Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział II

Nauczyciele pracujący w grupie:
Paulina Borowy
Ewelina Czapkowska

ROZKŁAD DNIA

6.45 – 8.15 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach. Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę.
8.15 – 8.45 – Działania porządkowe, zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.15 – Śniadanie.
9.15 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę.
10.00 – 10.15 – Czynności higieniczne i porządkowe. II śniadanie.
10.15 – 11.15 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu. Pobyt na powietrzu, spacery, zabawy swobodne, wycieczki, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody.
11.15 – 11.30 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.
11.30 – 12.00 – Zupa.
12.00 – 13.00 – Odpoczynek, leżakowanie
Od godziny 13.00 zajęcia dodatkowe
13.15 – 13.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
13.30 – 14.00 – Obiad – II danie.
14.00 – 14.45 – Zabawy swobodne. Ćwiczenia indywidualne lub w zespołach dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Przygotowanie do posiłku.
14.45 – 15.00 – Podwieczorek.
15.00 – 16.45– Zabawy swobodne, praca indywidualna, zajęcia wspierające rozwój dziecka, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC

ŚWIAT DZIECKA

 1. Udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka
 2. Wycieczka autokarowa do lasu
 3. Nasze prawa – ważna sprawa! rozmowa nt. praw dziecka
 4. Czasami czuję… Rozmowa nt. emocji
 5. Zabawy integracyjne: „Tunel”, „Miejsce obok mnie jest puste zapraszam tu…”, „Myjnia samochodowa”
 6. Zabawy z chustą animacyjną oraz zabawy podwórkowe: „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy”, „Kolory”, „Mecz”, „Calineczka”, „Chodzenie po falach”
 7. Pląsy i zabawy ze śpiewem: „Magiczna liczba siedem”, „Zebrał cudną Jaś kapelę”, „Jestem muzykantem”, „Dżungla”
 8. Udział w imprezie na zakończenie roku

LATO

 1. Smaki lata
 2. Rozmowa nt. zbliżającej się pory roku
 3. Obserwacje przeszklonego ogrodu, zmian w nim zachodzących – dzielenie się spostrzeżeniami
 4. Praca plastyczna „Tęcza”
 5. Rozmowa nt. słońca i jego znaczenia dla ludzi i przyrody oraz potrzeby chronienia się przed  nadmiernym działaniem słonecznym
 6. W co się bawimy latem? – zabawy wg zaproponowane przez dzieci
 7. Piosenka „Pszczółka śpi w ogrodzie”, „Podajmy sobie ręce”
 8. Wiersz „Lato i dzieci”
 9. Ruszamy na wakacje – zabawy parateatralne

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Przeliczanie liczmanów w zakresie dostępnym dla dziecka
 2. Próby poruszania się w otoczeniu zgodnie z podaną instrukcją
 3. Próby klasyfikowania przedmiotów według cech jakościowych – wielkości, kształtu, koloru
 4. Tworzenie kompozycji z figur geometrycznych

MAJ

KIEDY PATRZĘ NA NIEBO

 1. Spacer po ogrodzie przedszkolnym – obserwacja nieba oraz możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń na forum grupy
 2. „Chmurki” – eksperyment z wykorzystaniem czajnika, wody oraz lustra
 3. .„Co się śni Tupowi?” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Sen  zajączka”
  i rozmowa na podstawie jego treści
 4. „Wstaje dzień” – zabawa z chustą animacyjną
 5. „Słońce wschodzi i zachodzi” – zabawa uwrażliwiająca na kierunek linii melodycznej
 6. „Na niebie” – rozwiązywanie zagadek słownych
 7. „Ciemna noc” – zabawa rozwijająca wyobraźnię dziecięcą
 8. „Białe chmury” – zabawa ruchowa przy muzyce
 9. „Pada deszczyk” – zabawa paluszkowa. Różnicowanie tempa realizowania rytmu
 10. „Chmury i chmurki” – zabawa dydaktyczna
 11. Działania plastyczne :  „Kształty na niebie” – zabawa plastyczna inspirowana przeżyciami dzieci. Malowanie farbami – Rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej dzieci oraz poznanie nowej techniki plastycznej.

