Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział II

Nauczyciele pracujący w grupie:
Paulina Borowy
Katarzyna Bachura

ROZKŁAD DNIA

7.30 – 17.30 – Realizacja podstawy programowej
8.00 – 8.15 – Swobodne zabawy dzieci, działanie zorganizowane
8.15 – 8.30 – Zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 – 9.15 – Śniadanie: przygotowywanie, posiłek, mycie zębów
9.30 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne w formie bloku tematycznego zgodnie z planem miesięcznym/zabawy ruchowe
10.00 – 10.10 – II śniadanie
10.00– 11.45 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i działania rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, zabawy ruchowe, działania porządkowe
12.00 – 12.15 – Zupa obiadowa, przygotowanie do posiłku, posiłek
12.00 – 13.00 – Odpoczynek
Od 13.00 – zajęcia dodatkowe zgodne z harmonogramem, zabawy dowolne, kierowanie organizowane, praca indywidualna
13.30 – obiad: II danie
15.00 – 17.30 – pobyt w ogrodzie lub w sali dziecięcej, zabawy zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci, zabawy swobodne, działania swobodne wg pomysłów dziecięcych

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W okresie pandemii praca prowadzona jest zdalnie. Nauczycielki z oddziału i specjalistki współpracują z Rodzicami, kontaktują się mailowo i telefonicznie oraz pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Aktualnościach.

MARZEC 

PODRÓŻE PO ŚWIECIE – WIELKA BRYTANIA-kontynuacja tematu

 1. Warsztaty „Wielka Brytania” (K.1, 2, 5, 6, 8)
 2. Spotkanie z gościem – prezentacja o Anglii (K. 1, 2, 5, 6, 8)
 3. Zabawa tematyczna „ Na dworze królewskim”. (K. 1, 6, 7, 8)
 4. Wyliczanki, rymowanki angielskie – zapoznanie z popularnymi zabawami.(K. 1, 2, 5, 8)
 5. Opowieść ruchowa „Wycieczka po Londynie”. (K. 7, 8)
 6. Premiera spektaklu ,,Miś Paddington w Londynie” (K. 1, 2, 5, 6, 8)
 7. Angielski obiad dla dzieci przygotowany przez kuchnię przedszkolną (K. 5, 6, 8)
 8. Prezentacja spektaklu ,,Miś Paddington w Londynie” dla Rodziców (K. 1, 2, 5, 6, 8)

KOSMOS

 1. ,,Gwiezdne opowieści” prezentacja objazdowego Planetarium (K. 3, 4, 5)
 2. Wprowadzenie słownictwa związanego z tematem: gwiazda, orbita, kosmos, pojazd kosmiczny, kosmonauta, przestrzeń kosmiczna. (K. 1, 3)
 3. W Układzie Słonecznym – zabawa dydaktyczna (K. 3, 5, 7, 8)
 4. Dlaczego mamy dzień i noc? – zabawa dydaktyczna (K. 5, 7)
 5. Opowieść ruchowa „Kosmiczna przygoda” (K. 7, 8)
 6. „Rakieta” – konstruowanie z kartonów i pudełek (K. 7, 8)
 7. „Planeta”- malowanie farbami, tworzenie własnego obrazu planety (K. 7, 8)

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Posługiwanie się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni: do tyłu, do przodu, przed siebie.
 2. Ustalanie wyniku dodawania i odejmowania, działając na konkretnych przedmiotach – dokładając i odkładając elementy w zakresie 3.
 3. Rozpoznawanie i nazywanie kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.

