Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział I

Nauczyciele pracujący w grupie:

Katarzyna Bachura,
Iwona Kowalczyk
Katarzyna Wojnarowicz

8.00 - 16.00Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
8.00 - 8 .30Zabawy swobodne, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę
8.30 - 8.45Działania porządkowe, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania
8.45 - 9.15Śniadanie
9.15 - 9.30Czynności higieniczne – mycie zębów
9.30 - 9.45Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie planów miesięcznych
9.45 - 10.15II śniadanie, przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.15 - 11.15Pobyt na powietrzu, zabawy swobodne, spacery, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody
11.15 - 11.30W szatni rozbieranie się, czynności higieniczne przed posiłkiem
11.30 - 12.00Zupa obiadowa
12.00 - 13.20Odpoczynek, relaks przy muzyce
13.20 - 13.30Przygotowanie do obiadu
13.30 - 14.00Obiad – II danie
14.00 - 14.30Zajęcia dodatkowe z instruktorami ( rytmika, gimnastyka korekcyjna), zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach
14.30 - 14.45Zabawy ruchowe, przygotowanie do posiłku
14.45 - 15.00Podwieczorek
15.00 - 16.00Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka

 TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

MAJ

ZNAMY RÓŻNE ZWIERZĘTA

 1. Wysłuchanie wiersza „Mój piesek”
 2. Zapoznanie z  piosenką „Piesek Tereski”
 3. Zajęcia plastyczne „Piesek” metodą origami z kół.
 4. Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta w lesie”
 5. Praca z obrazkiem „Kocie zabawy”
 6. Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta na wsi”
 7. Zabawa słuchowa „Czyj to głos?”
 8. Zabawa ruchowa „Zwierzątka na podwórku” wg. pomysłu nauczycielki.

MAMA I TATA SĄ WAŻNI

 1. Wysłuchanie bajki „Rodzinna wycieczka”
 2. Zabawa dydaktyczna „Moi Rodzice”
 3. Zapoznanie z piosenką „Piosenka dla mamy”.
 4. Zabawa matematyczna „Kwiaty dla mamy”
 5.  Ilustrowanie ruchem treści wiersza „Z moim Tatą”
 6. Zabawa dydaktyczna „Co zmieniło miejsce?”
 7. Zajęcia plastyczne „Mama i Tata”
 8.  Zabawa słowna „Rodzice i dzieci”
 9. Występ z okazji dnia Mamy i Taty.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania dlaczego do siebie pasują.
 2. Odczytywanie i odwzorowywanie prostych układów rytmicznych.
 3. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
 4. Różnicowanie wielkości: małe, duże, mniejsze, większe.

KWIECIEŃ

PRZYSZŁA WIOSNA

 1. Spacer po ogrodzie przedszkolnym, szukanie pierwszych oznak wiosny.
 2. Słuchanie wierszyków i opowiadań o wiośnie.
 3. Opowieść ruchowa „Na wiosennym spacerze”.
 4. Nauka piosenek o wiośnie: „Miś i pszczoły”, „Maszeruje wiosna”.
 5. Wiosenne zagadki obrazkowe i słowne.
 6. Zajęcia plastyczne: Kolorowa wiosna –  malowanie farbami, Wiosenne kwiaty – orgiami z kółek.
 7. Rozmowy wokół tematu: Wielkanocny czas
 8. Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do świąt”,
 9. Historyjka obrazkowa „Przygoda pisanek”,
 10. „Wielkanocne pisanki”- wyklejanka.

