Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział II

Nauczyciele pracujący w grupie:
Anna Lisicka
Milena Kowalska

ROZKŁAD DNIA

6.45 – 8.15 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach. Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę.
8.15 – 8.45 – Działania porządkowe, zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.15 – Śniadanie.
9.15 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę.
10.00 – 10.15 – Czynności higieniczne i porządkowe. II śniadanie.
10.15 – 11.15 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu. Pobyt na powietrzu, spacery, zabawy swobodne, wycieczki, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody.
11.15 – 11.30 – Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do posiłku.
11.30 – 12.00 – Zupa.
12.00 – 13.00 – Odpoczynek, leżakowanie
Od godziny 13.00 zajęcia dodatkowe
13.15 – 13.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
13.30 – 14.00 – Obiad – II danie.
14.00 – 14.45 – Zabawy swobodne. Ćwiczenia indywidualne lub w zespołach dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Przygotowanie do posiłku.
14.45 – 15.00 – Podwieczorek.
15.00 – 16.45– Zabawy swobodne, praca indywidualna, zajęcia wspierające rozwój dziecka, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC

 NASZA MAŁA OJCZYZNA

 1.  „A to Polska właśnie” – oglądanie i omawianie mapy Polski. Zaznaczenie najważniejszych miast. Utrwalenie znajomości symboli narodowych. Rysowanie na kartkach własnych map.
 2. „Hymn Polski” – słuchanie hymnu narodowego przy zachowaniu prawidłowej postawy.
 3. „Podróż po Polsce” – opowieść ruchowo – naśladowcza.
 4. „Jak powstała Warszawa?” – słuchanie tekstu literackiego „Wars i Sawa” E. Wagonik.
 5. „Podróżujemy po Polsce” – zabawa dydaktyczna z ilustracjami. Rozpoznawanie charakterystycznych cech wybranych regionów Polski.
 6. Pocztówka z Krakowa” – gra dydaktyczna.
 7. „Krakowiak” – nauka tańca ludowego.
 8. „Muszelki” – zabawa matematyczna. Układanie rytmu. Rozwijanie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi oraz porządkowymi.
 9. Działania plastyczne: „Syrenka znad Wisły”, „Smok wawelski”

BEZPIECZNE PODRÓŻE

 1. „Dokąd na wakacje?” – oglądanie widokówek, folderów turystycznych z miejscowości polskich i zagranicznych.
 2. „Czym podróżujemy?” – zabawa dydaktyczna poprzedzona burzą mózgów. Nazywanie oraz klasyfikowanie środków transportu (lądowe, wodne, powietrzne).
 3. „Pojazdy” – słuchanie wiersza H. Świąder oraz analiza treści utworu połączona z nauką wiersza na pamięć.
 4. „Wypadkom zapobiegaj, zasad przestrzegaj” – zabawa dydaktyczna z użyciem ilustracji. Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.
 5. „Szybko, szybciej, najszybciej” – zabawa matematyczno-językowa. Szeregowanie środków transportu według szybkości przemieszczania się z zastosowaniem określeń stopniujących.
 6. „Tato już lato” – Improwizacja ruchowa do utworu – ilustrowanie ruchem treści piosenki
 7. „Wyruszamy na wakacje” – opowieść ruchowa przy muzyce.
 8. Działania plastyczne:  „Krajobraz górski/morski”,  „Łódka”

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Kształtowanie umiejętności klasyfikacji obiektów oraz dostrzeganie różnic.
 2. Kształtowanie posługiwania się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi.
 3. Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zakresie dostępnym dla dzieci.
 4. Kształtowanie umiejętności układania rytmów.

MAJ

MOJA RODZINA

 1. „Kto kim jest”? Tworzenie, oglądanie, nazywanie rodzinnej galerii zdjęć.
 2. Zabawa parateatralna: „Rodzina moich misiów”.
 3. Warsztat z psychologiem na temat uczuć i emocji.
 4. Zabawy naśladowcze – Zabawy z rodzicami..
 5. „Rodzinna opowieść”- wykorzystanie kart z obrazkami rodziny do wymyślenia wspólnej historii o rodzinie.
 6. „Goście przyszli” – zabawa tematyczna inspirowana piosenką.
 7. Nauka piosenek i tańców przygotowywanych na uroczystość przedszkolną.
 8. „Święto Mamy i Taty” – udział w uroczystości przedszkolnej.
 9. Działania plastyczne: „Laurki dla Rodziców” – technika łączona, „Kwiatki dla rodziców”, „Moja rodzina” – figury geometryczne.

