Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział I

Nauczyciele pracujący w grupie:

Ewelina Czapkowska
Zuzanna Banaszek
Adriana Ankersztajn
Katarzyna Wojnarowicz

8.00 - 16:00Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
8.00 - 8 .20Zabawy swobodne, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę
8.20 - 8.30Działania porządkowe, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania
8.30 - 9.00Śniadanie
9.00 - 9.30Czynności higieniczne, zabawa swobodna
9.30 - 9.50Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie planów miesięcznych
9.50 - 10.00przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.15 - 11.20Pobyt na powietrzu, zabawy swobodne, spacery, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody
11.20 - 11.30W szatni rozbieranie się, czynności higieniczne przed posiłkiem
11.30 - 11.45Zupa obiadowa
12.00 - 13.20Odpoczynek, relaks przy muzyce
13.20 - 13.30Przygotowanie do obiadu
13.30 - 13.50Obiad – II danie
13.50 - 14.25Zajęcia dodatkowe z instruktorami, zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach
14.25 - 14.35Zabawy ruchowe, przygotowanie do posiłku
14.30 - 14.45Podwieczorek
15.00 - 16:00Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka

 TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

PAŹDZIERNIK

DARY JESIENI

 • Spacer po ogrodzie przedszkolnym w poszukiwaniu oznak jesieni – obserwacje i  rozmowy na temat spostrzeżeń związanych
  z widocznymi cechami aktualnej pory roku.
 • Tworzenie kącika przyrodniczego w sali.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w ogrodzie,  gromadzenie materiału przyrodniczego, nazywanie gatunków drzew: kasztanowiec, klon, dąb
 • Opowieść ruchowa  –  „Zbieramy jesienne skarby” – rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie swoich myśli  w sposób niewerbalny
 • „Kasztankowa gra” – zabawy ruchowe przy muzyce KLANZY – rozwijanie wyobraźni, ilustrowanie ruchem opowiedzianych treści, rozpoznawanie tempa w muzyce
 • Zabawa dydaktyczna „Jesienna pogoda” – rozpoznawanie  i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni – eksperymenty
 • Jesienne witaminki – działania kulinarne z wykorzystaniem warzyw i owoców
 • Nauka piosenek: „Wietrzyk – psotnik” , „Kolorowe liście”
 • Działania plastyczne: „Wszystkie kolory jesieni” – Praca plastyczna   z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, „ Jesienne drzewa” – praca plastyczna z wykorzystaniem liści i stempli

NA ULICY

 • Spotkanie i rozmowa z Policjantem – poznanie pracy policjanta i roli jaką pełni w ruchu drogowym, a także wzbudzanie u dzieci zaufania do Policji
 •  ”Co robimy na ulicy?” – rozmowa nt. właściwych i niewłaściwych zachowań na ulicy
 • Zabawa tematyczna „Przejście dla pieszych” – zapoznanie z zasadami przechodzenia przez ulicę w dozwolonych miejscach
 • Zabawa słuchowa „Co słychać na ulicy?” – stworzenie warunków do rozpoznawania i nazywania odgłosów, które można usłyszeć na ulicy
 • Nauka piosenki – „Znak drogowy” – doskonalenie umiejętności zapamiętywania wprowadzonej piosenki
 •  Wspólne wykonanie autek z pudełek po zapałkach lub kremach –  rozwijanie ekspresji twórczej oraz wypowiadanie swoich spostrzeżeń w twórczości plastycznej
 • „Spacer na skrzyżowanie ulic” stworzenie przejścia w sali z wykorzystaniem zestawu Autochodzic – bezpieczne pokonywanie przejścia dla pieszych wg. zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
 • Działania plastyczne: Auta

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 1. Różnicowanie kierunków na kartce: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko.
 2. Rozróżnianie wysokości: wysokie – niskie oraz wielkości: małe – duże, mniejsze – większe.
 3. Układanie rozpoczętego rytmu dwuelementowego.
 4. Rozumienie pojęcia „para”
 5. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę (kasztany, żołędzie, klonowe noski).

WRZESIEŃ

Witaj przedszkole !

 • „Nasza sala”- powitanie dzieci po wakacjach  i zapoznanie z nową salą, jej wyposażeniem i kącikami; odnajdywanie znaczka rozpoznawczego w różnych miejscach w sali i szatni
 • Zabawa słowna – „Poznajemy przedszkole i nowych kolegów” – Tworzenie warunków sprzyjających wejściu do grupy nowego dziecka
 • Zabawy integracyjne :„ Powitanie”- przy muzyce witamy się na różne sposoby: machamy do siebie dłońmi, kłaniamy się główką itp.Zabawa kołowa „Balonik”- próby wiązania koła; „Moje imię” – zabawa z wykorzystaniem przytulanki lub piłki –  zabawa kołowa – toczenie piłki do wybranego kolegi lub koleżanki
 • Zapoznanie z literaturą o tematyce przedszkolnej
 • „Kodeks grupowy” – wspólne ustalenie umów i zasad  obowiązujących w grupie; wypowiedzi dzieci na temat bezpiecznych zachowań na terenie przedszkola
 • „Dzień w przedszkolu” – słuchanie wiersza  Cz. Janczarskiego –  Zapoznanie i utrwalenie dzieci z rytmem dnia inspirowane literaturą dziecięcą
 • „Jestem sobie przedszkolaczek” – słuchanie piosenki, zabawa taneczna przy piosence
 • Utrwalenie rytmu dnia oraz imion dzieci z grupy
 • Tworzenie miłej atmosfery sprzyjającej integracji dzieci
 • Działania plastyczne: malowanie na temat dowolny – tworzenie okazji  do doświadczeń plastycznych;
 • Zabawy plastyczne z wykorzystaniem ciasto liny i plasteliny – rozwijanie małej motoryki podczas zabawy plastycznej