ZWIERZĘTA DOMOWE

 1. Inscenizacja wybranych  wierszyków i opowiadań o zwierzętach.
 2. Oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta domowe.
 3. Zabawa dydaktyczna „Gdzie ukryły się zwierzęta?”.
 4. Zapoznanie z piosenką: Zwierzęta domowe.
 5. Zorganizowanie spotkania z właścicielem  kota i psa.
 6. Rozmowy na temat kotów i psów.
 7. Zabawy naśladowcze inspirowane spotkaniem.
 8. Praca plastyczna wokół tematu.
 9. Zagadki o zwierzętach.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Porozumiewanie się co do miejsca dziecka w przestrzeni i położenia przedmiotów, które się wokół niego znajdują.
 2.  Liczenie palców i próby wdrażania dzieci do liczenia na palcach.
 3. Wdrażanie dzieci do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.

angielski kwiecień

MARZEC

PODRÓŻE PO ŚWIECIE- INDIE – realizacja projektu wewnętrznego

 1. Zorganizowanie kącika tematycznego – Indie.
 2. Warsztaty dla dzieci pt. „Kolorowe Indie”: Jak wygląda życie nad Gangesem?, Czym bawią się hinduskie dzieci? Jak umyć zęby bez szczoteczki i pasty?
 3. Słuchanie baśni i bajek w oparciu o temat.
 4. Zabawy parateatralne zainspirowane bajkami hinduskimi.
 5. Spotkania z gośćmi nt. Indii.
 6. Rozmowy przy zdjęciach i ilustracjach związanych z tematem.
 7. Zapoznanie z piosenką pt. „W kolorowych Indiach”.
 8. Indyjskie rytmy – zabawy inspirowane muzyką hinduską.
 9. Kuchnia  indyjska– wspólne gotowanie gościem indyjskiego dania
 10. Tworzenie wraz z dziećmi opowieści ruchowej „Wyprawa nad Rzekę Ganges”.
 11. „Zwierzęta Indii” – wykonanie dekoracji do sali podczas „popołudnia z rodzicami”.
 12. Działania plastyczne: Rzeka Ganges – kolaż, Malowanie farbami wokół tematu.
 13. Udział w spektaklu o Indiach.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych oraz używanie ich nazw: koło, kwadrat, trójkąt.
 2. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, używając zwrotów: wyżej, niżej, bliżej, dalej.
 3. Klasyfikacja- wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
 4. Rytmy – skupienie uwagi na szeregach i wychwytywanie powtarzających się układów rytmicznych.

Język angielski

LUTY

INSTRUMENTY MUZYCZNE

 1. „Kącik muzyczny” – zapoznanie z instrumentami.
 2. „Co to jest muzyka?” – burza mózgów
 3. Zabawa dydaktyczna „Instrumenty muzyczne”.
 4. Teatrzyk sylwet w oparciu o wiersz A. Kamieńskiej „Koncert”
 5. Zabawa słuchowa „Co jeszcze wydaje dźwięki?”
 6. Zajęcia plastyczne „Instrumenty” – wyklejanie kawałkami kolorowego papieru.
 7. Zapoznanie z piosenką „Piosenka o instrumentach.”
 8. Zabawa ruchowa „Nasza orkiestra”

NASZE ULUBIONE BAJKI

 1. Zabawa dydaktyczna „Ulubione bajki”
 2. Wysłuchanie wiersza”Moje bajki” B. Szelągowska.
 3. „Jaś i Małgosia” – zabawa pantomimiczna wg metody Kniessów.
 4. Zapoznanie z piosenką „Krasnoludki”.
 5. Zabawa dydaktyczna „Koszyczek Czerwonego Kapturka”.
 6. Zajęcia plastyczne „Nasze ulubione bajki” – kolaż.
 7. Zabawa matematyczna „Siedmiu krasnoludków”
 8. Zabawa dydaktyczna „Bajki i baśnie”.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania dlaczego do siebie pasują.
 2. Odczytywanie i odwzorowywanie prostych układów rytmicznych.
 3. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

STYCZEŃ

ZIMOWY CZAS

 1. Stworzenie w sali kącika zimowego książki, ilustracje, przytulanki itp.
 2. Rozmowa na temat własnych przeżyć związanych z tą porą roku.
 3. Oglądanie zdjęć , ilustracji przedstawiające zabawy zimowe.
 4. Nauka piosenek „Tak się zachmurzyło”, „Nasza zima zła”.
 5. Zabawa słowna „Zima jest…?”.
 6. Zabawy ruchowe w ogrodzie na śniegu.
 7. Zabawy badawcze „Jaki jest śnieg?”, „Topnienie lodu”.
 8. Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do zimy?”.
 9.  Zajęcia plastyczne „Bałwanek”- origami”, „Zimowy krajobraz”- kolaż.

