Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział I

Nauczyciele pracujący w grupie:

Joanna Agnieszka Kęska,
Iwona Kowalczyk
Katarzyna Wojnarowicz

8.00 - 16.00Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
8.00 - 8 .30Zabawy swobodne, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę
8.30 - 8.45Działania porządkowe, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania
8.45 - 9.15Śniadanie
9.15 - 9.30Czynności higieniczne – mycie zębów
9.30 - 9.45Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie planów miesięcznych
9.45 - 10.15II śniadanie, przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.15 - 11.15Pobyt na powietrzu, zabawy swobodne, spacery, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody
11.15 - 11.30W szatni rozbieranie się, czynności higieniczne przed posiłkiem
11.30 - 12.00Zupa obiadowa
12.00 - 13.20Odpoczynek, relaks przy muzyce
13.20 - 13.30Przygotowanie do obiadu
13.30 - 14.00Obiad – II danie
14.00 - 14.30Zajęcia dodatkowe z instruktorami ( rytmika, gimnastyka korekcyjna), zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach
14.30 - 14.45Zabawy ruchowe, przygotowanie do posiłku
14.45 - 15.00Podwieczorek
15.00 - 16.00Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka

 TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

LISTOPAD

LUBIMY OWOCE

 1. „Lubimy warzywa” – gromadzenie okazów warzyw w kąciku tematycznym.
 2. „Na straganie” – teatrzyk z sylwetami do wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy.
 3. Słuchanie wybranych utworów literackich.
 4. Praca plastyczna „Moje ulubione warzywo” – lepienie z plasteliny.
 5. Nauka piosenki „Na marchewki urodziny”, „Witaminki”
 6. Zabawa dydaktyczna „Biało – czerwona”
 7. Wykonanie flagi Polski – malowanie farbami.

PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY

 1. Wysłuchanie wiersza „Przed zimą” – poznanie wyglądu zwierząt przygotowujących się do zimy.
 2. Zabawa ruchowa „Gdzie mieszkają zwierzęta?”
 3. Nauka piosenki „Jeż”, „Idzie zima zła”
 4. Zabawa plastyczna „Orzeszki dla wiewiórki” – lepienie z plasteliny.
 5. „Niedźwiedź, wiewiórka i jeż” –  rozwiązywanie zagadek, wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.
 6. Zabawa dydaktyczna „Zapasy zimowe”
 7. Ilustrowanie ruchem treści wiersza „Sen niedźwiedzia” Marty Olechowskiej, rozwijanie sprawności ruchowej.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania dlaczego do siebie pasują.
 2. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 3. Odczytywanie i odwzorowywanie prostych układów rytmicznych.
 4. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

PAŹDZIERNIK

JESIEŃ W NASZYM OGRODZIE

 1. Zapoznanie z wierszem „Bukieciki” – rozmowa o tym, jak zmienia się drzewo jesienią.
 2. Słuchanie wybranych utworów literackich dla dzieci  o tematyce jesiennej
 3. Obserwacje przyrodnicze podczas spaceru po ogrodzie; oglądanie spadających liści , porównywanie barw i wielkości.
 4. Określanie zjawisk atmosferycznych: pada deszcz, wieje wiatr, pochmurno, słonecznie
 5. Zabawa dydaktyczna „Ubieramy się przed wyjściem do ogrodu”
 6. „Jesienne zabawy”-zabawy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego: układanie ciągów rytmicznych,  jesienne figurki, układanki, klasyfikowanie, zabawy ruchowe z ćwiczeniami oddechowymi, eksperymenty z suszonymi liśćmi
 7. „Jesienne obrazy”:  improwizacje z liśćmi przy muzyce, „kolory jesieni” stemplowanie liści,  „Jesienne drzewo” – praca w zespole (wyklejanie),  zabawa przy muzyce „Kasztanki” KLANZA
 8. Nauka wierszy i piosenek o tematyce jesiennej

LUBIMY OWOCE

 1. „Owocowy teatrzyk” – zabawy inscenizowane z wykorzystaniem  owoców, sylwet: teatrzyk stolikowy w wykonaniu nauczycielki i propozycja zabaw dla dzieci
 2. Słuchanie wybranych utworów literackich
 3. „Jesienne witaminy” – gromadzenie okazów owoców w kąciku tematycznym
 4. Zabawa badawcza „Jaki to owoc?”
 5. Rysunek kredkami „Owoce”
 6. Nauka piosenek: „Małe czerwone jabłuszko”, „Jabłuszko rumiane”
 7. Nauka wiersza „Wpadła gruszka”.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Liczenie. Określanie miejsca przedmiotu za pomocą liczebników porządkowych. Określanie, który z kolei jest wskazany przedmiot, za którym lub przed którym się znajduje.
 2. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych przestrzennych: kula, sześcian oraz używanie ich nazw.
 3. Klasyfikacja, rozdzielanie obiektów w taki sposób, aby tworzyły jednorodne zestawy.
 4. Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego. Konstruowanie i rozgrywanie prostych gier planszowych.

WRZESIEŃ

JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK

 1. „Nasza sala” – zapoznanie sali przedszkolnej, łazienki, kącików zabaw.
 2. „Jestem samodzielny” – kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkiem.
 3.  Zabawy integracyjne „Piłka” – integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 4.  Zabawa dydaktyczna „Nasze umowy”.
 5. Zabawa plastyczna „Malowanie kredkami”
 6. Zapoznanie z piosenkami: „Wszyscy są”, „Kółko graniaste”.

NASZE ZABAWY

 1. Zabawa dydaktyczna „Nasze zabawki”
 2. „Budujemy” – zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków drewnianych i   plastikowych.
 3. Zabawy muzyczno – rytmiczne z wykorzystaniem poznanych piosenek.
 4. Zabawa na spostrzegawczość „Której zabawki brakuje?”
 5. Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg”
 6. Zabawa plastyczna „Malowanie farbami”

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania dlaczego do siebie pasują.
 2. Orientacja przestrzenna: nazywanie i wskazywanie części ciała – noga, ręka, głowa, brzuch, plecy.
 3. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

J. ANGIELSKI

Piosenki:

 • Hello, how are you?
 • Bye, bye see you again
 • Make a circle
 • I see something blue.

Zabawy:

 • Walking, walking
 • Are you sleeping?
 • What is your favourite color?

Słownictwo:

 • Colors: red, blue, yellow, green
 • Polecenia: stand up, sit down, freeze