MAMA I TATA

 1. „Co robi mama i tata” – rozmowa przy ilustracji
 2. .„Moja rodzina”- inscenizacja na podstawie utworu literackiego         I. Suchorzewskiej „Mamo!”
 3. Słuchanie wierszy i opowiadań o rodzinie – Poszerzanie wiedzy na temat roli poszczególnych osób w rodzinie oraz wzmacnianie więzi i roli rodziny w życiu dziecka
 4. „Kim są moi rodzice ?” – zabawa dramowa
 5. Magiczne pudełko – zabawa sensoryczna – kojarzenie przedmiotów z zawodem wykonywanym przez rodziców
 6. Zabawa tematyczna ,,Goście”, „Dyrygent” – utrwalanie właściwego zachowaniem się w czasie uroczystości- stosowanie form grzecznościowych itp.
 7. Nauka wierszy i piosenek na uroczystość z okazji  Dnia Mamy i Taty w przedszkolu
 8. Wykonywanie laurek dla rodziców „Kwiaty dla mamy i taty” – malowanie farbami plakatowymi
 9. Działania plastyczne: „Mój dom” – malowanie farbą plakatową z użyciem pędzli z gąbki – Rozwijanie wyobraźni poprzez podejmowanie twórczych działań plastycznych – zapoznanie z nową techniką; rozwijanie umiejętności poprawnego chwytu i sprawności manualnej, „Moja rodzina ” – rysowanie pastelami olejnymi – Wykorzystanie orientacji w schemacie ciała podczas rysowania postaci mamy i taty

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Klasyfikacja. Wdrażanie dzieci do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
 2. Orientacja na kartce papieru. Zwracanie uwagi na położenie przedmiotów narysowanych, naklejonych na kartce papieru, stosowanie określeń:„dół kartki, góra kartki, prawy dolny róg, lewy górny róg…”.
 3. Podejmowanie próby rysowania schematu postaci człowieka – naśladowanie i próby, głównie na podstawie wskazówek nauczyciela, wzbogacania rysunku postaci o jej charakterystyczne cechy związane zarówno z budową ciała, jak i wyglądem zewnętrznym.
 4. Liczenie. Włączanie do czynności liczenia gestu dotykania, wskazywania z wypowiadaniem kolejnych liczebników, starania by nie pominąć żadnego elementu. Uczenie rozumienia, jaką funkcję pełni ostatni liczebnik.

KWIECIEŃ

PRZYSZŁA  DO NAS WIOSNA !

 1. Przyroda budzi się do życia, czyli zwiastuny wiosny
 2. Spacer do Parku Krasińskich – poszukiwanie oznak wiosny
 3. Rozmowy przy ilustracjach wiosennych kwiatów (przebiśnieg, krokus, przylaszczka, sasanka)
 4. „Wiosenne kwiaty” – malowanie farbami
 5. Wydzieranka „Krokus”
 6. Zielona hodowla w kąciku przyrody
 7. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 8. Zabawa słowna „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata”
 9. Zabawa dramowa „Cebulka”
 10. Piosenki „Wiosna w błękitnej sukience”, „Gdzie byłaś wiosenko”

WIELKANOC

 1. Stworzenie Wielkanocnego kącika tematycznego
 2. Rozmowy nt. zwyczajów i tradycji wielkanocnych
 3. Baranek wielkanocny z masy solnej
 4. Świąteczny mazurek – wspólne działania kulinarne
 5. Praca plastyczna „Pisanka”, „Zajączek”
 6. Zabawa dydaktyczna „W wielkanocnym koszyczku”
 7. Piosenki: „Jajko”, :”Pisanki, pisanki”
 8. Wiersz  „Cukrowy baranek”

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Grupowanie obiektów w sensowny sposób w czasie zabawy lub porządkowania sali przedszkolnej, np.: piłki do koszyka, klocki w pudełku, samochody na półce
 2. Próby klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych: wielkości, kształtu, koloru
 3. Tworzenie kompozycji z różnych figur geometrycznych

