Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział I

Nauczyciele pracujący w grupie:

Joanna Agnieszka Kęska,
Iwona Kowalczyk
Katarzyna Wojnarowicz

8.00 - 16.00Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
8.00 - 8 .30Zabawy swobodne, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę
8.30 - 8.45Działania porządkowe, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania
8.45 - 9.15Śniadanie
9.15 - 9.30Czynności higieniczne – mycie zębów
9.30 - 9.45Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie planów miesięcznych
9.45 - 10.15II śniadanie, przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.15 - 11.15Pobyt na powietrzu, zabawy swobodne, spacery, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody
11.15 - 11.30W szatni rozbieranie się, czynności higieniczne przed posiłkiem
11.30 - 12.00Zupa obiadowa
12.00 - 13.20Odpoczynek, relaks przy muzyce
13.20 - 13.30Przygotowanie do obiadu
13.30 - 14.00Obiad – II danie
14.00 - 14.30Zajęcia dodatkowe z instruktorami ( rytmika, gimnastyka korekcyjna), zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach
14.30 - 14.45Zabawy ruchowe, przygotowanie do posiłku
14.45 - 15.00Podwieczorek
15.00 - 16.00Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka

 TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

W okresie pandemii praca prowadzona jest zdalnie. Nauczycielki z oddziału i specjalistki współpracują z Rodzicami, kontaktują się mailowo i telefonicznie oraz pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Aktualnościach.

MARZEC

KOSMOS

 1. „Dzień i noc” – rozmowa przy obrazku, wypowiedzi dzieci na temat cech charakterystycznych dla dnia i nocy K3, K1, K2
 2. „Wędrówka Słońca po niebie” – obserwacje i prowadzenie rozmów na temat zmian położenia Słońca i padania promieni słonecznych K5, K2. K3
 3. Zabawa badawcza w ogrodzie „Narysuj mój cień”- zabawa w parach K5, K8, K1
 4. Zapoznanie z bajką Iwony Rup „Radek w kosmosie” K1, K3
 5. Oglądanie modelu kuli ziemskiej – globusa, oglądanie ilustracji przedstawiającej Układ Słoneczny, zabawa ruchowa przy muzyce „Taniec planet wokół Słońca” K3, K1, K7, K8
 6. Zabawy pantomimiczne i opowieści ruchowe służące poszerzaniu słownictwa dotyczącego tematu K8, K5, K7
 7. Nauka wierszy i piosenek K5, K8
 8. Warsztaty „Gwiezdne opowieści” prezentacja w objazdowym planetarium K1, K3, K4, K7
 9. Działania plastyczne i konstrukcyjne” K8, K1, K7: Rakieta – budowanie konstrukcji z pudełek i kartonów różnej wielkości, „W kosmosie” – wyklejanka z kolorowego papieru połączona z rysunkiem

ENERGIA WOKÓŁ NAS

 1. Inscenizacja wiersza „Świetlik”, rozmowa o przygodach bohatera K1, K3, K7
 2. Wybrane propozycje z programu „Warszawska energia” K1, K3, K5, K7: Energia w nas – zabawy: Czerpiemy energię słońca, Przekazujemy energię, Energia dobrych słów, Energia wokół nas – elektryczna, słońca, wody, wiatru
 3. Warsztaty badawcze prowadzone przez koordynatora programu Warszawska Energia „Gdzie jest energia czyli prąd?” K7, K1, K3
 4. Nauka wybranych wierszy i piosenek K5, K8
 5. Działania plastyczne: K7, K3, K5: Praca zespołowa „Konstruujemy makietę placu zabaw” – działania metodą projektu;
 6. Spotkanie z elektrykiem – projektowanie oświetlenia energooszczędnego na wykonanej makiecie placu zabaw K1, K3, K4, K5, K7, K8

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Kształtowanie orientacji przestrzennej. Umiejętność poruszania się we wskazanym kierunku np. do przodu, cofnąć się.
 2. Ustalanie wyniku dodawania i odejmowania poprzez działanie na konkretnych przedmiotach – dokładając i odkładając elementy w zakresie 3.
 3. Rozpoznawanie kształtów geometrycznych. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych płaskich oraz używanie ich nazw: koło, trójkąt, kwadrat
 4. Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu. Dostrzeganie regularności rytmu w danym układzie – np. zabawa dzień i noc

