Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział II

Nauczyciele pracujący w grupie:
Joanna Kęska
Ewelina Pietrzak
Iwona Kowalczyk
Anna Roszczyk

ROZKŁAD DNIA

7.00 – 16.00 – Realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.15 – Swobodne zabawy dzieci, działanie zorganizowane
8.15 – 8.30 – Zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 – 9.00 – Śniadanie: przygotowywanie, posiłek, mycie zębów
9.30 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego zgodnie z planem miesięcznym/zabawy ruchowe
10.00– 11.20 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i działania rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, zabawy ruchowe, działania porządkowe
11.30 – 11.50 – Zupa obiadowa, przygotowanie do posiłku, posiłek
12.00 – 13.00 – Odpoczynek/relaks
Od 13.00 – zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem, zabawy dowolne, kierowanie organizowane, praca indywidualna
13.30 – obiad: II danie
15.00 – 16.00 – pobyt w ogrodzie lub w sali dziecięcej, zabawy zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC

Tematy kompleksowe:

 1. Sport to zdrowie
 2. Wkrótce wakacje

MAJ- praca zdalna

KWIECIEŃ

Od 19 IV realizacja projektu edukacyjnego ,,Książka”

MARZEC

ZWIERZĘTA DOMOWE

 1. Wysłuchanie opowiadania „Zwierzątko” Olgi Masiuk. Rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi na słuchanym tekście.
 2. Zapoznanie z piosenką „Domowa piosenka” Ewy Chotomskiej
 3. Praca plastyczna „Pudel” steplowanie obrazka.
 4. DZIEŃ PSA w przedszkolu
 5. Zestaw zabaw gimnastycznych „Szybkie zwierzaki”
 6. Zabawa matematyczna „Piłeczki dla pieska”
 7. Wysłuchanie wiersza „Szczeniątka” Ewy Szelbung – Zarembiny.
 8. Zabawa dydaktyczna „Co pasuję do zwierzątka?”
 9. „Pan Kotek był chory…” poznanie specyfiki zawodu weterynarza
 10. Uwaga, nieznajome zwierzę! – rozumienie niebezpieczeństwa w kontakcie z nieznajomymi zwierzętami.
 11. Rozwiązywanie zagadek „Nasi pupile” – wiązanie opisu słownego z obrazkiem.

ZBLIŻAJĄ SIĘ WIOSENNE ŚWIĘTA

 1. Wysłuchanie bajki „O upartym bałwanku” Agnieszki . Galicy.
 2. Zabawa słuchowa z liczeniem „Ile płatków mają kwiatki?”
 3. Zapoznanie z piosenką „To idzie Wiosna”
 4. Zabawa dydaktyczna „W marcu jak w garncu” – zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.
 5.  Praca z obrazkiem „Przebiśnieg i krokus”
 6. Wysłuchanie bajki Urszuli Piotrowskiej „Wkrótce Święta Wielkanocne”, poznanie tradycji związanych z Wielkanocą.
 7. Praca plastyczna „W marcu jak w garncu”
 8. Zabawy gimnastyczne „Wiosenne zabawy”
 9. Zabawa dydaktyczna „Kolorowe pisanki” – Tworzenie rytmicznego układu wg wzoru.
 10. Wysłuchanie wiersza „Owies” Mieczysławy Buczkówny połączone z działaniem dzieci „Wysiewamy owies”

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego do siebie pasują.
 2. Odzwierciedlanie liczby usłyszanych dźwięków poprzez układanie liczmanów.
 3. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
 4. Różnicowanie wielkości: małe, duże, mniejsze, większe.