URZĄDZENIA WOKÓŁ NAS- realizacja metodą projektu

 1. Zajęcia wprowadzające do tematu na podstawie zabawy badawczej: „Skrzynia z narzędziami”.
 2. Tworzenie siatki tematycznej- dotycząca aktualnego zasobu wiedzy dzieci na temat urządzeń elektrycznych.
 3. Formułowanie listy pytań intersujących dzieci w związku z omawianym tematem.
 4. Stworzenie kącika tematycznego.
 5. Spotkania z osobami posługującymi się urządzeniami. maszynami.
 6. „Różne urządzenia” – Prezentacja przedmiotów poruszanych przez baterie
 7. Poznanie różnych źródeł energii na podstawie obrazków prezentacji multimedialnej.
 8. Spacer w poszukiwaniu urządzeń/sprzętu elektrycznego w pobliżu przedszkola.
 9. Warsztaty: Jak z robota zrobić ślimaka?
 10. Wykonanie rysunków i prac plastycznych na temat urządzeń, techniką łączoną.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Orientacja na kartce papieru: Wykonywanie laurek-Kwiatki dla rodziców.
 2. Figury geometryczne. Utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt.
 3. Liczebniki: Doskonalenie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi oraz porządkowymi w sytuacji zabawy.
 4. Gromadzenie przedmiotów ze względu na przeznaczenie.

J. ang.gr.II_maj

KWIECIEŃ

JUŻ WIOSNA

 1. „Czyje to ślady?” – Zabawy tropiące w ogrodzie. Szukanie naturalnych oznak wiosny.
 2. „Zwierzęta i owady zamieszkujące łąkę” – Oglądanie atlasów zwierząt, wyszukiwanie charakterystycznych informacji na temat zwierząt w książkach przyrodniczych.
 3.  „Wiosenny spacer”- Opowieść ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi.
 4. „Koncert na łące” – Zabawy z instrumentami.
 5. „Wiosenne ptaki” – Rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków. Oglądanie albumów i encyklopedii przedstawiających ptaki.
 6. „Taniec kwiatów”- Zabawy ruchowe z użyciem chusteczek do melodii: „Walc kwiatów” Piotra Czajkowskiego.
 7. „Wiosenne ptaki” – Film „Wywiad z bocianem” – Lulek.tv  ; „Wiosna – pierwsze oznaki w przyrodzie” – Film AbcZabawa. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków.
 8. „Maszeruje wiosna” – Nauka piosenki.
 9. „Guzikowa gąsienica” – Zabawa matematyczna z wykorzystaniem guzików. Układanie rytmów.
 10. „Łąkowe rachunki” – Zabawa matematyczna z wykorzystaniem symboli wybranych owadów. Rozwijanie umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi oraz porządkowymi.
 11. Działania plastyczne: „Owady na łące” – technika łączona z orgiami, „Ptasie gniazdo” – technika łączona z kolorowego papieru.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

 1. „Zwierzęta gospodarskie” – Burza mózgów. Swobodne rozmowy z użyciem ilustracji przedstawiających zwierzęta gospodarskie.
 2. „Co nam dają zwierzęta?” – Zabawa dydaktyczna z użyciem różnych produktów (np.: spożywczych , kosmetycznych) przyniesionych przez dzieci.
 3. „Co to za zwierzę?” – zabawa słuchowa.
 4. „Piosenka zwierząt” – Zabawa słuchowo -naśladowcza do melodii „Panie Janie”.
 5. „Walka kogutów” , „Przynieś piesku piłkę” –Zabawy ruchowe w sali.
 6. „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował?” – Słuchanie wiersza H. Bechlerowej. Rozmowa kierowana.
 7. „Kotek” – Układanie historyjki obrazkowej.
 8. „Dlaczego pijemy mleko?” – Zabawa dydaktyczna przy ilustracjach. Przekazanie ciekawostek o innych źródłach pozyskiwania mleka np. z roślin (kokos, soja).
 9. „Jem zdrowo” – Zajęcia kulinarne. Przygotowanie napoju mleczno-owocowego. Degustacja.
 10. „Barwienie mleka” – Zabawy badawcze z mlekiem.
 11. „Karmimy kurki” – ćwiczenia oddechowe.
 12. „Gdzie siedzi kura?” – Używanie określeń przyimkowych.
 13. „Stary Donald farmę miał” – Nauka piosenki.
 14. Działania plastyczne: „Świnka”- malowanie kredkami oraz pastelami, ”Kurka” – przestrzenna praca z talerzyka papierowego.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Kształtowanie umiejętności układania rytmów
 2. Kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni
 3. Kształtowanie posługiwania się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi
 4. Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dla dzieci