LUTY

ZIMOWY KARNAWAŁ

 1. „Zima w literaturze” słuchanie wierszy i opowiadań o tematyce zimowej. Zorganizowanie kącika książki tematycznej (K1, K5)
 2. „Zima w obrazach” oglądanie ilustracji i fotografii o tematyce zimowej(K4, K8)
 3. Podczas popołudnia z rodzicami tworzenie prac plastycznych techniką colage z różnorodnego materiału nt. „Zima, na którą czekamy” (K6, K7, K3, K8)
 4. „Dzień Zimy” – udział dzieci w imprezie przedszkolnej (K8, K2, K5, K6)
 5. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych podczas pobytu w ogrodzie i obserwacji krajobrazu za oknem; zabawy badawcze w ogrodzie oparte na panujących zjawiskach tj: wiatr, mróz, deszcz, śnieg (K7, K1, K3)
 6. Słuchanie opowiadań nawiązujących do przedszkolnych tradycji karnawałowych (K1,  K2)
 7. Zabawy ruchowo – taneczne przy muzyce; ruch spontaniczny i sugerowany oraz własne improwizacje ruchowe (K7, K8)
 8. Nauka piosenek : „Bal w przedszkolu” oraz „Dzwonią koraliczki”(K5, K4)
 9. „Kolorowe baloniki” – wykonanie prac plastycznych do dekoracji sali (K7, K8)
 10. Udział dzieci w przedszkolnej zabawie karnawałowej; wspólna zabawa taneczna całej społeczności przedszkolnej (K1, K5, K6)

PROJEKT „PODRÓŻE PO ŚWIECIE – WIELKA BRYTANIA”

 1. Wskazanie położenia Wielkiej Brytanii i Polski na globusie Organizowanie kącików tematycznych w sali: literatura,  albumy,  fotografie,  mapy, pamiątki (K3, K1, K8, K6, K4)
 2. Organizowanie spotkań z gośćmi:

– Spotkanie  z bibliotekarką  Biblioteki Nr 24 nt. brytyjskie historie

– Prezentacja pamiątek z podróży do Wielkiej Brytanii przez  rodziców dzieci.K1, K3, K6, K2, K7, K8)

 1. Zapoznanie z książkami  o Wielkiej Brytanii: oglądanie przewodników, albumów, atlasów,   encyklopedii (K1, K3, K7, K8)

– „Przygody Misia Paddingtona” zabawy z elementami pantomimy, opowieści ruchowe,

–  „Pakujemy walizkę do podróży” zabawa naśladowcza

– Zabawy ruchowe: „Ruch uliczny w Londynie”, „Ustaw się w kolejce do autobusu”,

– Przygotowanie kanapki z marmoladą „- zabawa kulinarna

– Tańce przy muzyce wg Klanzy

– Zabawy z piosenkami w języku angielskim

– „Kropelki” doświadczenia z wodą (K1, K3, K5, K6, K2, K7,K8)

 1. Proponowanie działań plastycznych:

–  „Panorama Londynu” – tworzenie obrazu techniką stemplowania farbami

– Ozdabianie parasoli

– „Serwis do herbaty z mlekiem”  lepienie filiżanek z ciastoliny (K1, K3, K5, K6, K2,K7,K8)

 1. Przygotowanie do spektaklu:

– zapoznanie z wybranym utworem literatury dla dzieci („Miś Paddington”)

– tworzenie opowieści ruchowych dla dzieci,

– wymyślanie prezentacji, zadań ruchowych i zręcznościowych,

– tworzenie układów tanecznych,

– wykonywanie elementów scenografii. (K1, K3, K5, K6, K2, K7,K8)

 1. Prezentacja spektaklu:

–  Udział dzieci i nauczycieli w spektaklu pt. „Podróż do Wielkiej Brytanii” w ramach

 1. Przeglądu Teatralnego dla Przedszkolaków „Lalka i Ja”.

– Prezentacja spektaklu rodzicom

– Prezentacja spektaklu zaproszonym gościom ze środowiska lokalnego (K1, K3, K5, K6, K2, K7,K8)

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH.

 1. Posługiwanie się liczebnikami głównymi. Wskazywanie gestem lub dotykanie palcem kolejnych przedmiotów i wypowiadanie właściwych liczebników.
 2. Rozpoznawanie kształtów geometrycznych. Tworzenie kompozycji z różnych figur geometrycznych bez ich nazywania.
 3. Dostrzeganie powtarzalności układów następstw czasu. Dostrzeganie, co powtarza się w szeregu ułożonych przedmiotów i kontynuowanie występujących w danym układzie regularności poprzez dokładanie
 4. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw. Ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie są.