LUTY

KARNAWAŁ

 1. Inscenizacja wiersza: „Karnawał”, obejrzenie prezentacji „Karnawał w Wenecji”, „Maski
 2.  Karnawałowe”, przeglądanie pamiątkowych fotografii wykonanych podczas balu karnawałowego w przedszkolu
 3. Zabawa pantomimiczna: „Przygotowania do balu”, zagadki pantomimiczne „Zgadnij kim jestem na balu?”
 4. Gotujemy w karnawale -udział w warsztatach kulinarnych „Mistrzowie gotowania”
 5. Działania plastyczne: „Maski karnawałowe” z wykorzystaniem różnorodnych materiałów; „Bajkowe balony”, malowanie nt. dowolny
 6. Udział w „Zimowym balu karnawałowym” zabawy muzyczno-ruchowe, wspólne tańce, konkursy, prezentacje strojów
 7. Słuchanie wierszy i piosenek związanych z tematem, nauka wybranych utworów
 8. Zabawy paluszkowe: „Dwie ręce, dziesięć palców”, „Pięć małpek”, rysowane wierszyki: „Zygzaki”, „Ósemka”
 9. Zabawa słowna:  „Nasze karnawałowe skojarzenia”

ZIMOWE ZABAWY BADAWCZE I EKSPERYMENTY

 1. Obejrzenie filmu edukacyjnego „Pory roku -Zima”
 2. Zabawa słowna „Zimowe skojarzenia”, „Prawda-fałsz”
 3. Jak powstał śnieg?”-film edukacyjny, zabawy ze szkłem powiększającym: „Badamy kształt  płatków śniegu”, zabawy badawcze ,„Czy śnieg jest czysty?”, „Lodowe sople”, „Robimy śnieg”
 4. Zabawy pantomimiczne: „Zimowe zgadywanki”, „Śnieżka w kole”, „Co by było gdyby..?”
 5. Poznanie właściwości wody: „Zamrażamy wodę-kolorowe kule lodowe”, „Czy lód potrafi pływać?”, „Para wodna”, „Mrozimy bańki mydlane”
 6. Wybrane eksperymenty z programu EduAkcja: Magiczne gwiazdki, Woda wędrowniczka,
 7.  Uciekający brokat, Perełki w oleju, Sprytne ołówki, Malowanie na mleku
 8. Nauka wybranego przez dzieci wiersza i piosenek o tematyce zimowej
 9. Działania plastyczne: Tajemniczy obraz, Zimowy obrazek-wycinanka
 10. Zagadki dotykowe: „Co Pani Zima ukryła w skrzyni?”, „Dopasuj cień”
 11. „Dzień Kota” zabawy twórcze, działania plastyczne

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw. Zmiany odwracalne i nieodwracalne. Obserwacja skutków i ustalenie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie są np. Zabawy z klockami, układankami, przesypywanie piasku.
 2. Pomaganie dzieciom w uświadamianiu sobie stałej liczby elementów w zbiorze. Równoliczność w sytuacjach życiowych np. nakrywanie do stołu, rozdawanie kredek, piłek, woreczków itp.
 3. Ustawianie po kolei, numerowanie. Ustawianie przedmiotów wg podanego porządku w serie: wg kształtów, kolorów, od najmniejszego do największego i na odwrót.
 4. Kodowanie. Zabawa „Podążanie po labiryncie stopa za stopą”, „Pokonaj magiczną ścieżkę zgodnie z instrukcją”.

STYCZEŃ

NOWY ROK W KALENDARZU

 1. Wysłuchanie wiersza pt. „Idzie Nowy Rok” jako inspiracja do podjęcia tematy związanego z kalendarzem i upływem czasu
 2. „Mamy nowe kalendarze” – oglądanie różnego rodzaju kalendarzy: ściennego, kieszonkowego, terminarza, elektronicznego. Rozmowa z dziećmi o tym jak podzielony jest kalendarz: miesiące, tygodnie, dni
 3. Nauka piosenki do zabawy w kole ze śpiewem: Idzie sobie styczeń ścieżką
 4. „Pory roku” – wprowadzenie kalendarza pór roku w gormie graficznej, utrwalenie znajomości nazw kolejnych pór roku oraz charakterystycznych dla nich zjawisk
 5. Oglądanie  i wypowiadanie się nt obrazów i fotografii przedstawiających zimowe krajobrazy
 6. „Mroźna zima” – zabawa dramowa
 7. „Zimowe eksperymenty” – doświadczenia z lodem i śniegiem, badania sensoryczne, poznawanie sposobów wykorzystania lodu przez człowieka (zamrażanie, chłodzenie, budowanie igloo, rzeźbienie w lodzie)
 8. „Pory roku” -zabawa w kole z szarfami
 9. Działania plastyczne:”Zimowe obrazki” – wykonanie prac plastycznych techniką colage oraz rysunku z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego

O BABCI I DZIADKU

 1. „Babcia” – wysłuchanie wiersza D. Gellner jako inspiracji do wypowiedzi dzieci o własnych babciach, dostrzeganie szczególnej roli babci w rodzinie
 2. „Babciny kuferek”- rozwiązywanie zagadek dotykowych, dzielenie na sylaby nazwy przedmiotów należących do babci
 3. „Rodzinka” – zabawa z podziałem na role ucząca aktywnego słuchania
 4. „Z dziadkiem zawsze jest ciekawie” – rozmowa kierowana o doświadczeniu i wiedzy dziadków oraz ich umiejętnościach, wskazywanie wartościowych form spędzania z nimi czasu
 5. „Skarby babci i dziadka” – prezentacja starych zabawek, książek i pamiątek należących do dziadków, integrowanie się dzieci podczas tradycyjnych zabaw ze śpiewem
 6. „Laurka dla Babci i Dziadka” – praca plastyczna
 7. Przygotowanie repertuaru do występu z okazji Święta Babci i Dziadka

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Rytmy. Skupianie uwagi na szeregach powtarzających się przedmiotów.
 2. Klasyfikacja. Wdrażanie dzieci do grupowania obiektów (kategorie) i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
 3. Orientacja na kartce papieru.Zwracanie uwagi na położenie przedmiotów narysowanych, naklejonych na kartce papieru, stosowanie określeń: dół kartki, góra kartki, prawy dolny róg, lewy górny róg.

GRUDZIEŃ

IDZIE ZIMA

 1. „Przyszła Zima” – bajka Urszuli Piotrowskiej
 2. Zabawa dydaktyczna „Kulig” -porównywanie liczebności zbiorów.
 3. Słuchanie wybranych utworów literackich.
 4. „Zimowe eksperymenty” – eksperymenty z wodą, lodem i śniegiem, opisywanie rozmrażania lodu.
 5. Nauka piosenki „Na czym Zima gra?”- gra na instrumentach.
 6. Praca plastyczna „Zimowy pejzaż”
 7. „Zimowe zagadki” – wiązanie opisu słownego z obrazkiem.
 8. Praca z obrazkiem „Zimowe zabawy” – budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie.
 9. Zabawa dydaktyczna „Co nas chroni przed śniegiem i mrozem?”
 10. Wiersz „Bałwan śniegowy” Danuty Gellnerowej.

 ŚWIĘTA  TUŻ TUŻ

 1. Wysłuchanie bajki „Piękny dzień” Urszuli Piotrowskiej.
 2. „Świąteczne puzzle” – wykonanie puzzli z kartek świątecznych.
 3. Zajęcia plastyczne „Chionkowe ozdoby”.
 4. Nauka piosenki „Zielon’a choineczko”
 5. „Mikołaj w przedszkolu”
 6. Nauka na pamięć wiersza „Mikołaj” Wandy Chotomskiej.
 7. Zabawa matematyczna „Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki”.
 8. „Dzień Zimy” w przedszkolu.
 9. Zabawą dydaktyczna „Czarodziejski worek”.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 2. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
 3. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. Stosowanie określeń: mała, większa, największa, duża, mniejsza, najmniejsza.

LISTOPAD

WIEJE I PADA

 1. „Spacer w deszczu” – bajka Urszuli Piotrowskiej
 2.  „Deszczowy spacerek” – zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza K. Sąsiadka
 3. Słuchanie wybranych utworów literackich.
 4. „Deszczowe kropelki”- zabawa matematyczna
 5. Nauka piosenki „Deszczowa orkiestra”, gra na instrumentach.
 6. Praca plastyczna „”Parasol w deszczu”
 7. „Dzień Niepodległości” – upamiętnienie rocznicy odzyskania   przez  Polskę Niepodległości.
 8. Zabawa słuchowa „Pada i wieje”
 9. Opowiadanie „Burza w lesie” – poznanie zasad bezpiecznego zachowania  w czasie burzy.

ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY

 1. „Zwierzęta” –  wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie.
 2. Bajka U. Piotrowskiej „Zimowe śpiochy”
 3. Zabawa dydaktyczna „Czy to zwierzę w zimie śpi?”
 4. Zabawa matematyczna „Zapasy wiewiórki”
 5. Dzień zdrowego śniadania
 6. „Niedźwiedź, wiewiórka i jeż” –  rozwiązywanie zagadek, wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.
 7. Zajęcia kulinarne
 8. Praca plastyczna „Miś” – techniką origami płaskie z kółek.
 9. Zabawa dydaktyczna „Szukamy misia”

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1.  Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 2. Układanie w szeregu elementów według wzoru.
 3. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
 4. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała. Stosowanie określeń: nad, pod, za, obok, w.

PAŹDZIERNIK

KOLOROWA JESIEŃ

 1. „Dary jesieni”-stworzenie kącika tematycznego w sali
 2. Spacer po  parku/ogrodzie, rozmowy nt wyglądu jesiennych drzew, zbieranie materiału przyrodniczego, udział w zabawie „Drzewa i ich owoce”
 3. Słuchanie opowiadania „O przygodach Jeżyka Igiełki”, rozmowa nt jesiennych zwyczajów wybranych zwierzą, zabawa słowna „Jesienne skojarzenia”
 4. Opowieść ruchowa „Spacer po jesiennym lesie”. Zabawy pantomimiczne „Skarby pani
 5. Jesieni”, „Kolorowe listki”
 6. „Dzień drzewa” w przedszkolu, obejrzenie prezentacji „Poznajemy różne gatunki drzew”, różnorodne działania twórcze wokół tematu
 7. Zabawy badawcze i eksperymenty: „Kolorowy deszczyk”, „Barwy jesiennych liści” „Dyniowy wulkan”
 8. Słuchanie wierszy i piosenek związanych z porą roku: nauka wybranych utworów, prezentowanie na forum grupy w grupkach lub indywidualnie
 9. Działania plastyczne: „Jesienne drzewa” z wykorzystaniem materiału przyrodniczego: „Jeżyki” praca z masy solnej i patyczków
 10. Zabawy paluszkowe: „Wiewióreczka mała”, „Lecą liście z drzew”.
 11. Rysowane wierszyki: „Chmurka” , „Domek”

EMOCJE

 1. Tworzenie planszy „Gdzie mieszkają emocje?” wspólne zastanawianie się nad sposobami wyrażania emocji, zabawa słowna „Nazywamy emocje”
 2. Rozmowa dotycząca znaczenia słów „niepowtarzalny”, „wyjątkowy”, wykonanie medalu „Jestem wyjątkowy”, prezentowanie się na forum grupy
 3. Rozmowy inspirowane wysłuchanym opowiadaniem „Bajeczka o sześciu myszkach”, dzielenie się własnymi spostrzeżeniami na forum grupy
 4. Zabawa słowna „Kiedy jestem zły..”, scenki dramowe z udziałem dzieci, rymowanka
 5. „Tupnę raz, drugi i trzeci aż złość odleci”, wspólne tworzenie „Kącika emocji”
 6.  Działania plastyczne: rysunek „Oto ja-mój portret” , wykonanie gniotków „Kolorowe gniotki”
 7. Wysłuchanie piosenki „Moi przyjaciele”, wspólne tworzenie plakatu „Z moim kolegą/koleżanką lubię…”
 8. Udział w zabawach ze śpiewem i tańcem: „Jeśli jesteś wesoły”, taniec do utworu „Le Bastringlo”. Zabawy na dobry klimat w grupie: „Tutaj mieszka”, „Zagadki na plecach”

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja w przestrzeni i kształtowanie własnego punktu widzenia. Umowy stosowane w orientacji przestrzennej.
 2. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Wyodrębnianie obiektów do policzenia, szacowanie, liczenie.
 3. Kodowanie. Zabawy w kodowanie z wykorzystaniem jesiennego materiału przyrodniczego.
 4. Klasyfikacja. Oglądanie i porównywanie obiektów, dostrzeganie różnic.