Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział I

Nauczyciele pracujący w grupie:

Katarzyna Bachura,
Iwona Kowalczyk
Katarzyna Wojnarowicz

8.00 - 16.00Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
8.00 - 8 .30Zabawy swobodne, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę
8.30 - 8.45Działania porządkowe, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania
8.45 - 9.15Śniadanie
9.15 - 9.30Czynności higieniczne – mycie zębów
9.30 - 9.45Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie planów miesięcznych
9.45 - 10.15II śniadanie, przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.15 - 11.15Pobyt na powietrzu, zabawy swobodne, spacery, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody
11.15 - 11.30W szatni rozbieranie się, czynności higieniczne przed posiłkiem
11.30 - 12.00Zupa obiadowa
12.00 - 13.20Odpoczynek, relaks przy muzyce
13.20 - 13.30Przygotowanie do obiadu
13.30 - 14.00Obiad – II danie
14.00 - 14.30Zajęcia dodatkowe z instruktorami ( rytmika, gimnastyka korekcyjna), zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach
14.30 - 14.45Zabawy ruchowe, przygotowanie do posiłku
14.45 - 15.00Podwieczorek
15.00 - 16.00Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka

 TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC

LATO WOKÓŁ NAS

 1. „Lato, lato co ty na to” inscenizacja wiersza M. Terlikowskiej.
 2. Letnia przygoda – opowieść ruchowa.
 3. Nauka piosenki „Tato już lato”.
 4. Czym nas poczęstuje lato? – zabawa dydaktyczna.
 5. Słuchanie wierszy i opowiadań wokół tematu.
 6. Letni obrazek wg pomysłów dzieci.
 7. Zagadki słowne i obrazkowe o lecie.

JEDZIEMY NA WAKACJE

 1. Tworzenie mapy pojęciowej „Wakacje”.
 2. Zabawa aktywizująca „Bezpieczne wakacje”.
 3. Opowieść ruchowa „Czym podróżujemy na wakacje?” inspirowana wierszem „Kto najszybszy?, Kto najważniejszy?”.
 4. Zabawa muzyczno ruchowa „Morskie fale”.
 5. Zabawa twórcza „Walizka”.
 6. Praca plastyczna wokół tematu.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Przewidywanie następstw; historyjki obrazkowe – sensowne zestawienie trzech i więcej obrazków.
 2. Ustalenie równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu.
 3. Składanie pociętych obrazków w sensowną całość.

MAJ

ZNAMY RÓŻNE ZWIERZĘTA

 1. Wysłuchanie wiersza „Mój piesek”
 2. Zapoznanie z  piosenką „Piesek Tereski”
 3. Zajęcia plastyczne „Piesek” metodą origami z kół.
 4. Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta w lesie”
 5. Praca z obrazkiem „Kocie zabawy”
 6. Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta na wsi”
 7. Zabawa słuchowa „Czyj to głos?”
 8. Zabawa ruchowa „Zwierzątka na podwórku” wg. pomysłu nauczycielki.

MAMA I TATA SĄ WAŻNI

 1. Wysłuchanie bajki „Rodzinna wycieczka”
 2. Zabawa dydaktyczna „Moi Rodzice”
 3. Zapoznanie z piosenką „Piosenka dla mamy”.
 4. Zabawa matematyczna „Kwiaty dla mamy”
 5.  Ilustrowanie ruchem treści wiersza „Z moim Tatą”
 6. Zabawa dydaktyczna „Co zmieniło miejsce?”
 7. Zajęcia plastyczne „Mama i Tata”
 8.  Zabawa słowna „Rodzice i dzieci”
 9. Występ z okazji dnia Mamy i Taty.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania dlaczego do siebie pasują.
 2. Odczytywanie i odwzorowywanie prostych układów rytmicznych.
 3. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.
 4. Różnicowanie wielkości: małe, duże, mniejsze, większe.