angielski kwiecień-2

MARZEC

PODRÓŻE PO ŚWIECIE – INDIE– realizacja projektu wewnętrznego

 1. Dostarczenie podstawowej wiedzy o życiu i zwyczajach ludzi oraz o zwierzętach żyjących w Indii
 2. Z udziałem rodziców organizowanie kącika tematycznego – gromadzenie pamiątek, przedmiotów, eksponatów charakterystycznych dla kultury brazylijskiej oraz książek
  i albumów
 3. Zapoznanie z bajkami, opowiadaniami oraz filmami przyrodniczymi o Indiach –Przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „Kolorowe Indie”
 4. Spotkania z ekspertami: miłośnikiem kultury hinduskiej  – zapoznanie ze strojem, zwyczajami, tańcem, muzyką itp. oraz w warsztatach podróżniczych
 5. Udział dzieci w różnorodnych zabawach:- „Jakie to zwierzę” – zabawa słuchowe-„Mały tropiciel”- zabawa z elementami dramy-„Biały słoń”- opowieść ruchowa; -„W rytmach Indii”-   zabawy rytmiczno – taneczne z instrumentami perkusyjnymi – dzwonkami;-„Bollywood” – tańce przy muzyce – próba odwzorowania ruchów gestów  charakterystycznych dla kultury hinduskiej
 6. Włączania rodziców do wspólnych działań związanych z realizacją projektu „Podróże po świecie” – wspólne wykonywanie elementów scenografii dekoracji, strojów oraz rekwizytów do spektaklu i dekoracji przedszkola
 7. Prezentacja spektaklu – Udział dzieci we wspólnej zabawie teatralnej, wchodzenie  w role widza i aktora
 8. Propozycje działań plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych:- malowanie na płótnie, folii spożywczej- wykonanie instrumentów perkusyjnych- wykonanie biżuterii dla tancerek- wykonanie toru przeszkód- rysowanie własnych symboli zwierzęcych- robienie własnych stempli z ziemniaka przypominających łapy zwierząt-„Mandala” – wykonanie własnej mandali z wyciętych figur geometrycznych

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Orientacja przestrzenna. Nazywanie i wskazywanie poszczególnych części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy.
 2. Figury geometryczne. Rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych, nazywanie ich.
 3. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Określanie pory dnia, łączącej się z wykonywaniem czynności, np.; wstaję rano, idę rano do przedszkola, jem obiad w środku dnia, wieczorem czytam bajkę i kładę się spać
 4. Rytmy. Tworzenie rytmów kilkuelementowych, zwracanie uwagi na powtarzalność

Język angielski

LUTY

ZIMOWE EKSPERYMENTY

 1. Rozmowa nt. zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
 2. Zabawa badawcza „Jakie właściwości ma lód?”
 3. Doświadczenia z lodem i wodą:
 4. „Co zamarzająca woda zrobi z butelką?”„Ile wody powstaje z topniejącego lodu?”„Czy śnieg jest czysty?”„Malowanie na śniegu”„Magiczne gwiazdki, „Woda wędrowniczka” „Sprytne ołówki” „Uciekający brokat”„Perełki w oleju” „Malowanie na mleku”.
 5. Doświadczenia z cieczą nienewtonowską.
 6. Praca plastyczna „Bałwanek” z masy solnej.
 7. Wierszyki i piosenki o tematyce zimowej: „Tupu – tup po śniegu”, „Tak się zachmurzyło”, „Zima, zima, zima”, „Przyszła Krysia do bałwana”, „Bałwan i walizka”.
 8. Zagadki dotyczące zimy.

MUZYKA I TANIEC

 1. Nasze instrumenty – wspólne wykonanie grzechotek.
 2. Swobodne zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz grzechotek wykonanych przez dzieci.
 3. Wysłuchiwanie i nazywanie dźwięków np. głośno – cicho, wysoko – nisko, szybko – wolno, wesoło – smutno itp.
 4. „Tańczące śnieżynki” – zabawa muzyczno – ruchowa z el. metody Batti Strauss.
 5. Zabawy ruchowo – muzyczne i ruch kreatywny przy muzyce z użyciem rekwizytów, np. piórek, tiulowych apaszek, baloników.
 6. Wspólne muzykowanie do rytmu utworów muzycznych oraz swobodne.
 7. Zabawa dydaktyczna „Jaki to instrument?”
 8. Zabawa z elementem dramy „Szykujemy się do balu”.
 9. Rozmowy nt. wybranego stroju na bal karnawałowy.
 10. Udział w Balu Karnawałowym w Przedszkolu.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni z użyciem zwrotów: między, wyżej, niżej, bliżej, dalej.
 2. Używanie liczebników głównych w naturalnych sytuacjach.
 3. Kształtowanie świadomości, że w każdym roku występują te same pory roku.
 4. Dostrzeganie i kontynuowanie występujących w danym układzie regularności.

