Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział II

Nauczyciele pracujący w grupie:
Paulina Borowy
Ewelina Czapkowska

ROZKŁAD DNIA

6.45 – 8.15 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach. Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę.
8.15 – 8.45 – Działania porządkowe, zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.15 – Śniadanie.
9.15 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę.
10.00 – 10.15 – Czynności higieniczne i porządkowe. II śniadanie.
10.15 – 11.15 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu. Pobyt na powietrzu, spacery, zabawy swobodne, wycieczki, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody.
11.15 – 11.30 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.
11.30 – 12.00 – Zupa.
12.00 – 13.00 – Odpoczynek, leżakowanie
Od godziny 13.00 zajęcia dodatkowe
13.15 – 13.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
13.30 – 14.00 – Obiad – II danie.
14.00 – 14.45 – Zabawy swobodne. Ćwiczenia indywidualne lub w zespołach dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Przygotowanie do posiłku.
14.45 – 15.00 – Podwieczorek.
15.00 – 16.45– Zabawy swobodne, praca indywidualna, zajęcia wspierające rozwój dziecka, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

LISTOPAD

NASZA OJCZYZNA- NASZ KRAJ

 1. „Kącik o Warszawie” – zorganizowanie w sali kącika tematycznego.
 2. „Moje ulubione miejsce w Warszawie – oglądanie albumów i fotografii Warszawy.
 3. Zapoznanie z „ Legendą o Warsie i Sawie” z wykorzystaniem obrazków.
 4. Piosenka – ,,Na warszawskim moście” – rozmowa nt. treści piosenki oraz określanie jej nastroju.
 5. Projekt edukacyjny „Pieśń Legionów na 100 – lecie Niepodległości ”.
 6. Spotkanie z gościem na temat Polski.
 7. „Symbole narodowe”- film edukacyjny.
 8.  Hymn Polski– udział w akcji Rekord na 100 – lecie Niepodległości.
 9. „Zwiedzamy Polskę” – zabawa słowna.
 10. „Płynie Wisła”- zabawa bieżna.
 11. „Zagadki z Polską związane”- zabawa dydaktyczna wg  pomysłu nauczyciela.
 12.       Działania plastyczne :  Malowanie farbami na temat dowolny, ,,Warszawska syrenka”- wyklejanie plasteliną.

ŚWIAT KOLORÓW

 1. Eksperymenty związane z kolorami : Tęcza – eksperyment z wykorzystaniem lusterka, Farbowanie wody na różne kolory.
 2. „Kolory” – zabawa z piłką w kole.
 3. „Mój ulubiony kolor  to…” – zabawa słowna.
 4. Kolorowy kącik – gromadzenie w Sali: klocków, lalek, piłek itp. różnego koloru, przyniesionych przez dzieci.
 5. Wprowadzenie wiersza „Kolory” – B. Forma.
 6. Kolorowy dzień w przedszkolu – Wyjaśnienie zasad panujących tego dnia – dzieci przynoszą zabawki oraz mają ubrania w wybranym kolorze, malują prace plastyczną jednym kolorem.
 7. Zielona sałatka – zajęcia kulinarne.
 8.  „Żółty, zielony, niebieski, czerwony… ” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.
 9. Piosenka – „Kolorowe kredki”.
 10. „Muzykalne kolory” – zabawy muzyczne – improwizacja; „Gramy gamy”.
 11. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna – układanie rytmów z klocków według wzoru.
 12. „Rybki i wieloryb” – zabawa z chustą animacyjną.
 13. „Małe czerwone jabłuszko” – zabawy ruchowe inspirowane piosenką.
 14. Działania plastyczne: „Co widać przez różowe okulary” praca plastyczna  na podstawie wiersza,  „Tropem kolorów” – zabawa twórcza komponowanie  pracy z dostępnych materiałów plastycznych.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja w przestrzeni : Kształtowanie świadomości własnego ciała poprzez dotykanie, nazywanie, oglądania wizerunku w lustrze.
 2. Rytmy : Skupienie uwagi na szeregach i wychwytywanie powtarzających się układów rytmicznych.
 3. Umiejętność liczenia obiektów: Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie, ale stosownie do możliwości umysłowych dzieci  (zakres od 0 – 10).
 4. Klasyfikacja : Wdrażanie dzieci do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.

