Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział I

Nauczyciele pracujący w grupie:

Joanna Agnieszka Kęska,
Iwona Kowalczyk
Katarzyna Wojnarowicz

8.00 - 16.00Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
8.00 - 8 .30Zabawy swobodne, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę
8.30 - 8.45Działania porządkowe, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania
8.45 - 9.15Śniadanie
9.15 - 9.30Czynności higieniczne – mycie zębów
9.30 - 9.45Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie planów miesięcznych
9.45 - 10.15II śniadanie, przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.15 - 11.15Pobyt na powietrzu, zabawy swobodne, spacery, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody
11.15 - 11.30W szatni rozbieranie się, czynności higieniczne przed posiłkiem
11.30 - 12.00Zupa obiadowa
12.00 - 13.20Odpoczynek, relaks przy muzyce
13.20 - 13.30Przygotowanie do obiadu
13.30 - 14.00Obiad – II danie
14.00 - 14.30Zajęcia dodatkowe z instruktorami ( rytmika, gimnastyka korekcyjna), zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach
14.30 - 14.45Zabawy ruchowe, przygotowanie do posiłku
14.45 - 15.00Podwieczorek
15.00 - 16.00Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka

 TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ

JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK

 1. „Nasza sala” – zapoznanie sali przedszkolnej, łazienki, kącików zabaw.
 2. „Jestem samodzielny” – kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkiem.
 3.  Zabawy integracyjne „Piłka” – integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 4.  Zabawa dydaktyczna „Nasze umowy”.
 5. Zabawa plastyczna „Malowanie kredkami”
 6. Zapoznanie z piosenkami: „Wszyscy są”, „Kółko graniaste”.

NASZE ZABAWY

 1. Zabawa dydaktyczna „Nasze zabawki”
 2. „Budujemy” – zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków drewnianych i   plastikowych.
 3. Zabawy muzyczno – rytmiczne z wykorzystaniem poznanych piosenek.
 4. Zabawa na spostrzegawczość „Której zabawki brakuje?”
 5. Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg”
 6. Zabawa plastyczna „Malowanie farbami”

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania dlaczego do siebie pasują.
 2. Orientacja przestrzenna: nazywanie i wskazywanie części ciała – noga, ręka, głowa, brzuch, plecy.
 3. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

J. ANGIELSKI

Piosenki:

 • Hello, how are you?
 • Bye, bye see you again
 • Make a circle
 • I see something blue.

Zabawy:

 • Walking, walking
 • Are you sleeping?
 • What is your favourite color?

Słownictwo:

 • Colors: red, blue, yellow, green
 • Polecenia: stand up, sit down, freeze