Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział II

Nauczyciele pracujący w grupie:
Anna Lisicka
Ewelina Pietrzak

ROZKŁAD DNIA

7.00 – 16.00 – Realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.15 – Swobodne zabawy dzieci, działanie zorganizowane
8.15 – 8.30 – Zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 – 9.00 – Śniadanie: przygotowywanie, posiłek, mycie zębów
9.30 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego zgodnie z planem miesięcznym/zabawy ruchowe
10.00– 11.20 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i działania rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, zabawy ruchowe, działania porządkowe
11.30 – 11.50 – Zupa obiadowa, przygotowanie do posiłku, posiłek
12.00 – 13.00 – Odpoczynek/relaks
Od 13.00 – zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem, zabawy dowolne, kierowanie organizowane, praca indywidualna
13.30 – obiad: II danie
15.00 – 16.00 – pobyt w ogrodzie lub w sali dziecięcej, zabawy zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK

ZWIERZĘTA MALE I DUŻE-metoda projektu

I Etap

  • Zorganizowanie Dnia Zwierząt w przedszkolu. Udział w zabawie z całą grupą.
  • Stworzenie warunków podjęcia aktywności ruchowej zainspirowanej wierszami J. Brzechwy „ZOO”. i J. Tuwima „Kotek”.
  • Zabawy pantomimiczne i naśladowcze z dziećmi, naśladowanie gestem treści piosenki: „Na wyspach Bergamutach”.

II Etap

  • Stworzenie możliwości do zaprezentowania zabawek zwierząt, książek
   o zwierzętach -przyniesionych przez dzieci, dzielenie się swoją wiedzą na forum grupy.
  • Stworzenie siatki tematycznej związanej z tematem.
  • Wizyta eksperta- rodzica, który opowie o swoim zwierzątku.
  • Zajęcia terenowe w Ogrodzie przedszkolnym obserwacja owadów żyjących
   w ogrodzie.
  • Wymiana informacji na podstawie filmu –serialu: „Nela Mała Reporterka”-
   w krainie mórz, lądów i w świecie zwierząt.-cykl.
  • Zastosowanie wiedzy w praktyce na podstawie działań gospodarczych przy akwarium.
  • Sprawdzenie czego się nauczyły dzieci, czy uzyskały odpowiedzi na pytania z siatki na podstawie wypowiedzi i zabaw z figurkami zwierząt i różnego rodzaju klockami.
  • Działania plastyczne stosownie do obranego zainteresowania dzieci.

III Etap

 • Zorganizowanie galerii prac plastycznych na temat Zwierząt.
 • Zabawa dydaktyczna: „Dokończ opowieść”.
 • Zabawy graficzne; „Ślady zwierząt” z kartami pracy.

JESIEŃ WOKÓŁ NAS

 • „Kolorowe liście” opowieść ruchowa.
 • „W parku” wyjście do parku Krasińskiego.
 • „Jesień w naszej Sali-organizacja kącika jesiennego z przyniesionego materiału przyrodniczego.
 • Zabawy rytmiczno-ruchowe do piosenek „Wietrzyk psotnik”, „Na marchewki urodziny.
 • „W naszym kąciku – kasztany, żołędzie, liście, wrzos i szyszki” wykonanie ścieżki sensorycznej dla dzieci oraz zabawy manipulacyjne.
 • „Zgadnij co zniknęło?” zabawy dydaktyczne z obrazkami kartonikami, oraz  materiałem przyrodniczym.
 • Zajęcia kulinarne z dietetykiem.
 • Zabawy dydaktyczne stosownie do tematu rozwijające spostrzeganie: „W lesie, parku i sadzie”
 • Działania twórcze : Lepienie z plasteliny darów lasu, Drzewo z kolorowej farby

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Rozwijanie  zdolności obdarzania uwagą i porozumiewanie się z osobą drugiej  w sposób niewerbalny. Zabawy pantomimiczne „ Patrz uważnie i nazwij co pokazałem”.
 2. Rysunek pod dyktando „Rysowanie zwierząt”.
 3. Kodowanie-Układanie według wzoru: „Jesienny  kod” zabawy z materiałem przyrodniczym.
 4. Liczenie: liczebniki główne 1, 2, 3 i zakres dostępny dzieciom, podczas zabaw porządkowych.

WRZESIEŃ

Witamy przedszkole po wakacjach

 • zapoznanie z nową salą, przywitanie dzieci po wakacjach
 • kąciki zabaw, ustalenie stałych miejsc odkładania gier, układanek, własnych budowli z klocków
 • zapamiętywanie wybranego znaczka i odpowiedniej szuflady
 • ustalenie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego
 • udział w zabawach integrujących grupę „Witamy Was wesoło”, „Jestem, lubię”, „Podaję motyla”, „Kłębek przyjaźni”, „Rybki w sieci”
 • swobodne wypowiedzi dzieci nt. wakacyjnych podróży, tworzenie plakatu  „Drzewko naszych wspomnień”
 • dokonanie ustaleń związanych z grupowymi umowami. Zabawa „Zgadnij, która to umowa?
 • wspólne tworzenie plakatu „Nasze umowy” z odciskiem dłoni każdego dziecka
 • zabawy pantomimiczne: „Rzeźbiarz i rzeźby”, „Czarowanie”, zagadki pantomimiczne „Zgadnij co teraz robię?”
 • „Kuferek wakacyjnych wspomnień” rozpoznawanie bez udziału wzroku różnych przedmiotów związanych z wakacjami
 • „Dzień kropki” w przedszkolu, udział w różnorodnych aktywnościach twórczych
 • działania plastyczne: „Wakacyjne wspomnienia” obrazek z wykorzystaniem różnorodnych
 •  materiałów plastycznych, malowanie nt. dowolny, lepienie z plasteliny
 • słuchanie wierszy i piosenek związanych z tematem, nauka wybranych utworów
 • zabawy paluszkowe: „Moje palce”, „Dwie rączki”
 • rysowane wierszyki: „Domek”, „Chmurki”

Bezpieczny przedszkolak

 • poznanie zasad związanych z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym podczas  różnorodnych zajęć i zabaw
 • udział w zabawach z wykorzystaniem znaków drogowych: Rodzaje znaków; Przejście dla  pieszych, Sygnalizacja; Bezpieczna droga
 • nauka bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię: Udział w zabawie „Skrzyżowanie-uwaga na kolor światła”
 • rozwiązywanie zagadek słuchowych „Odgłosy ulicy”; zagadki obrazkowe „Czego brakuje?”
 • nauka wybranych wierszy i piosenek
 • zabawy utrwalające zdobytą wiedzę: Bezpieczna droga, Wyścigi aut,
 • zapoznanie z zasadami gry planszowej „Na ulicy”.
 • działania plastyczne: lepienie z plasteliny, „Pojazd z mojej wyobraźni”, malowanie nt.  „Światła sygnalizatora”
 • udział różnorodnych działaniach twórczych w „Dniu Przedszkolaka”

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 1. Orientacja w przestrzeni i kształtowanie własnego punktu widzenia. Umowy stosowane w orientacji przestrzennej.
 2. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Wyodrębnianie obiektów do policzenia, szacowanie, liczenie.
 3. Klasyfikacja. Oglądanie i porównywanie obiektów, dostrzeganie różnic.
 4. Ustawianie po kolei, numerowanie. Ustawianie przedmiotów wg podanego porządku w serie: wg kształtów, kolorów, od najmniejszego do największego i na odwrót.