LUTY

ZIMA

 1. Wprowadzenie dzieci w nastrój zimowy na podstawie wiersza „Zimo baw się z nami”. 1, 5
 2. Nauka piosenki  „Tupu, tup po śniegu”. 1, 4, 5
 3. Zimowy Dzień w przedszkolu – wspólne zabawy inspirowane Zimą. 1, 5, 6, 7, 8
 4. „Zimowy kolaż ” Wykonanie z rodzicami pracy plastycznej podczas ,,popołudnia z rodzicami”. 1, 5, 6, 7, 8
 5. Historyjka obrazkowa ,,Zimowa przygoda” – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw. 1, 5, 6, 7
 6. Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do zimy”. 1, 5
 7. Zabawa słowna „Za co lubimy zimę”. 1,5
 8. Relaksacja -„Rzeźby lodowe” z wykorzystaniem muzyki A. Vivaldiego „Zima”. 1, 4, 5, 7
 9. Bałwanki  – łączenie różnych technik plastycznych ( malowanie, rysowanie, wycinanie, klejenie) 1, 5, 7, 8

PODRÓŻE PO ŚWIECIE- ANGLIA

 1. Zorganizowanie kącika tematycznego – Wielka Brytania. 1, 2, 5, 6, 7
 2. Warsztaty podróżnicze Anglia. 1, 2 ,5, 6, 7
 3. Poznanie wybranych przygód Misia Paddingtona.1, 5
 4. Lekcja biblioteczna związana temat. 1, 5, 6
 5. Opowieść ruchowa „Wycieczka po  Londynie”. 1, 2,  5, 6, 7, 8
 6. Zabawa tematyczna  „ Na dworze królewskim”. 1, 2, 5, 6
 7. Wyliczanki, rymowanki  angielskie – zapoznanie z popularnymi zabawami. 1, 2, 4, 5
 8. Działania kulinarne- poznawanie smaków Wielkiej Brytanii . Przygotowanie wybranego dania. 1, 2, 5, 6
 9. Zabawy konstrukcyjne „Zabytki i budowle Londynu”. 1, 3, 5, 6, 7
 10. Tworzenie elementów scenografii do bajki angielskiej wg pomysłów dzieci. 1,3, 4, 5, 6, 7, 8
 11. Działania plastyczne: Miś Paddington – technika orgiami, Rysunek kredkami wokół tematu. 1, 4, 5, 6, 8

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja- wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie. 3,5
 2. Ustalanie równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu 3, 5
 3. Orientacja przestrzenna – rysunek postaci człowieka: kształtowanie zdolności korzystania z posiadanej już wiedzy o sobie i innych w trakcie wypowiadania się w rysunku. 3, 5

Angielski luty docx

STYCZEŃ

NOWY ROK BIEŻY …

 1. Nadszedł Nowy Rok – inscenizacja w wykonaniu nauczycielki (1, 5, 8,)
 2. Stworzenie mapy myśli wokół hasła „Czas” (1, 3)
 3. Czas goni nas… – zwracanie uwagi na zachodzące wokół nas zmiany, wynikające z upływu czasu; (1, 3, 4)
 4. Jak się mierzy czas? (1, 4, 7)
 5. Tajemnice czertach pór roku – zabawa badawcza (1, 3, 5, 6)
 6. Rok czyli dwanaście miesięcy – próby zapamiętania nazw miesięcy (1, 3, 4, 5, 6, 8)
 7. Orkiestra zegarowa – wspólne granie na instrumentach z podziałem na sekcje (3, 4, 5, 7, 8)
 8. Działania plastyczne (1, 3, 5, 7, 8): „Zegar”, kalendarz pór

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 1. Moja babcia i mój dziadek – wypowiedzi dzieci (1, 5, 6)
 2. Praca plastyczna „Moja babcia, mój dziadek” (1, 5, 8)
 3. Zabawy słowne: „Lubię gdy moja babcia/mój dziadek…” (1, 5, 8)
 4. Przygotowywanie programu na uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka (1, 5, 6, 8)
 5. Zabawy ruchowe z elementami dramy (1, 5, 6, 7, 8): Przyjęcie dla babci i dziadka, Pomagam dziadkom
 6. Wykonywania upominku dla dziadków z okazji ich święta (7, 8)
 7. Życzenia dla dziadków (1)
 8. Udział w uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka w Przedszkolu (1, 5, 6, 8)

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu: świadomość, że są określone pory dnia i łączenie ich z wykonywanymi czynnościami
 2. Używanie liczebników głównych w naturalnych sytuacjach
 3. Porównywanie wielkości: długi, krótki, wysoki, niski itp.