KWIECIEŃ

PRZYSZŁA WIOSNA

 1. Spacer po ogrodzie przedszkolnym, szukanie pierwszych oznak wiosny.
 2. Słuchanie wierszyków i opowiadań o wiośnie.
 3. Opowieść ruchowa „Na wiosennym spacerze”.
 4. Nauka piosenek o wiośnie: „Miś i pszczoły”, „Maszeruje wiosna”.
 5. Wiosenne zagadki obrazkowe i słowne.
 6. Zajęcia plastyczne: Kolorowa wiosna –  malowanie farbami, Wiosenne kwiaty – orgiami z kółek.
 7. Rozmowy wokół tematu: Wielkanocny czas
 8. Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do świąt”,
 9. Historyjka obrazkowa „Przygoda pisanek”,
 10. „Wielkanocne pisanki”- wyklejanka.

ZWIERZĘTA DOMOWE

 1. Inscenizacja wybranych  wierszyków i opowiadań o zwierzętach.
 2. Oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta domowe.
 3. Zabawa dydaktyczna „Gdzie ukryły się zwierzęta?”.
 4. Zapoznanie z piosenką: Zwierzęta domowe.
 5. Zorganizowanie spotkania z właścicielem  kota i psa.
 6. Rozmowy na temat kotów i psów.
 7. Zabawy naśladowcze inspirowane spotkaniem.
 8. Praca plastyczna wokół tematu.
 9. Zagadki o zwierzętach.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Porozumiewanie się co do miejsca dziecka w przestrzeni i położenia przedmiotów, które się wokół niego znajdują.
 2.  Liczenie palców i próby wdrażania dzieci do liczenia na palcach.
 3. Wdrażanie dzieci do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.

angielski kwiecień

MARZEC

PODRÓŻE PO ŚWIECIE- INDIE – realizacja projektu wewnętrznego

 1. Zorganizowanie kącika tematycznego – Indie.
 2. Warsztaty dla dzieci pt. „Kolorowe Indie”: Jak wygląda życie nad Gangesem?, Czym bawią się hinduskie dzieci? Jak umyć zęby bez szczoteczki i pasty?
 3. Słuchanie baśni i bajek w oparciu o temat.
 4. Zabawy parateatralne zainspirowane bajkami hinduskimi.
 5. Spotkania z gośćmi nt. Indii.
 6. Rozmowy przy zdjęciach i ilustracjach związanych z tematem.
 7. Zapoznanie z piosenką pt. „W kolorowych Indiach”.
 8. Indyjskie rytmy – zabawy inspirowane muzyką hinduską.
 9. Kuchnia  indyjska– wspólne gotowanie gościem indyjskiego dania
 10. Tworzenie wraz z dziećmi opowieści ruchowej „Wyprawa nad Rzekę Ganges”.
 11. „Zwierzęta Indii” – wykonanie dekoracji do sali podczas „popołudnia z rodzicami”.
 12. Działania plastyczne: Rzeka Ganges – kolaż, Malowanie farbami wokół tematu.
 13. Udział w spektaklu o Indiach.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych oraz używanie ich nazw: koło, kwadrat, trójkąt.
 2. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, używając zwrotów: wyżej, niżej, bliżej, dalej.
 3. Klasyfikacja- wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
 4. Rytmy – skupienie uwagi na szeregach i wychwytywanie powtarzających się układów rytmicznych.

Język angielski

LUTY

INSTRUMENTY MUZYCZNE

 1. „Kącik muzyczny” – zapoznanie z instrumentami.
 2. „Co to jest muzyka?” – burza mózgów
 3. Zabawa dydaktyczna „Instrumenty muzyczne”.
 4. Teatrzyk sylwet w oparciu o wiersz A. Kamieńskiej „Koncert”
 5. Zabawa słuchowa „Co jeszcze wydaje dźwięki?”
 6. Zajęcia plastyczne „Instrumenty” – wyklejanie kawałkami kolorowego papieru.
 7. Zapoznanie z piosenką „Piosenka o instrumentach.”
 8. Zabawa ruchowa „Nasza orkiestra”

NASZE ULUBIONE BAJKI

 1. Zabawa dydaktyczna „Ulubione bajki”
 2. Wysłuchanie wiersza”Moje bajki” B. Szelągowska.
 3. „Jaś i Małgosia” – zabawa pantomimiczna wg metody Kniessów.
 4. Zapoznanie z piosenką „Krasnoludki”.
 5. Zabawa dydaktyczna „Koszyczek Czerwonego Kapturka”.
 6. Zajęcia plastyczne „Nasze ulubione bajki” – kolaż.
 7. Zabawa matematyczna „Siedmiu krasnoludków”
 8. Zabawa dydaktyczna „Bajki i baśnie”.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania dlaczego do siebie pasują.
 2. Odczytywanie i odwzorowywanie prostych układów rytmicznych.
 3. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

STYCZEŃ

ZIMOWY CZAS

 1. Stworzenie w sali kącika zimowego książki, ilustracje, przytulanki itp.
 2. Rozmowa na temat własnych przeżyć związanych z tą porą roku.
 3. Oglądanie zdjęć , ilustracji przedstawiające zabawy zimowe.
 4. Nauka piosenek „Tak się zachmurzyło”, „Nasza zima zła”.
 5. Zabawa słowna „Zima jest…?”.
 6. Zabawy ruchowe w ogrodzie na śniegu.
 7. Zabawy badawcze „Jaki jest śnieg?”, „Topnienie lodu”.
 8. Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do zimy?”.
 9.  Zajęcia plastyczne „Bałwanek”- origami”, „Zimowy krajobraz”- kolaż.

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 1. Słuchanie i rozmowa na temat opowiadania pt. „Opowieść o babci i dziadku”.
 2. Zabawa słowna „Moja babcia jest…?” , „Mój dziadek jest…?”.
 3. Opowieść ruchowa „Odwiedzinki u rodzinki”.
 4. Nauka wybranych wierszy i piosenek o babci i dziadku.
 5. Laurka dla babci i dziadka.
 6. Udział w programie artystycznym z okazji Święta Babci i Dziadka.
 7. Wspólny poczęstunek i obdarowanie najbliższych podarkami.

POJĘCIA MATEMATYCZNE:

 1. Rytmy- rytmiczna organizacja czasu- uświadomienie dzieciom stałych następstw czasowych (dzień-noc, pory roku).
 2. Liczenie – ćwiczenia i zabawy rozwijające umiejętność dodawania i odejmowania w możliwie szerokim zakresie ale stosownie do indywidualnych możliwości dzieci.
 3. Równoliczność w sytuacjach życiowych: nakrywanie do stołu, rozdawanie jabłek, kredek, szarf itp.

GRUDZIEŃ

ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY

 1. Wysłuchanie bajki pt: „Miś Anatol idzie na bal.”
 2. Zapoznanie z piosenką „Idzie zima zła
 3. Zajęcia plastyczne „Jeżyk” lepienie z masy solnej jeżyka.
 4. Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta w lesie”
 5. Praca z obrazkiem „Co to za zwierzę?”
 6. Inscenizacja wiersza „Kolczasty jeżyk”
 7. Ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o wiersz „Jeżyk i wiewiórka”.
 8. Zabawa ruchowa „Wyprawa do lasu” wg. pomysłu nauczycielki.
 9. Zabawa dydaktyczna „Zapasy wiewiórki”

CZEKAMY NA MIKOŁAJA

 1. Zapoznanie z piosenką „Co przyniesie Mikołaj?”
 2. Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, kogo rysuję?”
 3. „Świąteczna choinka” – dekorowanie choinki w sali.
 4. Zabawa matematyczna „Śniegowe gwiazdki”
 5. Zajęcia plastyczne „Mikołaj”
 6. Wysłuchanie wiersza „Gdzie jest Mikołaj?”
 7. Zapoznanie z piosenką „Stoi tu choinka”
 8. Praca plastyczna „Łańcuch choinkowy”
 9. Zabawa dydaktyczna „Worek Mikołaja”
 10. Ilustrowanie ruchem treści wiersza „Mikołaj”

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania
 2. dlaczego do siebie pasują.
 3. Odczytywanie i odwzorowywanie prostych układów rytmicznych.
 4. Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie.

LISTOPAD

POLSKA

 1. Prezentacja filmu animowanego pt. „Polak Mały” – o polskich symbolach narodowych.
 2. Opowieść ruchowa „Wyruszamy na wycieczkę po Polsce”.
 3. Zabawa słowna „Polska to…?”.
 4. Nauka fragmentu wiersza „Kto Ty jesteś?”.
 5. Teatrzyk na podstawie Legendy o Syrence Warszawskiej.
 6. Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do Warszawy?”.
 7. Flaga Polski- zajęcia plastyczne.

KOLORY

 1. Opowiadanie o kolorach wg pomysłu nauczycielki.
 2. Zabawa  ruchowa „Znajdź kolor”.
 3. Zabawa dydaktyczna: „Co pasuje do koloru…?”.
 4. Zapoznanie z piosenkami: „Kolorowy deszcz”, „Kolorowe kredki”.
 5. Praca plastyczna „Kolorowy parasol”.
 6. Zabawa kolorami: farbowanie wody, łączenie kolorów.
 7. Kolorowa paleta – zagadki o kolorach.
 8. Dzień Koloru w przedszkolu: wymyślenie grupowego hasła z kolorem, prezentowanie stroju do wybranego koloru, zabawy z kolorową chustą, piłką, twisterem itp., kolorowy poczęstunek.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
 2.   Przyczyna i skutek – ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie są.
 3.  Ustalenie równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu.

I- j angielski

PAŹDZIERNIK

JESIEŃ

 1. Obserwacje  przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym. Spontaniczne rozmowy z dziećmi nt. aktualnej pory roku.
 2. Zorganizowanie kącika „Dary  jesieni”- zabawy z wykorzystaniem kasztanów i żołędzi.
 3. Nauka wiersza B. Kossuth „Jesienne liście”.
 4. Zabawy przy piosenkach „Kasztanek”, „Kolorowe liście”.
 5. Inscenizacja opowiadania pt. „List od złotej jesieni” , „Jesienna przygoda Tuptusia”
 6. Ćwiczenia oddechowe „Spadające liście”.
 7. Zabawy w rysowanie i malowanie: „Kolorowe liście”,  „Jesienne drzewa”.

OWOCE I WARZYWA SĄ SMACZNE I ZDROWE

 1. Teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza J. Brzechwa „Na straganie”. Zabawy inscenizowane.
 2. Stworzenie ekspozycji warzyw i owoców w kąciku przyrodniczym- utrwalanie nazw warzyw i owoców.
 3. Zabawa dydaktyczna „Zaczarowany koszyczek” rozróżnianie owoców przez  dotyk.
 4. Nauka piosenki „Małe czerwone jabłuszko”.
 5. Zabawy tematyczne w kąciku kuchennym inspirowane omawianym tematem.A
 6. Zabawa ruchowa „W sadzie” wg pomysłu nauczycielki.
 7. Lepienie z plasteliny ulubionych owoców i warzyw inspirowanych wierszem B. Formy pt.„Owoce”.
 8. Zabawa w stemplowanie owocami.
 9. Zagadki obrazkowe i słowne o owocach i warzywach.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych oraz używanie ich nazw: koło, kwadrat, trójkąt.
 2. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, używając zwrotów: wyżej, niżej, bliżej, dalej.
 3. Klasyfikacja- wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
 4. Liczenie:  Posługiwanie się liczebnikami głównymi  w dowolnym zakresie.

WRZESIEŃ

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

 1. Wspólne wejście do grupy z rodzicami,  proponowanie wspólnej zabawy. Swobodne rozmowy  na dowolne tematy .
 2. Zabawy integracyjne z piłką: „Krążąca piłka”, „Potocz piłkę”.
 3. Nauka piosenek ilustrowanych gestami „Witam cię”, „W naszym przedszkolu”.
 4. Zabawa dydaktyczna „ Nasze umowy” z użyciem obrazków.
 5. Zabawy paluszkowe.
 6. Rysowanie kredkami pastelowymi w/g pomysłu dzieci.

NASZE ZABAWY

 1. Zabawy swobodne wg pomysłu dzieci.
 2. Rozmowa z dziećmi nt. ulubionej zabawki.
 3. Zabawa dydaktyczna „ Której zabawki brakuje?”.
 4. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków i piasku.
 5. Zabawy muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem poznanych piosenek.
 6. Malowanie farbami na dowolny temat.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Porównywanie, grupowanie przedmiotów: kojarzenie nazwy z przedmiotami, porównywanie przedmiotów – zauważenie wyraźnych różnic: duży-mały.
 2. Orientacja przestrzenna: nazywanie i wskazanie części ciała – noga, ręka, głowa, brzuch, plecy.
 3. Liczenie:  Posługiwanie się liczebnikami głównymi  w dowolnym zakresie.