STYCZEŃ

MIJA CZAS

 1. „Bajka o Starym i Nowym Roku” – wiersz L.J. Kern – wprowadzenie do tematu;
 2. „Jak mierzyć czas ?” – burza mózgów;
 3. ”Zegary i ich odgłosy” – zabawa słuchowa;
 4. ”Na czas…” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem klepsydry oraz sekundnika;
 5. .„Dlaczego w dzień jest jasno, a w nocy ciemno?” – zabawa badawcza;
 6. ”Dzień i noc” – rytmy ruchowe wykonywane ciałem;
 7. „Tydzień” – zabawa ruchowo – naśladowcza na podstawie wiersza J. Brzechwy;
 8. „Tydzień ma siedem dni” – piosenka;
 9. „Kalendarze” – zabawa dydaktyczna, oglądanie i rozmowa na temat różnych kalendarzy; poznanie przeznaczenia kalendarzy, poznanie nazw miesięcy;
 10. „Pory roku” – prezentacja multimedialna, poznanie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech oraz cykliczności ich występowania.
 11. Działania plastyczne:
 • „Zegar” – praca plastyczna z wykorzystaniem gotowych elementów – figur geometrycznych,
 •  „Ulubiona pora roku” – malowanie farbami na określony temat.

BABCIA I DZIADEK

 1. „Babcia i dziadek” – zorganizowanie wystawy zdjęć, obrazków;
 2. „Skarby babci i dziadka”-  pokaz starych zabawek, zabaw, książek i pamiątek należących do dziadków – stworzenie kącika tematycznego w sali;
 3. „ Babcia jest niezastąpiona” – słuchanie wiersza J. Grycan;
 4. „Babcia od bajek, dziadek od zagadek” – piosenka;
 5. „List do babci” – ilustrowanie ruchem treści wiersza według M. Bogdanowicz;
 6. „Obrazek dla dziadków” – składanie obrazków z wielu elementów;
 7. Życzenia dla Babci i Dziadka – zabawa słowna;
 8. Nauka piosenek i wierszy na Uroczystość z okazji  Dnia Babci i Dziadka;
 9. Udział w Uroczystości przedszkolnej „Dzień Babci i Dziadka”;
 10. Działania plastyczne:
 • „Laurka dla Babci i Dziadka” – Rozwijanie sprawności manualnej podczas projektowania
  i wykonywania laurki,
 • „Serduszka” – cięcie nożyczkami po linii krzywej  oraz ozdabianie serduszek według własnego pomysłu.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Rytmy: dostrzeganie przemienności dnia i nocy; układanie z klocków kalendarzy
  z uwzględnieniem dni i nocy.
 2. Przyczyna i skutek : łączenie czynności i ich skutków; Ustalanie w jakiej kolejności, co trzeba zrobić by osiągnąć cel.
 3. Liczenie : kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie,
  ale stosownie do możliwości umysłowych dzieci.

GRUDZIEŃ

ŚWIĄTECZNY CZAS….

 1.  Spacer po Starym Mieście – oglądanie świątecznych dekoracji
 2. Wspólne ubieranie choinki w sali przedszkolnej
 3. Zabawy wokół choinki
 4. Wykonywanie różnego rodzaju ozdób świątecznych
 5. Rozmowy nt. Świąt Bożego Narodzenia i zwyczajów z nimi związanych.
 6. Świąteczne dekoracje – rozmowy przy ilustracjach ze świątecznymi dekoracjami
 7. List do Świętego Mikołaja
 8. Praca plastyczna „Choinka”, „Święty Mikołaj”
 9. Wspólne kolędowanie
 10. Poznawanie świątecznych smaków i zapachów, degustacja świątecznych produktów
 11. Opowieść ruchowa „Świąteczny czas”
 12. Piosenki: „Dzyń, dzyń, Mikołaju Święty”, “Idzie Święty Mikołaj”
 13. Spotkanie ze św. Mikołajem