JĘZYK ANGIELSKI

angielski styczeń gr II

GRUDZIEŃ

CZEKAMY NA ŚWIĘTA

 1. Wprowadzenie dzieci w okres świąteczny, rozmowa o nadchodzących świętach zainspirowana doświadczeniami dzieci. 1,5
 2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Zielony gość”.7,8
 3. Wspólne ubieranie choinki. Wykonanie z rodzicami ozdób na przedszkolną choinkę podczas ,,popołudnia z rodzicami”. 1,5,6,7,8
 4. Historyjka obrazkowa ,,Pomocnicy Świętego Mikołaja”.1,5,
 5. Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do świąt?”. 1,5,7
 6. Opowieść ruchowa na podstawie wiersza D. Gellner „Mikołajki”. 1,5,7
 7. Udział w uroczystości przedszkolnej ,,Spotkanie z Mikołajem”.1,5,6,8
 8. Działania plastyczne: *renifery, *choinki, *ozdoby na choinkę

ŚWIĄTECZNE OPOWIEŚCI

 1. Udział w akcji „Mały Miś w świecie literatury” , świąteczne opowieści czytane z misiem razem z rodzicami oraz w przedszkolu. 1,5,6,7
 2. Historyjka obrazkowa „Świąteczna przygoda”. 1, 5, 7
 3. Zabawa ruchowa „ Przy leśnej choince”. 3, 5,7
 4. Świąteczne piosenki i wierszyki. 4,5,8
 5. Zabawy tematyczne inspirowane świętami. 1, 3, 5, 6,7
 6. Działania plastyczne: „Świąteczny obrazek”. 3,7,8

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Liczenie palców i próby wdrażania dzieci do liczenia na palcach. 3
 2. Łączenie przyczyny ze skutkiem, np. na dworze jest mokro, ponieważ padał deszcz. 3,5
 3. Porozumiewanie się co do miejsca dziecka w przestrzeni i położenia przedmiotów, które się wokół niego znajdują. 3, 5

LISTOPAD

KTO TY JESTEŚ- POLAK MAŁY

 1. Wspólne wykonanie biało – czerwonej flagi
 2. Rozmowy podczas oglądania albumów, pamiątek i ilustracji związanych z Polską
 3. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie
 4. Film „Polskie Symbole Narodowe”
 5. Nauka Mazurka Dąbrowskiego
 6. Nauka wiersza „Katechizm polskiego dziecka”
 7. Wykonywanie kotylionu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
 8. Udział w akcji „Szkoła do hymnu” – wspólne odśpiewanie hymnu
 9. Palcem po mapie – odszukiwanie charakterystycznych miejsc na mapie Polski

PRZYRODA SZYKUJE SIĘ DO ZIMY

 1. Gdzie podziały się liście? – próby wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie dlaczego drzewa gubią liście.
 2. Co słychać w lesie? – opowieść ruchowa z wykorzystaniem odgłosów lasu.
 3. Zwierzęta szykują się do zimy – rozmowy z wykorzystaniem obrazków, albumów przyrodniczych
 4. Kto zasypia zimą? – zabawa dydaktyczna
 5. Zimowe śpiochy – przygotowanie sylwetek zwierząt zapadających w sen zimowy (I etap pracy)
 6. Zimowe sypialnie zwierząt – przygotowanie plakatu ilustrującego miejsca w których zimują poszczególne zwierzęta (II etap pracy)
 7. Zapasy wiewiórki – zabawa dydaktyczna
 8. „O gościach co nie przyszli na ucztę” – inscenizacja na podstawie utworu
 9. Praca plastyczna „Sowy

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Próby posługiwania się liczebnikami porządkowymi w codziennych sytuacjach
 2. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych oraz tworzenie z nich kompozycji
 3. Określanie i porównywanie wysokości przedmiotów: wysoki, wyższy, niski, niższy, taki sam
 4. Dostrzeganie i powtarzanie sekwencji, rytmów.