Angielski 4latki

MARZEC

,,BRAZYLIJSKA BAJKA” -kontynuacja tematu

 1.  „Nad Amazonką” Opowiadanie o mieszkańcach Amazonii z wykorzystaniem kukiełek lizakowych.
 2. „Nad Amazonką” Opowieść ruchowa.
 3. Wybrane Przygody  Pilar, czytanie opowiadań w kąciku Brazylijskim.
 4. „Nasz brazylijski ogród” tworzenie mapy ogrodu przedszkolnego według propozycji dzieci.
 5. Zabawy tropiące w ogrodzie z użyciem mapy ogrodu wykonanej przez dzieci.
 6. „Brazylijskie granie” zabawy z instrumentami inspirowane muzyką brazylijską.
 7. Zwierzęta amazońskiej Dżungli. Oglądanie atlasów zwierząt, wyszukiwanie charakterystycznych informacji na ich temat  w książkach przyrodniczych.
 8. „Brazylijskie sporty” Zabawy sportowe z użyciem sprzętu gimnastycznego i prezentacji multimedialnej.
 9. Prezentacja spektaklu dla zaproszonych gości.
 10. Prezentacja spektaklu dla rodziców.
 11. Działania plastyczne: Mapa ogrodu, Zwierzęta Amazońskiej Dżungli- technika łączona.

ŚWIĘTA CORAZ BLIŻEJ

 1. „Wielkanocny kącik”, działania gospodarcze, stworzenie kącika wielkanocnego.
 2. Prowadzenie  obserwacji przyrodniczych posianej rzeżuchy i owsa.
 3. „Przygody zajączka” zabawa parateatralna z pacynkami lizakowymi.
 4. „Wielkanocne Baranki” zabawy ruchowe w Sali.
 5. „Prosto z jajka”, wysłuchanie opowiadania M. Węgrzeckiej. Rozmowa kierowana
  na temat przygód głównego bohatera.
 6. „Koszyk z pisankami i jajkami” zabawy badawcze.
 7. „Świąteczne kartki” wykonanie kartki świątecznej dla swoich najbliższych.
 8. Wyjście na pocztę, wysłanie kartek do swoich najbliższych.
 9. „Po co nam jajka?” zabawa dydaktyczna przy obrazkach.
 10. Działania plastyczne: Kurki wielkanocne -origami z prostokąta, Wielkanocny zając –przekształcanie ósemki

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

 1. Orientacja przestrzenna. Poruszanie się w przestrzeni zgodnie z instrukcją słowną; idź do przodu np. o cztery kroki, przed siebie, do tyłu, w tę stronę.
 2. Składanie pociętych obrazków i pocztówek w sensowną całość.
 3. Kształtowanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania na konkretach.
 4. Kształtowanie umiejętności wychwytywania regularności rytmicznej  podczas zabawy: kółko, patyk, kółko, patyk.

Ang_Plan_Marzec_GR.II

LUTY

BAJKA BRAZYLIJSKA

  1. Opowiadanie nauczycielki ilustrowane obrazkami na podstawie bajki: „Marii z Rio”.
  2. Zabawy parateatralne i dramowe wokół tematu.
  3. Spontaniczne rozmowy o Brazylii i jego mieszkańcach; podczas oglądania rzeczy i zdjęć zgromadzonych w kąciku tematycznym.
  4. Poznanie tradycji zabaw karnawałowych w Brazylii.
  5. Zabawy w kole z piosenkami o papugach: „Pola papuga”, „ Papuga kolorowa”
  6. Nauka piosenki: „Brazylijska Samba”.
  7. Zabawa z chustą animacyjną: „Łapanie delfinów”.
  8. „Ptasie zabawy” zabawy sprawnościowe rozwijające sprawność ruchową.
  9. Zabawy ortofoniczne i dźwiękonaśladowcze: „Jak rozmawiają ptaki?”
  10. Prezentacja spektaklu podczas premiery.
  11. Działania plastyczne: Brazylijskie zwierzęta, Ptaki origami z kółek, Brazylijska dżungla – technika łączona

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

   1. Orientacja w przestrzeni. Uświadamianie dzieciom relacji; ja i moje otoczenie”.
   2. Posługiwanie się liczebnikami głównymi w sytuacji zabawy.
   3. Figury geometryczne: Rysowanie wybranych zwierząt z koła.
   4. Dostrzeganie skutków wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych.

