Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Dyżur wakacyjny

Informacja o zakwalifikowaniu dzieci na dyżur wakacyjny udostępniona zostanie w dniu 26 kwietnia o godzinie 13.00.

Potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny- od 26 IV do 10 V.

Harmonogram-zapisy na dyżury  wakacyjne_2019