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1.  Porównywanie przedmiotów, wskazując na różnice i podobieństwa, np. kotek czarny i rudy, klocek plastikowy i drewniany
 2. Porządkowanie przedmiotów w sali przedszkolnej, np. segregowanie w pudełku klocków jednego rodzaju, na półce układanie pudełek z grami według ich wielkości
 3. Wskazywanie i nazywanie położenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała np. przede mną, za mną, z boku
 4. Próby stosowanie liczebników porządkowych w sytuacjach naturalnych i zadaniowych

LISTOPAD

NASZA OJCZYZNA- NASZ KRAJ

 1. „Kącik o Warszawie” – zorganizowanie w sali kącika tematycznego.
 2. „Moje ulubione miejsce w Warszawie – oglądanie albumów i fotografii Warszawy.
 3. Zapoznanie z „ Legendą o Warsie i Sawie” z wykorzystaniem obrazków.
 4. Piosenka – ,,Na warszawskim moście” – rozmowa nt. treści piosenki oraz określanie jej nastroju.
 5. Projekt edukacyjny „Pieśń Legionów na 100 – lecie Niepodległości ”.
 6. Spotkanie z gościem na temat Polski.
 7. „Symbole narodowe”- film edukacyjny.
 8.  Hymn Polski– udział w akcji Rekord na 100 – lecie Niepodległości.
 9. „Zwiedzamy Polskę” – zabawa słowna.
 10. „Płynie Wisła”- zabawa bieżna.
 11. „Zagadki z Polską związane”- zabawa dydaktyczna wg  pomysłu nauczyciela.
 12.       Działania plastyczne :  Malowanie farbami na temat dowolny, ,,Warszawska syrenka”- wyklejanie plasteliną.

ŚWIAT KOLORÓW

 1. Eksperymenty związane z kolorami : Tęcza – eksperyment z wykorzystaniem lusterka, Farbowanie wody na różne kolory.
 2. „Kolory” – zabawa z piłką w kole.
 3. „Mój ulubiony kolor  to…” – zabawa słowna.
 4. Kolorowy kącik – gromadzenie w Sali: klocków, lalek, piłek itp. różnego koloru, przyniesionych przez dzieci.
 5. Wprowadzenie wiersza „Kolory” – B. Forma.
 6. Kolorowy dzień w przedszkolu – Wyjaśnienie zasad panujących tego dnia – dzieci przynoszą zabawki oraz mają ubrania w wybranym kolorze, malują prace plastyczną jednym kolorem.
 7. Zielona sałatka – zajęcia kulinarne.
 8.  „Żółty, zielony, niebieski, czerwony… ” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
 9. Piosenka – „Kolorowe kredki”.
 10. „Muzykalne kolory” – zabawy muzyczne – improwizacja; „Gramy gamy”.
 11. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna – układanie rytmów z klocków według wzoru.
 12. „Rybki i wieloryb” – zabawa z chustą animacyjną.
 13. „Małe czerwone jabłuszko” – zabawy ruchowe inspirowane piosenką.
 14. Działania plastyczne: „Co widać przez różowe okulary” praca plastyczna  na podstawie wiersza,  „Tropem kolorów” – zabawa twórcza komponowanie  pracy z dostępnych materiałów plastycznych.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja w przestrzeni : Kształtowanie świadomości własnego ciała poprzez dotykanie, nazywanie, oglądania wizerunku w lustrze.
 2. Rytmy : Skupienie uwagi na szeregach i wychwytywanie powtarzających się układów rytmicznych.
 3. Umiejętność liczenia obiektów: Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie, ale stosownie do możliwości umysłowych dzieci  (zakres od 0 – 10).
 4. Klasyfikacja : Wdrażanie dzieci do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.

II- j.angielski

PAŹDZIERNIK

JESIEŃ WOKÓŁ NAS

 1. Spacer po ogrodzie przedszkolnym w poszukiwaniu oznak jesieni
 2. Jesienne skarby – gromadzenie w sali liści, żołędzi, kasztanów itp., przyniesionych przez dzieci
 3. Prace plastyczne z wykorzystaniem liści: „Jesienny kolaż”, „Stemplowanie”
 4. Rozmowy przy ilustracjach przedstawiających jesienne krajobrazy, zjawiska itp.
 5. Wiersz D. Gellner „Kolczasty jeżyk”
 6. Aktywne słuchanie utworu „Jesień” A. Vivaldiego
 7. Piosenki „Kolorowe listki”, „Ale plucha”, „Idą jeżyki na spacerek”, „Kasztanki”, „Pada, pada deszcz”