Język angielski gr.II

STYCZEŃ

NASI DZIADKOWIE

   1. Jedziemy do babci i dziadka” Opowieść ruchowa na podstawie dziecięcych doświadczeń.
   2. Dziadkowie, rodzice i ja” rozmowa kierowana przy obrazkach.
   3. Moja rodzina” zabawy teatralne z lakami.
   4. Taniec dla Babci i Dziadka” nauka układu tanecznego.
   5. Nauka piosenki: „Kochamy Was”.
   6. Rysunek dla Babci i Dziadka” nauka wiersza na pamięć.
   7. Zagadki babci i dziadka” rozwiązywanie zagadek tekstowych czytanych przez nauczyciela.
   8. Uroczystość: „Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu”.
   9. Działania plastyczne: Wykonanie upominków plastycznych dla dziadków.

KTO SIĘ BOI ZIMY?

   1. Poranna Rozgrzewka”.Ilustracja ruchowa treści wiersza M. Ledwoń : „Poranna rozgrzewka na zimowe dni”.
   2. Kto się boi Zimy?” zabawa pantomimiczna.
   3. Zabawa ruchowo-naśladowcza do piosenki: „My się zimy nie boimy”.
   4. W zimie” opowieść słowno- ruchowa na podstawie opowiadania: „Smutny Azor” J. Wołoch.
   5. Zimowe krajobrazy” zorganizowanie wystawy grafik i zdjęć.
   6. Nauka układu tanecznego do piosenki: „Pingwinek”.
   7. Zimowy Bal” zabawa karnawałowa dla dzieci.
   8. Zabawa dydaktyczna: „Zakupy na chłodne dni”.
   9. Działania plastyczne: „Zimowe krajobrazy”.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

   1. Zbiory: Tworzenie zbiorów równolicznych podczas zabawy- „Nakrywamy do stołu”.
   2. Pojemność: Badanie pojemności różnych naczyń kuchennych poprzez zabawy
    z przelewaniem wody.
   3. Pomiar długości: Mierzenie różnych rzeczy, zabawek za pomocą pasków papieru, krepiny, stopy, ręki.
   4. Przeliczanie: Przeliczanie klocków podczas zabawy matematycznej: „Zakupy sportowe” w zakresie dostępnym dzieciom.

JĘZYK ANGIELSKI

ANGIELSKI_II_GRUPA (1)

GRUDZIEŃ

ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS

   1. „Jak wróbelek Elemelek się zgubił”-opowieść ruchowa na podstawie opowiadania:
    „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”. H. Łochocka.
   2. „Nasze akwarium” -działania porządkowe, sadzenie nowych roślinek, czyszczenie akwarium, poznanie nowych mieszkańców.
   3. „Kot w naszym przedszkolu”- spotkanie z gościem.
   4. Nauka piosenki: „Parasol dla kota”.
   5. „Kocie zabawy”, rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy z chustą animacyjną.
   6. Działania gospodarcze- „Dokarmiany ptaki”.
   7. „Mruczanka dla kota” -zabawy słowne i logopedyczne.
   8. „Kotek i płotek” -nauka wiersza.
   9. „Gdzie mieszkają zwierzątka?” – rozwijanie myślenia przyczyno-skutkowego.
   10. Działania plastyczne: „Karmnik dla ptaków”, „Ptaki z origami”.

JUŻ BLISKO ŚWIĘTA

   1. „Nasza choinka” Ubieranie choinki.
   2. „Ubieramy choinkę”, zabawa dramowa.
   3. Spacer na Stare Miasto, oglądanie ozdób świątecznych.
   4. Czytanie ,,Pod choinką” świątecznych opowiadań i wierszy- cykl.
   5. „Jak pachną Święta?” Zajęcia badawcze.
   6. „Nauka piosenek i kolęd świątecznych: Mikołaj, Już blisko kolęda, Cicha noc, Przybieżeli do Betlejem.
   7. Udział w uroczystości przedszkolnej ,,Spotkanie z Mikołajem”.
   8. „Działania plastyczne: Ozdoby na choinkę, Wesołe renifery.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

   1. Orientacja przestrzenna: Wdrażanie dzieci do posługiwania się określeniami: wysoko, nisko, obok, na, nad, pod.
   2. Figury geometryczne: Nazywanie podstawowych figur geometrycznych, wyszukiwanie ich w zabawkach, obrazkach i przedmiotach.
   3. Klasyfikacja rodzajowa: Przyporządkowywanie obrazków do odpowiednich grup przedmiotów.
   4. Rytmy: Dostrzeganie powtarzalności rytmów w  piosence, wierszu.

