Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział I

Nauczyciele pracujący w grupie:

Katarzyna Bachura,

Katarzyna Wojnarowicz

8.00 - 16.00Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
8.00 - 8 .30Zabawy swobodne, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę
8.30 - 8.45Działania porządkowe, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania
8.45 - 9.15Śniadanie
9.15 - 9.30Czynności higieniczne – mycie zębów
9.30 - 9.45Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie planów miesięcznych
9.45 - 10.15II śniadanie, przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.15 - 11.15Pobyt na powietrzu, zabawy swobodne, spacery, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody
11.15 - 11.30W szatni rozbieranie się, czynności higieniczne przed posiłkiem
11.30 - 12.00Zupa obiadowa
12.00 - 13.20Odpoczynek, relaks przy muzyce
13.20 - 13.30Przygotowanie do obiadu
13.30 - 14.00Obiad – II danie
14.00 - 14.30Zajęcia dodatkowe z instruktorami ( rytmika, gimnastyka korekcyjna), zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach
14.30 - 14.45Zabawy ruchowe, przygotowanie do posiłku
14.45 - 15.00Podwieczorek
15.00 - 16.00Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka

 TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

 1. Wspólne wejście do grupy z rodzicami,  proponowanie wspólnej zabawy. Swobodne rozmowy  na dowolne tematy .
 2. Zabawy integracyjne z piłką: „Krążąca piłka”, „Potocz piłkę”.
 3. Nauka piosenek ilustrowanych gestami „Witam cię”, „W naszym przedszkolu”.
 4. Zabawa dydaktyczna „ Nasze umowy” z użyciem obrazków.
 5. Zabawy paluszkowe.
 6. Rysowanie kredkami pastelowymi w/g pomysłu dzieci.

NASZE ZABAWY

 1. Zabawy swobodne wg pomysłu dzieci.
 2. Rozmowa z dziećmi nt. ulubionej zabawki.
 3. Zabawa dydaktyczna „ Której zabawki brakuje?”.
 4. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków i piasku.
 5. Zabawy muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem poznanych piosenek.
 6. Malowanie farbami na dowolny temat.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Porównywanie, grupowanie przedmiotów: kojarzenie nazwy z przedmiotami, porównywanie przedmiotów – zauważenie wyraźnych różnic: duży-mały.
 2. Orientacja przestrzenna: nazywanie i wskazanie części ciała – noga, ręka, głowa, brzuch, plecy.
 3. Liczenie:  Posługiwanie się liczebnikami głównymi  w dowolnym zakresie.