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 1. Słuchanie i rozmowa na temat opowiadania pt. „Opowieść o babci i dziadku”.
 2. Zabawa słowna „Moja babcia jest…?” , „Mój dziadek jest…?”.
 3. Opowieść ruchowa „Odwiedzinki u rodzinki”.
 4. Nauka wybranych wierszy i piosenek o babci i dziadku.
 5. Laurka dla babci i dziadka.
 6. Udział w programie artystycznym z okazji Święta Babci i Dziadka.
 7. Wspólny poczęstunek i obdarowanie najbliższych podarkami.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Rytmy- rytmiczna organizacja czasu- uświadomienie dzieciom stałych następstw czasowych (dzień-noc, pory roku).
 2. Liczenie – ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętność dodawania i odejmowania w możliwie szerokim zakresie ale stosownie do indywidualnych możliwości dzieci.
 3. Równoliczność w sytuacjach życiowych: nakrywanie do stołu, rozdawanie jabłek, kredek, szarf itp.

GRUDZIEŃ

ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY

 1. Wysłuchanie bajki pt: „Miś Anatol idzie na bal.”
 2. Zapoznanie z piosenką „Idzie zima zła
 3. Zajęcia plastyczne „Jeżyk” lepienie z masy solnej jeżyka.
 4. Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta w lesie”
 5. Praca z obrazkiem „Co to za zwierzę?”
 6. Inscenizacja wiersza „Kolczasty jeżyk”
 7. Ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz „Jeżyk i wiewiórka”.
 8. Zabawa ruchowa „Wyprawa do lasu” wg. pomysłu nauczycielki.
 9. Zabawa dydaktyczna „Zapasy wiewiórki”

CZEKAMY NA MIKOŁAJA

 1. Zapoznanie z piosenką „Co przyniesie Mikołaj?”
 2. Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, kogo rysuję?”
 3. „Świąteczna choinka” – dekorowanie choinki w sali.
 4. Zabawa matematyczna „Śniegowe gwiazdki”
 5. Zajęcia plastyczne „Mikołaj”
 6. Wysłuchanie wiersza „Gdzie jest Mikołaj?”
 7. Zapoznanie z piosenką „Stoi tu choinka”
 8. Praca plastyczna „Łańcuch choinkowy”
 9. Zabawa dydaktyczna „Worek Mikołaja”
 10. Ilustrowanie ruchem treści wiersza „Mikołaj”

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania
 2. dlaczego do siebie pasują.
 3. Odczytywanie i odwzorowywanie prostych układów rytmicznych.
 4. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

LISTOPAD

POLSKA

 1. Prezentacja filmu animowanego pt. „Polak Mały” – o polskich symbolach narodowych.
 2. Opowieść ruchowa „Wyruszamy na wycieczkę po Polsce”.
 3. Zabawa słowna „Polska to…?”.
 4. Nauka fragmentu wiersza „Kto Ty jesteś?”.
 5. Teatrzyk na podstawie Legendy o Syrence Warszawskiej.
 6. Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do Warszawy?”.
 7. Flaga Polski- zajęcia plastyczne.