LISTOPAD

DBAMY O SWOJE ZDROWIE

   1. „Jak Plotek postanowił ćwiczyć.” Opowieść ruchowa z wykorzystaniem liny gimnastycznej.
   2. „Jak być zdrowym?”, tworzenie mapy pojęciowej.
   3. Zabawy ruchowe z ogrodzie przedszkolnym.
   4. Nauka piosenki: „Gimnastyka”.
   5. Spotkanie z gościem panią pielęgniarką, na temat zdrowego trybu życia.
   6. Realizacja elementów projektu Sanepid: „Więcej wiem, mniej choruję: „Niewidzialne zarazki”.
   7. Rozwijanie samodzielności podczas działań kulinarnych: „Owocowe szaszłyki”, „Soki”, „Sałatka owocowa”.
   8. Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego podczas układania historyjki obrazkowej: „U lekarza”.
   9. „Bakterie” Eksperymentowanie, malowanie, stemplowanie farbą.

POZNAJEMY EMOCJE

   1. „Kto tu mieszka?” Bajka w wykonaniu nauczyciela ilustrowana pacynkami lizakowymi na podstawie opowiadania Izy Damse: „Kto tu mieszka?”.
   2. „Drzewo uczuć”. Rozwijanie umiejętności nazywania swoich emocji.
   3. Zabawy integracyjne w kole, parach: „Jak zachowują się ludzie, którzy..” np.; są smutni, weseli, złoszczą się.
   4. Nauka tańca integracyjnego: „Boogie Woogie”.
   5. „Sposoby na radość, złość i smutek”, „Na tropie uczuć” warsztat  z psychologiem przedszkolnym.
   6. „Bajka o uczuciach”, opowiadanie z 1 obrazkiem. Rysowanie pastelami przebiegu historii, zapisanie jej przez nauczyciela w formie książki.
   7. Masażyki-„Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki” na podstawie
    M. Bogdanowicz.
   8. „Jak dobrze mieć przyjaciela”-  zabawa dydaktyczna.
   9. „Malowanie uczuć”, malowanie palcami i kasztanami.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:

   1. Rytmy: Dostrzeganie powtarzalności rytmów w  piosence.
   2. Orientacja na kartce papieru: Rysunek człowieka.
   3. Klasyfikacja rodzajowa ze względu na  cechy.
   4. Doskonalenie przeliczania w sytuacji zabawy, w zakresie dostępnym dzieciom z przekroczeniem progu 5.

ANGIELSKI

   1. „At the doctor” – u lekarza/ elementy higieny ; zdrowe odżywianie/ zdrowe odżywianie

Wprowadzane słownictwo: doctor, hospital, teeth, tongue, brush my teeth, wash my hands

How are you feel? – I’m sick/ I’m all right

Video:  Little doctor (youtube)

Brush my teeth

Piosenka: Let’s make salad (youtube) ; słówka- lettuce, broccoli, salad, cucumber,  corn, tomato, mushroom

   1. „Emotions” Emocje

Wprowadzane słownictwo:  happy, sad, good, great, tired, angry, scared, not so good, sleepy

Piosenki/video:” If you’re happy”

If you’re happy happy happy, clap your hands.× 4

If you’re angry angry angry, stomp your feet. ×4

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!” ×4

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap ×4

If you’re happy happy happy, clap your hands. ×4

   1. „Counting” Liczenie: one, two, three, four, five

Piosenka: „Five little monkeys”

   1. *Opcjonalnie: Teddy Bear Day: dzień pluszowego misia- gry i zabawy

PAŹDZIERNIK

JESIENNE DYWANY

   1. Spacer do parku Krasińskiego; wspólne zbieranie liści, kasztanów itd.
   2. Tworzenie kącika przyrodniczego  sali ze zebranych materiałów przyrodniczych.
   3. Eksperymenty z liściem- zajęcia badawcze.
   4. „Jesienne wzory” zabawa dydaktyczna.
   5. „Dzień drzewa” zajęcia przyrodnicze, pogadanka.
   6. „Moje drzewo”- malowanie farbami.
   7. Zabawy ruchowe. Oglądanie ilustracji, atlasów z grzybami.
   8. „Jak wygląda podgrzybek, muchomor”- zajęcia badawcze.
   9. „Grzybowe wojsko” zabawa matematyczna.
   10. „Młodzi ekolodzy” – zajęcia ekologiczne, pogadanka połączona z praca z obrazkiem.
   11. „Jesienne krajobrazy”- zajęcia plastyczne

