwacji dotyczących architektury zabytkowej; ew. zwiedzanie Muzeum Historycznego m. st. Warszawy
   2. „Staromiejska zabudowa” praca plastyczna nawiązująca do spaceru po Starówce
   3. „Kącik o Warszawie” – zorganizowanie w sali kącika tematycznego
   4. „Moje ulubione miejsce w Warszawie” – oglądanie albumów i fotografii Warszawy
   5. Warszawa na mapie Polski, zapoznanie z  pojęciem stolica, kraj, zagranica, godło, herb
   6. Zapoznanie z „ Legendą o Warsie i Sawie” w formie opowiadania nauczycielki
   7. Działalność plastyczna: prace plastyczne „Bazyliszek”, „Herb Warszawy”, inspirowane legendami

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

  1. Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych  i zabawy,   porównywanie przedmiotów w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.
  2. Przeliczanie  elementów zbiorów, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
  3. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem.