Wychowujemy, wspomagamy i uczymy
przyszłe pokolenia

REKRUTACJA

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych przyjmowane są
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 10.00  oraz od 15.00 do 17.00.