BEZPIECZNY  PRZEDSZKOLAK

   1. Wyjście na skrzyżowanie.
   2. „Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę”- słuchanie utworu, pogadanka.
   3. „Bezpieczny przedszkolak”- zabawa dydaktyczna.
   4. „Czuje sie bezpiecznie gdy….” swobodne wypowiedzi dzieci, burza mózgów.
   5. „Ważne numery alarmowe”- zabawa dydaktyczna.
   6. Zabawa tematyczna z wykorzystaniem sprzętu „Autochodzików”.
   7. „W zaczarowanej krainie figur”- zabawa dydaktyczna.
   8. Zabawy ruchowe. Odrysowywanie od szablonów figur geometrycznych
   9. Zagadki słowne dotyczące pojazdów.
   10. Figurowe obrazki”- praca plastyczna, komponowanie obrazka z wyciętych figur.

POJĘCIA  MATEMATYCZNE

   1. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i określania wielkości duży, mały
   2. Klasyfikowanie obiektów ze względu na jedną cechę.
   3. Grupowanie obiektów w szeregi i dostrzeganie regularności rytmicznej.
   4. Poznawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.

WRZESIEŃ

WITAJCIE W PRZEDSZKOLU

   1. Wspólne wejścia z rodzicami do Sali po wakacjach. Proponowanie wspólnej zabawy. Zaciekawianie zabawkami, włączanie do zabawy wszystkich dzieci.
   2. Zabawy integrujące z wykorzystaniem pacynki: „Misia”, piłki, chusty animacyjnej sprzyjając integrowaniu się dzieci.
   3. Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa podczas zabawy w Sali i ogrodzie.
   4. Słuchanie wiesza N. Usenko  „Wiersz przedszkolaka”, rozmowa o zasadach bezpiecznej zabawy.
   5. Zabawa teatralna z pacynkami lizakowymi ,,Umiem się dzielić”; – na podstawie opowiadania E. Piotrowskiej.
   6. Tworzenie Kodeksu grupy II, zapisywanie w nim umów za pomocą znaków umownych.
   7. Trening czynności samoobsługowych. Towarzyszenie dzieciom i wspieranie ich
    w codziennych sytuacjach.
   8. ,,Gdzie jest mój miś?” – zabawa doskonaląca orientację przestrzenną, stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
   9. ,,Każda zabawka ma swoje miejsce” – zabawa dydaktyczna z napisani do globalnego odczytywania: LALKA< KLOCKI< AUTA
   10. „ Mój obrazek” Malowanie farbami na temat dowolny.

JEDEN, DWA, TRZY-JA, TY, MY

   1. „Pokaż, co trzymasz w ręku” – zabawa dramowa z zabawkami.
   2. „Szukam przyjaciela” – zabawy muzyczne z el. pedagogiki zabawy.
   3. ,,Zróbcie to, co ja” – zabawa ruchowa z elementami naśladowania, nazywanie sytuacji zabawy.
   4. ,,Moje dłonie” – zabawa paluszkowa.
   5. ,,Wyliczanki, zgadywanki” – zabawa rytmiczna.
   6. ,,Sąsiedzi” – słuchanie opowiadania M. Kowalewskiej połączone z analizą treści opowiadania i próbą oceny postepowania bohaterów.
   7. „Gabinet papierowych figur” zabawa w schemacie własnego ciała z papierowymi postaciami.
   8. Zabawa grafomotoryczna do tekstu: „Jak Plotek spotkał czerwonego Dinozaura?”
   9. ,,Mój portret” – wykonanie portretu pastelą nazywanie i dorysowywanie elementów twarzy.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

  1. Stosowanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.
  2. Zabawy w schemacie własnego ciała. Wykonanie portretu.
  3. Przeliczanie, np.: zabawek, klocków, lalek, liczebnikami głównymi stosownie do możliwości dzieci (przynajmniej w zakresie 1-4); rozumienie znaczenia ostatniego liczebnika w szeregu.
  4. Odczytywanie  umownych symboli graficznych podczas układania Kodeksu Przedszkolaka gr II.