PAŹDZIERNIK

BARWY JESIENI

 1. Szukamy kolorów jesieni – spacer po ogrodzie przedszkolnym, zbieranie kasztanów, żołędzi, szyszek i liści. Stworzenie w sali kącika przyrody.
 2. Zabawa dydaktyczna „Liście jesieni”.
 3. Kolorowy bukiet – tworzenie własnych bukietów z  jesiennych liści.
 4. Zapoznanie dzieci z piosenkami o tematyce jesiennej.
 5. Jesienna przygoda – opowieść ruchowa.
 6. Słuchanie wierszy i opowiadań wokół tematu.
 7. Zagadki dotykowe związane z jesienią.
 8. Działania plastyczne: stemplowanie, malowanie, rysowanie, naklejanie, lepienie z plasteliny wokół tematu.

SMAKI JESIENI

 1. Zabawa dydaktyczna „Gdzie rosną owoce?”.
 2. Zabawy muzyczno- ruchowe „W sadzie”, „Spadające owoce”.
 3. Przygotowanie kukiełek z papieru przedstawiające owoce i warzywa do inscenizacji wiersza „Pan pomidor”.
 4. Zabawy tematyczne w kąciku kuchennym wokół tematu.
 5. Zabawy przy piosenkach „Witaminki”, „Owoce i warzywa”.
 6. Zabawy kulinarne: przygotowanie soku z owoców i warzyw, kolorowe szaszłyki.
 7. Działania plastyczne: lepienie z masy solnej wybranych owoców i warzyw.
 8. Zagadki owocowo-warzywne.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Przewidywanie następstw; historyjki obrazkowe – sensowne zestawienie trzech i więcej obrazków.
 2. Orientacja przestrzenna. Poruszanie się we wskazanym kierunku (do przodu, do tyłu).
 3. Ustalenie równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu.
 4. Składanie pociętych obrazków w sensowną całość.

WRZESIEŃ

WITAMY W PRZEDSZKOLU

 1. Poznajemy swoich kolegów. Zabawa integracyjna z wymienianiem imion –  „Do kogo toczy się piłka?”
 2. „Robimy kółeczko” – zabawy integrujące grupę. Zabawy ze śpiewem w kole oraz z wykorzystaniem chusty
 3. Poznajemy naszą salę.
 4. Zabawa dydaktyczna z elementami kodowania „Kolorowe znaczki”
 5. Bawię się bezpiecznie – rozmowy nt. zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabawy
 6. Czemu ręce muszą być czyste?
 7. Zabawa w kąciku lalek „Przy stole”
 8. Rysunek nt. dowolny

WESOŁE ZABAWY

 1. Zabawa integracyjna „Wołam Cię”
 2. „Wiem, jak wyglądam i jak się nazywam” – wstęp do autoprezentacji na podstawie fragmentu scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
 3. Moja ulubiona zabawka
 4. Zabawa dydaktyczna „Gdzie mieszkają zabawki?”
 5. Zabawy z piłkami
 6. Wesołe zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 7. Nauka piosenki „Kotek – Puszek” i piosenki przedszkolnej
 8. Malowanie palcami nt. dowolny

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Nazywanie i wskazywanie części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy
 2. Liczenie 3 przedmiotów i więcej.
 3. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.

J. ANGIELSKI

Piosenki:

 • Hello, how are you?
 • Bye, bye see you again
 • Make a circle
 • I see something blue.

Zabawy:

 • Walking, walking
 • Are you sleeping?
 • What is your favourite color?

Słownictwo:

 • Colors: red, blue, yellow, green
 • Polecenia: stand up, sit down, freeze