ZDROWI JESIENIĄ

 1. Spotkania z lekarzem, stomatologiem
 2. Stworzenie kącika tematycznego w sali
 3. Zabawy tematyczne i rozmowy w kąciku zdrowia
 4. Wizyta w aptece
 5. Niewidzialne zarazki – zabawa dydaktyczna
 6. W co się ubrać gdy na dworze zimno i mokro? – zabawa dydaktyczna
 7. Malowanie, rysowanie, lepienie nt. dowolny
 8. Kolorowa i zdrowa sałatka owocowa
 9. Zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie i sali gimnastycznej
 10. Burza mózgów – Co robić żeby być zdrowym? – podsumowanie tematu

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Nazywanie i wskazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed
 2. Liczenie 5 przedmiotów i więcej – zarówno zgrupowanych jak i uszeregowanych
 3. Wskazywanie i wyróżnianie spośród innych, przedmiotów w kształcie koła, trójkąta, kwadratu.
 4. Porównywanie wielkości: długi, krótki, wysoki, niski

WRZESIEŃ

WITAJ PRZEDSZKOLE

 1.  „Nasza sala”- powitanie dzieci po wakacjach  i zapoznanie z nową salą,
  jej wyposażeniem i kącikami; odnajdywanie znaczka rozpoznawczego w różnych miejscach w sali i szatni
 2. Zabawa słowna – „Poznajemy przedszkole i nowych kolegów” – Tworzenie warunków sprzyjających wejściu do grupy nowego dziecka
 3.  Zabawy integracyjne : Powitanie, Zabawa kołowa „Balonik”, „Moje imię”
 4. Zapoznanie z literaturą o tematyce przedszkolnej
 5. „Kodeks grupowy” – wspólne ustalenie umów i zasad  obowiązujących w grupie; wypowiedzi dzieci na temat bezpiecznych zachowań na terenie przedszkola
 6. „Dzień w przedszkolu” – słuchanie wiersza  Cz. Janczarskiego –  Zapoznanie
  i utrwalenie dzieci z rytmem dnia inspirowane literaturą dziecięcą
 7. „Jestem sobie przedszkolaczek” – słuchanie piosenki, zabawa taneczna przy piosence
 8. Działania plastyczne:  malowanie według własnego pomysłu, Zabawy plastyczne z wykorzystaniem ciastoliny i plasteliny

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 1. „Pamiątki z wakacji” – prezentowanie pamiątek oraz zorganizowanie w sali kącika wakacyjnych skarbów
 2. „Wakacyjne opowieści” – zabawy słowne, dramowe, opowiadania dzieci inspirowane utworem J. Jałowiec „Powrót z wakacji” – Inspirowanie do tworzenia własnych opowiadań i wypowiadanie się na określony temat
 3. Opowieść ruchowa „Wakacje w górach, nad morzem…” – Rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie swoich myśli  w sposób niewerbalny
 4. W górach” – rozmowa w oparciu o ilustracje – Wzbogacenie słownika dzieci
  o wyrazy: góral, baca, hale, kolejka linowa, szlak, , szczyt
 5. „Co to za dźwięk ” – zabawa słuchowa – rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty
 6. Osłuchanie z piosenką  -„ Żegnaj lato ”
 7. „Co mówią muszle?” – zabawa słowna – Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 8. „Wakacyjna podróż marzeń”- relaksacja, słuchanie opowiadania nauczycielki
  z  zamkniętymi oczyma
 9. „Pakujemy plecak na wakacje”  – zabawa dydaktyczna – wybór odpowiednich przedmiotów potrzebnych na wakacje
 10. Działania plastyczne: „ Wakacje” – wykonanie kompozycji z różnorodnych materiałów plastycznych, „W górach” – lepienie z masy solnej.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja przestrzenna. Nazywanie i wskazywanie poszczególnych  części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy.
 2. Figury geometryczne. Rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych, nazywanie ich.
 3. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Określanie pory dnia, łączącej się z wykonywaniem czynności, np.; wstaję rano, idę rano
  do przedszkola, jem obiad w środku dnia, wieczorem czytam bajkę i kładę się spać.
 4. Rytmy. Tworzenie rytmów kilkuelementowych, zwracanie uwagi na powtarzalność układów.