Angielski luty docx

STYCZEŃ

PTAKI SĄ GŁODNE

 1. Wysłuchanie wybranych wierszy „Ptaszki i dzieci”, „Ptasia rodzina” o tematyce ptaków.  Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie.
 2. Zapoznanie z piosenką „Ptaszki zimową porą”.
 3. Zajęcia plastyczne „Wrona” malowanie farbami.
 4. Zabawa matematyczna „Goście w karmniku”
 5. Praca z obrazkiem „Ptaki”
 6. Zabawy ruchowe: „Lecą ptaki”, „Ptaki na gałęzi”
 7. Zabawa słuchowa „Ptasie odgłosy”

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

 1. Wysłuchanie wierszy i opowiadań o Babci i Dziadku, dostrzeganie ich roli w życiu rodzinnym.
 2. Zabawa dydaktyczna „Moi Dziadkowie” budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie o swoich Dziadkach.
 3. Zapoznanie z piosenką „Piosenka dla babci i dziadka”.
 4. Zabawa matematyczna „Kwiaty dla mamy”
 5. Ilustrowanie ruchem treści wiersza „Ciasto dla babci i dziadka”
 6. Zabawa dydaktyczna „Kto zmienił miejsce?”
 7. Zajęcia plastyczne „Serce dla Babci i Dziadka”
 8. Zabawa tematyczna „U babci i dziadka”
 9. Uroczysty występ z okazji dnia Babci i Dziadka.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego do siebie pasują. Stosowanie określeń: pod, nad, obok, na.
 2. Odczytywanie i odwzorowywanie prostych układów rytmicznych.
 3. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
 4. Różnicowanie wielkości: małe, duże, mniejsze, większe.

JĘZYK ANGIELSKI
angielski styczeń gr

GRUDZIEŃ

PRZYJEDŹ DO NAS, MIKOŁAJU!

 1. Zorganizowanie kącika Książki świątecznej (rozwój kompetencji: 1, 2)
 2. Słuchanie wybranych wierszy i opowiadań ukazujących postać Mikołaja (K: 1, 5)
 3. Podczas popołudnia z rodzicami wspólne przygotowanie dekoracji świątecznych oraz dekorowanie przedszkolnej choinki (K: 6, 7, 8)
 4. Zabawy ruchowe: Zaprzęgi, Na lodowisku ( K: 1, 5, 8)
 5. Opowieść ruchowa:  Podróż Świętego Mikołaja ( K: 1, 5, 8)
 6. Nauka piosenki: Mikołaj nocą wędruje (K: 3, 5, 8)
 7. Działania plastyczne: Mikołaj – portret stemplowany dłonią, farby (K: 1, 7, 8)
 8. Spotkanie z Mikołajem w przedszkolu – udział dzieci w uroczystości choinkowej (K: 1,5, 8)

ŚWIĄTECZNE OPOWIEŚCI

 1. Wspólne wybieranie miejsca i ubieranie choinki w sali (K: 2, 6, 7)
 2. Słuchanie wierszy i opowiadań o tematyce świątecznej, służących poznawaniu tradycji świątecznych (K: 1, 5, 6 )
 3. Nauka piosenki „ Wesoła choinka” (K: 3, 5, 8)
 4. Nauka i słuchanie kolęd: Przybieżeli do Betlejem, Lulajże, Jezuniu (K: 3, 5, 6, 8)
 5. Działania plastyczne: Choinka- wyklejanka przestrzenna; Bombki – wyklejanka płaska (K: 1, 8)
 6. Akcja „Wysłuchaj z Misiem bajeczki” nawiązująca do inicjatywy ” Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – miś przedszkolny słucha wraz z dziećmi bajek czytanych przed snem przez rodziców (K: 1, 5, 6)

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Liczenie. Posługiwanie się liczebnikami głównymi. Wskazywanie gestem lub dotykanie palcem kolejnych przedmiotów i wypowiadanie właściwych liczebników.
 2.  Rozpoznawanie kształtów geometrycznych. Tworzenie kompozycji z różnych figur geometrycznych bez ich nazywania.
 3. Dostrzeganie powtarzalności układów następstw czasu. Dostrzeganie, co powtarza się w szeregu ułożonych przedmiotów i kontynuowanie występujących w danym układzie regularności poprzez dokładanie
 4. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw. Ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie są.

LISTOPAD

LUBIMY OWOCE

 1. „Lubimy warzywa” – gromadzenie okazów warzyw w kąciku tematycznym.
 2. „Na straganie” – teatrzyk z sylwetami do wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy.
 3. Słuchanie wybranych utworów literackich.
 4. Praca plastyczna „Moje ulubione warzywo” – lepienie z plasteliny.
 5. Nauka piosenki „Na marchewki urodziny”, „Witaminki”
 6. Zabawa dydaktyczna „Biało – czerwona”
 7. Wykonanie flagi Polski – malowanie farbami.

PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY

 1. Wysłuchanie wiersza „Przed zimą” – poznanie wyglądu zwierząt przygotowujących się do zimy.
 2. Zabawa ruchowa „Gdzie mieszkają zwierzęta?”
 3. Nauka piosenki „Jeż”, „Idzie zima zła”
 4. Zabawa plastyczna „Orzeszki dla wiewiórki” – lepienie z plasteliny.
 5. „Niedźwiedź, wiewiórka i jeż” –  rozwiązywanie zagadek, wiązanie opisu słownego z treścią obrazka.
 6. Zabawa dydaktyczna „Zapasy zimowe”
 7. Ilustrowanie ruchem treści wiersza „Sen niedźwiedzia” Marty Olechowskiej, rozwijanie sprawności ruchowej.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania dlaczego do siebie pasują.
 2. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.
 3. Odczytywanie i odwzorowywanie prostych układów rytmicznych.
 4. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

PAŹDZIERNIK

JESIEŃ W NASZYM OGRODZIE

 1. Zapoznanie z wierszem „Bukieciki” – rozmowa o tym, jak zmienia się drzewo jesienią.
 2. Słuchanie wybranych utworów literackich dla dzieci  o tematyce jesiennej
 3. Obserwacje przyrodnicze podczas spaceru po ogrodzie; oglądanie spadających liści , porównywanie barw i wielkości.
 4. Określanie zjawisk atmosferycznych: pada deszcz, wieje wiatr, pochmurno, słonecznie
 5. Zabawa dydaktyczna „Ubieramy się przed wyjściem do ogrodu”
 6. „Jesienne zabawy”-zabawy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego: układanie ciągów rytmicznych,  jesienne figurki, układanki, klasyfikowanie, zabawy ruchowe z ćwiczeniami oddechowymi, eksperymenty z suszonymi liśćmi
 7. „Jesienne obrazy”:  improwizacje z liśćmi przy muzyce, „kolory jesieni” stemplowanie liści,  „Jesienne drzewo” – praca w zespole (wyklejanie),  zabawa przy muzyce „Kasztanki” KLANZA
 8. Nauka wierszy i piosenek o tematyce jesiennej

LUBIMY OWOCE

 1. „Owocowy teatrzyk” – zabawy inscenizowane z wykorzystaniem  owoców, sylwet: teatrzyk stolikowy w wykonaniu nauczycielki i propozycja zabaw dla dzieci
 2. Słuchanie wybranych utworów literackich
 3. „Jesienne witaminy” – gromadzenie okazów owoców w kąciku tematycznym
 4. Zabawa badawcza „Jaki to owoc?”
 5. Rysunek kredkami „Owoce”
 6. Nauka piosenek: „Małe czerwone jabłuszko”, „Jabłuszko rumiane”
 7. Nauka wiersza „Wpadła gruszka”.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Liczenie. Określanie miejsca przedmiotu za pomocą liczebników porządkowych. Określanie, który z kolei jest wskazany przedmiot, za którym lub przed którym się znajduje.
 2. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych przestrzennych: kula, sześcian oraz używanie ich nazw.
 3. Klasyfikacja, rozdzielanie obiektów w taki sposób, aby tworzyły jednorodne zestawy.
 4. Kształtowanie odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego. Konstruowanie i rozgrywanie prostych gier planszowych.

WRZESIEŃ

JESTEM SOBIE PRZEDSZKOLACZEK

 1. „Nasza sala” – zapoznanie sali przedszkolnej, łazienki, kącików zabaw.
 2. „Jestem samodzielny” – kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – mycie rąk po zabawie i przed posiłkiem.
 3.  Zabawy integracyjne „Piłka” – integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 4.  Zabawa dydaktyczna „Nasze umowy”.
 5. Zabawa plastyczna „Malowanie kredkami”
 6. Zapoznanie z piosenkami: „Wszyscy są”, „Kółko graniaste”.

NASZE ZABAWY

 1. Zabawa dydaktyczna „Nasze zabawki”
 2. „Budujemy” – zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków drewnianych i   plastikowych.
 3. Zabawy muzyczno – rytmiczne z wykorzystaniem poznanych piosenek.
 4. Zabawa na spostrzegawczość „Której zabawki brakuje?”
 5. Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg”
 6. Zabawa plastyczna „Malowanie farbami”

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania dlaczego do siebie pasują.
 2. Orientacja przestrzenna: nazywanie i wskazywanie części ciała – noga, ręka, głowa, brzuch, plecy.
 3. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

J. ANGIELSKI

Piosenki:

 • Hello, how are you?
 • Bye, bye see you again
 • Make a circle
 • I see something blue.

Zabawy:

 • Walking, walking
 • Are you sleeping?
 • What is your favourite color?

Słownictwo:

 • Colors: red, blue, yellow, green
 • Polecenia: stand up, sit down, freeze