Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

Dyżur wakacyjny

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/21975_opieka-wakacyjna-w

harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020-1

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za żywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy dzieci zakwalifikowanych.
Opłatę w wysokości:
termin: 1-3 VII kwota: 28,50 zł.
termin: 6-10 VII kwota: 47,50 zł.
termin 13- !& VII kwota: 47,50 zł.
Łącznie cały turnus: kwota 125,50 zł.
należy wpłacić na rachunek bankowy:
07 1030 1508 0000 0005 5058 2031

W tytule przelewu należy wpisać: opieka wakacyjna, imię i nazwisko dziecka, turnus nr… termin…

Brak uiszczenia opłaty za wyżywienie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.