Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział III

Nauczyciele pracujący w grupie:

Agnieszka   Kęska
Adriana Ankersztajn

ROZKŁAD DNIA

8.30- 17.00- Realizacja podstawy programowej.
8.30 – Schodzenie się dzieci.
8.30 – 8.40 – Przygotowanie do śniadania.
8.45 – 9.00 – Śniadanie.
9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę.
10.00 – 10.15 – Czynności higieniczne i porządkowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.30 – 11.20 – Pobyt na powietrzu, spacery, zabawy swobodne, wycieczki, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody, ćwiczenia gimnastyczne
11.20 – 11.30 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.
11.30 – 11.45 – Zupa.
12.15 – 13.00 – Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań
Od godziny 13.00 zajęcia dodatkowe
13.15 – 13.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
13.30 – 14.00 – Obiad – II danie.
14.00 – 14.30 – Zabawy swobodne. Ćwiczenia indywidualne lub w zespołach dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Przygotowanie do posiłku.
14.30 – 14.45 – Podwieczorek.
15.00 – 17.00– Zabawy swobodne, praca indywidualna, zajęcia wspierające rozwój dziecka, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK

W ŚWIECIE ZWIERZĄT

 • Budowanie ciekawości dotyczącej otaczającego świata zwierzęcego w środowisku bliższym i dalszym
 • Przyporządkowywanie zwierząt do ich miejsc występowania na mapie świata
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat ich środowiska życia
 • Oglądanie książek, słuchanie tekstów na temat zwierząt
 • Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt domowych oraz egzotycznych
 • Udział w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych: „Joga ze zwierzętami”, Jeżyki”, „Ścigające się niedźwiedzie”
 • Obchody Dnia Zwierząt
 • Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt, ich potrzeb oraz ochrony
 • Wycieczka do Teatru Guliver i rozwijanie wrażliwości na odbiór sztuki

NADESZŁA JESIEŃ

 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zmian zachodzących w przyrodzie w trakcie jesieni.
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat czasowej organizacji czasu: dzień i noc, pory roku.
 • Utrwalanie wiedzy na temat właściwości wody zależnie od temperatury: zamarzanie, topnienie, parowanie.
 • Wzbudzenie ciekawości poznawczej dzieci poprzez udział w doświadczeniach: „Jak liście pobierają wodę?”, „Deszcz w słoiku”.
 • Rozwijanie motoryki małej, umiejętności artystycznych, kreatywności dziecka – działania plastyczne, malowanie farbami, wydzieranie: „Dzień drzewa”, „Jeż”.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i pamięciowych
 • Obchody Dnia Drzewa
 • Udział w ćwiczeniach i zabawach gimnastycznych o ruchowych: „wiewiórki”, „spadające listki”
 • Nauka wierszyków i piosenek
 • Udział w zabawach słuchowych: „Co to za zwierzę?”

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 • Kontynuacja ćwiczeń związanych z orientacją w schemacie własnego ciała oraz orientacją w przestrzeni, zabawy typu „po mojej lewej stronie…”.
 • Kontynuacja ćwiczeń związanych z rytmem: wyklaskiwanie, kontynuowanie rytmu, układanie rytmu.
 • Grupowanie według określonej cechy lub cech.
 • Przeliczanie elementów zbioru na konkretach. Ustalenie liczebności zbioru „mniej, więcej, tyle samo”, próba znalezienia odpowiedzi na pytania typu „o ile więcej, o ile mniej?” np. poprzez ustawianie w pary. Poznanie liczebników porządkowych „pierwszy, drugi…”.

WRZESIEŃ

Witamy przedszkole po wakacjach

 • zapoznanie z nową salą, przywitanie dzieci po wakacjach
 • kąciki zabaw, ustalenie stałych miejsc odkładania gier, układanek, własnych budowli z klocków
 • zapamiętywanie wybranego znaczka i odpowiedniej szuflady
 • ustalenie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego
 • udział w zabawach integrujących grupę „Witamy Was wesoło”, „Jestem, lubię”, „Podaję motyla”, „Kłębek przyjaźni”, „Rybki w sieci”
 • swobodne wypowiedzi dzieci nt. wakacyjnych podróży, tworzenie plakatu  „Drzewko naszych wspomnień”
 • dokonanie ustaleń związanych z grupowymi umowami. Zabawa „Zgadnij, która to umowa?
 • wspólne tworzenie plakatu „Nasze umowy” z odciskiem dłoni każdego dziecka
 • zabawy pantomimiczne: „Rzeźbiarz i rzeźby”, „Czarowanie”, zagadki pantomimiczne „Zgadnij co teraz robię?”
 • „Kuferek wakacyjnych wspomnień” rozpoznawanie bez udziału wzroku różnych przedmiotów związanych z wakacjami
 • Dzień kropki” w przedszkolu, udział w różnorodnych aktywnościach twórczych
 • działania plastyczne: „Wakacyjne wspomnienia” obrazek z wykorzystaniem różnorodnych  materiałów plastycznych, malowanie nt. dowolny, lepienie z plasteliny
 • słuchanie wierszy i piosenek związanych z tematem, nauka wybranych utworów
 • zabawy paluszkowe: „Moje palce”, „Dwie rączki”
 • rysowane wierszyki: „Domek”, „Chmurki”

Bezpieczny przedszkolak

 • poznanie zasad związanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym podczas   różnorodnych zajęć i zabaw
 • udział w zabawach z wykorzystaniem znaków drogowych: Rodzaje znaków; Przejście dla   pieszych, Sygnalizacja; Bezpieczna droga
 • nauka bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię: Udział w zabawie „Skrzyżowanie-uwaga na kolor światła”
 • rozwiązywanie zagadek słuchowych „Odgłosy ulicy”; zagadki obrazkowe „Czego brakuje?”
 • nauka wybranych wierszy i piosenek
 • zabawy utrwalające zdobytą wiedzę: Bezpieczna droga, Wyścigi aut,
 • zapoznanie z zasadami gry planszowej „Na ulicy”.
 • działania plastyczne: lepienie z plasteliny, „Pojazd z mojej wyobraźni”, malowanie nt.  „Światła sygnalizatora”
 • udział różnorodnych działaniach twórczych w „Dniu Przedszkolaka”

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 1. Orientacja w przestrzeni i kształtowanie własnego punktu widzenia. Umowy stosowane w orientacji przestrzennej.
 2.  Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Wyodrębnianie obiektów do policzenia, szacowanie, liczenie.
 3. Klasyfikacja. Oglądanie i porównywanie obiektów, dostrzeganie różnic.
 4. Ustawianie po kolei, numerowanie. Ustawianie przedmiotów wg podanego porządku w serie: wg kształtów, kolorów, od najmniejszego do największego i na odwrót.