Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Oddział I

Nauczyciele pracujący w grupie:

Katarzyna Bachura,

Iwona Kowalczyk

Katarzyna Wojnarowicz

8.00 - 16.00Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
8.00 - 8 .30Zabawy swobodne, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę
8.30 - 8.45Działania porządkowe, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania
8.45 - 9.15Śniadanie
9.15 - 9.30Czynności higieniczne – mycie zębów
9.30 - 9.45Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę – realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego na podstawie planów miesięcznych
9.45 - 10.15II śniadanie, przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10.15 - 11.15Pobyt na powietrzu, zabawy swobodne, spacery, obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody
11.15 - 11.30W szatni rozbieranie się, czynności higieniczne przed posiłkiem
11.30 - 12.00Zupa obiadowa
12.00 - 13.20Odpoczynek, relaks przy muzyce
13.20 - 13.30Przygotowanie do obiadu
13.30 - 14.00Obiad – II danie
14.00 - 14.30Zajęcia dodatkowe z instruktorami ( rytmika, gimnastyka korekcyjna), zabawy swobodne, praca indywidualna lub w zespołach
14.30 - 14.45Zabawy ruchowe, przygotowanie do posiłku
14.45 - 15.00Podwieczorek
15.00 - 16.00Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy w zespołach (gry, układanki, działania konstrukcyjne), praca indywidualna lub w zespołach wspierająca rozwój dziecka

 TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ

LISTOPAD

POLSKA

 1. Prezentacja filmu animowanego pt. „Polak Mały” – o polskich symbolach narodowych.
 2. Opowieść ruchowa „Wyruszamy na wycieczkę po Polsce”.
 3. Zabawa słowna „Polska to…?”.
 4. Nauka fragmentu wiersza „Kto Ty jesteś?”.
 5. Teatrzyk na podstawie Legendy o Syrence Warszawskiej.
 6. Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do Warszawy?”.
 7. Flaga Polski- zajęcia plastyczne.

KOLORY

 1. Opowiadanie o kolorach wg pomysłu nauczycielki.
 2. Zabawa  ruchowa „Znajdź kolor”.
 3. Zabawa dydaktyczna: „Co pasuje do koloru…?”.
 4. Zapoznanie z piosenkami: „Kolorowy deszcz”, „Kolorowe kredki”.
 5. Praca plastyczna „Kolorowy parasol”.
 6. Zabawa kolorami: farbowanie wody, łączenie kolorów.
 7. Kolorowa paleta – zagadki o kolorach.
 8. Dzień Koloru w przedszkolu: wymyślenie grupowego hasła z kolorem, prezentowanie stroju do wybranego koloru, zabawy z kolorową chustą, piłką, twisterem itp., kolorowy poczęstunek.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Klasyfikacja – wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
 2.   Przyczyna i skutek – ustalanie, które zmiany są odwracalne, a które takimi nie są.
 3.  Ustalenie równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu.

I- j angielski

PAŹDZIERNIK

JESIEŃ

 1. Obserwacje  przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym. Spontaniczne rozmowy z dziećmi nt. aktualnej pory roku.
 2. Zorganizowanie kącika „Dary  jesieni”- zabawy z wykorzystaniem kasztanów i żołędzi.
 3. Nauka wiersza B. Kossuth „Jesienne liście”.
 4. Zabawy przy piosenkach „Kasztanek”, „Kolorowe liście”.
 5. Inscenizacja opowiadania pt. „List od złotej jesieni” , „Jesienna przygoda Tuptusia”
 6. Ćwiczenia oddechowe „Spadające liście”.
 7. Zabawy w rysowanie i malowanie: „Kolorowe liście”,  „Jesienne drzewa”.

OWOCE I WARZYWA SĄ SMACZNE I ZDROWE

 1. Teatrzyk kukiełkowy na podstawie wiersza J. Brzechwa „Na straganie”. Zabawy inscenizowane.
 2. Stworzenie ekspozycji warzyw i owoców w kąciku przyrodniczym- utrwalanie nazw warzyw i owoców.
 3. Zabawa dydaktyczna „Zaczarowany koszyczek” rozróżnianie owoców przez  dotyk.
 4. Nauka piosenki „Małe czerwone jabłuszko”.
 5. Zabawy tematyczne w kąciku kuchennym inspirowane omawianym tematem.A
 6. Zabawa ruchowa „W sadzie” wg pomysłu nauczycielki.
 7. Lepienie z plasteliny ulubionych owoców i warzyw inspirowanych wierszem B. Formy pt.„Owoce”.
 8. Zabawa w stemplowanie owocami.
 9. Zagadki obrazkowe i słowne o owocach i warzywach.

POJĘCIA MATEMATYCZNE

 1. Rozpoznawanie kształtów figur geometrycznych oraz używanie ich nazw: koło, kwadrat, trójkąt.
 2. Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, używając zwrotów: wyżej, niżej, bliżej, dalej.
 3. Klasyfikacja- wdrażanie do grupowania obiektów i słownego uzasadniania, dlaczego pasują do siebie.
 4. Liczenie:  Posługiwanie się liczebnikami głównymi  w dowolnym zakresie.

WRZESIEŃ

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

 1. Wspólne wejście do grupy z rodzicami,  proponowanie wspólnej zabawy. Swobodne rozmowy  na dowolne tematy .
 2. Zabawy integracyjne z piłką: „Krążąca piłka”, „Potocz piłkę”.
 3. Nauka piosenek ilustrowanych gestami „Witam cię”, „W naszym przedszkolu”.
 4. Zabawa dydaktyczna „ Nasze umowy” z użyciem obrazków.
 5. Zabawy paluszkowe.
 6. Rysowanie kredkami pastelowymi w/g pomysłu dzieci.

NASZE ZABAWY

 1. Zabawy swobodne wg pomysłu dzieci.
 2. Rozmowa z dziećmi nt. ulubionej zabawki.
 3. Zabawa dydaktyczna „ Której zabawki brakuje?”.
 4. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków i piasku.
 5. Zabawy muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem poznanych piosenek.
 6. Malowanie farbami na dowolny temat.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 1. Porównywanie, grupowanie przedmiotów: kojarzenie nazwy z przedmiotami, porównywanie przedmiotów – zauważenie wyraźnych różnic: duży-mały.
 2. Orientacja przestrzenna: nazywanie i wskazanie części ciała – noga, ręka, głowa, brzuch, plecy.
 3. Liczenie:  Posługiwanie się liczebnikami głównymi  w dowolnym zakresie.