Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

GALERIA PRZEDSZKOLNA

JESIENNE LIŚCIE

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w naszej galerii.
Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej inspirując się jesiennymi liśćmi.

Tematyka, technika i format pracy dowolny. Mogą to być np: zwierzątka, stworki.

Prace powinny zawierać metryczkę:
imię i nazwisko dziecka,
grupa przedszkolna,
tytuł pracy.

Prace prosimy dostarczyć do nauczycieli z grup do dnia 23 X.
Uroczyste otwarcie galerii odbędzie się 25 X.
Dla wszystkich twórców prac dyplomy a dla dzieci niespodzianki.