KOLORY

 1. Opowiadanie o kolorach wg pomysłu nauczycielki.
 2. Zabawa  ruchowa „Znajdź kolor”.
 3. Zabawa dydaktyczna: „Co pasuje do koloru…?”.
 4. Zapoznanie z piosenkami: „Kolorowy deszcz”, „Kolorowe kredki”.
 5. Praca plastyczna „Kolorowy parasol”.
 6. Zabawa kolorami: farbowanie wody, łączenie kolorów.
 7. Kolorowa paleta – zagadki o kolorach.
 8. Dzień Koloru w przedszkolu: wymyślenie grupowego hasła z kolorem, prezentowanie stroju do wybranego koloru, zabawy z kolorową chustą, piłką, twisterem itp., kolorowy poczęstunek.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
 2.   Przyczyna i skutek – ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie są.
 3.  Ustalenie równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu.

I- j angielski

PAŹDZIERNIK

JESIEŃ

 1. Obserwacje  przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym. Spontaniczne rozmowy z dziećmi nt. aktualnej pory roku.
 2. Zorganizowanie kącika „Dary  jesieni”- zabawy z wykorzystaniem kasztanów i żołędzi.
 3. Nauka wiersza B. Kossuth „Jesienne liście”.
 4. Zabawy przy piosenkach „Kasztanek”, „Kolorowe liście”.
 5. Inscenizacja opowiadania pt. „List od złotej jesieni” , „Jesienna przygoda Tuptusia”
 6. Ćwiczenia oddechowe „Spadające liście”.
 7. Zabawy w rysowanie i malowanie: „Kolorowe liście”,  „Jesienne drzewa”.

OWOCE I WARZYWA SĄ SMACZNE I ZDROWE

 1. Teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza J. Brzechwa „Na straganie”. Zabawy inscenizowane.
 2. Stworzenie ekspozycji warzyw i owoców w kąciku przyrodniczym- utrwalanie nazw warzyw i owoców.
 3. Zabawa dydaktyczna „Zaczarowany koszyczek” rozróżnianie owoców przez  dotyk.
 4. Nauka piosenki „Małe czerwone jabłuszko”.
 5. Zabawy tematyczne w kąciku kuchennym inspirowane omawianym tematem.A
 6. Zabawa ruchowa „W sadzie” wg pomysłu nauczycielki.
 7. Lepienie z plasteliny ulubionych owoców i warzyw inspirowanych wierszem B. Formy pt.„Owoce”.
 8. Zabawa w stemplowanie owocami.
 9. Zagadki obrazkowe i słowne o owocach i warzywach.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych oraz używanie ich nazw: koło, kwadrat, trójkąt.
 2. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, używając zwrotów: wyżej, niżej, bliżej, dalej.
 3. Klasyfikacja- wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
 4. Liczenie:  Posługiwanie się liczebnikami głównymi  w dowolnym zakresie.

WRZESIEŃ

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

 1. Wspólne wejście do grupy z rodzicami,  proponowanie wspólnej zabawy. Swobodne rozmowy  na dowolne tematy .
 2. Zabawy integracyjne z piłką: „Krążąca piłka”, „Potocz piłkę”.
 3. Nauka piosenek ilustrowanych gestami „Witam cię”, „W naszym przedszkolu”.
 4. Zabawa dydaktyczna „ Nasze umowy” z użyciem obrazków.
 5. Zabawy paluszkowe.
 6. Rysowanie kredkami pastelowymi w/g pomysłu dzieci.

NASZE ZABAWY

 1. Zabawy swobodne wg pomysłu dzieci.
 2. Rozmowa z dziećmi nt. ulubionej zabawki.
 3. Zabawa dydaktyczna „ Której zabawki brakuje?”.
 4. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków i piasku.
 5. Zabawy muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem poznanych piosenek.
 6. Malowanie farbami na dowolny temat.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Porównywanie, grupowanie przedmiotów: kojarzenie nazwy z przedmiotami, porównywanie przedmiotów – zauważenie wyraźnych różnic: duży-mały.
 2. Orientacja przestrzenna: nazywanie i wskazanie części ciała – noga, ręka, głowa, brzuch, plecy.
 3. Liczenie:  Posługiwanie się liczebnikami głównymi  w dowolnym zakresie.