II- j.angielski

PAŹDZIERNIK

JESIEŃ WOKÓŁ NAS

 1. Spacer po ogrodzie przedszkolnym w poszukiwaniu oznak jesieni
 2. Jesienne skarby – gromadzenie w sali liści, żołędzi, kasztanów itp., przyniesionych przez dzieci
 3. Prace plastyczne z wykorzystaniem liści: „Jesienny kolaż”, „Stemplowanie”
 4. Rozmowy przy ilustracjach przedstawiających jesienne krajobrazy, zjawiska itp.
 5. Wiersz D. Gellner „Kolczasty jeżyk”
 6. Aktywne słuchanie utworu „Jesień” A. Vivaldiego
 7. Piosenki „Kolorowe listki”, „Ale plucha”, „Idą jeżyki na spacerek”, „Kasztanki”, „Pada, pada deszcz”

ZDROWI JESIENIĄ

 1. Spotkania z lekarzem, stomatologiem
 2. Stworzenie kącika tematycznego w sali
 3. Zabawy tematyczne i rozmowy w kąciku zdrowia
 4. Wizyta w aptece
 5. Niewidzialne zarazki – zabawa dydaktyczna
 6. W co się ubrać gdy na dworze zimno i mokro? – zabawa dydaktyczna
 7. Malowanie, rysowanie, lepienie nt. dowolny
 8. Kolorowa i zdrowa sałatka owocowa
 9. Zabawy ruchowe organizowane w ogrodzie i sali gimnastycznej
 10. Burza mózgów – Co robić żeby być zdrowym? – podsumowanie tematu

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Nazywanie i wskazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed
 2. Liczenie 5 przedmiotów i więcej – zarówno zgrupowanych jak i uszeregowanych
 3. Wskazywanie i wyróżnianie spośród innych, przedmiotów w kształcie koła, trójkąta, kwadratu.
 4. Porównywanie wielkości: długi, krótki, wysoki, niski

WRZESIEŃ

WITAJ PRZEDSZKOLE

 1.  „Nasza sala”- powitanie dzieci po wakacjach  i zapoznanie z nową salą,
  jej wyposażeniem i kącikami; odnajdywanie znaczka rozpoznawczego w różnych miejscach w sali i szatni
 2. Zabawa słowna – „Poznajemy przedszkole i nowych kolegów” – Tworzenie warunków sprzyjających wejściu do grupy nowego dziecka
 3.  Zabawy integracyjne : Powitanie, Zabawa kołowa „Balonik”, „Moje imię”
 4. Zapoznanie z literaturą o tematyce przedszkolnej
 5. „Kodeks grupowy” – wspólne ustalenie umów i zasad  obowiązujących w grupie; wypowiedzi dzieci na temat bezpiecznych zachowań na terenie przedszkola
 6. „Dzień w przedszkolu” – słuchanie wiersza  Cz. Janczarskiego –  Zapoznanie
  i utrwalenie dzieci z rytmem dnia inspirowane literaturą dziecięcą
 7. „Jestem sobie przedszkolaczek” – słuchanie piosenki, zabawa taneczna przy piosence
 8. Działania plastyczne:  malowanie według własnego pomysłu, Zabawy plastyczne z wykorzystaniem ciastoliny i plasteliny

WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 1. „Pamiątki z wakacji” – prezentowanie pamiątek oraz zorganizowanie w sali kącika wakacyjnych skarbów
 2. „Wakacyjne opowieści” – zabawy słowne, dramowe, opowiadania dzieci inspirowane utworem J. Jałowiec „Powrót z wakacji” – Inspirowanie do tworzenia własnych opowiadań i wypowiadanie się na określony temat
 3. Opowieść ruchowa „Wakacje w górach, nad morzem…” – Rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie swoich myśli  w sposób niewerbalny
 4. W górach” – rozmowa w oparciu o ilustracje – Wzbogacenie słownika dzieci
  o wyrazy: góral, baca, hale, kolejka linowa, szlak, , szczyt
 5. „Co to za dźwięk ” – zabawa słuchowa – rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty
 6. Osłuchanie z piosenką  -„ Żegnaj lato ”
 7. „Co mówią muszle?” – zabawa słowna – Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 8. „Wakacyjna podróż marzeń”- relaksacja, słuchanie opowiadania nauczycielki
  z  zamkniętymi oczyma
 9. „Pakujemy plecak na wakacje”  – zabawa dydaktyczna – wybór odpowiednich przedmiotów potrzebnych na wakacje
 10. Działania plastyczne: „ Wakacje” – wykonanie kompozycji z różnorodnych materiałów plastycznych, „W górach” – lepienie z masy solnej.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Orientacja przestrzenna. Nazywanie i wskazywanie poszczególnych  części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy.
 2. Figury geometryczne. Rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych, nazywanie ich.
 3. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Określanie pory dnia, łączącej się z wykonywaniem czynności, np.; wstaję rano, idę rano
  do przedszkola, jem obiad w środku dnia, wieczorem czytam bajkę i kładę się spać.
 4. Rytmy. Tworzenie rytmów kilkuelementowych, zwracanie uwagi na powtarzalność układów.