Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział II

Nauczyciele pracujący w grupie:
Joanna Kęska
Ewelina Pietrzak
Iwona Kowalczyk
Anna Roszczyk

ROZKŁAD DNIA

7.00 – 16.00 – Realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.15 – Swobodne zabawy dzieci, działanie zorganizowane
8.15 – 8.30 – Zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 – 9.00 – Śniadanie: przygotowywanie, posiłek, mycie zębów
9.30 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego zgodnie z planem miesięcznym/zabawy ruchowe
10.00– 11.20 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i działania rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, zabawy ruchowe, działania porządkowe
11.30 – 11.50 – Zupa obiadowa, przygotowanie do posiłku, posiłek
12.00 – 13.00 – Odpoczynek/relaks
Od 13.00 – zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem, zabawy dowolne, kierowanie organizowane, praca indywidualna
13.30 – obiad: II danie
15.00 – 16.00 – pobyt w ogrodzie lub w sali dziecięcej, zabawy zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK

KOLOROWA JESIEŃ

 1. „Dary jesieni”-stworzenie kącika tematycznego w sali
 2. Spacer po  parku/ogrodzie, rozmowy nt wyglądu jesiennych drzew, zbieranie materiału przyrodniczego, udział w zabawie „Drzewa i ich owoce”
 3. Słuchanie opowiadania „O przygodach Jeżyka Igiełki”, rozmowa nt jesiennych zwyczajów wybranych zwierzą, zabawa słowna „Jesienne skojarzenia”
 4. Opowieść ruchowa „Spacer po jesiennym lesie”. Zabawy pantomimiczne „Skarby pani
 5. Jesieni”, „Kolorowe listki”
 6. „Dzień drzewa” w przedszkolu, obejrzenie prezentacji „Poznajemy różne gatunki drzew”, różnorodne działania twórcze wokół tematu
 7. Zabawy badawcze i eksperymenty: „Kolorowy deszczyk”, „Barwy jesiennych liści” „Dyniowy wulkan”
 8. Słuchanie wierszy i piosenek związanych z porą roku: nauka wybranych utworów, prezentowanie na forum grupy w grupkach lub indywidualnie
 9. Działania plastyczne: „Jesienne drzewa” z wykorzystaniem materiału przyrodniczego: „Jeżyki” praca z masy solnej i patyczków
 10. Zabawy paluszkowe: „Wiewióreczka mała”, „Lecą liście z drzew”.
 11. Rysowane wierszyki: „Chmurka” , „Domek”

EMOCJE

 1. Tworzenie planszy „Gdzie mieszkają emocje?” wspólne zastanawianie się nad sposobami wyrażania emocji, zabawa słowna „Nazywamy emocje”
 2. Rozmowa dotycząca znaczenia słów „niepowtarzalny”, „wyjątkowy”, wykonanie medalu „Jestem wyjątkowy”, prezentowanie się na forum grupy
 3. Rozmowy inspirowane wysłuchanym opowiadaniem „Bajeczka o sześciu myszkach”, dzielenie się własnymi spostrzeżeniami na forum grupy
 4. Zabawa słowna „Kiedy jestem zły..”, scenki dramowe z udziałem dzieci, rymowanka
 5. „Tupnę raz, drugi i trzeci aż złość odleci”, wspólne tworzenie „Kącika emocji”
 6.  Działania plastyczne: rysunek „Oto ja-mój portret” , wykonanie gniotków „Kolorowe gniotki”
 7. Wysłuchanie piosenki „Moi przyjaciele”, wspólne tworzenie plakatu „Z moim kolegą/koleżanką lubię…”
 8. Udział w zabawach ze śpiewem i tańcem: „Jeśli jesteś wesoły”, taniec do utworu „Le Bastringlo”. Zabawy na dobry klimat w grupie: „Tutaj mieszka”, „Zagadki na plecach”

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja w przestrzeni i kształtowanie własnego punktu widzenia. Umowy stosowane w orientacji przestrzennej.
 2. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Wyodrębnianie obiektów do policzenia, szacowanie, liczenie.
 3. Kodowanie. Zabawy w kodowanie z wykorzystaniem jesiennego materiału przyrodniczego.
 4. Klasyfikacja. Oglądanie i porównywanie obiektów, dostrzeganie różnic.