Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział II

Nauczyciele pracujący w grupie:
Paulina Borowy
Ewelina Czapkowska

ROZKŁAD DNIA

6.45 – 8.15 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach. Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę.
8.15 – 8.45 – Działania porządkowe, zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.15 – Śniadanie.
9.15 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę.
10.00 – 10.15 – Czynności higieniczne i porządkowe. II śniadanie.
10.15 – 11.15 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu. Pobyt na powietrzu, spacery, zabawy swobodne, wycieczki, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody.
11.15 – 11.30 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.
11.30 – 12.00 – Zupa.
12.00 – 13.00 – Odpoczynek, leżakowanie
Od godziny 13.00 zajęcia dodatkowe
13.15 – 13.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
13.30 – 14.00 – Obiad – II danie.
14.00 – 14.45 – Zabawy swobodne. Ćwiczenia indywidualne lub w zespołach dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Przygotowanie do posiłku.
14.45 – 15.00 – Podwieczorek.
15.00 – 16.45– Zabawy swobodne, praca indywidualna, zajęcia wspierające rozwój dziecka, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ

WITAJ PRZEDSZKOLE

 1.  „Nasza sala”- powitanie dzieci po wakacjach  i zapoznanie z nową salą,
  jej wyposażeniem i kącikami; odnajdywanie znaczka rozpoznawczego w różnych miejscach w sali i szatni
 2. Zabawa słowna – „Poznajemy przedszkole i nowych kolegów” – Tworzenie warunków sprzyjających wejściu do grupy nowego dziecka
 3.  Zabawy integracyjne : Powitanie, Zabawa kołowa „Balonik”, „Moje imię”
 4. Zapoznanie z literaturą o tematyce przedszkolnej
 5. „Kodeks grupowy” – wspólne ustalenie umów i zasad  obowiązujących w grupie; wypowiedzi dzieci na temat bezpiecznych zachowań na terenie przedszkola
 6. „Dzień w przedszkolu” – słuchanie wiersza  Cz. Janczarskiego –  Zapoznanie
  i utrwalenie dzieci z rytmem dnia inspirowane literaturą dziecięcą
 7. „Jestem sobie przedszkolaczek” – słuchanie piosenki, zabawa taneczna przy piosence
 8. Działania plastyczne:  malowanie według własnego pomysłu, Zabawy plastyczne z wykorzystaniem ciastoliny i plasteliny

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 1. „Pamiątki z wakacji” – prezentowanie pamiątek oraz zorganizowanie w sali kącika wakacyjnych skarbów
 2. „Wakacyjne opowieści” – zabawy słowne, dramowe, opowiadania dzieci inspirowane utworem J. Jałowiec „Powrót z wakacji” – Inspirowanie do tworzenia własnych opowiadań i wypowiadanie się na określony temat
 3. Opowieść ruchowa „Wakacje w górach, nad morzem…” – Rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie swoich myśli  w sposób niewerbalny
 4. W górach” – rozmowa w oparciu o ilustracje – Wzbogacenie słownika dzieci
  o wyrazy: góral, baca, hale, kolejka linowa, szlak, , szczyt
 5. „Co to za dźwięk ” – zabawa słuchowa – rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty
 6. Osłuchanie z piosenką  -„ Żegnaj lato ”
 7. „Co mówią muszle?” – zabawa słowna – Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 8. „Wakacyjna podróż marzeń”- relaksacja, słuchanie opowiadania nauczycielki
  z  zamkniętymi oczyma
 9. „Pakujemy plecak na wakacje”  – zabawa dydaktyczna – wybór odpowiednich przedmiotów potrzebnych na wakacje
 10. Działania plastyczne: „ Wakacje” – wykonanie kompozycji z różnorodnych materiałów plastycznych, „W górach” – lepienie z masy solnej.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja przestrzenna. Nazywanie i wskazywanie poszczególnych  części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy.
 2. Figury geometryczne. Rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych, nazywanie ich.
 3. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Określanie pory dnia, łączącej się z wykonywaniem czynności, np.; wstaję rano, idę rano
  do przedszkola, jem obiad w środku dnia, wieczorem czytam bajkę i kładę się spać.
 4. Rytmy. Tworzenie rytmów kilkuelementowych, zwracanie uwagi na powtarzalność układów.